Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika 35stan
2 miesiące temu Wiele wskazuje na to, że Wiele wskazuje na to, że operacja fałszywej flagi jaką były wydarzenia z 10.04.2010 roku była wynikiem uzgodnień prowadzonych przez USA i Rosję w ramach rozpoczętej przez Obamę polityki resetu USA-Rosja a w opracowywaniu scenariusza operacji brały udział służby państw zainteresowanych pozytywnymi rezultatami tej polityki czyli USA, Izraela, Niemiec, Francji i oczywiście Rosji.Oczywiście, że na stole negocjacyjnym polityki resetu ze strony Rosji były sprawy rewizji układów pomiędzy ZSRR i USA kończących zimną wojnę, które pozbawiły Rosję zdobyczy w wyniku II WS ustalonych w porozumieniu jałtańskim.Negocjatorem polityki resetu ze strony amerykańskiej był Carl Levin, Przewodniczący Senackiej Komisji Sił Zbrojnych USA.Treści jego negocjacji ze stroną rosyjską mogliśmy poznać z publikacji WikiLeaks.Głównym powodem dla którego USA postanowiły rozpocząć politykę resetu z Rosją, była pilna potrzeba rozwiązania nabrzmiałych problemów wokół sprawy wojny w Afganistanie i zaopatrzenia dla zwiększających się w tym czasie kontyngentów wojsk USA i NATO w obliczu coraz większych problemów z drogą zaopatrzenia tych wojsk przez Pakistan(potrzebowano wtedy uruchomić drogi zaopatrzenia przez Rosję i byłe republiki sowieckie w Azji Środkowej(uruchomić tzw. północną drogę zaopatrzenia  i już w lutym 2009 roku a więc po miesiącu funkcjonowania rządu Obamy podpisano pierwsze porozumienie o udostępnieniu przez Rosję tej drogi, na razie dla transportów nie militarnych; militarne udostępniono dopiero w 2010 roku, po dalszych negocjacjach i ustępstwach USA na rzecz Rosji(rezygnacja z tarczy w Polsce i Czechach- 17.09.2009, podpisanie układu START II- 8.04.2010 i pomyślnie przeprowadzonej operacji fałszywej flagi z 10.04.2010 roku, która była potwierdzeniem przez strony porozumień resetowych zawarcia umowy omerty czyli solidarnego milczenia na temat istoty, przebiegu i sprawców wydarzeń. A.Macierewicz w maju 2010 roku w teście dla Gazety Polskiej  zatytułowanym "Droga do Smoleńska" ujawnił część tej prawdy o geopolitycznym podłożu tych wydarzeń, pisząc: (...)Lech Kaczyński wraz z elitą niepodległościową znalazł się w wirze wielkiej rosyjskiej operacji odzyskiwania wpływów na obszarze dawnego imperium i to w uzgodnieniu z Niemcami oraz za zgodą rządu Donalda Tuska. Była to w istocie gigantyczna pułapka, która zatrzasnęła się wraz ze startem Tu-154 10 kwietnia o godzinie 7.20 czasu warszawskiego(...) A.Macierewicz nie włączył do grona sprawców USA, pisząc w dalszej części tekstu, pisząc że:(...)Polityka Kaczyńskiego z powodzeniem realizowana w czasach ofensywy USA w Europie okazała się skuteczna także w okresie wycofywania się Ameryki.(...)nie precyzując, z czego wynikała ta polityka "wycofywania się Ameryki" z Europy a była ona rezultatem uzgodnień polityki resetu polegającej własnie na rewizji porozumień po zimnowojennych na korzyść Rosji czyli zgoda na odzyskiwanie przez Rosję tego co zdobyli w umowach jałtańskich, w zamian za ustępstwa Rosji w sprawach Afganistanu i Iranu(irański program atomowy zagrażający Izraelowi). Istotę tego co działo się w geopolityce podczas negocjacji resetowych w 2009 roku przedstawia publiczna wypowiedź głównego negocjatora tej polityki w kwestiach bezpieczeństwa czyli wspomnianego już wyżej Carl'a Levin'a.Jak donosiły media polonijne z USA, Carl Levin publicznie "zażartował" w Waszyngtonie, "że trzeba znowu oddać Rosji Polskę w zamian za współpracę odnośnie Iranu i w Afganistanie".
6
Popiełuszko, Jedwabne, Aneks WSI, Smoleńsk … czyli program Historia+
Obrazek użytkownika Romek M
Obrazek użytkownika 35stan
2 miesiące temu "Dziwi - nie dziwi już, "Dziwi - nie dziwi już, sprawa Smoleńska. Nikogo nie zastanawia też, że nie przeprowadzono, po 2015 roku, do końca śledztwa w sprawie śmierci św. Jerzego Popiełuszki. A to przecież sprawa dotycząca naszego podwórka – nie urazimy tu Żydów ani Amerykanów."Nie byłbym taki pewny, że "nie urazimy tu Żydów ani Amerykanów", bo sprawa zabójstwa,(póki co bł.) ks. Jerzego Popiełuszki była zbrodnią założycielską IIIRP(PRL-u bis) i nie można tu wykluczyć międzynarodowego spisku w tej sprawie z udziałem służb państw zainteresowanych rozmontowaniem bloku komunistycznego a w czołówce tych państw były przecież i USA oraz Izrael. Prawdopodobnie sprawcy porwania księdza, przekazali go komuś innemu(mówili o pozostawieniu go w samochodzie) a potwierdzają to zeznania świadków, że ksiądz Jerzy nie zginął w dniu uprowadzenia(nie 19, a 25 października). Takim tropem szło śledztwo prokuratora Witkowskiego, któremu dwa razy je odbierano a po zdobyciu władzy przez PIS w 2015 roku nie powierzono, choć na początku Prokurator Święczkowski tego nie wykluczał.To samo dotyczy udziału USA i Izraela w zbrodni smoleńskiej i dlatego podkomisja MON wykonuje pracę drugiego ostrza nożyc Golicyna w tej sprawie, bo interesy tych państw nie mogą być naruszone a szczególnie teraz gdy władza rządu ZP skonfliktowanego z Niemcami i UE oparta jest na interesach i wsparciu USA i Izraela.  
