OBWE w Warszawie i Obywatelska Konferencja Praw Człowieka

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

 "Nie pytam, jakie są prawa, ale jacy są sędziowie" /Charles Louis de Secondat de Montesquieu (Monteskiusz) (1689-1755)/

 

Coroczna Konferencja OBWE w Warszawie

Od 28 września odbywa się w Warszawie kolejna coroczna konferencja OBWE, poświęcona prawom człowieka. Będzie trwała 2 tygodnie. Uczestniczy w niej ok.100 delegatów z 56 krajów. "Wprost" podało w dniu 29.09.09 r. główne informacje nt. konferencji:

http://www.wprost.pl/ar/139938/Warszawa-konferencja-OBWE-takze-nt-Bialorusi

Wiodące tematy konferencji, to:

przestrzeganie praw mniejszości, gwarancje wolności mediów, warunki działania organizacji pozarządowych, wybory, m.in. na Białorusi, a także, kwestie równości szans kobiet i mężczyzn, wolność zrzeszania się, zwalczanie nietolerancji, dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

 

Obywatelska Konferencja Praw Człowieka

 Na konferencję nie zaproszono żadnego z "niekoncesjonowanych" /powstałych spontanicznie w ostatnich latach/ stowarzyszeń działających w Polsce przeciwko bezprawiu w urzędach i wymiarze sprawiedliwości.

Z tego powodu stowarzyszenia podjęły wspólną inicjatywę zorganizowania - równolegle z Konferencją OBWE - Obywatelskiej Konferencji Praw Człowieka.

Miejscem Konferencji /5-9 października 2009 r./ są: teren przed hotelem "Sofitel Victoria" ul. Królewska 11 oraz Plac Piłsudskiego w Warszawie.

Organizatorzy apelują:

"Do udziału w konferencji zapraszamy stowarzyszenia, komitety obywatelskie, osoby cywilne, oraz wszystkich tych, którym zależy na respektowaniu praw człowieka w Polsce".

W zaproszeniu na Konferencję podkreślają:

"Mając na uwadze to, że korzystanie z konstytucyjnych uprawnień jest szkodliwe dla obywateli RP oraz to, że polski wymiar sprawiedliwości jest nieudolny i pozbawiony gwarancji praw człowieka, pragniemy zwrócić uwagę na szerzące się łamanie praw podstawowych obywateli RP.

Dwa prawa podstawowe dane nam od Boga to: prawo do własności i prawo do rodziny.

Prawo to jest wielokrotnie naruszane przez urzędników publicznych w Polsce. Stosują oni wykładnię prawa ustaloną przez reżimy totalitarne, a mianowicie stosowanie prawa przeciw obywatelom.

My natomiast uznajemy wykładnię prawa wykorzystywaną od zarania ludzkości, a mianowicie, stosowania prawa dla obywateli.

Jesteśmy zaniepokojeni aktualną sytuacją w naszym kraju w kontekście łamania praw człowieka".

Kontakt do organizatorów: rafal-gawronski@wp.pl, info@aferyibezprawie.org.

Stowarzyszenia chcą doprowadzić do spotkań z przedstawicielami Konferencji OBWE i przekazać im w języku angielskim przykłady łamania praw człowieka w Polsce.

 

Organizatorzy Konferencji - Rafał Gawroński, Inicjatywa Społeczna Porozumienie Rawskie, Stowarzyszenie Przeciwko Bezprawiu, Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski

O Stowarzyszeniu Przeciwko Bezprawiu i Stowarzyszeniu Obrony i Rozwoju Polski pisałam już kilkakrotnie:

http://niepoprawni.pl/blog/417/sadny-dzien-sadow-%E2%80%93-4-maja-2009-godz-900-pikiety-pod-sadami-apelacyjnymi

http://niepoprawni.pl/blog/417/o-prawnikach-chorej-na-schizofrenie-i-bezradnym-wymiarze-sprawiedliwosci

http://niepoprawni.pl/blog/417/open-range-po-polsku-8-wrzesnia-pod-sadami-okregowymi

http://niepoprawni.pl/blog/417/dlaczego-protestuja-w-krakowie

http://niepoprawni.pl/blog/417/w-krakowie-pod-sadem

Dzisiaj kilka informacji o Rafale Gawrońskim i Porozumieniu Rawskim.

