MATERIAŁY Z PREZENTACJI DR. K. NOWACZYKA, BRUKSELA 28.03.12: "Głównymi przyczynami katastrofy były dwie eksplozje"

Obrazek użytkownika Marek Dąbrowski
Kraj

Poniżej prezentuję część graficzną prezentacji doktora Kazimierza Nowaczyka z Uniwersytetu Maryland na forum Parlamentu Europejskiego.

1. Analiza raportów MAK i KBWL LP

Kazimierz Nowaczyk, dr fizyki, Uniwersytet Maryland
 


 

2. Części prezentacji:

- pierwsze wrażenia

- wyniki analiz:

- trajektoria pozioma,

- prawdopodobieństwo obrotu w lewo,

- TAWS#38,

- Możliwe przyczyny: wstępne ustalenia


 

3. Właściwie zabezpieczone miejsce katastrofy?

Fotografia z 10.04.2010

2 lata później: marzec 2012 

5. Pozycja lewego statecznika poziomego na zdjęciach satelitarnych:

12 kwietnia 2010

11 kwietnia 2010

Lewy statecznik poziomy został przeniesiony około 20 metrów w stronę wraku 

6.

Pozycja lewego statecznika poziomego (33) w Raporcie MAK- identyczna z lokalizacją na zdjęciu satelitarnym 12 kwietnia 2010.
  

7.

Analiza ostatnich sekund lotu:

Raport KBWL LP

Zdjęcie rosyjskiego fotoamatora Siergieja Amielina 

8. Rejestratory parametrów lotu:

1. Czarna skrzynka MŁP-14-5 (Rosja)

2. Rejestrator szybkiego dostępu ATM-QAR (Polska)

3. System zarządzania lotem FMS

System ostrzegania przed zbliżaniem do ziemi TAWS (USA)


 

9. Różnice między raportami MAK i KBWL LP: kąt natarcia

Wartości kąta natarcia wzięte odpowiednio z rosyjskiego i polskiego rejestratora. Oba urządzenia są jedynie urządzeniami do rejestracji danych, a nie pomiaru. 

10. Wnioski:

Ostateczne raporty MAK i KBWL LP nie zawierają żadnej informacji co do metodologii analizy ani żadnych danych które mogłyby umożliwić powtórzenie analizy.

Dane odzyskane z pokładowych rejestratorów były przedmiotem arbitralnych zmian, a część danych (logi FMS i TAWS) nie zostały zawarte w analizach. 

11.

Wnioski z ekstrakcji danych:

Ilość surowych danych binarnych która została odzyskana elektronicznie jest bardzo duża. Inżynieria programowa UASC umożliwia konwersję dodatkowych parametrów do formatu zrozumiałego dla człowieka, jeśli będą potrzebne dla śledztwa.
  

12.

MAK dodał 3 sekundy do rzeczywistego czasu UTC zarejestrowanego w logach, polska komisja dodała 6 sekund do większości z czasów logów FMS i TAWS- obie nie podały żadnych dodatkowych szczegółów. 

13.

Trajektoria pozioma samolotu w pobliżu brzozy.

Zgodnie z logami TAWS#37 i #38, samolot nie zmienił kursu magnetycznego przez 140 metrów za brzozą, co jest sprzeczne z informacjami z obu raportów: MAK i KBWL LP.
  

14.

Obliczona prędkość zmiany kursu w stopniach na sekundę. Jest używana do stwierdzenia, czy samolot skręca.
  

15. Niekontrolowane przechylenie w lewo.

Czy parametry lotu podane przez MAK są dowodem na niekontrolowane przechylenie, zgodne z tym co wiemy o aerodynamice tego konkretnego typu samolotu?


 

16. Krytyczne fazy lotu Tu-154M w konfiguracji przelotowej
  

17. Współczynniki siły nośnej i oporu dla Tu-154M w konfiguracji do lądowania


 

18. Parametry kąta pochylenia i przechylenia (wg MAK)

Biorąc pod uwagę efekt przechylenia na lewe skrzydło związanego z utratą znaczącej części powierzchni nośnych, możemy stwierdzić że krytyczny kąt natarcia zostałby przekroczony jedną sekundę po uderzeniu lewym skrzydłem w brzozę.


 

19.Wektory przepływu powietrza

Zachowanie samolotu po stracie części skrzydła zostało także przeanalizowane przez zespół badaczy kierowanych przez prof. Brawn z Uniwersytetu Akron.
 


 

20.

Lewe skrzydło porusza się w dół z początkowym przyspieszeniem -23,9, które zmniejsza się do -2,5 st./s2 z powodu oporu indukowanego przez ruch obrotowy.
 