3
Popiełuszko, Jedwabne, Aneks WSI, Smoleńsk … czyli program Historia+
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
2 miesiące temu O co chodzi? W tej obecnej agresywnej nagonce na Polskę nie chodzi o zapisy ustawy o IPN, bo ona jest tylko pretekstem(pałką) przy pomocy którego chcą zmusić Polskę do odpowiednich zapisów w przygotowywanej ustawie reprywatyzacyjnej, w duchu takim, jaki znalazł się w przyjętej przez Senat USA ustawie S.447 tj. by bezspadkowe mienie, po obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego było ustalone i wydzielone, ustanowiony nad nim osobny nadzór a dochody z tego mienia były przekazywane organizacjom żydowskim opiekującym się ofiarami holocaustu i na cele edukacyjne.Jest to żądanie wbrew prawu polskiemu , amerykańskiemu a także prawu spadkowemu obowiązującemu w Izraelu.Izrael przyjął taką strategię działania, by naciskami i groźbami skłaniać władze innych, słabszych państw, do działań zgodnym z interesami Izraela i środowisk żydowskich na świecie i odwodzić je od podejmowania działań sprzecznych z tymi interesami.Irlandczycy mają podobny jak Polska problem z Izraelem.Irlandzki senat wstrzymał procedowanie nad ustawą zakazującą i penalizującą import towarów z terenów okupowanych przez Izrael.Premier Netaniachu ostro skrytykował tę ustawę i wezwał ambasadora Irlandii na dywanik.http://www.presstv.com/Detail/2018/01/31/550769/Ireland-Israel-settlements 
6
Popiełuszko, Jedwabne, Aneks WSI, Smoleńsk … czyli program Historia+
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
2 miesiące temu O co chodzi? W tej obecnej agresywnej nagonce na Polskę nie chodzi o zapisy ustawy o IPN, bo ona jest tylko pretekstem(pałką) przy pomocy którego chcą zmusić Polskę do odpowiednich zapisów w przygotowywanej ustawie reprywatyzacyjnej, w duchu takim, jaki znalazł się w przyjętej przez Senat USA ustawie S.447 tj. by bezspadkowe mienie, po obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego było ustalone i wydzielone, ustanowiony nad nim osobny nadzór a dochody z tego mienia były przekazywane organizacjom żydowskim opiekującym się ofiarami holocaustu i na cele edukacyjne.Jest to żądanie wbrew prawu polskiemu , amerykańskiemu a także prawu spadkowemu obowiązującemu w Izraelu.Izrael przyjął taką strategię działania, by naciskami i groźbami skłaniać władze innych, słabszych państw, do działań zgodnym z interesami Izraela i środowisk żydowskich na świecie i odwodzić je od podejmowania działań sprzecznych z tymi interesami.Irlandczycy mają podobny jak Polska problem z Izraelem.Irlandzki senat wstrzymał procedowanie nad ustawą zakazującą i penalizującą import towarów z terenów okupowanych przez Izrael.Premier Netaniachu ostro skrytykował tę ustawę i wezwał ambasadora Irlandii na dywanik.http://www.presstv.com/Detail/2018/01/31/550769/Ireland-Israel-settlements 
5
Popiełuszko, Jedwabne, Aneks WSI, Smoleńsk … czyli program Historia+
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
3 miesiące temu Relacja A.Wosztyla Film A.Gargas pt. "Anatomia zamachu 2"https://youtu.be/pqowmhFGNlQ?t=2061Czas na filmie - od 00:34:22Artur Wosztyl:"Rozmawiałem z DKL-em, do którego zadzwoniłem zaraz po rozmowie z Panem płk. Raczyńskim(ówczesnym szefem 36SPLT- przyp. mój) - Dyżurny Kierownik Lotów i on powiedział, że na jego telefonie, połączenie które ze mną miał, było o godzinie 8:38.Pomimo tego, że były osoby które wiedziały konkretnie o której to miało miejsce, to jednak pozwalano mediom kreować rzeczywistość , która nie miała nic wspólnego z faktami.” Dlaczego  ani ZP pod kierunkiem A.Macierewicza i obecna podkomisja MON powołana przez A.Macierewicza, przez prawie 8 lat milczały i milczą nadal na temat czasu zdarzenia o którym mówił dowódca JAK-40 nr 044, nauszny świadek zdarzenia wydarzenia z 10.04.2010 roku w filmie A.Gargas i w innych wywiadach?Wskazał on na bardzo ważny fakt a mianowicie czas zdarzenia, który wg niego był sporo wcześniej od podanej przez MAK i KBWLLP oficjalnej godzinie zdarzenia jako 8:41.Skoro czas się nie