O tym, jak bloger ocenzurował oświadczenie mnichów z Góry Athos w sprawie Ukrainy

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Czyli o tym, że słowo „żydowski” jest zabronione.

Nagorzej, gdy tzw. polit-poprawność miesza się z brakiem wiedzy i osobistymi negatywnymi emocjami. Przykładem jest wyczyn blogera Mind Service'a. Ale po kolei:

Kilka dni temu opublikowałam na moim blogu tekst Janusza Górzyńskiego pod ironicznym tytułem: „Antysemici rzucili klątwę na Putina”.

http://niepoprawni.pl/blog/477/antysemici-rzucili-klatwe-na-putina-z-blogu-janusza-gorzynskiego

Autor notki J. Górzyński cytował (za jezuickim portalem Deon) oświadczenie najbardziej szanowanych mnichów ze Świętej Góry Athos w Grecji, którzy poinformowali, że  wzywają biskupów prawosławnych do rzucenia anatemy na Putina z powodu „rozpętania wojny z braćmi w wierze z Ukrainy”. Zaznaczyli oni, że odpowiedzialność za to, co się dzieje obecnie we Wschodniej Ukrainie ponoszą "dyktatorskie reżymy w Rosji i na Ukrainie" oraz podkreślili wpływy żydowskie w tym regionie.

Źródło: http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,20044,mnisi-z-atosu-oglosili-anateme-przeciw-putinowi.html

 

Oświadczenie ojca Atanazego

Oto cytaty z oświadczenia o. hieroschimnicha Atanazego z klasztoru św. Sawy Serbskiego na Górze Atos:

"Dziś wszystkie siły piekielne cieszą się! Dziś odwieczny wróg Rodzaju Ludzkiego osiągnął swój straszny cel - udało mu się wreszcie rozpętać bratobójczą wojnę, rozdzielając trójjedyny wcześniej naród ruski i narzuciwszy rozdzielonym Rosjanom, że jesteśmy już nie braćmi jednej krwi, ale krwawymi wrogami" - rozpoczął swój dokument mnich z Atosu. Zwrócił uwagę, że - "jak zawsze" - diabeł uczynił to na swój szatański, przewrotny sposób, ogłaszając rozpoczęcie wojny w wigilię Niedzieli Przebaczenia.

Według zakonnika, winę za to, co się wydarzyło, ponoszą też sami hierarchowie prawosławni, którzy wprost sprzyjali tym działaniom: "To my zamykaliśmy oczy na zbrodnie dyktatorskich reżymów w Rosji i na Ukrainie przed całym narodem rosyjskim i prawosławiem, to my udzielaliśmy im błogosławieństwa, rozwiązując im ręce do nowych przestępstw i podziałów; to my dawaliśmy się złapać na lep ich datków z wampirskiego stołu, pozwalaliśmy im kokietować Rosjan do tego stopnia, że dziś wystąpili oni przeciw sobie nawzajem i brat jest gotów zabijać brata".

Zwrócił uwagę, że  działania prowadzone na wschodzie Ukrainy nie są żadną "wojną o wolność Noworosji", ale sprowokowaną i skoordynowaną przez "Żydów rosyjskich i ukraińskich" rosyjską rzezią, "samozjadaniem się i samozagładą narodu rosyjskiego".

Zdaniem o. Atanazego żadna propaganda antyrosyjska ostatnich stu lat nie była w stanie w tak wielkim stopniu przyczynić się do rozpalenia wrogości między wyznającymi tę samą prawosławną wiarę narodami rosyjskim i ukraińskim, "jak uczyniła to podstępna antysłowiańska polityka W. Putina w ciągu ostatniego półrocza, i to (podobnie jak w 1917) rękami samych Rosjan".

Zakonnik przypomniał, że już w marcu br., w Niedzielę Triumfu Prawosławia, mnisi z tzw. Karulii, czyli najbardziej ascetycznego i niedostępnego miejsca na Atosie, którego mieszkańcy cieszą się największym autorytetem na Świętej Górze, z o. Atanazym na czele w głównej świątyni klasztoru św. Sawy zbiorowo wyklęli naczelnego dowódcę wojsk Rosji, płk. W. Putina. W tekście anatemy zarzucono mu, że jest "niszczycielem narodu rosyjskiego", że wydał Rosję na "rozdarcie jej przez kaganat żydowski" oraz za wpędzenie "jej narodów w wojnę bratobójczą".

O. Atanazy zapewnił, że jego wspólnota od dawna już modli się gorąco "o pojednanie trójjedynego narodu ruskiego oraz o uwolnienie Rosji i Ukrainy od szkodliwej władzy żydowskiej, która, grając na szalonych naszych namiętnościach, rozpala tę bratobójczą wrogość wśród Rusów". Podkreślił przy tym, że Atos bynajmniej nie popiera jednogłośnie Rosji i rosyjskiego pospolitego ruszenia w Donbasie w tzw. "wojnie z siłami chaosu".

W innym miejscu swego przesłaniu skrytykował on surowo młodych Rosjan, przybywających na Świętą Górę, aby rozpocząć tu posługę zakonną. Zwrócił uwagę, że są oni tu nazywani "mnichami gazpromowymi" i postrzegani jako swego rodzaju ramię Moskwy na Atosie.

"Gazprommnisi" są Żydami, czekistami i po prostu szarlatanami, przybyłymi tam na rozkaz lub za pieniądze Gazpromu i w swych modlitwach i kazaniach są gotowi wypełniać każde zamówienie duchowe" - ostrzegł przełożony klasztoru.

