Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 tydzień temu Wikipedia to opisuje dokładniej w ten sposób agonia – stan labilnej równowagi między życiem, a śmiercią; na agonię składają się:życie zredukowane (vita reducta) – stan, w którym następuje osłabienie procesów fizjologicznych oraz czynności poszczególnych układów organizmużycie minimalne (vita minima) – stan, w którym następuje dalsza dysregulacja funkcji życiowych układówśmierć pozorna nazywana też letargiem – okres zaliczany do życia minimalnego, w którym funkcje życiowe układów krążenia i oddechowego są tak zredukowane, że niewykrywalne przez lekarza normalnymi metodami fizycznymi (nie stwierdza się tętna, nie wysłuchuje się tonów serca), spowodowany różnymi przyczynami (reguła samogłosek wg Brahmanna):A = anemia (wykrwawienie), anoksemia (niedotlenienie), alkoholemiaE = epilepsja, elektryczność (porażenie prądem lub piorunem)I = injury (uraz czaszki)O = opium (zatrucie środkami nasennymi lub narkotycznymi), ochłodzenie ciała w śniegu, lodzieU = uremia (w wyniku zaburzeń czynności wydzielniczej nerek)śmierć kliniczna – jest to całkowite ustanie czynności układów krążenia i oddechowego, które jest jednak odwracalne. Jest to moment oddzielający agonię, w której zmiany są odwracalne od okresu interletalnego, w którym zachodzą zmiany nieodwracalneokres interletalny – czas w którym równolegle występują dwa stany:życie pośrednie (vita intermedia) – jest to okres, w którym można jeszcze od poszczególnych narządów lub tkanek uzyskać właściwe dla tej tkanki reakcjeśmierć biologiczna – ustanie wszelkich procesów życiowych komórek.
5
Hybrydy ludzko-zwierzęce już wkrótce. W Polsce
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 tydzień temu Niestety, śmierć mózgowa, jak pisze o. Lorkowski, jest tylko użyteczną, prawniczą fikcją.Umieranie podzielono na etapy: 1/ agonię (vita reducta), 2/ śmierć kliniczną (mors clinica), 3/ śmierć mózgową (mors cerebralis), 4/ śmierć osobniczą (mors biologica). Umówiono się, że po etapie śmierci mózgowej można już pobrać narządy.
8
Hybrydy ludzko-zwierzęce już wkrótce. W Polsce
Obrazek użytkownika Verita
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 tydzień temu Jacku, ja znam wielu wspaniałych, kompetentnych, zaangażowanych, uczciwych lekarzy.Tym trudniej jest mi obserwować te dziwne zmiany w ustawie transplantacyjnej. Np. tą, z nowelizacją art. 20.1. To może być zwykły błąd legislacyjny, a może też być otwarcie furtki do wątpliwych eksperymentów medycznych.Nie przedstawiono uzasadnienia tej zmiany w projekcie, więc wszelkie spekulacje są dopuszczalne. Mam nadzieję, że twórcy projektu jasno i przekonująco wyjaśnią, dlaczego zmieniła się treść tego artykułu.. 
9
Hybrydy ludzko-zwierzęce już wkrótce. W Polsce
Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 tydzień temu Nauka o problemie ksenotransplantacji https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7661/1/12_Piotr_Marciniec_Organy%20zwierz%C4%99ce%20dla%20ludzi_173-185.pdf
10
Hybrydy ludzko-zwierzęce już wkrótce. W Polsce
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 tydzień temu Zdumiewające tempo 24 lutego lobbyści przepchnęli w Sejmie ustawę ws śmierci mózgowej przy aplauzie niezorientowanych posłów (no bo kto by się sprzeciwiał ratowaniu ludzi przy pomocy przeszczepiania narządów), a już 27 lutego w Sejmie następna Ustawa.
9
Hybrydy ludzko-zwierzęce już wkrótce. W Polsce
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 tydzień temu Trybeus niepokoił się już 3 lata wcześniej http://trybeus.prawynurt.pl/klub-dyletantow/hybrydy-ludzko-zwierzececzyli-schyek-czasow,1281.htm?com_ord=scores
9
Hybrydy ludzko-zwierzęce już wkrótce. W Polsce
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 tydzień temu O śmierci mózgowej pisalam tutaj http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/mz-i-sejm-w-rekach-lobbystow-czyli-o-ustalaniu-tzw-smierci-mozgowej
9
Hybrydy ludzko-zwierzęce już wkrótce. W Polsce
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 tydzień temu Co najsmutniejsze, to to, że powyższy opis dotyczy sytuacji sprzed około 10 lat. W międzyczasie zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 50/06, w którym stwierdzono, że nie wolno orzekać obserwacji psychiatrycznych wobec osób, którym zarzuca się popełnienie drobnych czynów zabronionych, nie zagrożonych karą bezwzglednego więzienia.Niestety, praktyka nadal jest poststalinowska, bo wielu prokuratorów i sędziów nie "zauważyło" zmiany przepisów, tj. art. 203 kpk.Odrębną kwestią są nadużycia Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która pozwala na przymusowe leczenie tylko w nielicznych przypadkach. Psychiatrzy w takich sprawach też nadzwyczaj często wystawiają fałszywe lub "błędne" opinie.
6
Broll i Meszka już nie żyją. Nie załapali się na dobrą zmianę.
Obrazek użytkownika wilre
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 tydzień temu Ten artykuł powinien przeczytać każdy https://anty-psychiatria.blogspot.com/2012/10/zamkniecie-w-psychiatryku-zdrowej-osoby.html
5
Broll i Meszka już nie żyją. Nie załapali się na dobrą zmianę.
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Obrazek użytkownika Rebeliantka
1 tydzień temu To jest cenna strona Szczególnie dla tych, którzy wierzą, że wszyscy psychiatrzy to ludzie rzetelni i kompetentni, a psychuszek w Polsce nie ma.Bardzo dziękuję za zamieszczenie linku.
4
Broll i Meszka już nie żyją. Nie załapali się na dobrą zmianę.
Obrazek użytkownika wilre

Strony