Zagrożone życie dr Kękusia i Dariusza Komorowskiego

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Dr Zbigniew Kękuś głoduje od wtorku pod ING Bankiem Śląskim w Warszawie, Komorowski już 5 tygodni w więzieniu. Internauci – podejmijcie publiczną akcję.

 

Poniżej podaję bliższe informacje.

 

O Kękusiu

 

Zbigniew Kękuś od wtorku od godz. 13. rozpoczął drastyczny protest głodowy bez jedzenia i picia pod siedzibą ING Banku Śląskiego w Warszawie na Placu Unii Lubelskiej. Domaga się m.in. przeprowadzenia z nim rozmów celem uzgodnienia warunków zrekompensowania mu przez ING Bank Śląski S.A. strat poniesionych z powodu bezzasadnego i bezprawnego wyrzucenia go w 2006 z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Usług, a przez to zniszczenia mu kariery zawodowej i życia. Z pracy zwolniono go w 2006 z powodu wniesienia przeciwko niemu aktu oskarżenia do Sądu w Dębicy, dzisiaj już wiadomo, że niezasadnego, do czego nie chcą się „przyznać” organa ścigania.

 

Z. Kękuś upoważnił Zarząd Banku do udzielania mi wszelkich informacji w związku z protestem. We wtorek około 17. Biuro Prasowe Banku poinformowało mnie, że nie będą komentować głodówki kierując się art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy). Nie sprecyzowano, która z tych okoliczności jest przyczyną odmowy. Pozostaje to w kolizji z deklarowanymi publicznie zasadami przejrzystego działania Banku, który będąc instytucją zaufania publicznego nie powinien swoich ważnych decyzji ukrywać przed opinią publiczną.

 

 

O Komorowskim

 

Dariusz Komorowski przebywał od 2 maja w mokotowskim więzieniu na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Komorowski jest znany jako uczestnik wielu protestów antysystemowych, w tym jako obrońca Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

 

Danuta Jasik, znajoma Komorowskiego, poinformowała mnie, że od momentu zatrzymania głoduje on w więzieniu.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie płk Bogdan Kornatowski odmówił wyjaśnień w sprawie osadzenia D. Komorowskiego, zasłaniając się względami ochrony jego prywatności, pomimo tego, że w obecności wychowawcy więziennego udzielił on zgody na udzielenie mi wszelkich informacji. Na dokumencie pisemnej zgody jest podpis wychowawcy i pieczątka więzienna.

 

Komorowski został uwięziony z powodu wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 5 lutego 2013 r. sygn. akt V K 545/11 za czyn z art. 226 §1 kk, ustalającego karę w postaci 10 miesięcy nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej. Prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2014 r. sygn. akt III Kzw 31/14 zamieniono tę karę na 149 dni bezwzględnego więzienia.

 

Znajomi Komorowskiego podają, że warszawski wyrok zapadł z powodu sporu Komorowskiego ze strażnikiem miejskim, który zgłaszał niezasadne pretensje w sprawie legalnie odbywającego się zgromadzenia. Komorowski miał nazwać strażnika pacanem. Wyrok się uprawomocnił, gdyż zdaniem sądu D. Komorowski zbyt późno wniósł apelację, co budzi wątpliwości.

 

We wtorek dyrekcja Aresztu na Mokotowie „pozbyła się problemu” przewożąc wyczerpanego Komorowskiego do więzienia w Kamieńsku. Wygłodzonego człowieka transportowano zwykłą więźniarką, zamiast zapewnić mu fachową opiekę lekarską w Warszawie. Pomimo żądania wyjaśnień od Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz prośby o interwencję kierowanej do RPO, żadne wyjaśnienia do teraz nie napłynęły

 

Oto polski system, przetrzymywanie pół roku w więzieniu człowieka za jedno słowo wypowiedziane w zdenerwowaniu do mundurowego, a następnie bezczynność władz więziennych wobec trwającej już 5 tygodni głodówki.

