Pandemia COVID-19 to efekt przypadku, czy została celowo wywołana?

Obrazek użytkownika 35stan
Świat

Przy tak sformułowanym pytaniu tytułowym, należy wyjaśnić czy pandemia może być wywołana celowo przez ludzi i w dowolnie wybranym czasie?

 

Odpowiedź na pierwszą część pytani jest pozytywna, gdyż mocarstwa światowe takie jak USA i Chiny od wielu lat prowadziły w laboratoriach prace nad bronią biologiczną masowego rażenia a szczególnie nad wirusami w laboratorium Uniwersytetu Płn. Karoliny i laboratorium w chińskim Wuhan.

Laboratoria zajmujące się wirusami takimi jakim jest SARS-Cov-2, to laboratoria klasy BSL-4 czyli 4-tego stopnia bezpieczeństwa biologicznego (ang. Biosafety Level, BSL).

Grupa 4 to najgroźniejsza grupa czynników o stopniu zjadliwości podobnym do grupy 3, jednak dla których istnieje wysokie ryzyko rozprzestrzenienia, a profilaktyka i leczenie nie są możliwe.

W poprzedzających pandemię COVID-19 latach, placówki te współpracowały ze sobą i z WHO, którą zdominowały osoby wspierane przez Chiny.

 

Odpowiedź na drugą część tytułowego pytania jest negatywna a to z uwagi na to, że tak jak zarazy i pandemie nie występowały w przeszłości w dowolnym czasie to i nie wystąpiły obecnie, ale w czasie występowania sprzyjających warunków przyrodniczych związanych z tzw. pogodą kosmiczną.

 

Aby skutki działania patogenu w ludzkiej populacji o zasięgu globalnym, nawet groźnego patogenu, będącego efektem modyfikacji genetycznych w laboratoriach jako broń biologiczna, były o odpowiednio dużym natężeniu i zasięgu rażenia, musi się to odbywać w czasie, kiedy odporność immunologiczna ludzkiej populacji jest obniżona, jako wynik specyficznej pogody kosmicznej.

 

Taka pogoda kosmiczna występuje podczas długotrwałych i głębokich minimów cykli aktywności słonecznych.

Głębokie minimum cyklu aktywności słonecznych oznacza znaczne osłabienie pola magnetycznego Słońca , będącego tarczą ochronną Ziemi przez zwiększonym natężeniem jonizującego promieniowania kosmicznego docierającego do Ziemi.

 

Nasze organizmy nieustannie są „bombardowane” promieniowaniem kosmicznym a w samej skorupie ziemskiej znajdują się pierwiastki promieniotwórcze, które stanowią źródło tzw. naturalnego tła promieniotwórczego.

Wszechobecność promieniowania spowodowała jednak, że nasze organizmy na drodze ewolucji przystosowały się do niego.

Już na poziomie komórkowym istnieje wiele mechanizmów kontrolno-naprawczych, których celem jest niwelowanie negatywnych skutków promieniowania jonizującego.

Mechanizmy te powodują, że tzw. promieniowanie naturalne jest dla nas praktycznie nieszkodliwe przez większość lat.

 

Co się jednak dzieje, gdy narażeni jesteśmy na znacznie większe dawki tego promieniowania np. w wyniku wzrostu natężenia tego promieniowania w jakimś czasie(szkodliwe działanie niższych dawek promieniowania ale przez dłuższy czas, jest większe od dużo wyższej dawki promieniowania zaaplikowanej organizmowi jednorazowo, np. podczas procedury medycznej) , jak to się dzieje podczas tzw. głębokich i długotrwałych cykli aktywności słonecznych.

 

Obserwowane wzrastające zachorowania ludzkiej populacji na choroby onkologiczne, są efektem tego długotrwałego oddziaływania tego promieniowania o natężeniu większym niż to, na które ludzie są przystosowani w drodze ewolucji.

Zwiększone natężenie promieniowania jonizującego sprzyja częstszym mutacjom bakterii i wirusów i częściej niż w okresach poza tymi minimami, pojawiają się mutacje groźne dla ludzi i sprzyjają też patogenom modyfikowanym genetycznie w laboratorium(broni biologicznej) rozprzestrzenianiu się, sianiu strachu i wywoływaniu kryzysów.

 

Obecnie żyjemy w czasie takiego minimum nazwanego nazwiskiem niemieckiego uczonego dr Theodora Landscheidta, prognozowanego już w 1989 roku na lata 2000-2060 z apogeum na około 2030 rok i nazwane jako Minimum Landscheidta.

 

Użycie broni biologicznej dla realizacji celów globalistów jakimi są NWO i Rząd Światowy, pojawiło się z początkami XXI wieku, gdy pozimnowojenne cele USA w latach 90-tych XX wieku, skierowane na wasalizowanie Rosji Jelcyna(na wzór wasalizacji demoludów, ze złodziejską prywatyzacją kuponową) nie powiodły się i do władzy doszli siłowicy z KGB i kompleksu militarno przemysłowego, z W.Putinem na czele i programem odbudowy imperium z czasów ZSRR.