zgadza(a przecież MAK i KBWLLP powołują się na rzekome zapisy tego czasu w czarnych skrzynkach) to można przypuszczać, ze nie tylko czas jest zmanipulowany ale i istota i przebieg wydarzeń w tym dniu.Skoro tak, to wątpliwości Pana G.Brauna wyrażone podczas Konferencji Smoleńskiej.Grzegorz Braun na IV Konferencji Smoleńskiej 14 listopada 2015 roku.https://www.youtube.com/watch?v=13-tYmSGzpYMoje prawie już 8-letnie dociekania w sprawie wydarzeń z 10.04.2010 roku, potwierdzają, że wydarzenia na polance Siewiernego były zainscenizowanym przedstawieniem pn. "Katastrofa prezydenckiego TU154M" a czas lokalny podlegał manipulacjom polegającym na tym, że media i operatorzy telefonii komórkowej korzystający z usługi Głównego Urzędu Miar w sprawie sygnałów czasu lokalnego urzędowego za pośrednictwem serwerów GUM: tempus1.gum.gov.pltempus2.gum.gov.plhttps://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/zegar/524,Zegar.htmlw przekazie poprzez te serwery otrzymywali czas zimowy UTC+1 zamiast letniego UTC+2W konsekwencji wydarzenia z Siewiernego przekazywane poprzez media przekazywane były z 1 godzinnym opóźnieniem, czyli info o katastrofie z 8:56 to było info z godziny 8:56 UTC+1(czas zimowy) czyli 9:56 UTC+2(czas letni urzędowy).Potwierdzenie tego faktu mamy w urzędowym mail'u ambasadora USA Lee Feinsteina w Warszawie przesłanym do Departamentu Stanu z godziny 6:44 am(czasu wschodnioamerykańskiego). Tłumaczenie tego istotnego fragmentu depeszy:„Krótko przed 10:00 czasu warszawskiego, samolot rządu polskiego Tu-154 przewożący delegację na czele z polskim prezydentem Lechem Kaczyńskim rozbił się w gęstej mgle na lotnisku w Smoleńsku w Rosji.”To oznacza, ze zegar w ambasadzie USA ustawiony był na czas letni "warszawski" i dlatego czas katastrofy podany przez ambasadora był późniejszy o 1 godzinę.Co z tego wynika?Otóż wynika to, że ani MAK, KBWLLP a także ZP i obecna podkomisja MON nie mają zamiaru ujawniać prawdy o tych wydarzeniach.A.Macierewicz z jego ZP i podkomisją dostali zadanie potwierdzania tego, co zostało zatwierdzone w scenariuszu operacji fałszywej flagi, opracowanej i przeprowadzonej przez konsorcjum służb państw zaangażowanych w prowadzoną wtedy politykę resetu USA-Rosja czyli USA, Izrael, Rosja, Niemcy, Francja i oczywiście IIIRP pod wodza D.Tuska.Obecnie PIS postawił na sojusz z USA i Izraelem i dlatego o ujawnieniu prawdy mowy być nie może. 
4
Smoleńsk 10 IV 2010 - TO NIE BYŁ WYPADEK TO BYŁ ZAMACH
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
3 miesiące temu Jakiemu projektowi służy Róża? Służy zbrodniczemu projektowi UE, korzeniami sięgającymi czasów tuż po I WS i związane są z projektami paneuropeizmu głoszonymi przez Richard’a Coudenhove-Kalergi.Jego ojciec był austriackim dyplomatą o nazwisku Heinrich von Coudenhove-Kalergi (z koneksjami z bizantyjską rodziną Kallergis), matka Japonką – Mitsu Aoyama. Dzięki bliskim kontaktom ze wszystkimi europejskimi arystokratami i politykami, dzięki relacjom arystokraty-dyplomaty ojca, i poruszaniu się za kulisami, z dala od świateł i rozgłosu, udało mu się zwrócić uwagę najważniejszych głów państw na jego plan, czyniąc ich zwolennikami i kolaborantami „projektu integracji europejskiej”.W 1922 założył w Wiedniu ruch „pan-europejski”, którego celem było ustanowienie Nowego Porządku Świata, opartego na federacji krajów, pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych. Do pierwszych zwolenników należeli czescy politycy Tomáš Masaryk i Edvard Beneš, oraz bankier Max Warburg, który zainwestował pierwsze 60.000 marek. Austriacki kanclerz Ignaz Seipel i następny prezydent Austrii, Karl Renner, wzięli na siebie odpowiedzialność kierowania ruchem „pan-europejskim”. Później swoją pomoc zaoferowali francuscy politycy tacy jak Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi i inni.Istota planu Kalergi:W książce Praktyczny idealizm [Practical Idealism], Kalergi pisze, że mieszkańcami przyszłych „Stanów Zjednoczonych Europy” nie będą narody starego kontynentu, a rodzaj podludzi, produkty