 

 

Dalsze informacje.

 

Zbigniew Kękuś popadł w konflikt z sędziami krakowskich sądów podczas rozprawy rozwodowej. Odmawiano mu zasądzenia odpowiednio częstych kontaktów z synami, które by umożliwiały m.in. właściwą rehabilitację jednego z nich, cierpiącego wówczas na schorzenia kręgosłupa. Żonę Kękusia reprezentowała adwokatka Wiesława Zoll, prywatnie żona RPO A. Zolla.

 

Z. Kękuś protestował w licznych pismach kierowanych do organów państwa przeciwko działaniom adwokat W. Zoll i orzeczeniom sędziów, a później jeszcze stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich Zolla, który w tym zatargu o możliwość sprawowania właściwej opieki nad dziećmi, stanął po stronie sędziów i swojej żony. Kękusia poparło Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca. Na swoich stronach internetowych zamieszczało ono skargi Kękusia.

 

Niezadowoleni sędziowie, RPO i jego żona zawiadomili prokuraturę, że Kękuś ich znieważył i zniesławił poprzez upowszechnienie niepochlebnych informacji w Internecie, pomimo tego, że tego nie czynił. Kękusia oskarżono z art. 226 § 1 i 3 kk oraz 212 § 2 kk i art. 241 § 2 kk, a następnie pomimo jego nieobecności na rozprawie i nieodebrania jego wyjaśnień skazano go w grudniu 2007 roku na wysoką grzywnę w wysokości 15.000 zł. Ekonomista nie odwołał się od wyroku, gdyż nie wiedział o jego wydaniu.

 

Już w związku z wniesieniem przeciwko niemu aktu oskarżenia stracił w 2006 roku prestiżową i wysokopłatną pracę na stanowisku Dyrektora Pionu Usług w ING Banku Śląskim SA. Poinformowano go, że Zarząd Banku podjął decyzję o zwolnieniu ze względu na – między innymi – konflikt z prof. Andrzejem Zollem, który może być źle odebrany przez klientów Banku. Wyrok skazujący jeszcze bardziej pogorszył sytuację zawodową Z. Kękusia.

 

Przez następnych kilka lat Zbigniew Kękuś, który nie zamieszczał inkryminowanych tekstów w Internecie, gdyż czyniło to Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca, ubiegał się o wznowienie procesu lub kasację wyroku. Uzyskał jedno i drugie, ale dopiero po kilkunastodniowej głodówce protestacyjnej na schodach Prokuratury Generalnej. Wcześniej ani Prokurator Generalny ani RPO nie chcieli wnieść kasacji.

 

Okazało się jednak, że wznowienie sprawy nie przerwało ciągu nieszczęść dr Z. Kękusia. Uchylony wyrok karny otworzył prawdziwą puszkę Pandory. Wymiar sprawiedliwości nie chce – wszystko na to wskazuje – otworzyć drogi do naprawienia popełnionych błędów.

 

Więcej w artykule „Utracona cześć profesora Zolla” w „Warszawskiej Gazecie” Nr 19.

 

 

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:11)

Komentarze

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427053

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427056

Zarząd Banku na razie odmawia rozmów z Z. Kękusiem
Co pół godziny wychodzi ochrona pytać Kękusia o samopoczucie.
Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427067

Po przybyciu do jednostki penitencjarnej skazany Dariusz Komorowski zgłosił służbie zdrowia, że będzie prowadził protest głodowy. Był konsultowany przez lekarzy. Miał i ma zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną podczas prowadzonego protestu głodowego. Niejednokrotnie był informowany o zagrożeniu zdrowia i życia w przypadku kontynuacji protestu głodowego. Skazany oczekuje także na konsultację medyczną w trybie planowym, związaną z innymi dolegliwościami, które zgłaszał. Aktualnie skazany Dariusz Komorowski przebywa w Zakładzie Karnym w Kamińsku, gdzie również jest objęty opieką lekarską, psychologiczną i wychowawczą. 

