Stawrowski

Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Jestem w trakcie lektury książki Zbigniewa Stawrowskiego "Budowanie na piasku" poświęconej ocenie  ostatniego ćwiećwiecza i trafiłem na passus, z którym trudno mi się zgodzić: Autor odnosi się do negatywnego stanowiska Kościoła w kwestii referendum odnośnie aborcji i stwierdza:

"Argumentacja przeciwstawiona idei referendum w gruncie rzeczy zanegowała prawo obywateli do wypowiadania się...

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:6)
Obrazek użytkownika Rzeczy Wspólne
Idee
Ziemska cnota obywateli nieba   Postawę uczniów Chrystusa pięknie podsumowuje pochodzący z czasów Justyna list do Diogneta: „Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem (...) a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Rzeczy Wspólne
Idee

Stawrowski: Czy chrześcijanin może być dobyrm obywatelem? cz.2

 

Między wielką nierządnicą a porządkiem Bożym

 

`Rozdział obu porządków mógł być zresztą przez chrześcijan rozumiany radykalnie – jako całkowite zanegowanie przynależności do wspólnoty państwowej. W ewangelicznych tekstach widać bowiem napięcie: z jednej strony znajdujemy w nich wyraźne potwierdzenie...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Rzeczy Wspólne
Idee
O ile dotąd życie wspólnoty politycznej, oparte na nierozerwalnym splocie państwa i religii, pozostawało dla jej członków najwyższym celem i ostatecznym punktem odniesienia, o tyle chrześcijanie związek ten wprost zakwestionowali. W ich oczach porządek religijny i porządek państwowy nie były już tożsame ze sobą, lecz – przeciwnie – istniały obok siebie jako dwie odrębne, samodzielne...
0
Brak głosów