mieszania ras. Wyraźnie oświadcza, że narody Europy powinny krzyżować się z azjatycką i kolorowymi rasami, tworząc wielonarodowe stado, bez żadnej jakości i łatwo kontrolowane przez elitę rządzącą.Kalergi głosi zniesienie prawa do samostanowienia, a następnie eliminację narodów przy wykorzystaniu etnicznych ruchów separatystycznych i masowej migracji. Żeby Europę kontrolowała elita, chce zamienić ludzi w jedną jednorodną mieszankę czarnych, białych i Azjatów. Ale kto tworzy tę elitę? Kalergi dokładnie to opisuje:(…)Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów [z powodu działań podjętych przez rewolucję francuską].(…)Richard Coudenhove-Kalergi był pierwszym laureatem nagrody Karola Wielkiego, utworzonej w 1949 r. w Akwizgranie.Otrzymali ją również Winston Churchill, Jean Monnet, Robert Schuman, Helmut Kohl, Bronisław Geremek, Jan Paweł II, Donald Tusk, Tony Blair, Jacques Delors oraz Bill Clinton a ostatnio 6 maja 2016 roku odebrał ją papież Franciszek, chociaż papieże z zasady nie przyjmują żadnych nagród, ale do uczynienia teraz wyjątku miał go nakłonić kardynał Walter Kasper, argumentując, że będzie to wyraz wsparcia dla targanej kryzysami Europy. Swój wyjątek uczyniła też kapituła Nagrody Karola Wielkiego – laureat nie pojechał po nią do Akwizgranu, a na uroczystość wręczenia zaprosił do Watykanu m.in. kanclerz Angelę Merkel oraz szefa europarlamentu Martina Schulza, szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i kierującego Radą Europejską Donalda Tuska. Ci trzej ostatni wygłosili przemówienia w Pałacu Apostolskim.(papież JPII też dla tej nagrody uczynił wyjątek).http://bi.gazeta.pl/im/82/1a/13/z20031618V,Szef-Komisji-Europejskiej-Jean-Claude-Juncker--prz.jpg
6
RÓŻA THUN CZERWONA RÓŻA
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
3 miesiące temu "Tam są prawdziwe pieniądze i "Tam są prawdziwe pieniądze i wielka władza poza jakąkolwiek kontrolą. Tam też są, siłą rzeczy, najlepsi "rozgrywający".Tak więc rozumiem J.Kaczyńskiego, że z radością powitał w polityce MM, bo to może pomóc w awansie naszej sfery politycznej do wyższej ligi.". 'Po II WS USA postawiły na Niemcy jako głównego sojusznika w Europie i wsparły go(w odbudowie po wojennych zniszczeniach) w Planie Marshalla środkami wartymi 1448 mln $ ówczesnych, które na obecną wartość dolara to 11918 mln$ czyli 11.918 mld$ czyli ~12 mld$.Parasol ochronny militarny USA nad Niemcami sprawił, ze Niemcy przeznaczały wielkie środki na budowę gospodarki i jej eksporową ekspansję, czyli był to następny efekt polityki USA wzmacniajacy Niemcy.Po końcu zimnej wojny zjednoczone  Niemcy, dalej pozostawały głównym sojusznikiem USA w Europie, ale polityka USA nazywana polityką przyciągania Rosji do Zachodu ze szczytowym okresem polityki resetu USA-Rosja, tak wzmocniła Niemcy i Rosję, że jako strategiczni partnerzy, postanowili wyeliminować USA z Europy i stworzyć eurazjatyckie mocartstwo rozciągajace się od Pacyfiku po Atlantyk i od Władywostoku po Lizbonę.Rosja postawiła się USA na Bliskim Wschodzie(Syria) i to było już za wiele, bo USA już na taką grę strategicznych partnerow czyli Niemiec i Rosji nie mogła sobie dalej pozwalać, bo wyhodowane na "piersi USA" mocarstwo zwane projektem Eurazji chciało wyeliminować USA  z pozycji globalnego hegemona i zająć jego miejsce.Projekt Trojmorza to powrót USA do polityki z Traktatu Wersalskiego z 1919 roku, gdy pomiędzy i Rosją powstała strefa suwerennych państw w Europie Sr.Wsch.Polska ma do odegrania w projekcie Trójmorza rolę lidera a lider musi być silny gospodarczo i militarnie i po to M.Morawiecki sciągnął największy amerykański bank JP Morgan Chase, bo na duże inwestycje potrzeba dużych pieniędzy a takimi dysponuje ten bank(oczywiscie liczy on na solidne zyski z tych inwestycji, bo to niejest instytucja typu charytatywnego ale drapieżna instytucja finansowa.Zapewne ryzyko w  inwestycje Trójmorza jest spore, ale zapewne rząd USA i IIIRP daje jakieś solidne gwarancje powodzenia. 
2
Czyżby Mateusz Morawiecki był ubezwłasnowolniony?