Na zakończenie swego przesłania zapewnił, że ogromnie leży mu na sercu los narodu i państwa rosyjskiego, dodając, że nie obawia się ukrainizacji Donbasu i Noworosji, lęka się natomiast o samą Rosję, która z demograficznego punktu widzenia znajduje się w tragicznej sytuacji.

Źródło: http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,20044,mnisi-z-atosu-oglosili-anateme-przeciw-putinowi.html

 

Jak widać z powyższego, obraz kreślony przez mnichów z Góry Atos jest całkowicie różny od tego, co podają z ogromną natarczywością w większości media polskie, zarówno te „rządowe”, jak i „opozycyjne”.

Przede wszystkim mnisi mocno podkreślają, że wojna na Ukrainie jest wojną bratobójczą. Nawiązują do pojęcia „trójjedynego narodu ruskiego” (wielkorusini, małorusini, białorusini), złączonego między innymi prawosławną wiarą i braterstwem krwi. Wskazują dobitnie na fakt, iż za obecną wojnę odpowiadają dyktatorskie reżymy w Rosji i na Ukrainie, tworzące podziały  i krwawe starcia Są one – ich zdaniem - prowokowane przez Żydów rosyjskich i ukraińskich. Putina nazywają „niszczycielem narodu rosyjskiego”,  który wydał Rosję na rozdarcie przez kaganat żydowski. Mnisi modlą się o pojednanie trójjedynego narodu ruskiego oraz uwolnienie Rosji i Ukrainy od „szkodliwej władzy żydowskiej”, rozpalającej bratobójczą wrogość wśród Rusów. Zwracają uwagę, że nawet w klasztorach Atosu pojawili się mnisi-szarlatani, będący faktycznie Żydami i czekistami, którzy prowadzą tam wojenną propagandę.

Stanowisko mnichów z Góry Athos nie spodobało się blogerowi Mind Service'owi. Posunął się on do sfałszowania oświadczenia o. Atanazego, opublikowanego w imieniu tamtejszych wspólnot zakonnych.

 

Manipulacje Mind Service'a

Mind Service opublikował na swoim prywatnym blogu na blogspot.com  sfałszowane oświadczenie ojca Atanazego usuwając z niego wszystkie słowa „żydowski” i „Żydzi”. Miejsca te zaznaczyłam powyżej na czerwono.

W oczywisty sposób zmienia to sens wypowiedzi mnichów z Góry Athos, którzy stają w obronie „trójjedynego narodu ruskiego”, czyli i Rosjan i Ukraińców - postrzegając ich jako przynależących do jednego narodu Rusów - a odpowiedzialność za wojnę przypisują władzy żydowskiej - ulokowanej w obu krajach - i jej propagandzistom.

Mind Service sfałszował też tekst Deonu usuwając z niego następujący fragment:

„Dokument mnicha jest przy tym pod wieloma względami tendencyjny i wyraźnie antysemicki, np. zrzucając odpowiedzialność za to, co się dzieje obecnie we Wschodniej Ukrainie na "dyktatorskie reżymy w Rosji i na Ukrainie" oraz na wpływy żydowskie w tym regionie”.

Jak widać Jezuici z Deonu podali informacje o stanowisku mnichów z Athosu w sposób polit-poprawny. Jednak nawet to było dla Mind Service'a za dużo. Śmieszne i tragiczne jednocześnie jest to, że bloger pozwala sobie na dokonywanie tak daleko idących manipulacji i fałszerstw.

Ale to jeszcze nie wszystko.

Mind Service nienawidzi wszystkich innych blogerów zamieszczających swoje notki m.in. na portalu Neon24, który nazywa ścierwomedium. Kłamie, że redaktor tego portalu J. Ruszkiewicz dokonuje korekt w tekstach osób tam publikujących, a one „nie za darmo starają się jemu przypodobać i zaczęli operację odwracania uwagi od rosyjskiego imperializmu i faszyzmu sugerując (sic!) że to wszystko wina Żydów”.

O to także został oskarżony Górzyński, mimo że jego tekst, mający podtytuł: „KOŚCIÓŁ POTĘPIŁ ZBRODNIĘ KAINA I CYWILIZACJĘ ŚMERCI” był obiektywny i  nie zajął on żadnego stanowiska w sprawie ewentualnej obecności Żydów we władzach Rosji i Ukrainy. Sformułował tezę, że przyszłość pokaże, czy mamy do czynienia z konfrontacją państw czy mafijnych sekt.

Tekst Górzyńskiego zawierał liczne cytaty, linki do materiałów źródłowych i uzupełniających oraz ogólną konkluzję na podstawie fragmentu Encykliki Św. Jana Pawła II  „Evangelium Vitae” o aktualnych zagrożeniach życia ludzkiego, bratobójstwie i  zabójczej przemocy całkowicie odmieniającej środowisko życia człowieka.

Cytuję: „Ziemia, która „w ogrodzie Eden” (Rdz 2, 15) była krainą obfitości, życzliwych relacji między ludźmi i przyjaźni z Bogiem, staje się „krajem Nod”(por. Rdz 4, 16) — miejscem „nędzy”, samotności i oddalenia od Boga. Kain będzie „tułaczem i zbiegiem na ziemi” (Rdz 4, 14): niepewność i niestałość losu staną się jego udziałem na zawsze”.

I jeszcze jedno. W  swojej notce na prywatnym blogu Mind Service dokonał ordynarnego plagiatu, jeszcze się tym przechwalając. Mianowicie bez zgody Janusza Górzyńskiego przedrukował jego tekst, dokonując w nim licznych zmian i poprawek, podobnie jak to zrobił w stosunku do oświadczenia O. Atanazego z Góry Athos i informacji Deonu.