Rafał Gawroński jest rolnikiem, hodowcą bydła i koni, przedstawicielem Związku Hodowców Koni Wyścigowych w Polsce, autorem petycji Nr 1247/07 do Parlamentu Europejskiego.

http://www.rafzen.pl/rafal/petycja_do_parlamentu_europejskiego.htm

Gawroński zwrócił się do Parlamentu Europejskiego na podstawie artykułu 21 w związku z artykułem 194 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z wnioskiem o przyjęcie stanowiska w przedstawianej sprawie i o powołanie Komisji Śledczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa członkom najbliższej rodziny w związku z kilkoma próbami pozbawienia życia oraz usiłowania skazania bez podstawy prawnej na karę więzienia po ujawnieniu defraudacji funduszy unijnych.

Doświadczenia Gawrońskiego są szczegółowo opisane w petycji, która kończy się następującymi sformułowaniami:

"... opisane metody pokazują, że władza w Polsce w nieuprawniony sposób wpływa poprzez ingerencję instrumentami administracyjno -prawno - represyjnymi na swobodę działalności gospodarczej, konkurencyjności oraz praw i wolności obywatelskich gwarantowanych licznymi aktami prawnymi w tym także Traktatem Akcesyjnym. W przypadkach, gdy ujawnia się nieprawidłowości w tych instytucjach w związku z wydanymi decyzjami i korzysta z konstytucyjnych praw jest się aresztowanym lub oskarżonym o przestępstwo niepopełnione. Wymuszenia rozbójnicze i kradzieże mienia wielkiej wartości są realizowane aktualnie w Polsce. Dokonuje się tych przestępstw z użyciem konstytucyjnych organów państwa powołanych do ochrony mienia prywatnego i wolności obywateli. Urzędnicy i funkcjonariusze publiczni powołują konkurencyjne podmioty gospodarcze z funduszy publicznych w celu wyłudzania ze środków pomocowych Unii Europejskiej dotacji na inwestycje infrastruktury. Wystawiają oni fikcyjne faktury za prace, które nigdy nie zostały wykonane, a za pozyskane środki finansowe /zatajane w deklaracjach majątkowych/ i będące własnością podatników Unii Europejskiej nabywają mienie wielkiej wartości po tym jak osobiście wydawali decyzje urzędowe z rażącym naruszeniem prawa i doprowadzili do celowego bankructwa nabyty podmiot gospodarczy.

Mając powyższe na uwadze jako ustawowy przedstawiciel organizacji rolniczej prawnie działającej na terenie Unii Europejskiej, a mianowicie Związku Hodowców Koni Wyścigowych w Polsce /kopia nr-52 pisma w załączeniu/ i posiadającego swego przedstawiciela w Radzie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwracam się z Petycją do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a mianowicie czy wypas bydła, w tradycyjny sposób dwa razy dziennie każdorazowo po około dwie i pół godziny, jest czynnością zabronioną na terenie Unii Europejskiej i daje prawne podstawy, aby oskarżać publicznie bezpartyjnego przedstawiciela organizacji rolniczej i tym samym całą organizację społeczną, o to że wypasając konie lub bydło dokonują naruszeń prawa oraz to czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dyskryminacją na tle pochodzenia społecznego przez przedstawicieli dawnego państwa totalitarnego w dalszym ciągu sprawujących władzę w Polsce na bazie porozumień pewnej grupy społecznej, a nie Państwa Prawa do czego obliguje członkostwo w Unii Europejskiej".

Polecam też pismo Pana Gawrońskiego z dnia 26 lutego 2009 r. skierowane do Premiera Donalda Tuska za pośrednictwem Ministra Mariusza Kamińskiego CBA:

http://www.rafzen.pl/rafal/Zaw_Tusk_Prok_Apel_GD.doc

Poniżej film z obrad Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w dniu 31.03.2009 r. , gdy przedstawiana była petycja Gawrońskiego:

http://www.youtube.com/watch?v=KH1y_-089vY

W dniu 30.06.009 r. Rafał Gawroński został skazany przez Sąd Rejonowy w Elblągu na rok więzienia w zawieszeniu na 5 lat z Art. 212 kk za pomawianie funkcjonariuszy publicznych w składanych skargach i zawiadomieniach o przestępstwie, które to skargi i zawiadomienia zostały następnie upublicznione. Wyrok nie jest prawomocny. W przygotowanej apelacji R. Gawroński dowodzi, że wyrok jest nie tylko niezgodny z faktami i orzecznictwem europejskim, ale że wręcz jest zemstą polskich funkcjonariuszy za złożoną petycję do Parlamentu Europejskiego.

