POWSTANIE WARSZAWSKIE

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Niepowodzenie „Burzy”, represje sowieckie wobec żołnierzy AK, oraz zbliżanie się Armii Czerwonej do Warszawy zmuszały władze Polski podziemnej do podjęcia nowych decyzji. Generał Tadeusz Komorowski „Bór” naciskany przez szefa sztabu Tadeusza Pełczyńskiego i płk. Leopolda Okulickiego, uznał, że w obliczu bezpośredniego zagrożenia niepodległości Polski przez ZSRS, tworzący już komunistyczne ośrodki władzy z siedzibą w Lublinie, ostatnią szansą obrony polskich praw jest samodzielne uwolnienie Warszawy z rak Niemców i objęcie władzy w mieście przez kierownictwo cywilne Polski podziemnej.
Pomimo obawy przed sowieckimi represjami uważano, że w imię obrony niepodległości Polski należy być gotowym na ofiary i ponieść ryzyko. Wierzono jednak, że aresztowania w samej Warszawie, odbywające się – w odróżnieniu od polskich Kresów – oczach świata, muszą spowodować reakcję rządów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Przekonanie to było nieuzasadnione, z czego jednak władze Polski podziemnej nieinformowane przez rząd Mikołajczyka o rzeczywistym stosunku zachodnich sojuszników do sprawy niepodległości Polski, nie zdawały sobie sprawy.
Na decyzję o rozpoczęciu powstania wpłynęły również prowokacyjne apele nadawane w końcu lipca 1944 roku z Moskwy przez rozgłośnię Związku Patriotów Polskich wzywające mieszkańców stolicy do rozpoczęcia spontanicznej walki z Niemcami. Dowodziły one, że komuniści, mimo braku większych sił i wpływów, w chwili wkroczenia do miasta Armii Czerwonej której jednostki znajdowały się w pobliżu warszawskiej Pragi, wystąpią zbrojnie, by narzucić swoją władzę.
Podjętą decyzję uzasadniano po wojnie również nastrojem żołnierzy AK i mieszkańców stolicy, którzy domagali się odwetu za powszechny, trwający blisko pięć lat terror niemiecki, oraz wole podjęcia walki w chwili widocznej przegranej III Rzeszy.
Mieszkańcy stolicy z pogardą obserwowali butnych dotąd żołnierzy armii „narodu panów”, w popłochu wycofujących się na zachód; w ostatnich dniach lipca zlekceważyli również żądanie okupanta, aby 100 tysięcy mężczyzn zgłosiło się do budowy fortyfikacji w mieście. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby podjęli walkę z Niemcami bez broni.
Dowódca AK wydał rozkaz rozpoczęcia walki o Warszawę 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 00 ( tzw. godzina „W”). Generał „Bór” działał za zgodą rządu, ale bez rozkazu Naczelnego Wodza. Zlekceważył również negatywne opinie większości oficerów Komendy Głównej AK, wskazujących na bardzo słabe uzbrojenie ( tylko co dziewiąty żołnierz brał broń palną, pozostali byli wyposażeni jedynie w granaty i butelki z benzyną, a zapasy amunicji obliczono na kilka dni) i groźbę zniszczenia miasta w wyniku walk.
Kierownictwo AK zostało również poinformowane, że nie otrzyma od zachodnich sojuszników spodziewanej pomocy w postaci zrzutów broni. Wśród zwolenników powstania dominowało jednak przekonanie, że braki w broni zostaną zrekompensowane męstwem żołnierzy podziemia, którzy zdobędą je na wrogu.
W pierwszych dniach walki żołnierze AK pod dowództwem płk. Antoniego Chruściela „Montera” opanowali Śródmieście, Stare Miasto, Wolę, Powiśle, gdzie zdobyto elektrownię, część Ochoty, Mokotowa i Żoliborza. W atakach przeprowadzonych w biały dzień ponieśli ciężkie straty.
Na Pradze po dwóch dniach walk, wobec braku powodzenia, powstańcy ponownie przeszli do konspiracji. W zajętych przez AK dzielnicach miasta w rękach Niemców pozostało wiele punktów umocnionych punktów obronnych, z których część powstańcy zdobyli w następnych dniach.
Warszawiacy przyjęli wybuch powstania z wielkim entuzjazmem.
P o w s z e c h n i e z a p a n o w a ł o u c z u c i e o d z y s k a n i a n i e p o d l e g ł o ś c i. Na budynkach wywieszano flagi biało – czerwone, a powstańcy na każdym kroku otrzymywali wyrazy poparcia. Mieszkańcy stolicy dostarczali im żywność, pomagali w opiece nad rannymi, wznosili barykady – pomimo, iż Warszawa prowadziła walkę samotnie, jej żołnierze nie byli osamotnieni.
5 sierpnia Niemcy przystąpili do natarcia na Wolę. Podczas zdobywania powstańczych barykad wykorzystywali cywilów jak „żywe tarcze”. Na Woli Niemcy i współdziałające z nimi formacje kolaboracyjne złożone z obywateli sowieckich dopuścili się masowych zbrodni na ludności cywilnej. Zamordowano blisko 38 tysięcy ludzi bez względu na wiek i płeć, w tym dzieci i ciężarne kobiety, wymordowano personel i pacjentów Szpitala Wojskowego.
Po zdobyciu Woli i Ochoty 11 sierpnia oddziały niemieckie, wspierane przez ciężką artylerie i lotnictwo oraz pociski rakietowe, nazywane przez powstańców „krowami” uderzyły na Stare Miasto. Na skutek systematycznego ostrzału i bombardowań zabytkowa dzielnica została obrócona w gruzy.