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
3 miesiące temu W rankingu największych W rankingu największych instytucji finansowych na świecie pod względem kapitalizacji za 2016 rok:1 1 Industrial & Commerial Bank of China Chiny 3420,572 2 China Construction Bank Corp. Chiny 2826,043 3 Agricultural Bank of China Chiny 2740,094 5 Bank of China Chiny 2589,85 8 Mitsubishi UFJ Japonia 2458,746 4 HSBC Holdings Wielka Brytania 2409,667 6 JPMorgan Chase USA 2351,7Jak widać w zestawieniu, cztery największe instytucje finansowe świata to jest własność Chin czyli czołowego konkurenta USA.Piątą pozycję zajmuje japońska instytucja finansowa Mitsubishi UFJ, ale najwiekszym instytucjonalnym inwestorem w niej jest amerykańska instytucja Fidelity Management & Research Company, posiadająca 38,92% udziałów, czyli najwięcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy a drugim Government Pension Fund of Norway - Global posiadające 33.59% udziałówSzóstą pozycję zajmuje brytyjska instytucja HSBC Holdings, w ktorej głównym udziałowcem jest amerykański UBS Securities LLC, który posiada 36.16% akcji tej brytyjskiej instytucji.Na siódmej pozycji jest amerykańska instytytucja JP Morgan Chase, który otwiera swe biura w Warszawie.Z tego zestawienia wynika, że kontrolę nad kapitałem Zachodu mają instytucje amerykańskie a instytucją je spinającą jest amerykańska instytucja finansowa BlackRock, nazywana właścicielem wszystkich właścicieli.Ma ona udziały niemal we wszystkich notowanych na giełdach firmach i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w skali globalnej i zarządza zasobami - 5,7 bln$(5700 mld$).Dlaczego do Polski wchodzi największy amerykański bank JP Morgan Chase(kapitalizacja 2500 mld$) i po co?Otóż Polska stała się dla USA bardzo ważnym miejscem ich interesów w sferze bezpieczeństwa i sferze ekonomiczno-gospodarczym. To w Polsce przecinają się interesy chińskie związane z projektem nowego jedwabnego szlaku(NJS) i projektu Trójmorza, czyli Polska ma być swoistym hubem na skrzyżowaniu północ - południe(Trójmorze) i wschód - zachód(NJS) a także hubem interesów finansowych Chin i interesów finansowych USA a interesy finansowe USA to interesy finansowe instytucji finansowych pod kontrolą rodzin żydowskich takich jak żydowska rodzina Larry'ego Fink'a, szefa i właściciela BlackRock, najbardziej wpływowego człowieka w nowoczesnym świecie finansów globalnych(kulminacyjny moment globalnego kryzysu finansowego i upadek banku inwestycyjnego Lehman Bothers, przesądził o sukcesie Finka i jego firmy).J.Kaczyński został postawiony przed wyborem: czy USA i CIA wesprą PIS w wyborach w 2015 roku a jeśli wesprą to pod pewnymi warunkami. z których jednym jest zaangażowanie się amerykańskich żydowskich banków w finansowanie inwestycji projektu Trójmorza(i zysków z tego płynących) i realizacja interesów żydowskich w Polsce(reprywatyzacja i reparacje wojenne) .  
2
Hartman Właściciele banków będą rządzić Polska
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
4 miesiące temu Świat w jakim żyjemy, opisał Świat w jakim żyjemy, opisał w 1981 roku Jean Baudrillard w książce "Symulacra and Simulation", z tym, że od tego czasu postęp w doskonaleniu narzędzi używanych do jego projekcji niepomiernie wzrósł i za tym wzrosła ich siła oddziaływania na ludzi.Jean Baudrillard w swojej najważniejszej książce „Symulakry i symulacja” wyprowadził tezę, iż nie żyjemy już w rzeczywistości, a w hiperrzeczywistości. Według tej tezy znaki ewoluują, a przejście od znaków, które coś skrywają, do znaków które skrywają, że nic nie istnieje, stanowi decydujący zwrot w jego myśli. Na przestrzeni dziejów przechodzi ona przez kolejne stadia, w których stopniowo znaki tracą więź z rzeczywistością. Owe fazy emancypacyjne, określa Baudrillard mianem symulakrów, które w fazie ostatecznej dochodzą do całkowitego wyzwolenia z referencji względem głębokiej rzeczywistości - to jest symulacji. Znaczniki służą wiec jedynie symulacji, stąd obiektywna przejrzystość panoptikonu Foucaulta traci sens. Symulacja jest generowana za pomocą hiperrealności pozbawionej oparcia w realności (piękno staje się piękniejsze od piękna, prawda staje się prawdziwsza od prawdy). Symulacja jest ekstazą rzeczywistości, a telewizja podstawowym medium takiej ekstazy.                                                                                                         W "Symulacra and Simulation" z 1981 roku, opisał świat realny i symulowany. Otóż świat to symulakra, kopie, które przestały mieć kontakt z rzeczywistością realną. Żyjemy w hiperświecie, w którym karmi się nas zdegenerowanymi kopiami - system polityczny tylko mówi o sprawiedliwości i etyce, system społeczny tylko mówi o wolności jednostki, zakupy w hipermarkecie nie są środkiem do pozyskania produktów, tylko celem samym w sobie, komisje parlamentarne ukrywają prawdę, mimo pozorów jej poszukiwania, kultura obrazkowa zastępuje rzeczywiste obiekty itd. Metodą przekonania o oryginalności kopii i symulowanej wolności wyboru, jest kłamliwy mechanizm reklamy. Nie wiemy, że świat jest tylko kopią, bo zamydlono nam oczy sztuczkami marketingowymi.Według takiego, opisanego w w/w książce scenariusza prowadzone jest „wyjaśnianie” przyczyn tragedii z 10.04.2010 roku i tak, jak to opisał Baudrillard, to media mainstreamowe prowadzą „matrixową” narrację, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Oczywiście w tej grze biorą udział rządy(i to nie tylko Rosji i Polski, ale i UE i NATO - polityka Obamy, resetu stosunków z Rosją,ubijanie interesów USA z Rosją w sprawach Bliskiego Wschodu i Azji, ze słynną rezygnacją z tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach jako waluty płaconej przez USA Rosji, kosztem Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, to początek tej gry, której etapem dla nas najtragiczniejszym były wydarzenia z 10.04.2010 roku.      