W efekcie samolot przechyla się w lewo (3,0 do 0,55 st./s2)
 

Nos gwałtownie opada (1,3 do 6,1 st./s2)
 


 

21. Wnioski.

1. Pozioma trajektoria Tu-154M, zrekonstruowana z logów TAWS, nie zmienia się przez 140 metrów za brzozą. Uderzenie w drzewo, skutkujące oddzieleniem części skrzydła i niekontrolowanym przechyleniem powinno także skutkować zmianą poziomej trajektorii samolotu. Taka zmiana trajektorii jest niespójna z logiem TAWS#38.

2. Parametry lotu w raportach MAK i KBWL LP opisują przechylenie w lewo co jest niespójne z własnościami aerodynamicznymi tego typu samolotu.

3. Gdyby Tu-154M 101 stracił część lewego skrzydła od uderzenia w drzewo, musiałby przechylić się w lewo, opuścić nos w dół i uderzyć w ziemię nie później niż sekundę po uderzeniu w drzewo.


 

22.

Obrazy satelitarne obszaru gdzie miał miejsce ostatni TAWS (kwiecień i czerwiec 2010)


 

23.

Rys.46 z raportu MAK, pokazujący trajektorię samolotu na podstawie logów TAWS: #34 do #37 (linia fioletowa), oraz rekonstrukcja wysokości radiowej (linia niebieska).
 

Niebieska linia nie zawiera żadnej jawnej informacji z TAWS#38 ani żadnego z logów FMS. Widzimy że linia fioletowa i niebieska krzyżują się w jednym punkcie. Wszystkie logi TAWS i FMS były znane MAK i KBWL LP na wczesnym etapie śledztwa.
 


 

24. Raport KBWL LP pomija logi TAWS#38 i FMS.

Slajd pokazuje metodę użytą przez KBWL LP do ukrycia istnienia tych danych. Fakt ich ukrycia świadczy, że KBWL LP jest w pełni świadoma, że te dane są nieprzystające do jej ostatecznych wniosków.


 

25. Parametry z rejestratora lotu (Raport MAK)

Dwa nagłe załamania przyspieszenia pionowego (linia czerwona) pojawiają się na wykresach zarówno MAK, jak i KBWL LP. Żaden raport nie wspomina o nich w analizie.
  

26.

Korelacja czasowa między ekstremami przyspieszenia pionowego (MAK) i przechylenia w lewo (KBWL LP).


 

27. NIEKTÓRE TECHNICZNE I STRUKTURALNE ASPEKTY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
 

Autor: dr Grzegorz Szuladziński

Niezależny Doradca Techniczny Zespołu Parlamentarnego Antoniego Macierewicza
 

Dr Grzegorz SZULADZIŃSKI otrzymał stopień magisterski z inżynierii mechanicznej na Politechnice Warszawskiej w 1965 roku i doktorat z mechaniki strukturalnej na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w 1973 roku.

Od 1981 roku do dziś pracuje w Australii w dziedzinach związanych z przemysłem lotniczo-kosmicznym, kolejowym, energetycznym, samochododowym, a także mechaniką skał, wybuchami podziemnymi i wdrożeniami w przemyśle zbrojeniowym. Szczególnie, od wczesnych lat 90-tych wykonywał symulacje komputerowe gwałtownych zjawisk, jak łamanie skał za pomocą ładunków wybuchowych, fragmentacja obiektów metalowych, zniszczenia budynków od wstrząsów, katastrofy strukturalne, interakcje pomiędzy budynkami a cieczami, ochrona przed wybuchami oraz uderzeniem przez samoloty. Jest autorem wielu wybitnych prac z dziedziny fragmentacji budynków i innych obiektów.

Jest członkiem Australijskiego Instytutu Inżynierów (w tym Katedry Strukturalno-Mechanicznej), członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów-Mechaników oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Lądowych.
 


 

28.

Dane do analizy udostępnił Zespół Parlamentarny.

Zmiana kierunku magnetycznego przez samolot po TAWS#38 na wysokości barometrycznej 37,5 m
 

Lewe skrzydło, widok od dołu. Rekonstrukcja złożenia części na podstawie zdjęć z dnia katastrofy.
 


 

29

Faza I: wewnętrzna lub zewnętrzna eksplozja z przodu lewego skrzydła
 

Faza II: Wewnętrzna eksplozja w centralnej części samolotu

Utrata krawędzi natarcia w pobliżu kadłuba oraz całej lewej końcówki płata skutkuje dwoma efektami aerodynamicznymi: utratą siły nośnej z lewej strony i wzrostem oporu. Pierwszy efekt powoduje przehylenie w lewo, podczas gdy drugi- zmianę kierunku magnetycznego. 

30.

Faza III: tylna część płatowca ze skrzydłami i statecznikiem pionowym obraca się w lewo niezależnie od dziobu, który utrzymuje się w naturalnym położeniu
 

Faza IV: uderzenie w ziemię: tylko tylna część płatowca jest odwrócona. Moment obrotowy wokół osi obrotu łamie całkowicie kadłub, oddzielając przód od tyłu, w czasie gdy tylna część cały czas obraca się w lewo.
  

