Martyna Kośka

Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj
Prawa klienta biura podróży. Konsument powinien zapoznać się z umową, na podstawie której realizowana będzie wycieczka oraz regulamin wyjazdu, gdyż najczęściej znajdują się tam postanowienia dot. np. sposobu i terminu dokonania reklamacji czy terminów odstąpienia od umowy, o czym będzie mowa później. Co ważne – regulamin wyjazdu jest wiążący dla klienta tylko wówczas, gdy zostanie mu doręczony...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj
Czy Krystyna P. pójdzie do francuskiego więzienia za stosowanie się do orzeczenia polskiego sądu ? Krystyna P. jest światowej sławy naukowcem, pracującym przez wiele lat w renomowanych zagranicznych instytucjach. Kilka lat temu p. Krystyna wyszła za mąż za pochodzącego z arystokratycznej i od wieków wpływowej rodziny, obywatela Francji – Pana B.V. Z tego związku urodził im się, obecnie 11-letni...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj
„Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze.” Psalm 145 Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy Maciej Lisowski z Radą i Zespołem Fundacji LEX NOSTRA i Kancelarii LEX NOSTRA...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj
Z cyklu porad prawnych Fundacji LEX NOSTRA. W zależności od tego, czy kupujący jest konsumentem, czy też nie, przysługiwać mu będą różne uprawnienia z tytułu umowy sprzedaży. Sytuacja prawna konsumentów jest regulowana przez szereg ustaw, m.in przez Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego czy Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, a samą...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj
Z cyklu porad prawnych Fundacji LEX NOSTRA. W zależności od tego, czy kupujący jest konsumentem, czy też nie, przysługiwać mu będą różne uprawnienia z tytułu umowy sprzedaży. Sytuacja prawna konsumentów jest regulowana przez szereg ustaw, m.in przez Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego czy Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, a samą...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj
Co pracodawca może o nas wiedzieć ? ( z cyklu porad prawnych Fundacji LEX NOSTRA ) Pewnych informacji pracodawca może żądać już w etapie rekrutacji. Podanie nieprawidłowych informacji może niekiedy wywoływać bardzo dotkliwe skutki dla pracownika. W procesie rekrutacji pracodawca może żądać podania następujących informacji (art. 22(1) kodeksu pracy): - imiona i nazwisko - imiona rodziców - data...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj
Dobrowolne poddanie się egzekucji Z cyklu porad prawnych Fundacji LEX NOSTRA W obrocie profesjonalnym, w szczególności przy udzielaniu kredytów (ale też np. przy udzielaniu poręczeń wekslowych) coraz częściej wymaga się, by dłużnik złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Oświadczenie takie musi zostać zawarte w formie aktu notarialnego. Oświadczenie takie niezwykle...
0
Brak głosów