W tej sytuacji 1 i 2 września powstańcy przerwali tam walkę i przeszli kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz. Twarda obrona Starówki pozwoliła powstańcom ze Śródmieścia na podjęcie działań zaczepnych m.in. po kilku atakach opanowali budynek centrali telefonicznej – PAST-ę przy ul Zielnej.

Po upadku Starego Miasta, w zaciętych walkach toczonych przez cały wrzesień, Niemcy zdobyli pomimo heroicznej obrony powstańców Powiśle, Czerniaków i Mokotów.

14 września Armia Czerwona dotąd wstrzymująca swoje działania zajęła Pragę.

Alianci, wbrew oczekiwaniom przyjęli wybuch powstania obojętnie. Rząd Wielkiej Brytanii zarzucił władzom polskim, że nie uzgodnili terminu jego rozpoczęcia i przez cały sierpień zwlekał z uznaniem AK za armię sojuszniczą, co posłużyło Niemcom za pretekst do mordowania wziętych do niewoli powstańców, w tym sanitariuszek.

Niemcy zamordowali kilkanaście harcerek w większości w wieku 15 – 17 lat w Szpitalu Wojskowym i wiele sanitariuszek, które pozostały z rannymi żołnierzami AK po upadku Starego Miasta.

Prasa brytyjska początkowo milczała o powstaniu w Warszawie, później znaczna część pism bagatelizowało jego znaczenie, gorliwie natomiast tłumaczyła działania Stalina, który w pierwszych dniach sierpnia nakazał przerwanie ofensywy Armii Czerwonej na linii Wisły.

Po dramatycznych zabiegach władz polskich na uchodźstwie, głównie gen. Kazimierz Sosnkowskiego, lotnictwo polskie, brytyjskie i południowo-afrykańskie podjęło loty do Warszawy, aby zaopatrzyć powstańców w broń, co w pewnym stopniu poprawiło ich sytuację.

