M+D: Gen. Roman Polko o Smoleńsku, polskiej armii i perspektywach na przyszłość - nasz wywiad cz. I

Obrazek użytkownika Kazia
Wideo

Generała Romana Polko zapytaliśmy o refleksje na temat tragedii w Smoleńsku, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak zachowało się państwo polskie w obliczu tak ogromnego nieszczęścia, stanowiącego jednocześnie poważne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Wspominamy generałów, którzy zginęli, a mieli ogromny wkład w rozwój polskich sił zbrojnych: gen. Tadeusza Buka, gen. Włodzimierza Potasińskiego, gen. Franciszka Gągora i gen. Bronisława Kwiatkowskiego
Poruszamy temat konfliktu w Syrii w świetle deklaracji premiera Donalda Tuska o całkowitym odcięciu Polski od uczestnictwa w misjach w ramach NATO i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pytamy o to, czy istnieje jakakolwiek mniej lub bardziej skoordynowana polityka w zakresie misji ekspedycyjnych. W kontekście nowelizacji budżetu i miliardowych cięć uderzających w MON, zastanawiamy się nad procesami samowykluczania się Wojska Polskiego z sojuszu i samorozbrojenia, czym w istocie jest ograniczanie środków na szkolenia żołnierzy. http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=4060

Ocena polecanki: 
Brak głosów