Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika 35stan
7 godzin temu Gdybyś był homo sapiens sapiens a nie lewackim pajacem... ....to używałbyś mózgu a nie propagandy tworzonej przez zbrodniarzy i oszustów.Piszesz:"Mówisz o rosyjskim punkcie widzenia katastrofy pod Smoleńskiem. To jest jedyny oficjalny punkt widzenia Polski na tamte wydarzenia. To o czym jak pisałem potwierdza jedyny oficjalny raport komisji naszych ekspertów. Komisja złożona z "ekspertów" co lotnictwo  znają z siedzenia pasażera samolotu pasażerskiego, nikt nie odważył się zgłosić jako oficjalnego dokumentu nic nie udowodniła. Nie ma innej oceny ze strony naszego państwa. Więc nie Rosyjski a Polski i póki innego oficjalnego dokumentu sporządzonego przez ekspertów nie amatorów nie opublikują jest to oficjalne zdanie Polski. "Co to za argument, że nie ma innego oficjalnego raportu, oprócz Raportu MAK i KBWLLP?Takie rozumowanie to jest dowód na brak podstawowej logiki twoich wywodach.Wydarzenia z 10.04.2010 roku, to nie była robota jakichś opryszków wiejskich, tylko operacja służb czołowych mocarstw tego świata, ze zbrodniarzami rządowymi na czele, których możliwości są bardzo rozległe.Wobec krajów nie należących do Zachodu, owi zbrodniarze sięgają po nagą siłę(wojny, rebelie itp.), aby zmienić zużytych już "swoich skurwysynów", natomiast w krajach zachodniej strefy wpływów postępują w bardziej ukryty(zawoalowany) sposób, używając skrytobójstw, nasyłając "seryjnych samobójców" czy zbrodnie nazywają nieszczęśliwymi wypadkami, katastrofami.Twój upośledzony umysł, wytresowany jak przysłowiowy "pies Pawłowa", potrafi reagować tylko na dawane mu wytresowane sygnały.O logice czy analizie otaczającej rzeczywistości nie masz bladego pojęcia.PIS przyjął ofertę władzy po klęsce polityki resetu Obamy i kosztem tej decyzji jest wygaszanie sprawy wydarzeń z 10.04.2010 roku ale uzyskał w zamian zgodę na likwidację rabunku pieniędzy polskich podatników, dokonywanych przez zachodnie korporacje i banki.O takiej możliwości mówił w kwietniu 2013 roku M.Morawiecki, podczas nagranego  spotkania u "Sowy&Przyjaciół" z Jagiełłą, Kilianem i Matuszewską., ale skad taki debil jakim jesteś, miałby to wiedzieć? 
1
Koniec projektu. Statek w zasadzie już zatonął
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
3 dni temu @Rebeliantka Wydaje mi się po przeglądnięciu informacji na ten temat w sieci, że prof. M. Tukiendorf był atakowany przez część kadry związanej ze Związkiem Zawodowym Pracowników Politechniki Opolskiej.Zarzucano mu, że pobiera za wysokie wynagrodzenie(33 tys. PLN), ale również dysponuje samochodem służbowym z kierowcą, odwiedza egzotyczne kraje i korzysta z sal VIP na lotniskach. Sprawie jego wynagrodzenia przyglądała się prokuratura na podstawie doniesień ZZPPO(prof. Frącz, były Przewodniczący ZZPPO, po doniesieniach do prokuratury został przez rektora dyscyplinarnie zwolniony).Można przypuszczać, że była to walka pomiędzy częścią kadry zrzeszonej w ZZPPO a rektorem, zwolennikiem ZZ Solidarność czyli pomiedzy "nadzwyczajną kastą" a Solidarnością.
5
W wieku 54 lat zmarł rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf. Miał popełnić samobójstwo w piwnicy opolskiego bloku...
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Obrazek użytkownika 35stan
1 tydzień temu @michael-abakus "I od tego czasu z wszelką lewicową rewolucją na trwałe związała się pasożytnicza grabież. Wsio ryba, czy walka klas, Żydzi, czy LGBT, albo inna demokracja liberalna. Proszę więc by nie mylić przyczyny ze skutkiem." A to nowina!Trzeba ogłosić światu, że Marks i Engels byli funkcjonariuszami pruskiego Sztabu Generalnego aRothschildowie, Wartburgowie nie byli nie są głównymi sprawcami tego trwającego już od kilku wieków procesu. 