Operacje lotnicze utrudniała jednak długość trasy przemierzanej z Włoch na d obszarami znajdującymi się w rękach niemieckich. Po dokonaniu zrzutu samoloty musiały wracać do baz włoskich, ponieważ Stalin nazywający dowódców powstania „garstką przestępców, którzy wszczęli awanturę warszawską w celu uchwycenia władzy”, do 10 września zabraniał sojuszniczym lotnikom lądowania na terenach zajętych przez Armię Czerwoną.
W drugiej połowie września sporadycznej pomocy powstańcom udzielało również lotnictwo amerykańskie , jednak znaczna część zrzutów dostała się w ręce Niemców, którzy panowali już nad większością obszaru miasta.

Kiedy pod koniec września oddziały niemieckie zdobyły Żoliborz, dalsze prowadzenie walki stało się niemożliwe. Wobec braku żywności i leków dla rannych, tragicznych warunków życia ludności cywilnej oraz utraty nadziei na pomoc gen Komorowski podjął decyzję o kapitulacji. Dwa dni później w Ożarowie podpisano układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Zgodnie z jego postanowieniami powstańcy złożyli broń i wyszli z miasta zwartymi formacjami, a następnie zostali wywiezieni do obozów jenieckich w Niemczech.

Warszawę musiała opuścić również ludność cywilna. W powstaniu zginęło lub zaginęło ponad 18 tysięcy żołnierzy AK i 150 tysięcy cywilów. Straty niemieckie były nieproporcjonalnie niższe i wyniosły ok. 16 tysięcy zabitych i zaginionych żołnierzy.

Po kapitulacji Warszawy Niemcy przystąpili do systematycznego niszczenia miasta. Wysadzono w powietrze wiele zabytków m.in. Zamek Królewski, część pałacu w Łazienkach, Pałac Saski, kolumnę Zygmunta, liczne kościoły. Spalono największe polskie biblioteki: Narodową, Publiczną i Uniwersytecką, oraz archiwa, z Archiwum Głównym Akt Dawnych na czele. Spośród 987 zabytkowych budowli ocalało 64.

Łącznie Niemcy zburzyli 42 proc. domów i gmachów użyteczności publicznej.

Aleksander Szumański

Literatura, archiwa, źródła cytatów:

Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał -„Od niepodległości do niepodległości” – Instytut Pamięci Narodowej – Warszawa 2011

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)

Komentarze

Gwoli ścisłości: US AirForce wykonało tylko jedną misję bojową zrzucając zaopatrzenie dla walczącej Warszawy.Odbyła się ona 18 września, a wzięło w niej udział 110 "Latających Fortec" B17, ochranianych przez 156 Mustangów P51. Większość zrzuconego zaopatrzenia dostała się w ręce Niemców. Nad Warszawą - o ile pamiętam - strącono dwie maszyny B17. Samoloty amerykańskie lądowały potem w Połtawie i Mirgorodzie.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#279010

Gwoli ścisłości to:
- decyzja o rozpoczęciu powstania została podjęta nagle po tym, jak 3 godziny wcześniej zdecydowano, że bitwa pancerna pod Warszawą (Wołominem) dopiero się rozpoczyna - i jej wynik jest niepewny - w związku z czym należy odłożyć decyzję o powstaniu o 48 godzin;
- przyczyny zmiany decyzji do dziś sa nieznane, sama decyzja o rozpoczeciu Powstania Warszawskiego nosi znamiona zbrodni przeciw narodowi polskiemu
- tezę o tym, że nastroje żołnierzy AK groziły wybuchem łatwo obalić - żołnierze znali stan uzbrojenia swoich oddziałów (wg stanów magazynowych zaledwie co siódmy mógł liczyć na jakąkolwiek broń palną, ale broni z magazynów nie rozdano); Kontrwywiad AK meldował nawet o spadku morale w oddziałach, po tym, jak pogotowie bojowe bezprawnie zarządzone przez Montera skonfrontowało oddziały z ich wyposażeniem - zachował się meldunek dowódcy kontrwywiadu
- z tezą o wpływie audycji radiostacji "kościuszkowskiej" na decyzję o rozpoczęciu walk dawno temu obalił Pobóg Malinowski w swojej pracy o Powstaniu Warszawskim (już wklejałem na tym forum tu: http://niepoprawni.pl/blog/6398/30-lipca-1944#comment-321758