 

Wiadomo, że dla realizacji tych celów potrzebne są narzędzia pozwalające na podporządkowanie sobie populacji ludzkich i takim narzędziem jest strach a do jego wywołania może być bardzo pożądane zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

Dotakowo taka sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu ludzi, pozwala odsuwać uwagę ludzi od operacji zmierzających do NWO, prowadzonych przez globalistów.

 

Wielkie nadzieje na realizację NWO wiązali globaliści z polityką wobec Rosji, prowadzoną po wydarzeniach 9/11, gdy po ogłoszeniu przez G.W. Busha tzw. wojny z terroryzmem i nazywaną przez politologów „polityką przyciągania Rosji do Zachodu” w ramach której głosili potrzebę poszerzania demokracji i NATO na wschód (obiecywanie Ukrainie i Gruzji możliwości przyjęcia ich do UE i NATO).

Gdy ta polityka się rozwijała, to przyszedł czas na tworzenie nowej infrastruktury prowadzącej do NWO i tym miało być włączenie Rosji w strefę interesów USA/Zachodu.

W tym celu nowa administracja USA pod kierownictwem B.Obamy/J.Bidena postanowiła podnieść „politykę przyciągania Rosji do Zachodu” na wyższy poziom, nazwany „polityką resetu USA-Rosja”, której wynikiem miało być powołanie przestrzeni współpracy od Pacyfiku po Atlantyk, od Władywostoku po Lizbonę nazywanej EURAZJĄ, rodzajem konfederacji UE i Rosji.

Było to w czasie, kiedy około 2008 roku rozpoczął się 24 cykl aktywności słonecznej z bardzo głębokim minimum aktywności Słońca i w 2009 roku pojawiła się pandemia tzw. „świńskiej grypy” i dziwne działania WHO, zmieniającej definicję pandemii oraz zalecającej rządom państw świata zakup szczepionek dla całych populacji.

Czy wirus AH1N1, który wywołał świńska grypę był efektem modyfikacji w laboratorium, czy tylko jego pojawienie się w czasie głębokiego minimum 24 cyklu aktywności słonecznej, zostało wykorzystane przez globalistów do wywołania strachu w ludzkicj populacji, by odwrócić uwagę od operacji wtedy przeprowadzanych, tego nie wiemy.

 

Wtedy tą sytuację wykorzystali globaliści, bo pękła bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości w USA i rynku bankowych derywatów(instrumentów pochodnych), co skłoniło FED( bank centralny USA) i EBC(bank centralny UE) do polityki luzowania ilościowego, czyli pokrywania strat systemów prywatnych, globalnych banków, przez podatników(realizacja projektu prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat bankow).

 

Nie ulega wątpliwości, że wykorzystano tę sytuację do:

 

- próby uczynienia z AGO (antropogenicznego globalnego ocieplenia) i handlu uprawnieniami do emisji CO2, rodzajem globalnego podatku zarządzanego przez Rząd Światowy, co starano się przeforsować na COP 15 odbywającym się w Kopenhadze w 2009 roku

- opodatkowanie świata poprzez politykę luzowania ilościowego(QE) prowadzoną przez banki centralne

- próby zbudowania kolejnego po UE elementu NWO jakim miała być EURAZJA, wynik polityki resetu USA/Zachód – Rosja

 

Tak pięknie rozwijający się projekt NWO został gwałtownie zahamowany w 2013 roku z powodu różnicy interesów Rosji i USA/Izraela/Zachodu wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie(sytuacji wobec Syrii i Iranu).

 

W konsekwencji tej sytuacji wybory prezydenckie w USA wygrał Republikanin D.Trump z programem:

 

- stop globalizacji

- stop projektowi NWO

- przyszłość należy do państw narodowych w wielobiegunowym świecie

- America First(Najpierw Ameryka)

 

Od początku jego prezydentury, był wściekle atakowany przez Demokratów, oskarżany o chorobę psychiczną i oskarżany o to, że za jego wygraną stała Rosja i poddawany procedurze impeatchmentu.

 

Ponieważ następne wybory w USA przypadały na 2020 rok, kiedy od 2019 roku trwało głębokie minimum 24 cyklu aktywności słonecznej, przechodzące w 25 cykl prognozowany na jeszcze z głębszym minimum niż to z 24 cyklu, globaliści postanowili to wykorzystać do odzyskania władzy w USA, by podjąć na nowo politykę NWO (przyciągania Rosji do Zachodu) a równocześnie do opodatkowania państw świata na rzecz projektu NWO, głównie USA i UE, poprzez wywołanie pandemii i masowych szczepień finansowanych przez rządy państw świata.

Masowe, na skalę globalną stosowane tzw. tarcze antykryzysowe(zadekretowane na minimum 10% PKB kraju) przyjmowane przez USA i kraje UE, to mechanizm masowego zadłużania państw, którego spłacić nie będzie można i jedyną receptą na to będzie zapewne projekt Wielkiego Resetu oficjalnego hasła przewodniego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) w Davos, którego wdrożenie scenarzyści zapewne planują na przełom 25/26 cykl aktywności słonecznej(około 2030 roku), który wg prognoz ma być głębszy od tego sprzed 100 laty, który zaowocował pandemią grypy „Hiszpanki” z kilkudziesięcioma milionami zgonów i o którym Bill Gates mówi od kilku lat, ze pochłonie około 30 milionów ofiar.

 

Warto przywołać wydarzenia, które prowadziły do odzyskania władzy przez Demokratów od Republikanów pod wodzą D.Trumpa, co umożliwiło do powrotu przez administrację J.Bidena do projektu NWO.

 

D.Trump realizując swój program, postanowił ograniczyć ekspansję ekonomiczną Chin i w marcu 2018 roku rozpoczął z nimi wojnę celną poprzez podniesienie stawek celnych na import aluminium(10%) i stali(25%) z Chin.

Globaliści z USA(Demokraci) i z UE (Niemcy/niemiecka UE) byli zdeterminowani by przerwać politykę D.Trumpa, wykorzystując instrumenty przetestowane podczas pandemii „świńskiej grypy” i kryzysu z 2008 roku, by kontynuować politykę NWO.

Wskazują na to pewne wydarzenia:

 

- podczas konferencji w Berlinie pod hasłem: "Parlamentaryzm między globalizacją a narodową suwerennością", zorganizowanej w listopadzie 2018 roku przez Fundację Konrada Adenauera, dyskutowano o zagrożeniach jakie niesie populizm, przed zaplanowanymi na maj 2019 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Podczas tej debaty kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała:

 

„Państwa narodowe powinny być obecnie gotowe do oddania suwerenności”

 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1361987,panstwa-narodowe-powinny-byc-gotowe-do-oddania-suwerennosci.html

 

 

I ten proces pozbawiania suwerenności państw narodowych właśnie obserwujemy a jedną z dźwigni tego procesu są konsekwencje pandemii COVID-19 w postaci Planu Odbudowy UE(Oto NextGenerationEU) z jego zasadą uwspólnotowienia długu z kilkudziesięcioletnim czasem jego spłaty, co ma utrudnić operację opuszczenia UE przez jakiegoś członka, tak jak to zrobiła Wielka Brytania(widocznie znała plany niemieckiej UE).

 

- w październiku 2018 roku „prorok” B.H.Obama, w osobistym liście dziękował Anne Applebaum jako swojemu medium i żonie R.Sikorskiego, „hrabiego” oraz sołtysa, rezydującego na dworze w Chobielinie, za jej dwa teksty zamieszczone w miesięczniku „The Atlantic”, ostrzegających Europę i Polskę przed mającym nadejść „najgorszym” a zwłaszcza za jej tekst ostrzegający Polskę pt. "Ostrzeżenie z Europy. Najgorsze dopiero nadejdzie".

Tym listem pochwalił się(zaćwierkał na Twittrze) „książę” małżonek Anne Applebaum R.Sikorski w listopadzie 2019 roku:

 

 

„Prorok” Obama i jego medium Anne Applebaum nie rzucają słów na wiatr; ostrzegali Europę i Polskę przed najgorszym, to najgorsze musiało nadejść i nadeszło z Chin w listopadzie 2019 roku w postaci pandemii COVID-19 i gnębi nas już do czerwca 2021 roku, gdy pozbawianie państw UE części suwerenności się dokonał, poprzez ratyfikację Planu Odbudowy UE przez wszystkie 27 państw, członków UE a co zapowiadała A,Merkel już w listopadzie 2018 roku(kolejna „prorokini” po „proroku” B.Obamie.

 

W tej sytuacji nie powinniśmy bagatelizować proroctw naczelnego „proroka” globalistów, jakim niewątpliwie jest Bill Gates, który co najmniej od 2015 roku „ostrzega” ludzkość przed bardzo groźną i wielce śmiertelną pandemią prognozowaną na około 2030 roku czyli przełom 25/26 cyklu aktywności słonecznej.

Widać wyraźnie, że kolejne ofensywy globalistów na rzecz NWO, skorelowane są z obiektywnie występującymi zjawiskami przyrodniczymi w pogodzie kosmicznej, głębokimi minimami cykli aktywności słonecznej, wykorzystywanymi podobnie jak starożytni kapłani egipscy wykorzystywali wiedzę na temat zjawiska zaćmienia Słońca i terminów jego występowania, do podporządkowywania sobie fellachów i zarządzania nimi dla realizacji swoich interesów.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:7)

Komentarze

NWO, zniewolenie jednostki ludzkiej.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1672385