Z informacji przekazanych przez Służbę Więzienną wynika że, skazany Dariusz Komorowski podjął protest głodowy przeciwko działalności sądów. Funkcjonariusze Służby Więziennej wielokrotnie motywowali skazanego do zaprzestania protestu głodowego. Administracja zakładu karnego zawiadomiła właściwy sąd penitencjarny o prowadzonym przez osadzonego proteście głodowym.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427071

od 25 lat - to klamstwo jest wciskane nam na kazdym kroku.

Wolnosc to maja postkomusze POmioty ktore sa bezkarne i moga niszczyc jak za komunay wszytkich ktorzy UKLADOWI stana na drodze.

Jesli nie bedzie reakcji spoleczenstwa to rezym PObolszeqwicki pojedynczo nas wytepi jak wytepili zolnierzy wykletych.

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1427083

To jest układ postkomunistyczny, nigdy nie zmieniony po 1989 roku. Poza drobnym liftiingiem.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427088

Dziwna sprawa. Wczoraj rano dzwonił z więzienia w Kamińsku. Dzisiaj po 15-tej dostałam informację z Ministerstwa Sprawiedliwości, potwierdzającą, że się tam znajduje. 

A pól godziny temu dzwonił do mnie jego brat z informacją, że Komorowski nie widnieje w ewidencji ZK w Kamińsku. O co tu chodzi?

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427086

Komorowski jest w szpitalu więziennym w Barczewie

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427089

Nie zna dla żadnego człowieka litości

Samosąd mógłby przywrócić sprawiedliwość

Ale według Wiary byłaby to mściwość

Zostaje ewidencjonować rakarzy

Także  manipulujących dziennikarzy

Polecam stworzenie petycji na stronie

http://citizengo.org/

Pozdrawiam

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1427091

Dzięki za rady.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427094

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427143

W dzisiejszej "Warszawskiej Gazecie" artykuł o Darku Komorowskim i Zbigniewie Kękusiu:



"Zoll, Seremet i puszka Pandory" str. 18-19

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427168

http://eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/109779,masonskie-czarownice-drecza-doktora-kekusia

 

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427171

Zbigniew Kękuś nadal protestuje pod siedzibą ING Banku na placu Unii Lubelskiej. Odwiedzajcie go w akcie solidarności.

W sobotę rozpoczął przyjmowanie płynów, gdyż zadecydował, że wobec dotychczasowej odmowy rozmów przez Bank, nie powinien narażać się na ciężki rozstrój zdrowia.

Systematycznie "odwiedza" go Policja z pytaniem o stan zdrowia.

Dariusz Komorowski przebywa w szpitalu więziennym w ZK w Barczewie.

Nadal głoduje, nie chce słyszeć o zawieszeniu głodówki. Prosił, aby nikt nie występował  z wnioskiem o przymusowe dokarmianie. Jest osłabiony, skórę zaatakowała grzybica.

 

 

 

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427322

Zbigniew Kękuś przerwał protest po złożeniu w kolejnych dniach pięciu pism do Prezes Banku. W związku z brakiem woli odpowiedzi na wnoszone przez niego dezyderaty i polubownego zakończenia sporu - pomimo dramatycznych form protestu - będzie kontynuował walkę o swoje prawa przed sądem. Wykorzysta powstałe w ten sposób nowe dowody.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427467

Dariusz Komorowski dzwonił do mnie około 17. Przekazał następujące informacje:

1/ Nadal głoduje i nie przerwie protestu głodowego.

2/ Nie będzie się zwracał z żadnymi wnioskami do władz. To dodatkowa forma protestu.

3/ Żąda jedynie uwolnienia, gdyż jest niewinny.

4/ Przebywa w szpitalu w Barczewie w sali dwuosobowej, w której są zainstalowane 3 kamery.

5/ Liczy na działania wspierające jego protest na zewnątrz - posła Macierewicza i innych.

To na razie tyle.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1427469