Autor powinien konfrontować to, co kompiluje z dorobkiem naukowym, a nie tylko - hagiografiami.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#285228

Moją ojczyzną jest Polska Podziemna,

Walcząca w mroku, samotna i ciemna,

Moim powietrzem jest wicher bez nieba,

Moim pokarmem jest krew w garści nieba,

A moim światłem, co płonie z daleka,

Jest nasze prawo i prawo człowieka.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#279049

Pod darniną , pod gruzami zajął miejsce nieprzestronne...na pogrzebie nie dzwoniono i nie przyszedł nikt z pobliska..

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#279055

Wieczna chwała bohaterom, żołnierzom i ludności cywilnej, wszystkim którzy mieli odwagę stawić czoło niemieckim bandytom i mordercom. Chwała tym, którzy ponieśli największą ofiarę!
Hańba zaś rosyjskim żołnierzom, którzy stąjąc w obliczu wykrwawiajacej sie Warszawy nie tylko nie przyszli z pomocą, ale jeszcze strzelali w plecy żołnierzom, którzy samodzielnie usiłowali wspomóc powstańców przeprawiających
się przez Wisłę! Hańba także tym polaczkom i innej maści łajdakom, którzy ośmielają się krytykować i ośmieszać
ten wspaniały czyn bohaterski !!!
Cytujac wypowiedź, niestety już nieżyjacego uczestnika Powstania Warszawskiego, "prawo do krytki mają jedynie ci, którzy wzieli w nim udział, bo tylko oni rozumieją czym było Powstanie dla Warszawy, umęczonej przez morderców niemieckich"!!!
Zatem wara od Powstania, nie jesteście godni, więc zamilknijcie, najlepiej na wieki!
Wczorajszą "uroczystość" - apel poległych, która ze względu na prowokacyjną wypowiedź komoruskiego została wygwizdana i wykrzyczana przez lud Warszawy, a także żałosne przemówienie bufetowej, trzeba uznać za nieudaną.
Zaplanowane po nim przedstawienie, w którym dominowały wiersze litewskiego poety i wiecznego wroga Polaków - Miłosza, opluwajacego nas zarówno w wypowiedziach ustnych, jak też w swoich publikacjach, było całkowicie poronionym pomysłem żałosnych manipulantów.
A przecież poezja powstańczych poetów, Baczyńskiego, Gajcego, innych, to jedne z najpiękniejszych strof jakie napisano.
Niech mi będzie wolno zacytować jednż najpiekszniejszych modlitw napisaną prze bardzo młodego uczestnika Powstania - Jana Romockiego, żółnierza nie poetę:

Modlitwa
Od wojny, nędzy i od głodu
Sponiewieranej krwi narodu
Od łez wylanych obłąkanie
Uchroń nas Panie!
Od nieprawości każdej nocy
Od rozpaczliwej rąk niemocy
Od lęku przed tym, co nastanie
Uchroń nas Panie!
Od bomb, granatów i pożogi
I gorszej jeszcze w sercu trwogi
Od trwogi strasznej jak konanie
Uchroń nas Panie!
Od rezygnacji w dobie klęski
Lecz i od pychy w dzień zwycięski
Od krzywd, lecz i od zemsty za nie
Uchroń nas Panie!
Uchroń od zła i nienawiści
Niechaj się odwet nasz nie ziści
Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste!

Cóż, prawdy nie da się w nieskończoność maskować i fałszować w końcu i tak zwycięży!!!

Grasja
Prawda, prostota i miłość
PS. miłego dnia wszystkim dobrym i uczciwym ludziom :)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Grasja

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć - tracą życie.

#279082