31.

Kokpit i przednia część kadłuba nie są odwrócone.

Tylne części kadłuba są w pozycji odwróconej.
  

32. Podsumowanie wyników.

Głównymi przyczynami katastrofy były dwie eksplozje, mające miejsce tuż przed lądowaniem.

Jedna z nich miała miejsce na lewym skrzydle, w pobliżu jego środka, w efekcie łamiąc płat na dwie części. Druga, wewnątrz kadłuba, spowodowała jego rozległe uszkodzenia i rozczłonkowanie, jak również rozłączenie lewego skrzydła i kadłuba. Lądowanie w zadrzewionym terenie, nieważne jak nieszczęśliwe i pod jakim kątem, nie mogło spowodować udokumentowanej fragmentacji samolotu.


 

Materiały w formacie jpg: 

picasaweb.google.com/115545907835495457471/PREZENTACJAKNOWACZYKABRUKSELA28032012

 

Plik pdf z prezentacją:

docs.google.com/open
 

Proszę o dalsze rozpowszechnianie materiałów, wyłącznie za podaniem linku/źródła.

 

 

__

Data zmieniona -> Max (oryginalna data: 28.04.2012, g. 10:44)

Brak głosów

Komentarze

Dzięki za materiały. Po wysłuchaniu będzie można przeanalizować na spokojnie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#239881

Głównymi przyczynami katastrofy były dwie eksplozje, mające miejsce tuż przed lądowaniem.

W imieniu Zespolu, autora, redakcji i wlasnym prosze o rozpowszechnianie tej informacji, z podaniem zrodla!

 

Pozdrawiam

 

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#239883

z ZEZNANIAMI pilotów JAKA-40 którzy w prokuraturze mówili o wybuchach które usłyszeli bedąc na płycie lotniska Siewierny.

Vote up!
0
Vote down!
0
#239886

analizując odkształcenia części kadłuba, które wg. specjalistów nie mogły powstać na skutek uderzenia w ziemię, ale w konsekwencji wybuchu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#239888

gość z drogi

a teraz siadam do czytania i ogladania

i niech mi nikt nie zamula dnia,"awanturami typu,kogo bardziej kochasz,czyli

palącego koty,czy Leszka Millera" :)

serd pozdri 10 z !

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#239891

gość z drogi

i nic tuskoPOdobnym nie pomoże zamulanie polskich umysłów....

Autorze,RAZ jeszcze podziękowanie za udostępnienie Materiałów

10,jako Priorytet w omawianych tematach

 

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#239894

gość z drogi

i Jego Pytań...Pytań,z którymi solidaryzuję się w 100%

a gdy przypomina mi się niedawna Sekcja Zwłok ś.p P.Gosiewskiego

to ....przepraszam,ale włosy na głowie stają,DWA LATA Wielkiego KŁAMSTWA,Kłamstwa nie tylko w Polsce ,ale i na Świecie

"Wielka tajemnica,Wielka Odpowiedzialność..."

i Bruksela...???

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#239898

gość z drogi

serd pozdrowienia :)

10 

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#239901

tych, które są niebywale wiarygodne, prawdziwe do bulu, wynikają ciekawe spostrzeżenia :

 

http://blogpress.pl/node/12190

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#239902

Przypomne:

Już rok temu ustalono że przednia cześć samolotu od kokpitu pod śródpłacie upadła dołem na ziemie.
Antomi Macierewicz mówił o tym na spotkaniu w Monachium.

Rosyjsko-milerowe filmy możemy sobie wsadzić w buty.

Samolot nie spadł tak jak chcieliby nam wmówić Rosjanie i ich pomocnicy w Polsce.

Vote up!
0
Vote down!
0
#239906

Teraz trzeba o tym krzyczec, bo beda chcieli to totalnie zamilczec i wysmiac. Dlatego jeszcze raz apeluje o rozpowszechnianie tej informacji. Mejle, sms-y, tweety, publikacje na FB, czy na innych portalach spolecznosciowych. To dziala, wierzcie mi. Wyslalem ok. 50 sms-ow, tyle samo mejli, nawet do ludzi, z ktorymi zyje jak pies z kotem, i odzew jest naprawde pozytywny. Wiec do dziela!

Pozdrawiam
-------------------------------
Samotny wilk w biegu

Vote up!
0
Vote down!
0
#239910

Niedawno nasi naukowcy mówili że samolotem targneły dwa duże wstrząsy. Dzis mówią juz wyraźnie: to były dwa wybuchy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#239913

Słówko od Redakcji.
Ze względu na wagę zaprezentowanych wyżej materiałów, opracowanych przez Zespół Parlamentarny, prosimy o przestrzeganie przyjętych form. Polemiki czy wątpliwości będą mile widziane na innych blogach. Liczymy na zrozumienie.

