Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika michael-abakus
3 godziny temu LISTA REWOLUCJI - ROZPROSZENIE PRAWA DO ZARZĄDZANIA Transformacja polegająca na oderwaniu zarządzania majątkiem od praw własności - po tej transformacji osoby zarządzające działalnością gospodarczą stały się tak samo pracobiorcami jak inni pracownicy. Ich uprzywilejowanie było już zupełnie innym zjawiskiem, niż dawne uprzywilejowanie klas posiadających.Klasy posiadające utraciły swój "trzeci przywilej monopolu prawa do zarządzania". KOMENTARZ:Zauważmy - trzy wspomniane wyżej przemiany cywilizacyjne odbierając "klasom posiadajacym" trzy monopole - stały się faktem i odebrały sens rewolucyjnych ideologii lewicy jeszcze w końcu XIX wieku, zdecydowanie przed wybuchem lewicowych totalitaryzmów XX wieku.Wtedy, przed stu laty i współcześnie wszystkie propagandowe ideologie wszelkich lewicowych ruchów zajmują się "sprawiedliwym podziałem" tego, co już zostało wytworzone i podzielone poprzez dyfuzję popytu, własności i zarządzania. Niestety, lewicowe próby "sprawiedliwego podziału" polegają na regułach "gry o sumie zerowej" - trzeba komuś zabrać, aby wszyscy mieli po równo.
1
Myślę, że już czas na powrót do spraw najważniejszych
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
3 godziny temu LISTA REWOLUCJI - ROZPROSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI Transformacja rozproszenia prawa własności - przed tą rewolucją właścicielami "środków produkcji" były "klasy posiadające" - przemiana polegała na pojawieniu się kapitału korporacyjnego, a właścicielami „środków produkcji” mogli stali się wszyscy akcjonariusze, czyli wszyscy mieszkańcy w okolicy. Po tej przemianie marksowska analiza powaliła się już do końca. Klasy posiadające utraciły swój "drugi przywilej monopolu prawa własności". Święte prawo własności stało się dobrem powszechnie dostępnym, gwarantem praw i wolności człowieka.  Od tego czasu, odbieranie „klasom posiadającym” ich własności musiało polegać na odbieraniu wszystkiego wszystkim. Powiem tak, od tego czasu wszelkie lewicowe koncepty nadgryzania świętego prawa własności, próby uspołeczniania, ograniczania prawa własności w imię interesu społecznego, publicznego czy jakiegoś innego przestały być znakiem postępu, zaczęły być mitem i wstecznictwem. Zaczęły być agresją przeciwko powszechnym prawom ludzkim. Od tego czasu wrażliwe serce po lewej stronie zaczęło bić absurdalnie - rytmem wewnętrznej sprzeczności logicznej. Przykładem realizacji tej sprzeczności było wymordowanie głodem mieszkańców Ukrainy przez bolszewików: [link] - był to oczywisty akt lewicowego miłosierdzia, chodziło przecież o sprawiedliwy podział zboża.
0
Myślę, że już czas na powrót do spraw najważniejszych
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
3 godziny temu LISTA REWOLUCJI CYWILIZACYJNYCH - ROZPROSZENIE POPYTU Transformacja rozproszenia popytu - przed tą rewolucją przemysł miał zdolność produkcyją wystarczającą do zaspokojenia popytu klas uprzywilejowanych. Wtedy socjologiczne analizy Marksa, opublikowane jako sprawozdanie z wycieczki do Anglii były aktualne. Przemiana zaczęła się od uruchomienia produkcji masowej przez Remingtona, Colta czy Forda i umożliwiła rozproszenie popytu z klasy uprzywilejowanej na całe społeczeństwo. Klasy posiadające utraciły swój "pierwszy przywilej monopolu" prawa do kupowania w sklepach. Interesujące spostrzeżenie historyczne: Transformacja rozproszenia popytu pojawiła się w rynkowym świecie przed datą wybuchu rewolucji bolszewickiej w Rosji. Dwa różne sposoby rozwiązania tego samego problemu. W tym samym czasie!A przy okazji okazało się, że fundamentalne założenia rewolucji komunistycznej okazały się być anachroniczne jeszcze przed rewolucją!
0
Myślę, że już czas na powrót do spraw najważniejszych
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
1 dzień temu Ani Kuba ani Korea Północna juz od dawna nie są bastionami, nie są żadnymi bastionami żadnego komunizmu. W najlepszym przypadku są bastionami anachronizmów albo anachronicznymi reżimami, czasem wykorzystywanymi do bardzo różnych celów. Reżimy kubański albo koreański już od dawna nie mają nic wspólnego z komunizmem, a posługiwanie się tym stereotypem jest nic nie warte, jest już tylko mistyfikacją. Historia od dwustu lat bardzo przyspiesza, w ciagu ostatniego półwiecza nastąpiły bardzo poważne zmiany w cywilizacyjne w świecie najważniejszych procesów ekonomicznych i politycznych. Posługiwanie się historycznymi stereotypami z lat pięćdziesiatych XX stulecia do definiowania i opisywania zjawisk współczesności zawsze jest fatalnym nieporozumieniem, zawsze prowadzacym do fałszywej oceny rzeczywistości. Faktem jest, że Związek Sowiecki już dawno nie istnieje. Ale to nie ma nic wspólnego z istnieniem komunizmu. Komunizm jest zjawiskiem społecznym i politycznym, zmienia się, ewoluuje i przekształca się tak jak zmienia się historia. Można powiedzieć przewrotnie - komunizmu idzie z postępem i nadal jest bardzo poważnym i niesłychanie destrukcyjnym zjawiskiem współczesności.Komunizm nadal jest niesłychanie groźnym narzędziem szatana.Przypisy: elig, "Zmiany w bastionach ortodoksyjnego komunizmu?" [link]michael, "Współczesna definicja komunizmu" [link]
1
Zmiany w bastionach ortodoksyjnego komunizmu?
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
2 dni temu Pointa: Pokręcone własną głupotą i skrajną niekompetencją komuchy odczytały w neoliberalnym podręczniku Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu (WUML) nową neo-liberalną doktrynę "prywatne jest zawsze lepsze" i trzymają się bezmyślnie tej marksistowskej zasady. Jeśli tak, niech ci niekompetentni doktrynerzy odpowiedzą na pytanie:- Co to jest SA, znaczy co to jest spółka akcyjna?albo- Do czego służą pieniądze w businessie?Rozumiem, że komunistyczna właściwość rozumu polega na tym, by wyłączać własny rozum i ślepo podporządkowywać się największym nawet idiotyzmom Komitetu Centralnego. Ale jeśli prywatne jest zawsze lepsze, a w USA nawet straż pożarna jest prywatna, to proszę mi powiedzieć, kto w Ameryce płaci za gaszenie pożaru? Konkretnie - nie pytam kto jest właścicielem sikawki, tylko kto płaci za gaszenie pożaru?
1
SZCZYT ŁAJDACTWA - CZYLI JAK Z SUKCESU ZROBIĆ GRABIEŻ?
Obrazek użytkownika michael-abakus
Obrazek użytkownika michael-abakus
2 dni temu Dałem minus - ponieważ takie zacisze gabinetu jest korupcją. Po pierwsze - nie chcemy korupcji, nie chcemy teatrzyku naq pokaz, chcemy prawdy. Taka jest najprostsza prawda.A po drugie - szanowny Xiążę działałając za pośrednictwem fundacji zawwsze miał nie tylko prawo ale nawet zobowiązanie do pokazywania, demonstrowania i wystawiania swoich skarbów. Tylko, że On nie miał pieniędzy na taką działalność. On po prostu nie miał kasy. Czy coś takiego dociera do zakutych łbów najemników głupoty?A po trzecie, do wszystkich durnie liberalnych a w rzeczywistości lewackich, czysto komunistycznych doktrynerów:Od poczatku świata, przez ostatnie pięć tysięcy lat dzieła sztuki, najwspanialsze kolekcje i najpiękniejsze pałace to nie jest i nigdy nie był ani interes ani business - to jest hobby najbogatszych bogaczy, to jest i zawsze był mecenat królów, cesarzy - czyli mecenat państwowy albo był to mecenat wielkich możnowładców, których było stać na ten mecenat.Podsumowanie - Trzeba być komunistycznym debilem, ubeckim łotrem, trzeba być ślepym na rzeczywistość lewackim kretem, aby nie rozumieć, że kultura, sztuka i działalność intelektualna to nie jest to samo co produkcja sraczy. Utrzymanie muzeum, to nie jest to samo co prowadzenie domu publicznego albo innego dochodowego burdelu. 
2
SZCZYT ŁAJDACTWA - CZYLI JAK Z SUKCESU ZROBIĆ GRABIEŻ?