Ten plagiat z jednoczesnymi ordynarnymi fałszerstwami i manipulacjami całkowicie zmieniły sens wypowiedzi Janusza Górzyńskiego. Mind Service  oświadczył przy tym, że usunął „agenturalne wtręty”, które J. Górzyński miał rzekomo zamieścić i to jako „redakcyjne poprawki Ruszkiewicza”.

Bezczelność za bezczelnością. Idiotyzm za idiotyzmem. Fałszerstwa i wojenna propaganda. Cenzurowanie duchownych i innych blogerów. Kretyńskie kłamstwa na temat faktów, osób i ich motywów – oto cechy „publicystyki” Mind Service'a. Trzeba głośno powiedzieć: „Uwaga!”.

Na koniec warto zaznaczyć, że to nie pierwszy plagiat tego blogera. Został on wyproszony z Neonu24 m.in. za  takie postępowanie. Na co dzień zresztą dokonuje cytowania z wielu różnych publikacji notorycznie nie zaznaczając miejsc, w których dokonuje przekopiowań i nie wskazując źródeł.

 

Kim jest bloger Mind Service i jaką rolę pełni w Internecie? Warto się nad tym zastanowić.

 

Znacznie ważniejszą kwestią jest jednak to, że internet jest nierzadko żródłem informacji niewiarygodnych, skrajnie jednostronnych, będących w rzeczywistości narzędziem prostackich walk propagandowych.

 

Sytuacja na Ukrainie jest także tego przykładem. Informacje niewygodne dla oficjalnej narracji - nie tylko rządowej, ale też tej opozycyjnej (w rozumieniu opozycji parlamentarnej) - są cenzurowane, spychane na dalszy plan, atakowane, manipulowane. To bardzo zły stan rzeczy.

 

 

Na fotografii skan z fałszerstwami oświadczenia o. Atanazego na blogu Mind Service'a.

 

coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"
filled="f" stroked="f">

height:362.25pt'>
o:title="">

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.9 (głosów:20)

Komentarze

Jakiś czas temu też przejechałem się po tekście owego pana ( choć taki pan jak on, to mi skarpetki zjadł). Mind out of Service. Wyszukaj w moich wpisach jeśli chcesz. Niektórzy zapominają, że kłamstwo ma krótkie nogi. Ciekawe, że jeden z blogerów uznał skrytykowany przeze mnie tekst za bardzo dobry. Ostatnio sama z owym "recenzentem" miałaś kilka spięć. Co do Mind out of Service, to przestałem czytać te wypociny. Po co sobie nerwy psuć?

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-7

              

#1443261

Ale nie wszyscy są tak sprawni w odkrywaniu jego manipulacji.

On poza tym atakuje personalnie. Próbował z tektu mojego brata zrobić po chamsku i wbrew faktom jakąś antyżydowską agitkę.

To jest dziwne i bardzo mi się nie podoba.

Nie podoba mi się, że jakiś manipulant MS będzie nam dyktował, jakie fakty wolno podawać do wiadomości publicznej i jakie pytania wolno zadawać.

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-7
#1443267

Taki już jest świat. Ale on jest za cienki na sprawnego manipulanta.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-6

              

#1443270

"kłamstwo powtórzone 100 razy...".

Pewnie, że jest cienki, ale ileś osób może wprowadzić w błąd.

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-6
#1443272

My jesteśmy
CZUJNI - ZWARCI - GOTOWI
:)

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-7

              

#1443273

Idwentycznie postępuję od miesiąca.

Nie czytam blogów, w których czytelnik jest traktowany, jak idiota, a komentator, jak intruz.

Niech się pławią w sosie własnym.

 

 

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-6

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1443393

Tekst przytoczony przez "Rebeliantkę" wskazuje wyraźnie kandydata do tzw. bana.

Dobrze, że to nie ja rozstrzygam w tej sprawie.

"Rebeliantko" zgodnie z zasadą uczciwych "5".

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-5

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1443262

Bibrusie, moja odpowiedź na paszkwil tego gościa przeszła bez echa, więc i teraz przejdzie. Zapewne.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-6

              

#1443268

Niezależnie od tego, co zrobi Gawrion, kłamstwa MS muszą upublicznione.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-7
#1443269

...dobrze, że to napisałaś...5*...za zuchwałe plagiaty,modyfikowanie czyichś tekstów, wypowiedzi , wyzywanie innych blogerów od ruskich agentów należy się przynajmniej ban czasowy...tak dla zwykłej, ludzkiej przyzwoitości...pozdrawiam niepoprawnie

Podoba mi się!
13
Nie podoba mi się!
-9

http://trybeus.blogspot.com/

#1443275

też tak uważam. 

Dla dobra blogosfery nie można akceptować takich metod.

Inne poglądy - jak najbardziej, ale fałszerstwa, kłamstwa, plagiaty, ataki personalne i to z użyciem kłamstw na temat atakowanej osoby - NIE!!!!

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-7
#1443277

Nagminnym zwyczajem jest, że dłuższe teksty czytamy po łebkach i może nam uciec manipulacja. Dzięki, że trzymasz rękę na pulsie i pokazujesz palcem kto i gdzie i w jaki sposób dokonał fałszerstwa. To pomoże nam zaliczyć MS do osób, których elukubracje należy omijać, a jeśli znowu będzie posuwał się do podobnych manipulacji to trzeba będzie zastosować ostrzejsze metody wychowawcze niż zwykłe napomnienie.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4
#1443279

w pełni się zgadzam.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5
#1443284

Popieram całym sercem Twój tekst i walkę z portalowym oszustwem.

To, co manipulator zrobił - zasługuje na potępienie i największą pogardę.

Popatrz, jak oszuści złapani za rękę nerwowo reagują.

Oszust portalowy jest jak złodziej w realu.

Dlatego należy z tym walczyć.