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#239911

A kazde zdanie nt. dziesieciu samolotow, pieciu lotnisk, oblakanym klamczuchu Macierewiczu i polskich swiadkach-lgarzach, bedzie wycinane. Zarty sie skonczyly.

Pozdrawiam
-------------------------------
Samotny wilk w biegu

Vote up!
0
Vote down!
0
#239912

Żartem jest chyba zapowiedź cenzury.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Vote up!
0
Vote down!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#240013

Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale wczoraj przegapiłem Twój komentarz.

Jeśli faktycznie ktoś chciałby wprowadzać cenzurę na Niepoprawnych, to byłby to żart. Zgadzam się. Kiepski żart, trzeba dodać. Nic takiego jednak nie ma miejsca. Jest bowiem zasadnicza różnica między cenzurą, a pracą moderatora, który ma za zadanie m.in. pilnowania wątku ws. ewentualnego trolowania. Polega ona na tym, że przykładowo komentarz Artisto, jakkolwiek debilny, został nietknięty, gdyż na swój prymitywny sposób autor chciał prowadzić dyskusję. Natomiast komentarze typu: "Macierewicz jest obłąkany" i/lub "TYLKO teoria FYM-a jest spójna i logiczna" wykluczają jakąkolwiek dyskusję. Dodatkowo, biorąc pod uwagę treść powyższego wpisu, są to komentarze off-topic, które nie wnoszą niczego nowego do dyskusji, ani tym bardziej nie są polemiczne w odniesieniu do tekstu, badań i ich wyników.

Reasumując: na Niepoprawnych nie ma cenzury. Dowodem na to jest choćby promocja Twojego tekstu, który poniekąd dotyka tego tematu.

Zapewne pamiętasz jak jakiś czas temu zachowałem się niegrzecznie wobec Ciebie. Ale wówczas przecież też chodziło de facto o temperowanie użytkowników, którzy atakują ad personam i nie wnoszą nowej jakości. Usuwanie ich komentarzy nie ma nic wspólego z cenzurą, a jest jedynie moderowaniem dyskusji.

Pozdrawiam serdecznie

P.S. Dodatkowo proszę przeczytać komentarz Kukiego: http://niepoprawni.pl/blog/2140/materialy-z-prezentacji-dr-k-nowaczyka-bruksela-280312-glownymi-przyczynami-katastrofy-byl#comment-278678
-------------------------------
Samotny wilk w biegu

Vote up!
0
Vote down!
0
#240351

predzej w jakimś polemicznym zapale niz mając ku temu jakiekolwiek dane pisałem że sprowadzając samolot w smoleńską mgłę - tamże Rosjanie mogli zrobic z nim juz co chcieli, chocby zupełnie "na chama" go zestrzelić.

Czytam:

Głównymi przyczynami katastrofy były dwie eksplozje, mające miejsce tuż przed lądowaniem.

Jedna z nich miała miejsce na lewym skrzydle, w pobliżu jego środka, w efekcie łamiąc płat na dwie części. Druga, wewnątrz kadłuba, spowodowała jego rozległe uszkodzenia i rozczłonkowanie, jak również rozłączenie lewego skrzydła i kadłuba.

Autorzy badań co prawda wola nie wskazywać na tym etapie co było przyczyna wybuchów. Czynnik zewnetrzny czy wewnętrzny - ergo zestrzelenie czy eksplozja na pokładzie.

Niemniej pierwszy wybuch ma miejsce w okolicach skrzydła....

Vote up!
0
Vote down!
0
#239918

Kano jeszcze w Brukselii, więc nie predko.

Opinie ekspertów cechuje zrozumiała ostrozność, stad dlatego mówili długo o wstrząsach, a dopiero dziś jednoznacznie o wybuchach.

Dzis jednak odmawiają jednoznacznej opinii co do natury tych wybuchów, wskazuja na przycvzyny czy to zewnetrzne: czyli atak na samolot, bądź wewnętrzne: działanie jakiejś wielkiej siły która zdezintegorowała kadłub samolotu.

Z pozycji laika:
Pierwszy wybuch ma naturę zewnetrzną...

Drugi jakby wewnętrzną.

Czy leci z nami Autor wątku? :)

Vote up!
0
Vote down!
0
#239946

Na chwilę obecną mam zbyt mało danych żeby opisać miejsce tych wybuchów.

Marek Dąbrowski

Vote up!
0
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#239949

Ale z pozycji laika - jest mocno watpliwe by pierwszy wybuch miał naturę wewnętrzną. Dalej z pozycji laika: po co strzelac do czegos co i tak ma na pokładzie materiał wybuchowy....

Dlatego:

"Tę technologię można wykorzystywać do zwalczania celów latających, przede wszystkim na niskiej wysokości."

