Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika michael-abakus
4 dni temu @ 35stan - odpowiedź jest tam: [link] 
1
Jezus i papież Franciszek wobec jawnogrzeszników
Obrazek użytkownika michael-abakus
Obrazek użytkownika michael-abakus
4 dni temu @ 35stan - Już przeczytałem i muszę stwierdzić, że pojawienie się papieża Franciszka jest dla mnie dużym dysonansem poznawczym. Widzę we Franciszku nie papieża, ale wahadełko radiestety, poddające się przeróżnym oddziaływaniom, bez własnej koncepcji, kołysząc się nawet obok położenia równowagi, wciąż w poszukiwaniu konsensusu, czyli zewnętrznej siły porządkującej. Musimy więc mieć własne stanowisko, sami działać w zgodzie z własnym sumieniem, może Franciszek nam zawierzy i pójdzie za nami...Taka jest polska misja.
8
STO DRUGA MIESIĘCZNICA SMOLEŃSKIEGO ZAMACHU
Obrazek użytkownika michael-abakus
Obrazek użytkownika michael-abakus
4 dni temu Tak, przeczytałem. Rzeczywiście, któż dzisiaj wie co oznacza słowo grzech, a więc kim jest jawnogrzesznica, która rozpoznaje swój grzech i żałując, prosi o miłosierdzie Boże. Natomiast papież Franciszek w tym kontekście?Duży problem.
1
Jezus i papież Franciszek wobec jawnogrzeszników
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
4 dni temu @ jest jeszcze jeden wariant. Nie widziałem tego tekstu, musiałem być gdzieś daleko. Ale już czytam.
5
STO DRUGA MIESIĘCZNICA SMOLEŃSKIEGO ZAMACHU
Obrazek użytkownika 35stan
Obrazek użytkownika michael-abakus
4 dni temu @ jan patmo. Dziękuję, słuszne spostrzeżenie. ANTYCYWILIZACJA. Bolszewia, określona przez Feliksa Konecznego jako cywilizacja turańska jest w swojej istocie jedyną formacją, która w rzeczywistości jest antycywilizacją. Prawie nie istnieje jako samodzielny byt, ponieważ jest organizmem pasożytniczym. Może istnieć tylko jako pasożyt pożerający inną cywilizację, aż do jej kompletnego zniszczenia. Dlatego kiedyś porównałem komunizm do zarodźca malarii (plasmodium falciparum). Co malarię obchodzi ilu ludzi zabije.Co Krytykę Polityczną obchodzi co będzie żarła, jak już Europę zabije.
9
STO DRUGA MIESIĘCZNICA SMOLEŃSKIEGO ZAMACHU
Obrazek użytkownika jan patmo
Obrazek użytkownika michael-abakus
4 dni temu ZŁODZIEJE, KŁAMCY, OSZUŚCI - TOTALITARNA OPOZYCJA *A oni całą swoją siłą egoistycznie wspierają swoje własne prawo do bezkarnego okradania Polski. Oni, gdy rządzili bezczelnie kradli, WŚCIEKLE grabili Polskę. Wyniesienie 250 miliardów złotych w karuzeli VAT, to tylko jedna z wielu ścieżek grabieży. Doktryna totalnej opozycji to "TRZEBA KRAŚĆ". Ich europejskie wartości polegają na wolności grabieży. Ich praworządność to bezkarność ich złodziejstwa. To oni, już w pierwszych chwilach tak zwanej transformacji lat dziewięćdziesiątych, niby w żartach opowiadali o tym, że "PIERWSZY MILION TRZEBA UKRAŚĆ!" To ich uporczywa kontra do hasła pani premier Beaty Szydło - WYSTARCZY NIE KRAŚĆ! To oni jak do tej pory wdrożyli mechanizmy pasożytowania na polskiej gospodarce, wsparte agresją na racjonalne myślenie polskich elit ekonomicznych, atakiem na myślenie ekonomiczne Polaków. To oni uprawiają zbiorową trepanacją czaszek, w skali społecznej. Populizm, defetyzm ekonomiczny, postawy roszczeniowe, lęk przed prywatyzacją, komercjalizacją, lustracją, globalizacją, energetyką jądrową, psucie prawa, demontaż etosu i sukcesu oraz wszelkich innych kategorii ekonomicznych, ideologizacja, etatyzacja i upolitycznienie gospodarki są w tym wrednym dziele tylko objawami i zarazem precyzyjnie sponsorowanymi narzędziami, zasłoną dymną.Są paliwem i smarem w mechanizmie działania pasożytniczego układu, zainteresowanego destrukcją polskiej racji stanu [link]. W tych wszystkich zdarzeniach już widać jasny zarys właściwej i bardzo prostej diagnozy tej niby bardzo skomplikowanej rzeczywistości. Tak. Toczy się bardzo skomplikowana gra, zażarta wojna na wielu frontach, stosowane są agresywne środki wrednej napaści. A diagnoza jest prosta jak budowa cepa.  Tym wszystkim s... synom chodzi o pieniądze. O wszystkim decyduje konkretny interes ekonomiczny. Ukraść Polakom 250 miliardów złotych to przecież bardzo wartościowy łup. 250 miliardów złotych w banknotach stuzłotowych to 2325 ton pieniędzy. Dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć ton pieniędzy. Pan Grzegorz Schetyna, pani Katarzyna Lubnauer stają do gorączkowej walki w obronie tych ukradzionych ponad dwóch tysięcy ton stuzłotowych banknotów. następny - poprzedni
9
STO DRUGA MIESIĘCZNICA SMOLEŃSKIEGO ZAMACHU
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
4 dni temu Dlaczego Odra powinna mieć IV klasę żeglowności? [link] 6. Budowa Odry do III klasy nie uprawnia nas do korzystanie ze środków TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE) Aby skorzystać ze unijnych środków TEN-T Odra musi mieć parametry IV klasy żeglowności (np. głębokość tranzytowa na szlaku – najmniejsza głębokość – powinna wynosić 2,5 m) Decyzja nr 1692/96 "Wspólnotowe wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej - art 11." 5. Budowa Odry do IV klasy pozwoli na otrzymanie ogromnych środków z UE do 80%6. Kolejne 30 % środków krajowych mogą pochodzić bądź z nowo utworzonego funduszu wodnego (opłaty za sprzedaż wody i usług wodnych) lub z PPP (Partnerstwa Publiczno Prywatnego). Dyrektywa Wodna art. 9 "Zwrot kosztów za usługi wodne."7. Budowa Odry do IV klasy żeglowności pozwoli za pieniądze z sieci TEN-T zrealizować inne cele jak: przeciwpowodziowe i środowiskowe. 8. Budowa Odry do III klasy dalej będzie wąskim gardłem, nie zespoli rzeki z zachodnioeuropejską siecią dróg wodnych. Wszystkie drogi wodnej istniejące i planowane mają IV bądź Vb klasę dotyczy to: kanału Odra-Szprewa, Kanału Odra-Hawela, Kanału Dunaj-Odra-Łaba. Rentowne drogi wodne na zachodzie Europy mają przynajmniej IV klasę żeglowności. Zamyka nam na zawsze podpisanie ONZ-etowskiej umowy AGN o międzynarodowych drogach wodnych. Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym.  9. W Europie zachodniej nie ma statków, które mogą pływać po drogach wodnych III klasy. Jedynym armatorem, który miał takie statki jest ODRATRANS, która pomimo zainteresowania armatorów krajowych, zezłomowała niemal całą flotę.10. Pomysł regulacji Odry do III klasy ma 20 lat w tym samym czasie na zachodzie Europy drogi wodne zostały zmodernizowane przynajmniej do IV klasy. To już nie wygląda tak miło. Jest to oczywiście fragment opracowania, całość jest dostępna tutaj: [link]. Myślę jednak, że już tylko te zacytowane argumenty są wystarczająco przekonujące.  
10
STO DRUGA MIESIĘCZNICA SMOLEŃSKIEGO ZAMACHU
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
4 dni temu 2018_06_20_Oderprojekt_Zusammenfassung-final_PL.pdf [link] i obiecany cytat:"Przyjazna ludziom i przyrodzie ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni rzeki Odry ze szczególnym uwzględnieniem regionu Doliny Dolnej Odry... Podpisana w dniu 27 kwietnia 2015 polsko-niemiecka umowa o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim wiąże się z planami realizacji Koncepcji Regulacji Cieku (KRC), która dla Odry granicznej zakłada z jednej strony zoptymalizowanie warunków przepływu powodziowego, a z drugiej uzyskanie 1,80 metra głębokości wody ze średnim rocznym prawdopodobieństwem przekroczenia na poziomie 80% powyżej i 90% poniżej ujścia Warty...Z umową i koncepcją KRC ściśle powiązany jest stworzony w 2015 i finansowany ze środków Banku Światowego i UE „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Planowane w nim przedsięwzięcia uzasadniane są poprawą warunków ochrony przeciwpowodziowej i przewidują także modernizację szlaku żeglownego na Odrze granicznej, prace regulacyjne na Odrze środkowej od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej, mające przekształcić swobodnie płynącą rzekę w drogę wodną III klasy, oraz włączenie do użytkowania od lat 70-tych naturalnie rozwijającego się Międzyodrza, będącego strefą centralną transgranicznej sieci obszarów chronionych Doliny Dolnej Odry."Prawda, jakie to miłe? 
8
STO DRUGA MIESIĘCZNICA SMOLEŃSKIEGO ZAMACHU
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
5 dni temu ZMODERNIZOWANA DEFINICJA KOMUNIZMU Komunizm jest zorganizowaną grupą przestępczą, złożoną z ludzi interesu, świadomie i celowo realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążącą do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodnicznymi środkami.Zmodernizowana wersja została zredagowana w sierpniu 2018 roku ([link] - 20.08.2018).Komunizm jest zjawiskiem globalnym. Celem ataku realizowanego przez zorganizowane grupy przestępcze są całe państwa lub nawet państwowe systemy, instytucje lub organizacje międzynarodowe.Niniejsza definicja jest ciągle doskonalona, bardzo chętnie przyjmuję wszelkie uwagi i udoskonalenia. Autorem jednej z najważniejszych poprawek jest Aleksander Ścios, który w 2007 roku zauważył konieczność uzupełnienia tej definicji o gotowość posługiwania się przez komunistów wszelkimi dostępnymi środkami. Historia nauczyła nas, że rzeczywiście komuniści nie cofną się przed niczym, przed żadnym draństwem. [link]
3
DWA i PÓŁ TYSIĄCA TON STUZŁOTOWYCH BANKNOTÓW
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika michael-abakus
5 dni temu @ Traczew - byłbym zdumiony, gdyby było inaczej. Komunizm z samej swojej natury jest upaństwowioną grabieżą, jest znacjonalizowaną bezkarną kradzieżą uprawianą w majestacie prawa. Byłbym więc bardzo zdziwiony, gdyby w tej wielkiej grabieży nie uczestniczyły rządy państw Unii Europejskiej. Ich psim obowiązkiem jest działanie w gospodarczym interesie własnych krajów i oni to po prostu robią. Jest jeszcze inna sprawa. Im rządy konkretnych państw są bliższe komunizmu, tym bardziej agresywna i bezczelna jest ta grabież i tym bardziej chroniona jest przez państwowe systemy prawne.Umieściłem wyżej, w treści wpisu dwa linki do bardzo starego felietonu [link], [link] "O demoralizujących cechach ustroju gospodarczego PRL" Dwie części dawnego tekstu o mechanizmach, które trwale zamontowane w państwowym systemie ustrojowym gwarantowały i gwarantują państwową, zupełnie bezkarną grabież.Komunizm to upaństwowiona, znacjonalizowana bandycka grabież. 
2
DWA i PÓŁ TYSIĄCA TON STUZŁOTOWYCH BANKNOTÓW
Obrazek użytkownika Traczew

Strony