 

----------------------

Inicjatywa Społeczna Porozumienie Rawskie grupuje ojców i przedstawicieli kilkunastu organizacji ojcowskich skupionych przy biurze senatorskim senatora RP, Grzegorza Wojciechowskiego. Porozumienie zabiega o szeroko rozumiane dobro dzieci wyrażające się w prawie do nieskrępowanego kontaktu z obojgiem rodziców.

Są różne sytuacje życiowe. Jeśli dochodzi do separacji, to sądy przyznają opiekę nad dzieckiem matce. Ojciec albo dostaje wycinek czasu z tygodnia życia, albo nie dostaje nic. Walczymy wzorem ojców włoskich o prawo do opieki równoważnej, czyli naprzemiennej, wspólnej - tłumaczy Krzysztof Chojnacki, ojciec trójki dzieci. Prowadzi stronę internetową www.opiekarownowazna.pl gdzie tłumaczy zasady najlepszej formy opieki nad dzieckiem, które w wyniku zdarzeń losowych ma rozbitą rodzinę.

Prawo włoskie stanowi: "W przypadku separacji rodziców dziecko ma prawo do zachowania stałego, równoważnego i bezpośredniego związku z każdym z nich, otrzymywania opieki, edukacji i zdobywania doświadczenia od każdego rodzica i utrzymywania znaczących relacji ze swoimi przodkami i krewnymi od strony obojga rodziców".

30 września odbył się protest ojców i wspierających ich Stowarzyszeń w Zakopanem.

http://ww6.tvp.pl/369,20090930933459.strona

http://tygodnikpodhalanski.pl/www/index.php?mod=news&id=5978&tponline...

"Dyskryminowanie ojców przez sądy rodzinne - to główny zarzut, jaki kierowali ę protestujący ojcowie do uczestników XI Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, który odbywał się w Zakopanem"

Kilkadziesiąt osób pikietowało hotel, w którym odbywał się kongres.

Organizatorzy protestu domagali się dostosowania obecnego prawa rodzinnego do Konwencji Praw Dziecka. Konwencja mówi m.in. że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.

Zdaniem protestujących w sądach rodzinnych zapadają krzywdzące wyroki, przyznające w ponad 90 proc. przypadków matkom prawa do opieki nad dziećmi.

Protestujący domagali się także zlikwidowania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych wydających opinie o nieletnich, małoletnich i ich rodzicach czy opiekunach. Zdaniem protestujących ośrodki to relikt PRL-u.

Według protestujących liczba rozwodów w Polsce w ciągu 15 lat wzrosła pięciokrotnie. Każdego roku kilka tysięcy ojców rozpoczyna walkę o prawo do opieki nad swoim dzieckiem. (PAP)

 

__________________

 

Monteskiusz mówił: "Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie".

Najwyższy czas, by polskie prawo zaczęło sprzyjać obywatelom, a nie stronniczym lub nieodpowiedzialnym urzędnikom państwowym. Poprzyjmy Obywatelską Konferencję Praw Człowieka w Warszawie.

Brak głosów

Komentarze

No cóż, jak wyżej wskazywałam, nikt nie może być pewien dnia ani godziny.

Nawet Szef CBA.

W Państwie rządzi prokuratura. Za chwilę będzie miała jeszcze większe kompetencje /nowa ustawa o prokuraturze/.

Potrzebne są zmiany ustrojowe, aby Suweren miał demokratyczną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości:
http://niepoprawni.pl/blog/417/wymiar-sprawiedliwosci-obywatelski-projekt-konstytucji

Kto tego nie widzi, nic nie rozumie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#33222

Wiesz gdzie mam prawa człowieka?
tam gdzie słonce nie dochodzi

Vote up!
1
Vote down!
0
#33224

Twoja sprawa, ale albo nie czytałeś notki, albo nie jesteś zbyt kumaty, że grzecznie odpowiem w Twoim stylu.

Masz coś przeciwko temu, aby pociągano do odpowiedzialności karnej przestępców i tylko ich, a nie oskarżano ludzi niewinnych?

Nie chcesz rzetelnych i kompetentnych sądów?

O co Ci właściwie chodzi?