Ponad rok temu Nasz Dziennik przedstawił bardzo frapujący wywiad.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110108&typ=sw&id=sw05.txt

Ja oczywiście rozumiem że zespół parlamentarny potrzebuje pewności, przypominam ten artykuł przy okazji najnowszych ustaleń.

Vote up!
0
Vote down!
0
#239952

Trzmiel? Taką razą zwykle wracam do Lockerbie. Wcale nie jest potrzebny duży ładunek- sprawę załatwia drobne osłabienie konstrukcji i siły aerodynamiczne. Ale to moje prywatne zdanie ;-) ]]>http://www.youtube.com/watch?v=j5naaWe3nLI]]> Marek Dąbrowski
Vote up!
0
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#239953

a dziś jednocznanie wybuchami, nie jest jasna.

Tak czy siak morderca został przyłapany, dla potrzeb procesowych ustalamy czy skorzystał z magnum czy innego narzędzia.

Prokurator Seremet swego czasu dziarsko ogosił że nia ma dowodów na udział osób trzecich, błazem wczoraj powiedział że w sekcjach moskiewskich są drobne uchybienia.

Bardzo wątpie by Seremet pgłosił jutro że pojawiły się informacje na udział osób trzecich, skoro skandal z sekcjami ogłosił rosyjskimi uchybieniami.

Miejmy tego krętacza na oku.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240016

to wcale nie sprzecznośc - jeżeli to był zorganizowany zamach to musiał się udać, czytaj bylo w pogotowiu kilka wariantów.

Być może sekwencja była taka:

1) sprowadzanie w pułapkę - udało sie

2) rozbicie się Tu154 o zbocze jaru (idealny wariant pasujący do oficjalnej narracji medialnej o marnej załodze i "ląduj dziadu") - nie udane

3) zdalne zdetonowanie ładunku w centropłacie - pojawił się problem, nie zadziałało, jeszcze 13s i Tu byłby nad pasem gotowy do ladowania - dano rozkaz zestrzelenia Tu154-101

4) rakieta eksplodowała niszcząc skrzydło, w chwile po tym ładunek w centropłacie jednak zdetonował

pytanie - skoro przód samolotu opadł w błoto, to powinien w miare zachować swój kształt - a tu też był rozerwany w drobny MAK - były też inne sprzężone ładunki??

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#239956

że to musiała się udac, wszak wysiłkiem urzędników Tuska skład w jednym samolocie był kuszący dla mordercy, recydywisty, pułkownika Władymira P.

Zgaduje jedynie że ostrożność, płynaca z odpowiedzielności tych którzy badaja wydarzenia z 10.04 - na tym etapie każe im zawiesić pytanie co było naturą tych, juz nie wstrząsów, ale wybuchów.

Vote up!
0
Vote down!
0
#239989

ale mam niestety wrażenie, że ci sami europarlamentarzyści, włączą niebawem TV i na Discovery oglądną sobie oficjalną. "prawdziwą" wersję "katastrofy"...

pozdrawiam,
Harpoon

Vote up!
0
Vote down!
0

pozdrawiam,

Harpoon

#239921

gość z drogi

prawda ma wiele TWARZY i to nie tylko MAK....u

ma Twarz Córki

urzędującego Prezydenta,który zginął nad Smoleńskiem

Twarze wdów Polskich

Generałow,Wysokich Urzędników Państwowych,

a Twarze Wdów,Sierot,to wielkie obciązenie nawet dla Brukseli...

10 dla Autora,niezmiennie

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#239934

http://niezalezna.pl/25912-sikorski-milczy-my-nie-musimy

Natomiast niewątpliwie wydźwiel dzisiejszej konferencji w Brukselii będzie starało sie wyciszyć czy osmieszyć.

Vote up!
0
Vote down!
0
#239932

tylko National Geographic.

Co nie zmienia faktu, ze "swiat" bedzie ogladal rosyjska wersje (zaplanowanych) wydarzen.

Dzieki za ten material !

Vote up!
0
Vote down!
0

baca.

#239963

Nareszcie konkrety, dwa lata czekałem, ale się doczekałem, może sądu dla kłamców z rządu-nierządu też się doczekam.

Vote up!
0
Vote down!
0

jer

#239954

Doczekamy się i ich widoku za kratami też.

germario

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

germario

POLSKOŚĆ to NORMALNOŚĆ !!!

#240033

Dzięki za materiały.

"Proszę o dalsze rozpowszechnianie materiałów, wyłącznie za podaniem linku/źródła."

Dodałam zgodnie z życzeniem do dzisiejszych wiadomości z Brukseli.

http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=44566

Pozdrowienia.

Vote up!
0
Vote down!
0
#239958

pozdrawiam Panią

Marek Dąbrowski

Vote up!
0
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#239983

Dzis ,jestem wykonczona, ale jutro bede czytac , dokladnie )))
pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#240007

Właśnie mówi Palikotowiec! Ale jaja!

