Najlepsze treści blogera

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Rywalizacja polsko-sowiecka na arenach sportowych rozpalała kibiców do czerwoności.

W ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w 1958 roku piłkarska reprezentacja Polski trafiał do grupy eliminacyjnej z jedną najsilniejszych wówczas drużyn na świecie – ekipą ZSRS. W pierwszym meczu w Moskwie Polacy przegrali 0:3, jednak mecz rewanżowy, który odbył się 20 października 1957...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przez cały okres II wojny światowej Edvard Beneš prowadził prosowiecką politykę.

Po zerwaniu w końcu kwietnia 1943 roku przez Kreml stosunków z rządem RP na uchodźstwie prezydent Beneš doprowadził do faktycznego zaniechania negocjacji, mających na celu powstanie po wojnie konfederacji polsko-czechosłowackiej. Czesi oskarżali Polaków o antyrosyjskość oraz chęć...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po zagarnięciu polskich Kresów Wschodnich w latach 1944-1946 z sowieckiej Litwy wysiedlono prawie 200 tysięcy Polaków.

              We wszystkich umowach zawartych przez Moskwę z komunistycznym Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, dotyczących przesiedleń mowa była o „ewakuacji”. Pojęcie to mogło się źle kojarzyć, gdyż wedle słownika wyrazów obcych określa się tym mianem „wywożenie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W końcu października 1943 roku władze Polski na uchodźctwie opracowały Instrukcję dla Kraju, na wypadek wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium RP.

Pomimo porzucenia na jesieni 1941 roku przez brytyjski Sztab Imperialny koncepcji wsparcia dla narodowych zrywów powstańczych, rząd RP na Uchodźctwie nadal opracowywał plany powstania powszechnego. Próba uzyskania poparcia...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Sojusz robotniczo-chłopski był podstawą państwa ludowego, bez którego „i jego potężnych przyjaciół nie mielibyśmy naszych Ziem Odzyskanych i Ojczyźnie naszej groziłaby znów hitlerowska niewola. Nie Polacy lecz obcy kapitaliści byliby dalej u nas gospodarzami. Nie zapomniał wszak jeszcze nikt z nas tego jarzma, z którego wyrwaliśmy się przy pomocy Armii Radzieckiej niedawno – tylko osiem lat...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

5 marca 1953 roku zmarł Stalin. Jego śmierć rozpoczęła obchody świeckiej żałoby. 

Na pierwszych stronach wszystkich gazet w PRL 6 marca 1953 roku ukazały się pełne bólu i smutku informacje o tym, że „przestało bić serce wodza ludzkości Wielkiego Stalina”.            W liście KC PZPR do sowieckich towarzyszy zapewniano, iż „nieśmiertelne życie i dzieło Towarzysza Stalina będzie dla narodu...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wobec fiaska planu tureckiego Brytyjczycy od stycznia 1944 roku rozważali realizacje kolejnego planu operacji na Bałkanach. 

Jednak już latem 1943 roku Churchill w dyskusji z członkami Sztabu Imperialnego zasugerował opracowanie założeń operacji we Włoszech wyprowadzającej siły alianckie do doliny Padu, z możliwością kontynuowania ataku w kierunku Jugosławii, Węgier i...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wydarzenia poznańskie w 1956 roku były prawdziwym protestem społeczeństwa polskiego przeciw istniejącej komunistycznej rzeczywistości. 

Poznański bunt, który rozpoczął się od rewindykacji nie wykraczających poza ramy jednego zakładu pracy, uległ gwałtownemu procesowi radykalizacji i przekształcił się nieomal w powstanie narodowe. Nic więc dziwnego, iż kolejne ekipy komunistyczne starały...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W marcu 1939 roku Stronnictwo Ludowe wezwało ponowie prezydenta do „powołania Rządu Zaufania Narodowego i umożliwienia wszystkim polskim stronnictwom współpracy nad wzmocnieniem bezpieczeństwa kraju i ponoszenia odpowiedzialności za dalszy rozwój wypadków”. 

 Ten apel spotkał się z poparciem Stronnictwa Pracy, które uznało, iż „zabiegi w tym kierunku winny iść równolegle z jak najszerszej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Zwykłą funkcją języka jest odtwarzanie rzeczywistości, język propagandy komunistycznej tworzył zaś rzeczywistość, która nie istniała, ale miała być przyswojona przez Polaków jako prawdziwa.

Komuniści doskonale wiedzieli o ogromnej roli propagandy, dlatego też od początku dążyli do zmonopolizowania środków informacji, gospodarki papierem. Temu celowi służyć miała, oprócz działań...
0
Brak głosów

Strony