Złapani na oszustwie - reaguja w sposób bardzo wulgarny, ale to ich problem, nie nasz.
Zaraz pewnie pojawią sie kolejni jego obrońcy i będą Ciebie "pałeczkować".

 

 

Pozdrawiam.

 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-8

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1443280

A pałkarzom "pies mordę lizał". U mnie masz zawsze piątki lub czwórki (jak mi znowu punktów umniejszą) :)

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-6
#1443283

Oni są spanikowani i dlatego tak szaleją.

Mnie od wczoraj do tej pory ubyło ponad 500 punktów, ale mam satysfakcję, że gnoje się demaskują.

Chcieliby, żeby czytelnicy nie tylko portali, ale prasy drukowanej, telewidzowie - przyjmowali ich kretyństwa i podłe kłamstwa jako wiarygodne informacje.

Dlaczego boją sie pytań?

Dlaczego boją się dyskusji?

Jakich mamy "naukowców" - widać po hartmanie.

 

 

Pozdrawiam.

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-7

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1443286

To ukrywanie prawdziwych informacji przed opinią publiczną.

Traktują Polaków jak małe dzieci, za które trzeba "wiedzieć lepiej". Oczywiście w interesie manipulatorów. ;)

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-6
#1443288

Przeczytaj bardzo dobry wpis "Bibrusa" (sprzed kilku minut) pod blogiem "Ruskie trolle wokół nas".

Dlaczego odmawiają nam prawa do dyskusji, prawa do myślenia?????

Już media uważają nas za bezwolnych lemingów!!!!

Dlaczego mamy wierzyć w to, co nam "masówki" przekazują, jeśli okłamywały nas przez wiele lat?

Na kłamstwie byli złapani nie raz.

Czy ktoś z mediów nas za to przeprosił, przyznał się i obiecał, że już kłamać nie będą?????

A może takie wyjaśnienia były, a umknęły mojej uwadze?

 

Naszym obowiązkiem jest dochodzić do prawdy, a kłamstwa demaskować.

 

 

 

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-7

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1443318

Zaraz przeczytam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1443321

Kto za tym stoi?

Czy wypociny "psychola" o agentach za każdym rogiem są ważniejsze od wpisu ujawniającego plagiat?

To post "Rebeliantki" powinien wisieć na "pudle".

Pozdr.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-7

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1443309

Przecież kłamstwa i oszczerstwa oraz plagiaty, to "nic takiego".

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1443332

"Historia człowieka bez honoru" spadła od razu do piwnicy. Zobacz ite ma obecnie wejść. Jak na tak potraktowaną notkę to wprost szok. Wynika z tego, że sporo osób szuka informacji o naszym wątpliwym bohaterze i znajduje ją.

To pocieszające, że wiedza na temat tej persony poszerza się. W tym przypadku można tak zrobić, ze w dyscyplinowaniu SM przypominac mu należy kastrowanie i preparowanie cudzych artykułów, bez zaznaczania miejsc dokonywania preparacji i bez podawania źródła. Ta wiedza się upowszechni, bo rzecz wrzucona w internet bedzie tam trwała i krążyła. Zainteresowany przy pomocy wyszukiwarki dotrze do niej.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5
#1443409

Jak wyrzucicie tego tam i jeszcze tego drugiego z Gdyni, to z czego ja sie bede smial? No z czego? Wy nic smieszngo/ glupiego nie dostarczycie. Litosci prosze - dla mnie, a smiech to zdrowie, bo pobudza ruchy w jamie brzusznej i specjalne miesnie w twarzy, ktore powoduja, ze gruczoly wydzielaja substancje dajace dobre samopoczucie. I wy chcecie mi to wszystko zabrac?
Poza tym ja widze to jako stumulacje umyslowa - trzeba od czasu do czasu posluchac krytyki (nawet jesli nie jest sluszna), bo mozna popasc z samouwielbienie.
PS. A pozatym najwazniejsze jest "aby Kartagina byla zniszczona, a bron na Ukraine dostarczona. No." I to najlepiej za darmo bo Polska ma i nie potrzebuje - ze wspomne zlotawe mysli tych tam.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-6

Bogdan

#1443325

Inne poglądy, nawet głupie lub bezczelne mogą być.

Tu chodzi o kłamcę, oszczercę i plagiatora.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5
#1443334

To przypomina historię afrykańskiego plemienia Ików, które zostało przesiedlone na ziemie nieurodzajne i się zdegenerowało, zaczęło walczyć między sobą o wszystko, znikły więzi społeczne. Nawet malutkie dzieci musiały być samodzielne, a jak sobie robiły krzywdę, to starsi się ŚMIALI. Typowy był przypadek, kiedy plemię obserwowało kiedy raczkujące dziecko włoży do ognia rączkę, żeby się śmiać.

Nie rozumiem też jak niesłuszna krytyka może powstrzymywać w samouwielbieniu. Przecież jest odwrotnie - umacnia w wyższości nad "krytykiem".

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1443753

- nie sugeruje wycofanie sie na nieurodzajne ziemie,

- nie sugeruje poddanie sie,

- nie sugeruje zdziczenia obyczajow, ALE

dla kazdego zdrowego organizmu wazne jest aby otrzymymal "impulsy ujemne".  Poprostu system immunolgiczny dziala i jest gotowy do walki gdy przyjdzie prawdziwe zagrozenie.

I jeszcze raz powtorze co napisalem; Poza tym ja widze to jako stumulacje umyslowa - trzeba od czasu do czasu posluchac krytyki (nawet jesli nie jest sluszna), bo mozna popasc z samouwielbienie.