Obrazek użytkownika kefas z giathalassy
Obrazek użytkownika michael-abakus
2 dni temu Czy wobec tych faktów dziwi prorodzinna polityka rządu PiS? W publicznej dyskusji rozpoczętej jeszcze przed 2005 rokiem, dzisiejsza zjednoczona prawica mówiła jasno, że strategicznym problemem Polski jest kryzys demograficzny. Od tego czasu cały antypisizm skupia się na zwalczaniu wszystkiego, co sprzyja rozwiązaniu tego problemu.Każdy prodemograficzny, prokreacyjny - a w szczególności chrześcijański ruch odbudowy polskiej młodości nazywany jest ".nienowoczesnym zabobonem".Symbolem nowoczesności staje się proaborcyjny ruch wyzwolenia kobiety od wszystkiego co kobiece, niech żyje kobieta na traktorze i wyfiokowany mężczyzna LGBT, niech żyje bezpotomny gender tysiąca płci.
4
Demograficzny horror?
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
3 dni temu To nie są kłopoty z interpretacją! To jest całkowicie irracjonalne przekonanie, nieomal zabobon, który z góry zakłada, że wszystko co nie należy do jej, zrozumiałego i akceptowanego przez nią świata wartości jest złym szatańskim pomiotem. Czymkolwiek byłby jej świat wartości, to logika z góry przesądzająca, że na przykład Donald Trump jest zły, to biedaczysko szans nie ma. Cokolwiek nie zrobi, to Ona już wie, że to jest draństwo. Nawet jak jej kwiaty przyniesie, to na pewno w złej wierze.Postawi łopatę - Ona powie, że jest żle, że ta łopata stoi.Położy łopatę - jeszcze gorzej, już jest fatalnie, że łopata leży.Taka logika odbiera mozliwość rozumienia prawdziwych mechanizmów rzeczywistości, Ona po prostu nie wie jaka jest PRAWDA. Żadne kryterium prawdy nie działa.   
3
Skąd, zdaniem Naomi Klein, wziął się trumpizm
Obrazek użytkownika zetjot
Obrazek użytkownika michael-abakus
3 dni temu DWIE KONFERENCJE, O KTÓRYCH MÓWI SIĘ RZADKO A ja napisałem o tym inaczej i dawniej, 4 marca 2018, pisałem o tym, jak wyglądał sześciopak zdrady [link], gdy chciałem coś przypomnieć o genezie wydarzeń marcowych - w felietonie "Dwie Ojczyzny, dwa patriotyzmy - 50 rocznica wydarzeń marcowych" [link]. Widać jak nasze losy, nasze życie i śmierć wiążą się z utopiami i bezdusznością wielkiej polityki. Taka jest niesymetria spojrzenia. Pan Paweł Jędrzejewski mówi na Forum Żydów Polskich o dwóch konferencjach [link], pisze o trzech. Tak wygląda historia z żydowskiego punktu widzenia. Mowa o konferencjach w Evian, na Bermudach i Wannsee. Tak wyglada zdrada dokonana przez cywilizowany świat Zachodu, tak zostali zdradzeni Żydzi.Do tej historii koniecznie trzeba dołączyć historię kolejnych dwóch konferencji w Teheranie i Jałcie, na których podjęto decyzje o  zdradzeniu Polski i Polaków.Żydzi i Polacy zostali z zimną krwią zdradzeni w jednym spektaklu pięciu a nawet sześciu konferencji, jesli dołączyć do nich słynny układ monachijski z września 1938 roku [link].Pamiętajmy:Konferencja w Evian - lipiec 1938 [link]Konferencja w Monachium-  wrzesień 1938 [link],Konferencja na Wannsee - luty 1942 [link]Konferencja na Bermudach - kwiecień 1943 [link]Konferencja w Teheranie - listopad 1943 [link]Konfrencja w Jałcie - luty 1945 [link]Sześciopak zdrady, zbiór konferencji w sprawie wydania dwóch narodów wybranych do Zagłady.Narody wybrane do Zagłady.Przypis:"STRACH PRZED SMOLEŃSKIEM" [link]
4
Czy można było powstrzymać Holocaust? Konferencja Bermudzka
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
4 dni temu I jeszcze jedno. Wszystkie I jeszcze jedno. Wszystkie sukinsyny z Platformy wrzeszczą, ze skandal, bo Czartoryscy wysłali pieniądze do Lichtensteinu.A co Ciebie i ich wszystkich do jasnej cholery obchodzi, co oni z tymi pieniedzmi zrobią?To są przecież ich prywatne pieniądze! Liberał się znalazł, jak z koziej skóry trąba.
3
SZCZYT ŁAJDACTWA - CZYLI JAK Z SUKCESU ZROBIĆ GRABIEŻ?
Obrazek użytkownika michael-abakus

Strony