Lionette

Obrazek użytkownika Lionette

Historia

Blog
Ostatnie wpisy w blogu
Niepoprawny od:
2 lata 11 miesięcy
O sobie: 
"Jeśli jest rzeczą pewną — i nikt w to nie wątpi — że prawda służy sprawie pokoju, nie może również podlegać dyskusji, iż nieprawda idzie w parze z tym, co prowadzi do przemocy i wojny. Przez nieprawdę należy rozumieć każdą formę i to na jakimkolwiek poziomie, wyrażającą brak, odrzucenie czy wzgardę prawdy, a więc kłamstwo we właściwym tego słowa znaczeniu, informacje niepełne lub zniekształcone, propagandę stronniczą, manipulowanie środkami przekazu i tym podobne."
Jak dowiedziałeś się o niepoprawni.pl?: 
Z blogów
Zgoda na wykorzystywanie treści na zewnątrz serwisu: 
Tak