To nie calkiem tak jak napisales - tam powyzej ja napisalem "nawet jesli" czy tez "mozna", a ty wyrzuciles te zwroty co zmienilo calosc.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

Bogdan

#1443768

Napisałeś: „Poza tym ja widze to jako stumulacje umyslowa - trzeba od czasu do czasu posluchac krytyki (nawet jesli nie jest sluszna), bo mozna popasc z samouwielbienie”

- podkreślam – napisałeś trzeba, a nie można

- druga sprawa, że nawet jesli to nie jest robienie wyjątku, ale podkreślenie potrzeby, a więc teraz próbujesz odwrócić kota ogonem.

Bez tego nawet jesli  mamy sytuację, gdy WYSŁUCHAMY, ale zachowujemy wolność oceny i reakcji.

Z nawet jesli mamy zalecenie POSŁUSZEŃSTWA i to posłuszeństwa pomimo fałszu krytyki.

A to już AGRESJA, NAPAŚĆ – trzeba się bronić. A nawet jak się odsunąć, to z poczuciem wyższości, a jak ktoś ma ku temu skłonność, to i z poczuciem samouwielbienia.

 

- podkreślam - samouwielbienia z powodu niesłusznej krytyki.

- podkreślam – niesłuszna krytyka nie chroni przed samouwielbieniem, a przeciwnie – może go powodować. Nadto takie samouwielbienie może być fałszywe, bo przeciwieństwem dla fałszu może być inny fałsz, a nie prawda.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1443777

@ kassandra nazywala to "moja/Bogdan'owa socjologia spoleczna".

Jest taki film w sieci "Idiocracy" - nie chodzi o film, ale o idee, do czego prowadzi brak przeciwnosci w skali spolecznej.  To dalej bedzie brutalne i jest to moja prywatna opinia - tak wiec, US prowadzi rozne wojny, a do armii praktycznie przyjma kazdego obywatela US, wiecej przyjma i z poza US jak spelni warunki.  Wysylaja ich na wojne, a co to im daje?  Wiele roznych rzeczy; np.: ciagly trening zolnierzy, prawdziwe doswiadczenie, udoskonalania uzbrojenia, zuzywanie starego wyposazenia i uzupelnianie ulepszonym.

Wg. danych w internecie "The US Army has 1,090,000+ personnel. The number of military (all services) deaths since 2001, when we invaded Afghanistan (And I will include Iraq war deaths, too) has been 4,343." - to by bylo mniej niz 400 zgonow/osob na rok.  Duzo? Malo?  W wypadkach samochodowych ponad 40,000 na rok, z broni palnej ponad 10,000 na rok.  A zeby ci sie nie wydawalo, ze ta armia to nic tylko strzela to wlasnie wyslaja ponad 3,000 zolnierzy do strefy wirusa Eboli - zachodnia Afryka / Liberia.  Nie wchodzac skad ten wirus i dokad, itp, itd, armia jedzie i nie ma dyskusji.

Jeszcze raz - co im to da?  Prawdziwy trening i doswiadczenie, a zapobiega wydarzeniom opisanym w filmie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

Bogdan

#1443786

Oglądałem ten film. Podlewali rośliny napojami wielkich korporacji prywatnych bo "miały elektrolity dobre dla zdrowia", a nie czystą wodą, bo to "z kibla", a na prezydenta wybrali gwiazdę porno. 

Takie, czy podobne rzeczy dzieją się i dzisiaj (np Clinton lodziarz, czy coca-cola dobra na wszystko), a nawet gorzej, bo powszechną chemią powoduje się i dawnizm, i zniewieścienie, i bezpłodność - a więc mielibyśmy się z tego śmiać?

Tylko co tu ma do rzeczy "brak przeciwnosci w skali spolecznej"?

Podkreślam, co piszę we wcześniejszej odpowiedzi - przeciwieństwem dla fałszu może być inny fałsz.

Dodam, że prawda też, ale bardzo rzadko. Dodam, że tylko na prawdzie można budować.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1443790

Ja nie wiem co ty ogladales.  To bylo tlumaczenie?  Czy tez inne tlumoczenie?  Czy tez "director cuts"?

Tam jest opisane (na poczatku) jak do tego doszlo.  "Brak przeciwnosci w skali spolecznej" powoduje, ze spolecznstwa miekna, rozpadaja sie.   Czy przyklady z historii sa potrzebne?

Czy ty powaznie uwazasz, ze te mowiace glowy maja cos do powiedzenia?  Na Clintona mieli haka "w 5-c minut" - szla panienka ulica nie miala co robic i dostala prace w "Bialym Domu"?  Narodowosci panienki sa oczywiscie nieistotne, na Obama maja urodzenie, a te oba biedaki i tak czytaja z promptera.  Tych co rzadza niewidac, cos jak w Polsce - nie sa celem dla strzelcow.

Jak "JFK" chcial wlasne pieniadze drukowac to zaraz z "seryjnym" sie spotkal.  Zreszta jak i caly Kennedy klan - jeden po drugim.

Zawsze sie smialem z takich, ktorzy uwazali iz US bedzie mocarstwem na zawsze.  A to zniewiescienie - to zapytam byles w Teksasie?  Czy innej Arizonie?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

Bogdan

#1443805

"Brak przeciwnosci w skali spolecznej" powoduje, ze spolecznstwa miekna, rozpadaja sie".

I to jest zdanie prawdziwe, ale tylko gdy chodzi o prawdziwą troskę o życie społeczne.

Życie zaś społeczne potrzebuje ładu, a ład społeczny to wspólna moralność. I to nie jakaś średnia, czy „równająca w dół”, a najwyższa i „równająca w górę”.

A moralność tak naprawdę to się zaczyna od prawdy, od wspólnego, jednolitego postrzegania tego, co jest rzeczywiste.