Vote up!
0
Vote down!
0
#33228

Otóż droga wojująca koleżanko ala che gevara.
"Wiodące tematy konferencji, to:

przestrzeganie praw mniejszości, gwarancje wolności mediów, warunki działania organizacji pozarządowych, wybory, m.in. na Białorusi, a także, kwestie równości szans kobiet i mężczyzn, wolność zrzeszania się, zwalczanie nietolerancji, dostęp do wymiaru sprawiedliwości."

To własnie nazywa sie tzw. prawa człowieka.
I pisałem juz gdzie ja to mam
A to o czym piszesz w drugiej czesci nie ma z tym nic wspólnego.
Konstytucja wystarczająco jasno mówi o tym ze kazdy człowiek jest wolny, a panstwo szanuje jego własność.
Nie potrzeba do tego zadnych gównianych lewackich praw człowieka , praw dziecka , praw gejów i jeszcze czego tam.
Racja ze Panstwo polskie działa zupełnie nie legalnie łamiac konstytucja notorycznie. Ale nie oznacza to ze potrzeba nam jakis tam praw człowieka . Wystarczy respektowac konstytucja. Nota bene i tak zle napisana (zawsze mozna pozyczyc od USA - oni i tak z niej nie korzystaja)

Vote up!
0
Vote down!
0
#33234

"We , the pople (.......)*"
* pola oznaczone gwiazdką wpisz .

Vote up!
0
Vote down!
0
#33235

Może trochę porządku pojęciowego.

Z tego, co mówisz wynika, że jesteś przeciwnikiem tzw. postmodernistycznej koncepcji praw człowieka /prawa homoseksualistów, prawo do aborcji, prawa kobiet, dzieci, etc./. W tej sprawie między nami zgoda. Ja także nie chcę takich regulacji..

Istnieją jednak inne koncepcje praw człowieka.

Koncepcja praw natury miała, u swojej genezy, chrześcijańską wizję człowieka jako istoty duchowej, która z natury posiada godność i wolną wolę. W tradycyjnej katolickiej koncepcji praw naturalnych, człowiek posiada prawo do pewnych rzeczy lub zachowań z powodu ograniczeń, jakie moralność i prawa Dekalogu nakładają na innych ludzi (społeczeństwo). Prawo własności wynika z faktu zakazu kradzieży; prawo do życia z zakazu zabijania itd. Prawa jednostki stanowią pokłosie zakazów nałożonych na innych ludzi przez Boga, co czyni tę koncepcję głęboko wspólnotową i społeczną.

Ugruntowaną pozycję ma koncepcja liberalna. Wywodzi się z praw natury Johna Locke’a. Jej kwintesencją jest Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, uchwalona przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. Prawa człowieka koncentrują się tu na wolności człowieka, równości wobec prawa; nienaruszalności własności prywatnej; niemożności pozbawienia nikogo wolności bez wyroku sądowego; rządach prawa; uznaniu domniemania niewinności; prawa do swobody myśli, przekonań i religii, a także prawa ich swobodnego głoszenia. Deklaracja ta wywodzi państwo z umowy społecznej.

Jaka koncepcja Twoim zdaniem leży u podstaw naszej Konstytucji?

Vote up!
0
Vote down!
0
#33250

Mariusz Kamiński powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej, że ma bardzo ograniczone zaufanie do prokuratury.

No właśnie.

To jest clou.

Vote up!
0
Vote down!
0
#33255

widać wyraźnie, że tak jak i istnieją media mainstreamowe tak też istnieje coś takiego jak monopol pośród organizacji NGO, które same selekcjonują między sobą graczy, a ci NIEPOPRAWNI nie są brani pod uwagę.

To pokazuje, wiarygodność tych instytucji.

A inicjatywa wykazana przez obywateli jest bardzo ważna, szkoda tylko że raczej media się nią nie zainteresują.

Vote up!
0
Vote down!
0
#33290

Od wczoraj odbywają się pod hotelem Victoria bardzo dobrze zorganizowane pikiety.

W dniu dzisiejszym - na wniosek kilku ambasadorów OBWE - przedstawiciele protestujących zostali zaproszeni na salę obrad.

Przez ok. 3 godziny referowali problemy bezprawia w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zostali wysłuchani /w tym czasie media nie zostały wpuszczone do sali/, choć nie obiecano im na razie żadnej wyraźnej interwencji.

Pikiety będą trwały do piątku. Zostanie też wręczona wszystkim ambasadorom pisemna petycja o stanie polskiej prokuratury i sądownictwa.

Vote up!
0
Vote down!
0
#33300