Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika miarka
1 tydzień temu JSC Tak, taka jest patologiczna, uzurpatorska praktyka rządzenia w Polsce. Jednak trzeba zauważyć dwie rzeczy: po pierwsze to nie partia polityczna (polityka to roztropna troska o dobro wspólne narodu - w Polsce polskiego), po drugie to nad tą "partią uzurpatorów" jest jeszcze inny, tajny, rządzący układ: oligarchia, a prywatnie sponsorzy karier "politycznych, możni opiekunowie sypiący kasą na cele korupcyjne (co faktycznie zmienia system polityczny z demokratycznego w oligarchiczny.Nadto zamiast dbałości o dobro narodu, a przy nim i dobre, stabilne warunki życia dla całości społeczeństwa jest faktyczna dbałość o interesy oligarchii, aż po ich "prawo do zysku" "za wszelką cenę", czyli również niemoralności i demoralizacji społeczeństwa, sprawowania władzy w sposób totalitarny, na drodze gwałtu najpierw na własnych obywatelach, rabunkowe podatki, po bezkarne zbrodnie ludzi tej władzy faktyczne, po kompromisy ze złem i po wynoszenie prawa ponad sprawiedliwość, prawość i moralność, po budowę państwa wojny nieustającej a tylko przy pozorach pokoju.Pozdrawiammiarka
2
Kto jest suwerenem?
Obrazek użytkownika JSC
Obrazek użytkownika miarka
2 tygodnie temu jan patmo Też od dawna widzę idiotyzmy tego systemu oceniania, sporo pisałem. Miałem już gorszy przypadek: kilkanaście piątek i czołowe miejsce na liście najlepiej ocenianych, aż ktoś postawił czwórkę i notka spadła w ogóle z listy.Do oceny notki powinna być nie średnia, a suma ocen.Pozdrawiammiarka
1
Najpierw kultura, później cywilizacja.
Obrazek użytkownika jan patmo
Obrazek użytkownika miarka
2 tygodnie temu @ Dodam, że swoje argumenty za pozostawieniem tego właściwego ZUS – ZUS  pracowników dokonujących produkcji i usług społecznie użytecznych, a więc jedynych wytwarzających dochód narodowy faktyczny, ZUS w którym składki będą własnością ubezpieczonych powierzonych jako niezbywalna własność Skarbowi Państwa aby obracał nimi aby nie traciły na wartości i priorytetowo wypłacana na bieżące potrzeby ubezpieczonych przedstawiłem w dyskusji z Jaśkiem pod notką:http://trybeus.neon24.pl/post/138214,potrzebna-pilnie-klauzula-sumienia-w-sprawie-szczepien#cmnts
0
Drugi ZUS
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika miarka
2 tygodnie temu Jacek Mruk Nie wolno w swoich decyzjach bazować na naturze ludzkiej, która jest zdeformowana przez grzech pierworodny, bo za tym idzie już łatwe uleganie pokusom nadmiarów ze strony ciała i materii, a więc i branie sobie szatana za pana (tam gdzie zabiegamy o nadmiar czynimy takie samo zło jak wyzbywając się dóbr koniecznych i popadając w niedostatek).Przeciwnie – trzeba z Bożą pomocą przeciwstawić się pokusom i wyzwaniom czasów.Istotna również motywacja Abp Kondrusiewicza, gdyż ucieczka ludzi do grzesznej od czasów grzechu pierworodnego natury ludzkiej powoduje że zamykają oni swoje umysły na cokolwiek istotnego dla ich człowieczeństwa dojrzałego.Odnosi się to również do wezwania Aleksijewicz aby ludzie „żyli polityką”. Owszem, polityką należy żyć, ale nie jako wartością samą w sobie – bożkiem i demonem – bo to właśnie grzeszne uleganie naturze ludzkiej, ale polityką jako służbą ludzkim ideałom – zwłaszcza ludzkim i narodowym wartościom i celom.To właśnie życie polityką dla polityki oznacza pójście za ludzką grzeszną naturą i powoduje zagrożenia dla człowieczeństwa dojrzałego, zagrożenia niepokojami i wojnami, odejście od ideału narodowego jakim jest miłość ojczyzny na rzecz ideologii – zwłaszcza szowinizmu.
2
Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz wzywa do odpowiedzialności
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika miarka
1 miesiąc temu jan patmo "Obawy o to, że nowa Konstytucja mogłaby usankcjonować dotychczasową grabież Polski i ludobójstwo na Polakach, są oczywiście jak najbardziej uzasadnione. Dlatego między innymi proponuję wprowadzenie do Niej zapisów o ..."Nie. Jakiekolwiek nowe zapisy, czy wykreślenia dotychczasowych stworzą nowy ład prawny zaakceptowany przez Naród - czy to bezpośrednio, czy przez domniemanie, a w szczególności zaakceptują cały system sprawowania władzy istniejący w dniu uchwalenia Konstytucji w nowym brzmieniu.A te "zapisy" nie muszą być w Konstytucji to starczy że będą w uchwale sejmowej żeby zobowiązać rząd do ich wyegzekwowania. Zdecydowana wola polityczna się liczy, a nie "litera zapisów". O demokracji i narodzie mamy zapisy - i co z tego, jak władze je faktycznie ignorują? To, że totalitarna opozycja ma tu zdecydowanie bardziej patologiczne podejście w niczym rządu nie usprawiedliwia. W Konstytucji nie wolno postawić czy zmazać ani przecinka dopóki nie zostanie zmieciony patologiczny system, który się uformował w ostatnim czasie.Mamy w dyskusji zapis o demokracji - musimy go wyegzekwować a nie godzić się na jego przemianę w oligarchię a tylko zachowanie fasady demokracji z niemal jedynym jej atrybutem w postaci niby demokratycznych wyborów.Mamy w Konstytucji zapis o zwierzchniej nad władzami państwowymi władzy Narodu Polskiego - to też powoduje, że oligarchia ma być Narodowi podporządkowana, a nie wtrącać się do polityki Państwa; a nie zmierzać do osłabiania a może i likwidacji Narodu i w ogóle państw narodowych.Pozdrawiammiarka 
3
Hucpa dyskusji o Konstytucji i referendum w wersji Dudy.
Obrazek użytkownika jan patmo
Obrazek użytkownika miarka
1 miesiąc temu ccassiumm7 http://demotywatory.pl/4767027/Konferencja-Kukiz03915-ws-referendum-kons...Ona zaprasza organizacje pozarządowe - a ona wie kto to, kto to finansuje i w czyim interesie toto działa? Ich to trzeba pogonić - nam to trzeba organizacji i ruchów autentycznie narodowych, prześwietlonych, zaufanych, lojalnych.Poprawić Konstytucję tymi ludźmi co są, tym systemem? Przecież z tego może być tylko kpina, parodia i hucpa. Do tego utajona legalizacja całego dokonanego złodziejstwa i zniewolenia Polski, przeogromną grabież dóbr wspólnych Narodu, monopoli państwowych, rynków, przestrzeni i zasobów, a nawet legalizacja tych wszystkich rabusiów i zbrodniarzy, którzy do dziś bezkarnymi pozostali. System za takie profity jest z pewnością gotów wiele obiecać. Tylko ile by potrwało takie odkręcenie śruby?Polityka nie może być w próżni, w sferze chciejstw i iluzji oraz wirtualizmów, w oderwaniu od dobra i dobra wspólnego Narodu, Narodu Polskiego, od własności prywatnej. Przywrócić sferę polityki do normalności to najpierw skończyć z patologiami. Nie da się pójść ku lepszemu jak się wcześniej nie zabezpieczy tyłów od złych i wrogich. Przecież to tylko wystawia jeszcze bardziej na wrogie, zdradzieckie ataki od tyłu, rozprasza siły i środki.Nie starczy że coś się naprawi żeby było lepiej - bo może być lepiej dla dla naszych wrogów, a dla nas gorzej.Pozdrawiammiarka
-1
Hucpa dyskusji o Konstytucji i referendum w wersji Dudy.
Obrazek użytkownika ccassiumm7
Obrazek użytkownika miarka
1 miesiąc temu Autor "Szanowni państwo brakuje mi tylko jednego zapisu, który uregulowałby ten proceder. Dodanie do klauzuli sumienia zapisu o toksycznych szczepionkach".Oczywiście takie minimum to można załatwić - to tylko rozszerzenie istniejącej klauzuli sumienia lekarza . W tym temacie konieczna jest jeszcze klauzula sumienia rodzica, która będzie dotyczyła nie tylko szczepionek ale i dawanej dzieciom w szpitalach, szkołach itp niezdrowe żywności, zwłaszcza GMO, a także w kwestiach wychowawczych, aby żadni demoralizatorzy, ani indoktrynatorzy ideologiczni nie mieli dostępu do dzieci. A tu nie chodzi nie tylko ideologów gender, czy seksualizacji, ale np. USA  zalegalizowali satanizm i sataniści już krążą po szkołach.Na to trzeba już szukać broni, bo szaleńcy gotowi i u nas tego próbować.Chyba w każdym zawodzie, czy na każdym stanowisku konieczne są klauzuke sumienia. Oczywiście kwestie okołomedyczne i okołożywnościowe są najważniejsze, bo dotyczą zdrowia i życia. Tu się nic nie da ustalić prawodawstwem, bo procesy są niemal zawsze jednokierunkowe, a więc nieodwracalne.Pozdrawiammiarka
-2
Potrzebna pilnie klauzula sumienia w sprawie szczepień...
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika miarka
2 miesiące temu Jarosław Gryń Lepkie, ale wszystko na opak, wszystko jest tu promocją satanizmu.Zmana nie daje podstaw do jakiejkolwiek pewności nie daje podstaw do jakiegokolwiek szukania idei ani dążenia do doskonałości.Logiki w tym tyle co w stwierdzeniu: "Kłamstwo jest prawdą", czy "Wojna jest pokojem".Tytuł powinien być: "Odwieczne bezprawie", albo: "Odwieczne kłamstwo".Pozdrawiammiarka
-1
Odwieczne Prawo
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika miarka
2 miesiące temu JSC Nie, to Ty mieszasz.miarka
0
Prawda ustanowiona.
Obrazek użytkownika JSC
Obrazek użytkownika miarka
2 miesiące temu Verita Sama się prosisz, żeby pisać zwięźle. Ten tekst już jest zwięzły. Problem jest, że powinienem go poprzedzić wykładem o prawdzie. W imię skrócenia pominąłem to wprowadzenie licząc (zgodnie z Twoją sugestią również), żeby pewne sprawy pozostawiać na dyskusję.Korzystając z okazji dopowiem że jako chrześcijanie budujemy swoje konstrukcje życiowe na prawdzie jedynej, jako prawdzie odkrywanej, prawdzie niezmiennej, prawdzie, która jest gdzie jest, a nie tam, gdzie ktokolwiek chciałby ją widzieć.Wprowadzenie takiej aberracji duchowej jak prawda stanowiona pod groźbą zniszczenia każdego, kto jej nie uzna to już najbardziej zbrodnicza odmiana totalitaryzmu - ideologia satanistyczna.Pozdrawiammiarka 
0
Prawda ustanowiona.
Obrazek użytkownika Verita

Strony