Politycy, media, a także tysiące „pożytecznych idiotów” to produkty komunistycznej propagandy o matrixowej narracji prowadzonej przez dziesięciolecia nie tylko w krajach „realnego socjalizmu”, ale i pozostałych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Zachodu.Sztuka podporządkowanie sobie ludzi/narodów poprzez "oduraczenie" wywodzi się od  Sun Tzu, który  żył w Chinach w królestwie Wu ok. V w. p.n.e. Był wybitnym generałem, a także jednym z największych myślicieli Dalekiego Wschodu. Przede wszystkim znany jest jako autor dzieła „Sztuka wojny”. Jest to obszerny zbiór zasad taktyki i strategii wojennych – „Sztuka wojny” to chińska doktryna wojskowa.Pierwsze informacje o „Sztuce wojny” dotarły do Europy krótko przed wybuchem Rewolucji Francuskiej, w postaci streszczenia przetłumaczonego przez francuskiego jezuitę, ojca J. J. M. Amiot. W późniejszych czasach, aż po dziś dzień „Sztuka wojny” doczekała się wielu przekładów, w tym również w odniesieniu do nowoczesnych praktyk konkurencyjnych, ekonomii, zarządzania  W różnych tłumaczeniach Sun Tzu pojawia się jako Sun Wu oraz Sun Tzi.       W Stanach Zjednoczonych „Sztuka wojny” była już szeroko znana w latach 1970, dziś również wykłada się jej zasady na amerykańskich uczelniach wojskowych. Doczekała się odniesienia w stosunku do biznesu, sportu, dyplomacji i życia osobistego. Sun Tzu jest dziś chyba najczęściej cytowaną chińską osobistością na świecie.                                    Instrukcje i nauki mistrza Sun Tzu sprzed 2500 lat.             1. Niszczcie wszystko, co w kraju wroga najlepsze i zabierajcie surowce / owoce pracy . Czyńcie ludzi biednymi i zostawiajcie ich w poczuciu zadłużenia. Odbierajcie im radość i celowość ich pracy.2. Ośmieszajcie jego Boga/ bogów, wiarę i szargajcie tradycję i obrzędy, umniejszajcie znaczenie świąt państwowych. Łamcie ducha i autorytet przewodników duchowych, nauczycieli i kapłanów, odbierzcie im wiarygodność. Zamiast prawdziwym nauczycielom, dawajcie pierwszeństwo fałszywym prorokom, mitomanom, megalomanom i łasym na dobra materialne zręcznym mówcom, którzy zgrabnie użyją wypaczonych nauk, by zwodzić, odwodzić od wiary i ograbiać naród.3. Pomniejszajcie autorytet sprawujących władzę, wmieszajcie ich w ciemne interesy i sprowadźcie na nich hańbę i odrazę społeczeństwa.4. Wszczynajcie kłótnie i siejcie niezgodę w narodzie. (patrz “Modlitwa sąsiada” – “Dzień Świra”)5. Buntujcie młodych przeciw starym i starych przeciw młodym. Wmawiajcie im brak poszanowania wartości i doświadczeń starszego/ młodszego pokolenia.6. Utrudniajcie działalność władz i urzędów. Wprowadźcie jak największą i niesprawiedliwą biurokrację, utrudniającą zrozumienie praw, podkreślającą obowiązki i kary.7. Miejcie wszędzie swych szpiegów, agentów i zręcznych agitatorów podżegajcie do nienawiści klasowej, rasowej, etnicznej i seksualnej. Odbierajcie prawa i znaczenie rodzinie – podważajcie jej status w imię wolności i poprawności politycznej wobec wszystkich innych grup.8. Nie odrzucajcie współpracy najgorszych kreatur. Wynoście ich na piedestały i okrzyknijcie zbawcami narodu.9. Nie szczędźcie też: – zwodniczych obietnic, – ofert pieniędzy rzadko spełnionych i w minimalnym zakresie- tyle, by zyskać tylko wiarygodność, – pochlebstw i fałszywych pochwał, – przekupnych lecz wbrew pozorom mało wartościowych podarków10. Osłabiajcie, gdzie tylko możliwe rozwój sił zbrojnych przeciwnika. Odbierzcie broń, umiejętność samoobrony i sztuk walki – wmawiając, że ich ochronicie. Jeśli dowódca jest zawzięty i skłonny do gniewu, obrażajcie go i doprowadźcie do wściekłości, aż zirytowany i zmieszany ruszy na was bez planu i lekkomyślnie. Podkopujcie moralność, etykę, dyscyplinę, siłę, godność, honor, hart ducha i ciała poprzez tzw. brudną wojnę: – zmysłową, wyuzdaną i prostacką muzykę i jej oprawę, eksponujcie cielesność i seksualność do przyjętych przez dany naród granic, a potem przekraczajcie je – rozpasanie kulinarne poprzez złą dietę i trunki oraz inne używki niszczące zdrowie, a najgorsze z nich legalizujcie, mając z tego profit. Niszczcie i wyśmiewajcie wiedzę o medycynie naturalnej, nazwijcie ją zabobonem i ciemnota, odsuwajcie ludzi od darów Natury, dając w zamian jako niezbędne do życia szkodliwe suplementy. “Szkodzić- nie pomagać” – podsyłajcie im kobiety nierządne i czyńcie także kobiety przeciwnika nierządnymi i chciwymi, bez szacunku do siebie i dzieci oraz rodziny pod pozorem wolnego wyboru i równości, by dokończyły dzieła zniszczenia – wmawiajcie ludziom, że bez materii czyli pieniądza, ubrań, zbytkownych przedmiotów, wyglądu-mody oraz najnowszej techniki nie poradzą sobie absolutnie i nie znajdą uznania w oczach innych, a tylko pogardę i pośmiewisko. Odsuwajcie ich od nauki i rozwoju, niechaj skupią się na gromadzeniu rzeczy materialnych z poczuciem ich niedosytu i ciągłego zagrożenia ich utraty. Wszystko to zaowocuje dla Was w przyszłościO sztuce oduraczania jako metodzie podporządkowania sobie ludzi/narodów pisał Janusz Szpotański w poemacie pt. "Caryca i zwierciadło".Pisał:...................................... Niszczyć swą zdobycz — kakij smysł?                                                                                                                Zdzieś subtelniejszy nużen zmysł,                                                                                                                              zdzieś tolko moj się urok przyda!                                                                                                                                Atomnych nielzia nam kartaczy,                                                                                                                                    nam nada tolko oduraczyć! .................................................