Vote up!
0
Vote down!
0
#240008

na temat reformy edukacyjnej. Co za prymityw!

Vote up!
0
Vote down!
0
#240010

Samolot prawdopodobnie koiołkował,jak to czesto dzieje się z samochodami formuły 1 ! W tym czasie rejestratory zapisały owe 2 "wybuchy". Tylko,że to nie były wybuchy,lecz 2 uderzenia w fazie owego koziołkowania ! Że na wysokości 15-18 m ? Zgadza sie ! Taką rozpietość ma skrzydło Tu-154 !!
Pierwszy "wybuch",to uderzenie skrzydłem, drugie to uderzenie nosem (czy "dziobem" jak kto woli )...
A że część skrzydła poleciała za daleko ? Mogła polecieć
jeszcze dalej !!! Eksperci ze swoim komputerkiem nie
rzucali nigdy dyskiem lub innym wirującym, płaskim przedmiotem ??? To sadzenie sie z firmą NASA to czysta dziecinnada; katastrofę promu kosmicznego wyjaśniał dopiero
zawodowy fizyk FEYNMAN,a nie "krakowiacy i górale"...

Vote up!
0
Vote down!
0
#240014

... (i tak dalej) sowieckim. Twoja sprawa. Dezinformacja i dezintegracja to specjalność wschodnich przyjaciół Tuska i Komorowskiego, a także rosyjskich agentów w Polsce (w tym agentów wpływu).
Samolot niewątpliwie spadł, może nawet przekoziołkował (tu wystarczy eksperyment z zabawką i znajomość fizyki na poziomie podstawówki. Pytanie brzmi: DLACZEGO?
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#240020

Niedawno oglądałam palikociarza w Sejmie wypowiadającego się o reformie edukacji. Kompromitacja. Myslałam, że już nikt go nie przebije. A jednak Ty to zdołałes co najmniej mu dorównać. Gratulacje ;-)

A moze Ty też od Palikota?

Vote up!
0
Vote down!
0
#240028

Ekhm..khm...
Dziękuję za wizytę.

Marek Dąbrowski

PS. proszę zwrócić uwagę że załamania przyspieszeń pionowych są równoważne uderzeniom OD GÓRY. Jeśli drzewa rosną w powietrzu, 40 metrów nad ziemią, koronami w dół, to naturalnie ma Pan rację.

Proszę tu już nie trollować.

Vote up!
0
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#240038

Jan Bogatko

...urwanym na brzozie skrzydłem? Czyli koziołkował już przed urwaniem skrzydła?

Pozdrawiaam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#240586

autorami. Moje emocje, podejrzenia, przeczucia, często też elementarna wiedza, zaszłości historyczne, sympatia do śp. Lecha Kaczyńskiego i wielu innych członków tej delegacji, niechęć do Sowietów, wszystko to każe jedynie bluzgać, wyzywać ich morderców, kłamców i zdrajców, czasem też, na brednie wygłaszane hypkim Tomaszem - pluć w stronę ekranu.

Wiem jednak, że w taki sposób nie da się nikomu niczego udowodnić. Trzeba, jak autorzy opracowania - konkretnie, krok po kroku, z mozołem, łapać za rękę na gorącym uczynku i udowadniać kłamstwa a nie bluzgać. Stąd podziw i podziękowanie.

Materiał wraz z linkami dostałam na skrzynkę i rozsyłam tam, gdzie podejrzewam ludzi o posiadanie kilku szarych komórek i zainteresowanie tym, w jakim kraju żyją.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240053

Bardzo dziękuję. To niestety dopiero początek drogi.
Pozdrawiam

Marek Dąbrowski

PS. Co do Hypkiego to pamiętam ;-)

Vote up!
0
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#240055

Widzę, że tu niewiele lepiej niż na salonie, a rozwiązania techniczne gorsze (wąski pas textu po srodku). Wiec bym sie zastanowił...

Vote up!
0
Vote down!
0
#240085

Musiałem dziś udawać że pracuje, jak czytam w sieci omineło mnie nie mało.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240081

A to co jest na Yutube widziałeś?

Vote up!
0
Vote down!
0
#240094

ale to są urywki po 20 minut. Pytam czy ktoś ma całość.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240100

 cyt:"Głównymi przyczynami katastrofy były dwie eksplozje, mające miejsce tuż przed lądowaniem."

To należy przy każdej nadarzającej się okazji niedowiarkom-lemingom  wykrzyczeć !

Obowiązkowo należy wysłać protest do Kanady i Holandii.Wersja w języku angielskim została umieszczona w dzisiejszej GPC.

To walka o prawdę, którą musimy stoczyć z kłamstwami Rosyjskiego MAK u.

