polish jazz

Obrazek użytkownika Karykaturzysta Warszawski
Kultura
Mieczysław Kosz .W poszukiwaniu swoistego kanonu piękna w sztuce polskiej . …..Nie sposób pominąć wartości poetyki w twórczości Kosza , bo jest to poetyka dość wyraźnie polska .… koszowska słowiańskość przejawia się w tajemniczej , nieco posępnej i rozśpiewanej uczuciowości , wielowątkowości , ale także jest słowiańskością polską - z szlachetnie polską ekspresją , pracowitą , cierpliwą ,...
0
Brak głosów