0
OFENSYWA ZŁA - Sto jedenasta miesięcznica smoleńskiej zbrodni
Obrazek użytkownika michael-abakus
Obrazek użytkownika 35stan
1 tydzień temu @michael-abakus "I od tego czasu z wszelką lewicową rewolucją na trwałe związała się pasożytnicza grabież. Wsio ryba, czy walka klas, Żydzi, czy LGBT, albo inna demokracja liberalna. Proszę więc by nie mylić przyczyny ze skutkiem." A to nowina!Trzeba ogłosić światu, że Marks i Engels byli funkcjonariuszami pruskiego Sztabu Generalnego aRothschildowie, Wartburgowie nie byli nie są głównymi sprawcami tego trwającego już od kilku wieków procesu. 
1
OFENSYWA ZŁA - Sto jedenasta miesięcznica smoleńskiej zbrodni
Obrazek użytkownika michael-abakus
Obrazek użytkownika 35stan
1 tydzień temu @Autor "Przyjmuję hipotezę, że te właśnie cechy, odkryte przez pruski Sztab Generalny w czasie I Wojny Światowej są rzeczywiście atrybutami komunizmu. Te cechy komunizmu zostały wykorzystane przez Królestwo Prus, które wysłały grupę organizatorów komunistycznej rewolucji, by zniszczyła Państwo Rosyjskie."Czy wg Autora, to Prusy a nie żydowskie banksterstwo(wywodzące się od Rothschildów, Wartburgów, Żydów niemieckich), sfinansowało rewolucję w Rosji?Z dokumentów znalezionych w tajnych archiwach zachodnich mocarstw wynika, że to kapitalistyczne kraje sfinansowały komunistyczną rewolucję w 1917 roku. Dlaczego USA oraz Cesarstwo Niemieckie pomogły zbudować najbardziej zbrodniczy system totalitarny w dziejach?Prawda jest taka, że to żydowskie banksterstwo w tych krajach po obu stronach Atlantyku, stało i nadal stoi za realizacją projektów komunistycznych dawniej i obecnie.Obecnie realizują to jako projekt NWO zamiast projektu dawnej ogólnoświatowej rewolucji bolszewickiej. 
2
OFENSYWA ZŁA - Sto jedenasta miesięcznica smoleńskiej zbrodni
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
1 tydzień temu @Hoyt Przytacza Pan opinię ks. M.Rajchela:"Tak, można nim stać się bez własnej winy. Może to sprawić czyjaś wina. Najmłodsze opętane dziecko, z którym miałem do czynienia, miało dwa i pół roku!"Jak wygląda nauka KRK w tej kwestii czyli "przejścia" winy jednej osoby na inną osobę niewinną?Znamy fragment Ewangelii(Mt 27, 25) wokół podwójnego procesu Jezusa, tego przed najwyższym sądem żydowskim, Sanhedrynem, i przed kolejną instancją cesarską reprezentowaną przez rzymskiego gubernatora Poncjusza Piłata: Cały lud zawołał: Krew jego na nas i na dzieci nasze .Jak należy interpretować(rozumieć) ten fragment Mateuszowej Ewangelii w świetle wykładni Soboru Watykańskiego II?Jak pisał kard. Gianfranco Ravasi:(...)Sobór Watykański II wyłożył to jasno i dobitnie: „Choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym” (Nostra aetate, 4). Do tych słów należy dodać radykalny związek chrześcijaństwa z Izraelem, potwierdzony przez św. Pawła w pełnych pasji wersach rozdz. 9–11 Listu do Rzymian czy przez sugestywne zdanie Jezusa skierowane do Samarytanki: „Zbawienie bierze początek od Żydów” (J 4, 22).(...)Skoro Sobór Watykański II wykłada, że to czego domagali się ci Żydzi, którzy dążyli do skazania Chrystusa na śmierć krzyżową, nie może dotyczyć wszystkich ówcześnie żyjących Żydów a tym bardziej na wszystkich ich potomków, to i sprawa opętania niewinnego za sprawą win kogoś innego, nie ma uzasadnienia.Grzech pierworodny(Adama i Ewy) rzeczywiście przechodzi na całe ludzkie plemię, ale Chrzest Święty uwalnia ochrzczonego od tego grzechu, za sprawą Odkupienia przez Jezusa Chrystusa.Jezus Chrystus(Bóg-Czlowiek) był nękany(kuszony) przez szatana ale szatan nie mógł nic osiągnąć wbrew Jego woli.