Na protest zdradka z MSZ nie mamy co liczyć.      ______________________________________________________________   Sukces nigdy nie jest ostateczny,porażka nigdy nie jest totalna.Liczy się tylko odwaga./W.Churchill/

Vote up!
0
Vote down!
0
#240113

miał gratis pilotów , którzy utracili kraj . My sami musimy posprzątać w kraju , powinniśmy wiedzieć że świat ma nas w d gdy sami siebie nie szanujemy, nie obronimy, nie oczyścimy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240116

że ustalenia naszych ekspertów to z jednej strony ogromny postęp - z drugiej nowe pytania.

Czy uda się na podstawie tego co mamy określić naturę tych już nie wstrząsów, ale właśnie wybuchów?

Bez wraku, bez rzetelnych sekcji ciał ofiar?

Vote up!
0
Vote down!
0
#240120

na razie nie ma żadnych widoków na solidne badanie ważnych dowodów. dodatkowo czas działa na szkodę - wyjaśnienie wszelkich aspektów katastrofy jest z każdym dniem trudniejsze.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240149

Zwracam sie z prosba o przetlumaczenie zdania na slajdzie 20, zaczynajacego sie od slow "As the aircraft..."

Pozdrawiam
T_Chr

Vote up!
0
Vote down!
0

T_Chr

#240133

Gdy samolot traci część lewego płata, pojawia się siła przeciwdziałająca obrotowi wzdłuż osi równoważna sile wiatru ok 5m/s działającej na wierzch prawego płata i spód lewego.
Lewe skrzydło porusza się w dół z początkowym przyspieszeniem -23,9, które zmniejsza się do -2,5 st./s2 z powodu oporu indukowanego przez ruch obrotowy.
W efekcie samolot przechyla się w lewo (3,0 do 0,55 st./s2)
Finalnie nos gwałtownie opada (1,3 do 6,1 st./s2)

 

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#240233

Dzięki za pomoc.

Pozdrawiam
T_Chr

Vote up!
0
Vote down!
0

T_Chr

#240258

Skoro dowody na wybuch są nie podważalne, dlaczego nikt się dalej tym nie zajmie, jest chyba jakaś komisja międzynarodowy, która po sprawdzeniu tych dowodów może się wypowiedzieć nawet nie oficjalnie co o tych dowodach sądzi. Chyba że to jest ogólnie jakaś dezinformacja, sam już nie wiem co o tym myśleć.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240159

Tak przynajmniej twierdzi Niesiołowski, a jemu możemy wierzyć:):):)
Ostatecznie kablował z własnej, nieprzymuszonej woli:):):)
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#240189

Kto ma się zająć? Nasi? Alez od dwóch lat robią wszystko, żeby sprawę zatuszować.
Unia? NATO? Amerykanie?

Vote up!
0
Vote down!
0
#240249

Na naszych zdrajców oczywiście nie możemy liczyć (policzymy się jeszcze z nimi!),choćby dlatego, że za daleko zabrnęli i grają już (może dosłownie?) o życie.
Powinniśmy się modlić, żeby wybory w Stanach wygrał Romney, który uważa Rosję za "wroga numer jeden". Przydałby się nam i Światu nowy Reagan.
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#240253

Jeśli w ogóle ktos - to chyba rzeczywiscie Stany Zjednoczone, po zmianie na stanowisku prezydenta.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240284

Po pierwsze to Obama wygra najprawdopodobniej wybory, po drugi wątpię aby USA zajęły się sprawą smoleńska.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240703

opublikowanie powyżego materiału przez Marka Dąbrowskiego na naszym portalu wiązało się ze spełnieniem warunku, że dyskusja pod nim będzie dotyczyła wyłącznie prezentacji. wszelka merytoryczna krytyka i kontrargumentacja teorii i dowodów przedstawionych w materiale jest dozwolona.
a zatem: wszystkie inne hipotezy, opinie, komentarze, które nie dotyczą prezentacji, powinny być publikowane nie tutaj, a na własnym blogu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240196

Vote up!
0
Vote down!
0
#240371

Pozowoliłem sobie, korzystając z materiałów, trochę zmodyfikować prezentację przerabiając na film z lektorem.
i umieszczejąc na youtubie:
http://www.youtube.com/watch?v=9LPRDljiVjQ&feature=youtu.be

Oczywiście do szerokiego wykorzystania.

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#240426

Brawo!

