FESTIWAL "KULTURA i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA" 9-11 XII

Obrazek użytkownika R.Zaleski
Kraj

Notka prasowa organizatorów:
Beata Tyszkiewicz, J.A.P.Kaczmarek, Justyna Steczkowska, Zbigniew Libera, Piotr Młodożeniec, .....- to tylko nieliczni z grona wielkich artystów, którzy chcą Polski Wolnej od GMO i popierają FE...STIWAL "KULTURA i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA".
Festiwal odbędzie się w dniach 9-10-11 grudnia 2011roku. Podczas festiwalu w całej Polsce przewidujemy koncerty, spektakle, wystawy, jarmarki zdrowej żywności i wiejskiej sztuki, filmy i wykłady nt. zagrożeń GMO, happeningi, spotkania edukacyjne. To odpowiedź polskiego społeczeństwa na informację Ministra Rolnictwa o ''nowym'', rządowym projekcie ustawy o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Brak w niej zapisów o zakazie obrotu nasion GMO i o zakazie wpisywania do katalogu krajowego odmian genetycznie zmodyfikowanych, co otworzy Polskę na uprawy GMO...Tymczasem Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów UE, w zdecydowanej większości są przeciwni stosowaniu GMO przy produkcji żywności.

DOMAGAMY SIĘ, by Rząd RP, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry i inne - wprowadził zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU UPRAW KUKURYDZY MON810 i ZIEMNIAKÓW AMFLORA.

NIE CHCEMY USTAW, które otwierają Polskę na uprawy GMO, jak np. nowa propozycja ustawy o nasiennictwie.

Organizatorami wydarzeń festiwalowych są organizacje i osoby prywatne, które łączą wspólne cele: utrzymanie różnorodności biologiczno-kulturowej polskiej wsi, dobrej jakości polskiej żywności oraz zdrowia nas wszystkich.
UWAGA!!!
WYPOWIEDZI ARTYSTÓW, OPISY WYDARZEŃ I KONTAKTY DO ORGANIZATORÓW: www.festiwalstopgmo.pl

INFORMACJE DODATKOWE:
GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) to poważne zagrożenie dla zdrowia, środowiska, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa (które stanowi 80% polskiego rolnictwa).

Już teraz na całym świecie aż 67% wszystkich nasion jest w rękach tylko 10 korporacji. Nasiona GMO są narzędziem kontroli całego łańcucha żywnościowego przez korporacje i powiązanych z nimi polityków.

PRZECIW GMO SĄ: IZBY ROLNICZE, KONWENT MARSZAŁKÓW, SEJMIKI WOJEWÓDZKIE, KOMITET OCHRONY PRZYRODY PAN, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW. CZYJ INTERES REPREZENTUJĄ ZWOLENNICY GMO?

KONTAKT:
ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114, biuro@icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

Między innymi (wydarzeniami) w Warszawie:
„Gdzie?: Warszawa, Główne Rondo Centralne
Co?: Przemarsz ulicami Warszawy od Głównego Ronda Centralnego do Placu Piłsdudskiego, następnie happening
Kiedy?: 10.12.2011, początek godz. 14:30 (przemarsz około 1 godziny), następnie ok. godz. 15:30 happening na Placu Piłsudskiego
Organizator i kontakt: Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Lena Huppert, tel.: 502 085 840
UWAGA!: Organizatorzy proszą o liczne przybycie”

Grafika: Piotr Młodożeniec poparł Polskę Wolną od GMO tworząc plakat Festiwalu.

Ocena wpisu: 
Brak głosów