0
Szatańskie dręczenie, nękanie, opętanie. Jak się bronić?
Obrazek użytkownika Hoyt
Obrazek użytkownika 35stan
1 tydzień temu @krzysztofjaw Kim są ci, którzy są siewcami wszelkiego zła na tym świecie?To potomkowie faryzeuszy, których Jezus nazywał "plemieniem żmijowym" i "dziećmi szatana": Ewangelia wg Św. Jana[42-47)Dzieci diabła42 – Gdyby Bóg był waszym Ojcem, darzylibyście Mnie miłością – odpowiedział Jezus. – Przyszedłem przecież od Niego. Nie jestem tu z własnej inicjatywy – to On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie możecie pojąć moich słów? Bo nawet nie chcecie ich wysłuchać. 44 Jesteście dziećmi szatana-oszczercy i chcecie robić to, co on. Od początku był on mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie było w nim prawdy. Gdy kłamie, mówi z serca, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 Nie wierzycie Mi, bo mówię prawdę. 46 Kto z was mógłby Mi zarzucić jakiś grzech? Skoro więc mówię prawdę, dlaczego Mi nie wierzycie? 47 Kto należy do Boga, słucha Jego słów. Wy zaś ich nie słuchacie, bo nie jesteście Jego dziećmi. Ewangelia wg św. Mateusza [22-30]Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa922 Wówczas przyprowadzono Mu opętanego10, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. 23 A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: «Czyż nie jest to Syn Dawida?» 24 Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: «On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». 25 Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi. 26 Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? 27 I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.28 Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. 29 Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. 30 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. To co zapowiedział Jezus podczas swego ziemskiego pobytu, musi się spełnić :9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. 10 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. 11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; 12 a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom.I wtedy nadejdzie koniec. Pozdrawiam.
4
Szatańskie dręczenie, nękanie, opętanie. Jak się bronić?
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
1 tydzień temu @Autor Dla jasności sprawy, należałoby sprecyzować kto był napastnikiem w 1920 roku i kto jest dzisiejszym napastnikiem.O wojnie z 1920 roku mówi się jako o najeździe bolszewickim, ale potocznie za bolszewików uznaje się sołdatów sowieckich, którzy byli narzędziem użytym w tej wojnie a nie prawdziwym sprawcą działań.To samo dotyczy współczesnej wojny, prowadzonej metodą nie militarną ale metodą wojny  ideologiczno informacyjnej, w której dewianci seksualni zostali zastąpili sołdatów. Nie zmienił się za to sztab opracowujący strategie i taktykę prowadzenia działań.Tak jak sowiecki bolszewizm stworzyli żydowscy filozofowie typu Marksa czy Engelsa(a wcześniej jeszcze paru innych) a finansowali żydowscy bankierzy, tak samo rewolucja obyczajowa 68' to dzieło żydowskiej lewicy liberalnej, finansowanej przez żydowskich bankierów, których w ostatnich dekadach symbolizuje G.Soros, węgierski Żyd i amerykański grandziarz finansowy. Cel jest ten sam co był w 1920 roku(światowa rewolucja komunistyczna) i ten sam obecnie (budowa Nowego Porządku Światowego - NWO i panowanie nad światem przez "nową arystokrację" czyli syjonistyczne żydostwo).
3
Ta bitwa ważniejsza jest niż Bitwa Warszawska 1920 roku
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
1 tydzień temu @benjamin W odróżnieniu od Tymińskiego czy Kukiza, za Wrzodakiem&consortes ciągnie się nie tak odległa historia ich politycznych "dokonań", niekoniecznie dobrze kojarząca się wyborcom.Zarówno Tymiński jak i Kukiz to "produkty" służb (dawnych WSI) i po wynikach wyborów w 2015 roku widać, że ich skuteczność spadła do poziomu, który nie pozwala na meblowanie sceny politycznej, do czego były  wcześniej przyzwyczajone. 
5
Wrzodak i inni. Farsa targowicka
Obrazek użytkownika benjamin
Obrazek użytkownika 35stan
1 tydzień temu @Autor "Ale 1,5, góra 2% wyborców powinna się na to nabrać."1.5% wyborców z uprawnionych do brania udziału jako około 30 mln., daje liczbę około 450 tys.W jaki sposób taka ilość wyborców może się przekonać do tego "wrzodakowego" bełkotu, jeśli ten bełkot zamieszczany jest  na niszowych portalach?
4
Wrzodak i inni. Farsa targowicka
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony