Pan Cogito i wybór Prokuratora Generalnego

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Od wczoraj do 7 stycznia 2010 r. /wtorek-czwartek/ Krajowa Rada Sądownictwa przesłuchuje kandydatów na Prokuratora Generalnego.

Mam wrażenie, że większość - nawet bardzo błyskotliwych blogerów - nie zauważyła, że powstaje na naszych oczach - pobłogosławiona przez Sejm - nowa korporacja, tym razem prokuratorów.

O tym, jak będzie działać Prokuratura pod rządami nowej Ustawy decydować będą przede wszystkim inni prokuratorzy. Kontrola parlamentarna i społeczna nad tym środowiskiem będzie iluzoryczna.


 
Kompetencje organów Prokuratury

Prześledźmy kompetencje organów Prokuratury, zgodnie z nowelizacją  Ustawy o prokuraturze z dnia 9.10.2009 r..

Prokurator Generalny

 • przedstawia co roku Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z rocznej działalności Prokuratury,
 • powołuje prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek prokuratury na wniosek Krajowej Rady Prokuratury,
 • wnioskuje do Prezydenta o powołanie Zastępców Prokuratora Generalnego,
 • wnioskuje do Prezydenta o odwołanie Zastępców Prokuratora Generalnego,
 • powołuje prokuratorów apelacyjnych spośród prokuratorów po zasięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej,
 • powołuje prokuratorów okręgowych na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego po zasięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej,
 • w tym samym trybie powołuje prokuratorów rejonowych,
 • może odwołać prokuratora apelacyjnego lub jego zastępców oraz /z urzędu lub na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego/ prokuratorów okręgowych i rejonowych lub ich zastępców, ale tylko po podjęciu przez Krajową Radę Prokuratury uchwały zezwalającej na odwołanie,
 • obwieszcza w Dzienniku Urzędowym o wolnych stanowiskach prokuratorskich,
 • może odwołać prokuratora jednostki prokuratury, jeśli ten mimo dwukrotnego ukarania przez Sad Dyscyplinarny popełnił przewinienie służbowe - po wysłuchaniu wyjaśnień prokuratora i po zasięgnięciu opinii zebrania prokuratorów Prokuratury Generalnej lub zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.

Krajowa Rada Prokuratorów /w skład której wchodzą: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, przedstawiciel Prezydenta, 4 posłów, 2 senatorów, prokurator wybrany przez zebranie Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów IPN, 3 prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej, 11 prokuratorów wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych/ - m.in.:

 • wybiera kandydata na Prokuratora Generalnego,
 • występuje z wnioskiem do Prezydenta o odwołanie Prokuratora Generalnego, występuje do Sądu Dyscyplinarnego z wnioskiem o pociągniecie Prokuratora Generalnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich oraz przedkłada Prokuratorowi Generalnemu wnioski o ich powołanie,
 • zajmuje stanowisko w sprawie odwołania podczas kadencji z pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego, okręgowego i rejonowego lub ich zastępców.

Zgromadzenia Prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych /składają się z prokuratorów prokuratury apelacyjnej oraz delegatów prokuratur okręgowych i rejonowych działających na terenie apelacji/ - m.in.:

 • wybierają przedstawicieli do Krajowej Rady Prokuratury,
 • wybierają członków sądów dyscyplinarnych,
 • wyrażają opinie o kandydatach na prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

W przepisach o Prokuraturze bardzo istotne jest to, że żaden prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ani tymczasowo aresztowany bez zgody prokuratorskiego Sądu Dyscyplinarnego.

Nie można też w łatwy sposób zwolnić słabego merytorycznie lub stronniczego prokuratora, gdyż dla takiej decyzji kluczowe są orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego.

Czyli zarówno o nominacjach, jak i odwołaniach prokuratorów, w tym na stanowiskach kierowniczych, decydują w praktyce prawie wyłącznie środowiska prokuratorskie.
 
 

Czy tak być musi?

Pisałam w tekście "Wymiar sprawiedliwości a obywatelski projekt Konstytucji", że podstawowym polskim problemem jest całkowita bezkarność prokuratorów i sędziów. Nie muszą oni przestrzegać prawa procesowego, bo za błędy lub stronniczość w praktyce nie odpowiadają.
 
Nie ma w Polsce takiego "szeryfa", który byłby w stanie uporządkować zły stan organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Są w Polsce sędziowie i prokuratorzy niezawiśli, podlegający tylko ustawom, godnie sprawujący urząd - przestrzegający prawa, dający gwarancję bezstronności w stosunku do uczestników postępowania.

Zgoła inaczej przedstawia się sytuacja, gdy analizą objąć prokuraturę i wymiar sprawiedliwości w całości.

Środowisko prokuratorów i sędziów wymknęło się spod kontroli. Ministerstwo Sprawiedliwości, KRS, Biuro RPO oraz prezesi Sądów i szefowie prokuratur nie reagują na nadużycia, a często je aktywnie tuszują, a nawet - wydaje się - wcale nie tak rzadko w nich uczestniczą lub wręcz bezprawie organizują.

Trzeba wprowadzić inne zmiany, niż te, które zadekretowano w nowej Ustawie o prokuraturze.

1/ Prokurator Generalny i prokuratorzy funkcyjni winni być powoływani w drodze wyborów powszechnych.

2/ Należy wprowadzić procedurę impeachmentu sędziów i prokuratorów łamiących prawo - przez publicznie działającą Komisję ulokowaną przy Parlamencie.

Nowa Ustawa uniezależnia prokuraturę od jakiejkolwiek FAKTYCZNEJ kontroli społecznej. Ze złych prokuratorów pozbawionych rzeczywistej kontroli, czyli całkowicie "niezależnych", ma powstać doskonała prokuratura.

Przecież to jest niemożliwe.

Tymczasem w konsekwencji błędnych lub stronniczych prokuratorskich i sądowych decyzji tysiące niewinnych ludzi /Sumlińscy, Kluskowie, Olewnicy i inni nieznani szerokiej opinii publicznej/ traciło i traci wolność, firmy, majątki, dobre imię, zdrowie, a nawet życie.

Nasz system jest chory, a nowa Ustawa o prokuraturze to umacnia.

W ugruntowanych demokracjach nominacje oraz impeachment sędziów i prokuratorów nie jest powierzany ich samorządom. Sędziów mianuje najczęściej władza ustawodawcza po rzetelnej publicznej procedurze "prześwietlenia" kandydata.

W USA sędziowie federalni są powoływani przez prezydenta za radą i zgodą senatu, a sędziowie stanowi są wybierani w powszechnych wyborach stanowych. Podobnie - w trybie powszechnych wyborów - są powoływani prokuratorzy. Odwoływanie niegodnych pełnienia funkcji funkcjonariuszy publicznych odbywa się poprzez publicznie prowadzoną procedurę impeachmentu.


Co można dzisiaj zrobić?

Moim zdaniem nic zasadniczego. Od wtorku do czwartku Krajowa Rada Sądownictwa publicznie przesłuchuje kandydatów na Prokuratora Generalnego /zgłosiło się 11 prokuratorów i 5 sędziów/.

Szczegóły dotyczące kandydatów i trybu przesłuchania można znaleźć tutaj.

Pod Krajową Radą Sądownictwa odbywał się wczoraj protest Stowarzyszeń przeciwko Bezprawiu, których przedstawiciele - pomimo zgłoszenia - nie otrzymali informacji, czy zostaną wpuszczeni na salę przesłuchań.

Wybór Prokuratora Generalnego odbędzie się zakulisowo, przy mizernym zainteresowaniu społecznym.

Ilu ludzi, poza prokuratorami i sędziami, ma jakiegoś faworyta na stanowisko Prokuratora Generalnego w Polsce? Co wiemy o kandydatach aspirujących do objęcia stanowiska o potężnych kompetencjach w zakresie obsadzania stanowisk prokuratorów funkcyjnych w całym kraju?

Dlaczego śpimy?
 
 

Przesłanie Herberta

Być może zasługujemy na los zapisany w wierszu Herberta:

Herbert Zbigniew

Pan Cogito o postawie wyprostowanej

1

W Utyce
obywatele
nie chcą się bronić

w mieście wybuchła epidemia
instynktu samozachowawczego

świątynię wolności
zamieniono na pchli targ

senat obraduje nad tym
jak nie być senatem

obywatele
nie chcą się bronić
uczęszczają na przyspieszone kursy
padania na kolana

biernie czekają na wroga
piszą wiernopoddańcze mowy
zakopują złoto

szyją nowe sztandary
niewinnie białe
uczą dzieci kłamać

otworzyli bramy
przez które wchodzi teraz
kolumna piasku

poza tym jak zwykle
handel i kopulacja

2

Pan Cogito
chciałby stanąć
na wysokości sytuacji

to znaczy
spojrzeć losowi
prosto w oczy

jak Katon Młodszy
patrz Żywoty

nie ma jednak
miecza
ani okazji
żeby wysłać rodzinę za morze

czeka zatem jak inni
chodzi po bezsennym pokoju

wbrew radom stoików
chciałby mieć ciało z diamentu
i skrzydła

patrzy przez okno
jak słońce Republiki
ma się ku zachodowi

pozostało mu niewiele
właściwie tylko
wybór pozycji
w której chce umrzeć
wybór gestu
wybór ostatniego słowa

dlatego nie kładzie się
do łóżka
aby uniknąć
uduszenia we śnie

chciałby do końca
stać na wysokości sytuacji

los patrzy mu w oczy
w miejsce gdzie była
jego głowa

-------------------------

Pozdrawiam Obywateli Utyki. 

 

 

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

To nowy Prokurator Generalny USA Eric Holder.

W Stanach Prokuratora Generalnego mianuje Prezydent po zatwierdzeniu kandydatury przez Senat.

Holder był zastępcą Prokuratora Generalnego za czasów prezydentury Billa Clintona. Jest kojarzony z kontrowersyjnym ułaskawieniem przez Clintona aferzysty Marka Richa.

Inne informacje o Holderze można znaleźć w „Naszym Dzienniku”

A jaki będzie polski Prokurator Generalny, de facto wybrany przez cieszącą się niewielkim zaufaniem społecznym Krajową Radę Sądownictwa?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42233

Pozwalam sobie przeprowadzić w tej chwili pewien eksperyment społeczny.

Oceniłam swój tekst na "1".

Jestem ciekawa, czy wpłynie to na:

1/ liczbę czytelników notki,

2/ jej ocenę przez Redakcję i czytelników.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42235

Znakomite spostrzeżenia w tekście. Przyznam, że z natury stroniac od prokuratorów nie zastanawiałem się w ten sposób nad ideą Prokuratorii Generalnej.
Ale masz rację, powstaje nowa kasta świętych krów. Niby wszystko w porządku, niby to rozwiazanie przetestowane w USA i w ogóle...
Ale nie dałaś sie podejść.
Korporacja prokuratorska w polskim grajdole niesprawieliwości, który cierpi na wszelkie możliwe bolączki od niekompetencji, przez lenistwo, korupcję aż do agenturalności i chronienia ustosunkowanych przestępców - to struktura prawie mafijna.

Kordon się domyka, brakuje juz tylko drutowanego parkanu.
 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#42238

Dzięki za zaproszenie do serwisu hey-ho.

Dzięki za pochwały dotyczące tekstu.

Chcę tylko zwrócić uwagę sposób powoływania Prokuratora Generalnego.

W USA kandydata proponuje Prezydent, a zatwierdza Senat.