Zaś rzeczywistość to przede wszystkim natura, ale nie ta, któą kształtuje grzeszny człowiek, ale ta nieskażona, którą Bóg oddał człowiekowi, by czynił ją sobie poddaną (nie gwałcił (nie manipulował genetycznie), nie zabijał (np przy in vitro, czy aborcji), pozwalał wzrastać temu, co najlepsze (a nie temu, na czym mają zysk bogacze, co i tak chorują na nadmiar – zwłaszcza chemia i  GMO) nie zniewalał (długi, lichwa), nie zatruwał (wszystko), ale by był wobec niej odpowiedzialnym gospodarzem).

Dalej nauka, ale tylko o rzeczywistości, a więc o tym co stoi na prawdzie i służy moralności  i człowieczeństwu dojrzałemu.

Tu od razu podkreślenie, że biznesowi i w ogóle polityce nauka służy, ale nigdy wbrew moralności i człowieczeńswu dojrzałemu – inaczej to oszustwo i nieludzka ideologia, a nie nauka.

Dalej rzeczywistość to to rozum... Dalej rozpoznawanie dobra i zła, świadoma i wolna wola i wybór dobra. – Osiągamy stan prawości - który moralnie uprawnia do udziału w życiu politycznym, do dbałości o dobro wspólne ( a kto dziś na to patrzy, z głupoty godząc się żeby „rolę polityków” sprawowali namiestnicy bogaczy i ideologów).

 

Ład społeczny jest dopiero, gdy to powszechna dbałość o dobro... Dopiero taka troska jest prawdziwą troską o życie społeczne.

Warto się tej drodze od prawdy do moralności, bo pokazuje jak wiele jest miejsc dla wkomponowania w nią fałszu. A to jest i nie da się ukryć, że na ogromną dziś skalę, że nie jest to korygowane.

Bo dziś tym, co rządzą nie chodzi o troskę o życie społeczne, np. o biznes, o nabijanie kasy korporacjiom prywatnym, o ideologie, które zawsze są utopiami i oszustwami (z dzisiejszym faszyzmem gender na czele) MAMY KŁAMSTWO.

A jak pisałem powyżej – PRZECIWNOŚCIĄ DO KŁAMSTWA JEST Z ZASADY KŁAMSTWO, A PRAWDA JEST TU TYLKO WYJĄTKIEM.

To dlatego ta „filmowa” zasada w naszym życiu się jeszcze przez jakiś czas nie będzie sprawdzała.

Zdanie "Brak przeciwnosci w skali spolecznej" powoduje, ze spolecznstwa miekna, rozpadaja sie"  w wersji dosłownej to realizujemy dzisiaj. A to dlatego, że te przeciwności są i to nawet przeciwności zabójcze, tylko jesteśmy powszechnie tak zatruci i manipulowani, że ich nie widzimy, a nawet szukamy sztucznych stymulacji (!), Społeczeństwa ozdrowieją, gdy zacznie im chodzić o prawdziwą troskę o życie społeczne. Gdy się uwolnią od trucicieli i prawdy, i natury, i rozumu, i wolnej woli.

ŚMIECH ZAŚ OWSZEM, JEST POTRZEBNY ZAWSZE, ALE Z RADOŚCI – i TO TEŻ PRAWDZIWEJ – radości, gdy dobrze idzie, a dobrze idzie, gdy dobrze korzystamy z darów Bożych – naprawdę dobrze idzie, gdy mamy pewność, że zbierzemy dobre owoce dobrych dzieł. A takimi są te prożyciowe, dalekowzroczne i z perspektywą życia wiecznego.

A to zaczyna się od prawdy.

Pozdrawiam

Miarka

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1443834

Bardzo Wam dziękuję za pasjonującą wymianę stanowisk.

Początkowo byłam skłonna w pełni podzielać punkt widzenia Bogdanainakursie, ale miarka słusznie zwraca uwagę na konieczne kryteria dyskusji  (podporządkowane poszukiwaniu prawdy) i na to, że "śmiech przez łzy", to gorszy rodzaj śmiechu, niż ten z radości.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1443888

- nie sugeruje wycofanie sie na nieurodzajne ziemie,

- nie sugeruje poddanie sie,

- nie sugeruje zdziczenia obyczajow, ALE

dla kazdego zdrowego organizmu wazne jest aby otrzymymal "impulsy ujemne".  Poprostu system immunolgiczny dziala i jest gotowy do walki gdy przyjdzie prawdziwe zagrozenie.

I jeszcze raz powtorze co napisalem; Poza tym ja widze to jako stumulacje umyslowa - trzeba od czasu do czasu posluchac krytyki (nawet jesli nie jest sluszna), bo mozna popasc z samouwielbienie.

To nie calkiem tak jak napisales - tam powyzej ja napisalem "nawet jesli" czy tez "mozna", a ty wyrzuciles te zwroty co zmienilo calosc.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

Bogdan

#1443769

Widzę, że inni i tu punktują, to i tu wklejam odpowiedź. Swoją drogą, to często pojawiają się takie podwójne komentarze, a nawet wpisy. przydała by się informacja, jak ten drugi usuwać.

Nadto odniosę się do Twojego 3x "nie sugeruje". Otóż sugerujesz śmiech, a w takim śmiechu zawarta jest i pochwała bierności, i tolerancja (w kwestiach przeciwnych sprawiedliwości, prawości, człowieczeństwa dojrzełego, czy szargających czyjeś świętości), i pochwała dla zła, a to już satanizm):

Napisałeś: „Poza tym ja widze to jako stumulacje umyslowa - trzeba od czasu do czasu posluchac krytyki (nawet jesli nie jest sluszna), bo mozna popasc z samouwielbienie”

- podkreślam – napisałeś trzeba, a nie można

- druga sprawa, że nawet jesli to nie jest robienie wyjątku, ale podkreślenie potrzeby, a więc teraz próbujesz odwrócić kota ogonem.

Bez tego nawet jesli  mamy sytuację, gdy WYSŁUCHAMY, ale zachowujemy wolność oceny i reakcji. Z nawet jesli mamy zalecenie POSŁUSZEŃSTWA i to posłuszeństwa pomimo fałszu krytyki. A to już AGRESJA, NAPAŚĆ – trzeba się bronić. A nawet jak się odsunąć, to z poczuciem wyższości, a jak ktoś ma ku temu skłonność, to i samouwielbienia.

 

- podkreślam - samouwielbienia z powodu niesłusznej krytyki.

- podkreślam – niesłuszna krytyka nie chroni przed samouwielbieniem, a przeciwnie – może go powodować.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1443779

strasznie ostro to sformułowałeś. 

Może czasami nawet jest i potrzebne tak radykalne stawianie sprawy. Ale pod właściwym adresem ;)

Bogdaninakursie... na pewno nie popiera satanistycznych sztuczek ;) Dostało mu się chyba za innych, z którymi dzieli się słusznymi uwagami w sposób bardzo rzeczowy, ale przecież i bardzo stanowczy. Bez zamazywania prawdy.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1443895

... ale z celową przesadą, żeby jak najszerzej zwrócić uwagę, że satanizm to rzadko jakieś zorganizowane formy kultu i krwawe ofiary, ale i wiele rzeczy, które szatan by chciał, żebyśmy robili. Do nich szczególnie należy pochwała dla czynienia przez kogoś zła itp.

Oczywiście Bogdana to dotyczyło w niewielkim tylko stopniu - w zamiarze ostrość dotyczyła problemu, nie osoby - to by już była nadinterpretacja. Dotyczyła przestrogi przed skutkami sugerowania takiego śmiechu, nie nagany („ Otóż sugerujesz śmiech, a w takim śmiechu zawarta jest...”). Może to i moja nadinterpretacja, a może i jednak nie. Można sprawę poddać pod szerszą rozwagę. Ważne, że szatan czycha tu na nierozważnych, więc przestrzegać trzeba niezależnie czy ktoś mu nie ulega, czy ulega (a wtedy bywa za późno).

Pozdrawiam

miarka. 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1443906

Wśród blogerów NP mamy złodzieja i manipulanta, bezczelnego trolla? To nic...

Wpis dokumentujący to, trafia na pudło? po co?

Administracja portalu, uważa że nie zasługuje na to !!

Wiecie jaki wpis zasługuje na pudło? Powiem Wam, taki, który nas szkaluje!!

Naczelny kacyk portalu zrobił z nas prawie nazistów i poooooszszłooo w blogosferę !!!

Taki... i owszem... ponad 4 tysiące odsłon ..

 a w nim? cytuję:

 

//Na portalu niepoprawni.pl też uformowała się taka szpica. Ludzie w stereotypowym zrozumieniu interesu Polski, bezmyślnie i bezrefleksyjnie, atakowali Ukrainę i walczących Ukraińców. Jedni, jak niejaki Jinks, jawnie wspierali zbrodnicze poczynania bandziorów Putina, inni natomiast, jak Bogdaninakursie, dwojga imion Patria/Astra, sigma, tadman, czy trybeus ograniczyli się do wyrażania wstrętu i pogardy do Ukraińców, oraz wstrętu i pogardy do tych zaprzańców, co się ośmielili publicznie wyrażać poparcie dla naszych wschodnich sąsiadów. Jak zwykle w ksenofobii rządziły tu emocje tłumu, wrzask, bezrozumność i całkowita niemożność do jakiejkolwiek merytorycznej i spokojnej dyskusji.
Ksenofobia często przeradza się w fanatyzm...//

http://niepoprawni.pl/blog/7787/zamien-mycke-na-berecik

 

I wiecie co? Czasam zastanawiam się, co MY tutaj jeszcze robimy.....

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-7

Astra - Anna Słupianek

#1443387

skąd ta niezwykła tolerancja dla bezczelnych oszustw.

I my chcemy zmienić Polskę, skoro tolerujemy na portalu otwartego kłamcę, oszczercę i plagiatora?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1443389

A może by tak już zakończyć ten temat.

Szkoda Twojego zdrowia.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4
#1443391

W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę, jest warunkiem przebaczenia.

/JAN PAWEŁ II DIVES IN MISERICORDIA encyklika o Miłosierdziu Bożym/ 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5
#1443395

Czuję się znacznie lepiej odkąd zabklokowałam PW od Ciebie, już nie muszę czytać jaką jestem "ścierwojadką neonową" :)))

Też Cie pozdrawiam z pałą w tle, podobnie jak Ty mnie :))

Jak pisze zawsze Twój ulubiony kumpel od obrażania nas:

"Serdeczności" :)))))

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

Astra - Anna Słupianek

#1443396

Czyli żadne argumenty do Ciebie już nie trafiają
Szkoda
Bez pały

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1443397

Jesteś równie wulgarny jak Twoi kolesie, maruś i dupek z gdyni.

I tak samo fałszywy :))

Również bez pały...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

Astra - Anna Słupianek

#1443400

To tylko Twoja opinia.
Od innych tego jeszcze nie usłyszałem, ale pewnie mogę.
Miłej nocy

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1443402

Ja nie przypominam sobie w ostatnim czasie jakiegokolwiek pałowania Twoich komentarzy jeśli tak sądzisz to Twoja sprawa

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1443399

dobrze prawisz,czas zakończyć temat bo już przskoczyli tego ru:-).A może założyć jakiś blog śledczy i śledzić trolli,plagiatorów i innych nieznośnych.Rebeliantko powstrzymaj swoje emocje bo dotychczas uważałam cię za opanowaną zrównoważoną osobę.Na takich przepychankach wszyscy tracą,a najbardziej portal.

