wpływy religijne

Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog
Ewangelie W stosunku do Ewangelii warto zaznaczyć kilka rzadko podnoszonych wątków. Jednym z nich jest konstatacja, jak niewiele w naukach Jezusa jest odniesień do otaczającego świata. Brak uwag o np. hierarchii bytów anielskich, czy innych rozważań. Można założyć, że Chrystus akceptował idee zawarte w Pismach – sprzeciwiał się jednak niektórym interpretacjom stosowanym przez rygorystycznych „...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog
Biblia, początki doktyny i żydowski uśmiech z politowaniem Jaką wartość ma przekaz biblijny? Czy rzeczywiście jest to zestaw świętych tekstów pisanych z natchnienia Ducha Świętego, gdzie każde słowo jest ważne i to zarówno z uwagi na miejsce, zapis graficzny i formę dźwiękowego odtworzenia? Czy też zapis jest mixem mitów żydowskich uzupełnionych i wypełnionych treścią zaczerpniętą z...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog
Chrystus a Biblia. W świetle przytoczonych uwag tyczących powstawania zapisów biblijnych przekonanie, że idea Zbawiciela jest ideą przejętą z zaratusztrianizmu, ma silne podstawy. Sprawę można rozpatrywać dwojako: albo jako „przejęcie” idei religijnej i włączenie jej do dziedzictwa myśli ludzkiej jako czynnika warunkującego ewolucję rozwoju, albo też traktować ją jako drogę realizującą boski...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog
Idea Zbawiciela. Jest już raczej nie budzącym wątpliwości faktem przekonanie, że Biblia nie jest oryginalnym zapisem historii narodu żydowskiego, a kompilacją wątłych treściowo mitów izraelskich uzupełnionych i przeredagowanych opowieści, i przekazów religijnych całego Środkowego Wschodu. Ten tekst jest uzupełniany bieżącymi przemyśleniami. I właśnie uzmysłowiłem sobie, że warto byłoby na ideę...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog
Dalsze wątpliwości i zauważone wpływy Czego zatem dotyczą moje zastrzeżenia tyczące Starego Testamentu? Poza zagadnieniami zaznaczonymi na wstępie, są to w odniesieniu do Tradycji Narodu Wybranego: 1. Brak jednoznacznych odniesień do mającego pojawić się Zbawiciela; znajdowane wzmianki i przypisania są bądź świadomie dodanymi wtrętami, bądź ukierunkowaną interpretacją. 2. Brak podstaw...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog

Wpływy. Ks. prof. Chrostowski w książce „Bóg, Biblia, Mesjasz”, przedstawia wyniki swych prac badawczych, gdzie wskazuje niezwykłą zależność: po analizie, okazuje się, że Księga Rodzaju – zawarte w niej wątki tyczące stworzenia świata, są zapożyczeniem z kręgu cywilizacji Międzyrzecza, a wskazuje na to m.in. Księga Ezechiela. To zadziwiająca konstatacja wskazująca możliwość dalszych...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog
Uwagi wstępne

 

     Jest moim przekonaniem, że rola przypisywana Biblii, a zwłaszcza Staremu Testamentowi, jest zawyżana, a interpretacje naciągane. Problem uwidacznia się zwłaszcza w odniesieniu do relacji judaizmu i chrześcijaństwa.  Słowa JPII w rzymskiej synagodze zwłaszcza, że przytaczane  w (celowo...

0
Brak głosów