U nas dwóch kandydatów wskaże KRS /struktura o której wadach sam kilkakrotnie pisałeś i w znikomym stopniu reprezentująca społeczeństwo/, a prezydent może sobie tylko wybrać spośród wcześniej wybranych. Nie może zaproponować własnego kandydata.

To zasadnicza różnica.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42243

A nie mówiłam?

Wybór Prokuratora Generalnego nie ekscytuje Państwa Cogito;)

Pozdrawiam bardzo miło

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42248

"Jedyneczka" - dobre dla dzieci widowisko :)
My dorośli musimy mieć podniety w postaci:
- krwi niewiniątek
- golizny
- żyda lub innego taliba
Co naskręci ?
Obserwacje w czasie zdarzeń drogowych.
Ploty łóżkowo-obyczjowe.
Fizjonomia ze szczególnym uwzględnieniem odstępstwa od średniej przyjętej .
Wracając do meritum - "układ" baczy z na kandydatów .
Na bieżąco torpeduje niepożądane kandydatury
10+

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#42274

Notkę przeczytało o 40% czytelników mniej niż zwykle.

Nie znalazła się wśród polecanych przez Redakcję.

Osoby, które oceniały notkę, nie sugerowały się moją eksperymentalną "1" i oceniły tekst na 10 punktów.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42350

Idąc dalej .
Prokurator w myśl nowej ustawy tak umiejscowiony jest kolejnym b. ważnym organem mającym wpływ na losy Obywateli RP.
Totalny tumiwisizm ?
Ważniejsze jest podglądanie kopulacji znanych osób.
Kaziu to Kaziu tamto -
Codziennie uciekają nam ważne tematy w zalewie informacji -przestajemy rozpoznawać co jest informacją .
Rebeliantko !- eksperyment i wnioski
Skończyć z salonową etykietą - sprawy nazywać po imieniu .
"Koń jaki jest, każdy widzi"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#42356

Dziękuję za sformułowanie ważnych konkluzji.

Ja przecież nie napisałam jeszcze o wszystkim.

Np. o tym, że Prokurator Generalny będzie miał w gruncie rzeczy ręce mocno związane przez Krajową Radę Prokuratorów i Zgromadzenia Prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych, gdyż organa te zarówno będą opiniowały kandydatów na stanowiska funkcyjne, jak również będą miały silny wpływ na odwoływanie prokuratorów na stanowiskach kierowniczych. A przecież jednocześnie wprowadza się kadencyjność - 6 lat na stanowisku funkcyjnym. Jeśli nowy Prokurator Generalny powoła na stanowiska dotychczasowy "beton", będziemy mieli zamrożoną sytuację na wiele lat.

Ponadto przy Prokuratorze Generalnym powstanie Prokuratura Generalna /na miejsce likwidowanej Prokuratury Krajowej/, która będzie sprawowała nadzór instancyjny i służbowy nad najważniejszymi śledztwami w kraju. Ukształtowanie w najbliższym czasie składu osobowego Prokuratury Generalnej przesądzi o kształcie polskiej prokuratury na dziesięciolecia. Być może - o czym się mówi - nie zostanie powołany nikt z tzw. "kaczystów".

I to są prawdziwe problemy. Nowa małżonka Marcinkiewicza, to rzeczywiście trzeciorzędna kwestia.

Pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42359

Popołudniówka Agencji Fotograficznej ‘Rzepa’ Nr 3/23 pokazała, jak wyglądały wczoraj przesłuchania.

Proszę o komentarze na ten temat.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42279

Pani Poseł "nagrabiła" sobie stwierdzeniem - "nie znam Mira ,Zbycha ...."-
Idąc logiką PO - skłamała :((((((
Będzie doniesienie do prokuratury?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#42281

Harcerzu, bystro oceniłeś wypowiedź byłej pani wiceminister, ale to nie o te zdjęcia chodzi.

Ja polecałam te poniżej.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42285

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42586

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42587

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#42588

 w państwie prawa komunistyczego.Komunizm jest ideą karalną.Lecz nie w Polsce.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#43213