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

Verita

#1443398

Normalne, zrównoważone osoby, Verito, tak właśnie reagują, kiedy ktoś dokonuje tak podłej manipulacji... bronią się ..

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

Astra - Anna Słupianek

#1443401

wszystko z umiarem bo zakatrupicie portal.

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

Verita

#1443404

z tego właśnie powodu staram się dozować reakcje.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1443405

do osoby, która spowodowała poczucie przykrości i naruszyła dobre osobiste, a teraz nadal szydzi sobie z pokrzywdzonych i nadal cudze dobra osobiste narusza. Spójrz na zapisy na gadaczce.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1443403

których się apele nie imają.Np.poseł entomolog.Weź i apeluj aby się zachowywał przyzwoicie.

Takie osoby trzeba omijać z daleka.Same wkońcu zwiędną a ty bądziesz spać spokojnie:-) Pozdrawiam

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1443407

Nie wiem.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1443451

Apel do dzikiej bestii nie pomoże. Nie pomoże do człowieka opanowanego emocjami nadmiernymi, bo to wyłącza rozum.

Nie pomoże do zbrodniarza, gwałciciela, co chce "pohulać", poswawolić, poużywać sobie, nie pomoże do nieskarconego przestępcy, nie spowoduje nawrócenia grzesznika.

Agresora najpierw trzeba powstrzymać.

Apel to może pomóc, gdy jest adresowany do dobrego, żeby był lepszy.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1443756

... osobę, która postawiła -1 pod tym komentarzem. (gdy zauważyłem, na forum była "pięciopunktowa" matka trzech córek)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1443757

Matka trzech córek jest bardzo wnikliwa i koncyliacyjna.

Ktoś mógł się zalogować na chwilę. Nie ma sensu tego śledzić.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#1443880

...tak wobec niej jak i wobec wcześniejszego podejrzenia wobec Mind Serwisa o serię pałkarską (choć u niego, to było niemal bezzwłoczne sprawdzenie listy). Tu zanim sprawdziłem minęły minuty.Oczywiście, że tu jak powie, że nie ma nic do tłumaczenia, bo to nie ona, zrozumiem i przeproszę.

Miałem nadzieję, że tą drogą wypracujemy zwyczaj odpowiedzi na prośby o wytłumaczenie dlaczego punkty ujemne, gdyby miały jeszcze jakiś czas zostać, ale widzę, że nic z tego nie będzie.

Te punkty ujemne to koszmar i lepiej o tym jak najszybciej zapomnieć. Piłka tu w ręku Administracji.

Co do śledzenia to absolutna racja - więcej tego nie będzie.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2
#1443925

...tak wobec niej jak i wobec wcześniejszego podejrzenia wobec Mind Serwisa o serię pałkarską (choć u niego, to było niemal bezzwłoczne sprawdzenie listy). Tu zanim sprawdziłem minęły minuty.Oczywiście, że tu jak powie, że nie ma nic do tłumaczenia, bo to nie ona, zrozumiem i przeproszę.

Miałem nadzieję, że tą drogą wypracujemy zwyczaj odpowiedzi na prośby o wytłumaczenie dlaczego punkty ujemne, gdyby miały jeszcze jakiś czas zostać, ale widzę, że nic z tego nie będzie.

Te punkty ujemne to koszmar i lepiej o tym jak najszybciej zapomnieć. Piłka tu w ręku Administracji.

Co do śledzenia to absolutna racja - więcej tego nie będzie.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1443926

...tak wobec niej jak i wobec wcześniejszego podejrzenia wobec Mind Serwisa o serię pałkarską (choć u niego, to było niemal bezzwłoczne sprawdzenie listy). Tu zanim sprawdziłem minęły minuty.Oczywiście, że tu jak powie, że nie ma nic do tłumaczenia, bo to nie ona, zrozumiem i przeproszę.

Miałem nadzieję, że tą drogą wypracujemy zwyczaj odpowiedzi na prośby o wytłumaczenie dlaczego punkty ujemne, gdyby miały jeszcze jakiś czas zostać, ale widzę, że nic z tego nie będzie.

Te punkty ujemne to koszmar i lepiej o tym jak najszybciej zapomnieć. Piłka tu w ręku Administracji.

Co do śledzenia to absolutna racja - więcej tego nie będzie.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1443927

niestety, apel do ludzi kierujących się złymi ideami i złymi motywacjami rzeczywiście nie jest skuteczny.

Masz w tym 100 % racji. 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1443878

Przykro mi ! 

Racja nie jest po Twojej stronie. Bezprawnie dysponujecie materiałem agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Deon nie jest źródłem pierwotnym. Brniemy w niezły pasztet !

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2


#1443414

Naprawdę nic nie wiesz w tej sprawie. 

I nie mów, że Ci przykro, skoro na swoim blogu zamieściłeś insynuacje i paszkwil.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1443449

Czego mianowicie, NIE WIEM !

To proszę wyjaśnij ! Najlepiej wyjaśnij prawo do wklejenia CAŁEGO tekstu agencyjnego.

Bardzo proszę bez napastliwego tonu.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2


#1443454

Odpowiedziałam Ci pod Twoją notką.

O prawa do wklejenia tekstu się nie martw.

Natomiast nie istnieją prawa do wklejenia tekstu sfałszowanego, jak to zrobił Mind Service.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1443466

http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.pl.html

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1443701