2
Nie ma w Polsce mediów, tylko upiorne medium
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
4 miesiące temu Świat w jakim żyjemy, opisał Świat w jakim żyjemy, opisał w 1981 roku Jean Baudrillard w książce "Symulacra and Simulation", z tym, że od tego czasu postęp w doskonaleniu narzędzi używanych do jego projekcji niepomiernie wzrósł i za tym wzrosła ich siła oddziaływania na ludzi.Jean Baudrillard w swojej najważniejszej książce „Symulakry i symulacja” wyprowadził tezę, iż nie żyjemy już w rzeczywistości, a w hiperrzeczywistości. Według tej tezy znaki ewoluują, a przejście od znaków, które coś skrywają, do znaków które skrywają, że nic nie istnieje, stanowi decydujący zwrot w jego myśli. Na przestrzeni dziejów przechodzi ona przez kolejne stadia, w których stopniowo znaki tracą więź z rzeczywistością. Owe fazy emancypacyjne, określa Baudrillard mianem symulakrów, które w fazie ostatecznej dochodzą do całkowitego wyzwolenia z referencji względem głębokiej rzeczywistości - to jest symulacji. Znaczniki służą wiec jedynie symulacji, stąd obiektywna przejrzystość panoptikonu Foucaulta traci sens. Symulacja jest generowana za pomocą hiperrealności pozbawionej oparcia w realności (piękno staje się piękniejsze od piękna, prawda staje się prawdziwsza od prawdy). Symulacja jest ekstazą rzeczywistości, a telewizja podstawowym medium takiej ekstazy.                                                                                                         W "Symulacra and Simulation" z 1981 roku, opisał świat realny i symulowany. Otóż świat to symulakra, kopie, które przestały mieć kontakt z rzeczywistością realną. Żyjemy w hiperświecie, w którym karmi się nas zdegenerowanymi kopiami - system polityczny tylko mówi o sprawiedliwości i etyce, system społeczny tylko mówi o wolności jednostki, zakupy w hipermarkecie nie są środkiem do pozyskania produktów, tylko celem samym w sobie, komisje parlamentarne ukrywają prawdę, mimo pozorów jej poszukiwania, kultura obrazkowa zastępuje rzeczywiste obiekty itd. Metodą przekonania o oryginalności kopii i symulowanej wolności wyboru, jest kłamliwy mechanizm reklamy. Nie wiemy, że świat jest tylko kopią, bo zamydlono nam oczy sztuczkami marketingowymi.Według takiego, opisanego w w/w książce scenariusza prowadzone jest „wyjaśnianie” przyczyn tragedii z 10.04.2010 roku i tak, jak to opisał Baudrillard, to media mainstreamowe prowadzą „matrixową” narrację, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Oczywiście w tej grze biorą udział rządy(i to nie tylko Rosji i Polski, ale i UE i NATO - polityka Obamy, resetu stosunków z Rosją,ubijanie interesów USA z Rosją w sprawach Bliskiego Wschodu i Azji, ze słynną rezygnacją z tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach jako waluty płaconej przez USA Rosji, kosztem Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, to początek tej gry, której etapem dla nas najtragiczniejszym były wydarzenia z 10.04.2010 roku.      Politycy, media, a także tysiące „pożytecznych idiotów” to produkty komunistycznej propagandy o matrixowej narracji prowadzonej przez dziesięciolecia nie tylko w krajach „realnego socjalizmu”, ale i pozostałych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Zachodu.Sztuka podporządkowanie sobie ludzi/narodów poprzez "oduraczenie" wywodzi się od  Sun Tzu, który  żył w Chinach w królestwie Wu ok. V w. p.n.e. Był wybitnym generałem, a także jednym z największych myślicieli Dalekiego Wschodu. Przede wszystkim znany jest jako autor dzieła „Sztuka wojny”. Jest to obszerny zbiór zasad taktyki i strategii wojennych – „Sztuka wojny” to chińska doktryna wojskowa.Pierwsze informacje o „Sztuce wojny” dotarły do Europy krótko przed wybuchem Rewolucji Francuskiej, w postaci streszczenia przetłumaczonego przez francuskiego jezuitę, ojca J. J. M. Amiot. W późniejszych czasach, aż po dziś dzień „Sztuka wojny” doczekała się wielu przekładów, w tym również w odniesieniu do nowoczesnych praktyk konkurencyjnych, ekonomii, zarządzania  W różnych tłumaczeniach Sun Tzu pojawia się jako Sun Wu oraz Sun Tzi.       W Stanach Zjednoczonych „Sztuka wojny” była już szeroko znana w latach 1970, dziś również wykłada się jej zasady na amerykańskich uczelniach wojskowych. Doczekała się odniesienia w stosunku do biznesu, sportu, dyplomacji i życia osobistego. Sun Tzu jest dziś chyba najczęściej cytowaną chińską osobistością na świecie.                                    