Vote up!
0
Vote down!
0
#240550

Wiesławem Biniendą.

http://wpolityce.pl/wydarzenia/25692-zamach-wywiad-z-prof-binienda-i-dr-nowaczykiem-jezeli-eksplozja-nastepuje-w-powietrzu-to-jest-to-wskazanie-na-wklad-osob-trzecich

Vote up!
0
Vote down!
0
#240665

gość z drogi

dzięki za adres... :) 

10

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#240669

http://www.tvp.pl/vod/audycje/publicystyka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/29032012/6694610

A gdyby ktos pisał spoza Polski i nie mógł odtworzyć, bloger Nicked z forum IVRP.pl i rebelya.pl przygotował zapis:

https://www.wetransfer.com/dl/p0983lWC/401c8b77003af1d3f514e85d55b473b65d634708b6edfbfe1c504ea394f323da1340c32e2e52b34

Vote up!
0
Vote down!
0
#240778

Panie Prezesie

Krzycz Jarosławie
Zabili Ci Brata
Twój krzyk jest krzykiem
Rozpaczy
Krzycz Jarosławie
Masz do tego prawo
Zachować godność
I honor
Krzycz Jarosławie
By wyjawić prawdę
Zamkniętą w smoleńskich
Lasach
Krzycz Jarosławie
A Swoim wezwaniem
Otworzysz serca
Polaków
Krzycz Jarosławie
Niech Twoje cierpienie
Rozniesie echo
Po świecie
Krzycz Jarosławie
Krzycz

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeres

#240879

Witam! Bardzo dziękuję za ten materiał.Można w spokoju przeanalizować te tak ważne informacje.
Pozdrawiam!

Vote up!
0
Vote down!
0
#240885

Jesli faza I to - wszelkie mozliwe fragmenty lewego skrzydla powinny byc obfotografowane i przebadane
podobnie z miejscem przelamania kadluba w wyniku Fazy II:
- ewentualna obecnosc materialow wybuchowych
- badania metaloznawcze co do destrukcji elementow skrzydla i kadluba.
Sa tylko dwa ale:
- dwa lata deszcze i sniegi wyplukiwaly ewentualne slady chemiczne
- dowody w postaci zniszczonych fragmentow konstrukcji nadal sa w rekach Stalina i jego pogorbowcow.
Jednak polaczenie tego typu badan byloby kapitalnym uzupelnieniem analiz dotychczasowych NIEMATERIALOWYCH.

Vote up!
0
Vote down!
0
#240902

Dobrze, że ktoś udowodni to, o czym wiemy od początku. Cały świat musi wiedzieć czym jest Rosja i durni politycy.
To był zamach. Idiota lub zdrajca ma złudzenia.

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#240914

na filmiku
http://vod.gazetapolska.pl/1442-polscy-naukowcy-chca-badac-katastrofe-smolenska

mowi tez o tym prof Czachor z Gdanska,
szczegolnie czas 6:56 do 8:43, gdy dokladnie mowi
o WYWINIECIU POSZYCIA KADLUBA NA ZEWNATRZ,
co niestety wskazywaloby na
WEWNETRZNY WYBUCH.

Dalej mowi tez o.... problemach z silnikami w ostatniej fazie
co widac na wykresach i moze wskazywac na
ODCIECIE DOPLYWU PALIWA ( wybuch czy uruchomionne zatrzymanie przeplywu paliwa )
Szkoda tylko, ze tych badan nie zrobiono juz 2 lata temu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#241656

Dziekuje Panu za ten material.
Naturalnie przekazuje dalej.

Chcialbym w tym miejscu napisac cos rozsadnego,
ale w tej chwili nie potrafie...
Tragedia tego Morderstwa ponownie ozyla...chociaz nie przespalem tego czasu, ale czuje sie tak samo jak krotko po uslyszeniu o tym Zamachu.

Czasami sa takie chwile w zyciu,
ze bol i rozgoryczenie poprostu paralizuja.

Klamstwa zwiazane z Mordem Smolenskim, jak rowniez obojetnosc Swiata na ta tragedie, a przede wszystkim skandaliczne zachowanie rzadu uniemozliwiaja dotychczas
normalna zalobe...uniemozliwia rzeczywiste pozegnanie Zmarlych...

Dlatego tak waznym jest,
by wykrzyczec calemu swiatu ogrom tej zbrodni.
Wykrzyczec wlasnie poprzez rzeczowe dowody.

Dlatego jeszcze raz calkiem zwyczajnie bardzo Panu dziekuje.

serd.pzdr.

Vote up!
0
Vote down!
0

chris

#240937

Zacieranie śladów katastrofy trwa od 1o kwietnia 2010 w Rosji i gdzie indziej. Czy to nie jest czasem zastanawiająca wspólnota interesów kata i ofiary po obcięciu głowy ? Ale może ta głowa został odcięta jeszcze długo przed 10 kwietnia.

Vote up!
0
Vote down!
0

t

#240949

Link do Pańskiego wpisu na Nowym Ekranie :

http://contessabalcanese.nowyekran.pl/post/57871,materialy-z-prezentacji-dr-k-nowaczyka-bruksela-28-03-12

Pozdrawiam serdecznie.
contessa

PS. Proszę dać znać jeśli powinnam coś zmienić.

_________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#241055