Instrukcje i nauki mistrza Sun Tzu sprzed 2500 lat.             1. Niszczcie wszystko, co w kraju wroga najlepsze i zabierajcie surowce / owoce pracy . Czyńcie ludzi biednymi i zostawiajcie ich w poczuciu zadłużenia. Odbierajcie im radość i celowość ich pracy.2. Ośmieszajcie jego Boga/ bogów, wiarę i szargajcie tradycję i obrzędy, umniejszajcie znaczenie świąt państwowych. Łamcie ducha i autorytet przewodników duchowych, nauczycieli i kapłanów, odbierzcie im wiarygodność. Zamiast prawdziwym nauczycielom, dawajcie pierwszeństwo fałszywym prorokom, mitomanom, megalomanom i łasym na dobra materialne zręcznym mówcom, którzy zgrabnie użyją wypaczonych nauk, by zwodzić, odwodzić od wiary i ograbiać naród.3. Pomniejszajcie autorytet sprawujących władzę, wmieszajcie ich w ciemne interesy i sprowadźcie na nich hańbę i odrazę społeczeństwa.4. Wszczynajcie kłótnie i siejcie niezgodę w narodzie. (patrz “Modlitwa sąsiada” – “Dzień Świra”)5. Buntujcie młodych przeciw starym i starych przeciw młodym. Wmawiajcie im brak poszanowania wartości i doświadczeń starszego/ młodszego pokolenia.6. Utrudniajcie działalność władz i urzędów. Wprowadźcie jak największą i niesprawiedliwą biurokrację, utrudniającą zrozumienie praw, podkreślającą obowiązki i kary.7. Miejcie wszędzie swych szpiegów, agentów i zręcznych agitatorów podżegajcie do nienawiści klasowej, rasowej, etnicznej i seksualnej. Odbierajcie prawa i znaczenie rodzinie – podważajcie jej status w imię wolności i poprawności politycznej wobec wszystkich innych grup.8. Nie odrzucajcie współpracy najgorszych kreatur. Wynoście ich na piedestały i okrzyknijcie zbawcami narodu.9. Nie szczędźcie też: – zwodniczych obietnic, – ofert pieniędzy rzadko spełnionych i w minimalnym zakresie- tyle, by zyskać tylko wiarygodność, – pochlebstw i fałszywych pochwał, – przekupnych lecz wbrew pozorom mało wartościowych podarków10. Osłabiajcie, gdzie tylko możliwe rozwój sił zbrojnych przeciwnika. Odbierzcie broń, umiejętność samoobrony i sztuk walki – wmawiając, że ich ochronicie. Jeśli dowódca jest zawzięty i skłonny do gniewu, obrażajcie go i doprowadźcie do wściekłości, aż zirytowany i zmieszany ruszy na was bez planu i lekkomyślnie. Podkopujcie moralność, etykę, dyscyplinę, siłę, godność, honor, hart ducha i ciała poprzez tzw. brudną wojnę: – zmysłową, wyuzdaną i prostacką muzykę i jej oprawę, eksponujcie cielesność i seksualność do przyjętych przez dany naród granic, a potem przekraczajcie je – rozpasanie kulinarne poprzez złą dietę i trunki oraz inne używki niszczące zdrowie, a najgorsze z nich legalizujcie, mając z tego profit. Niszczcie i wyśmiewajcie wiedzę o medycynie naturalnej, nazwijcie ją zabobonem i ciemnota, odsuwajcie ludzi od darów Natury, dając w zamian jako niezbędne do życia szkodliwe suplementy. “Szkodzić- nie pomagać” – podsyłajcie im kobiety nierządne i czyńcie także kobiety przeciwnika nierządnymi i chciwymi, bez szacunku do siebie i dzieci oraz rodziny pod pozorem wolnego wyboru i równości, by dokończyły dzieła zniszczenia – wmawiajcie ludziom, że bez materii czyli pieniądza, ubrań, zbytkownych przedmiotów, wyglądu-mody oraz najnowszej techniki nie poradzą sobie absolutnie i nie znajdą uznania w oczach innych, a tylko pogardę i pośmiewisko. Odsuwajcie ich od nauki i rozwoju, niechaj skupią się na gromadzeniu rzeczy materialnych z poczuciem ich niedosytu i ciągłego zagrożenia ich utraty. Wszystko to zaowocuje dla Was w przyszłościO sztuce oduraczania jako metodzie podporządkowania sobie ludzi/narodów pisał Janusz Szpotański w poemacie pt. "Caryca i zwierciadło".Pisał:...................................... Niszczyć swą zdobycz — kakij smysł?                                                                                                                Zdzieś subtelniejszy nużen zmysł,                                                                                                                              zdzieś tolko moj się urok przyda!                                                                                                                                Atomnych nielzia nam kartaczy,                                                                                                                                    nam nada tolko oduraczyć! .................................................
1
Nie ma w Polsce mediów, tylko upiorne medium
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony