Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika zetjot
17 godzin temu Niewątpliwie jest postęp Niewątpliwie jest postęp techniczny, który ułatwia prace fizyczne i informacyjne. Można też owiedzieć,że w pewnym zakresie dokonał się i postęp moralny, choć w ostatnich latach jakby się tendencja odwracała. Ale z tym odczuciem postępu to rzecz jest znacznie bardziej skomplikowana.
0
Czy odczuwasz osobiście skutki postępu ?
Obrazek użytkownika michael-abakus
Obrazek użytkownika zetjot
3 dni temu Ja bym obywateli nie Ja bym obywateli nie rozgrzeszał tak łatwo, oni też pojoszą odpwiedzialnść, cały czas, nie tylko raz na czery lata.
0
Chodzić uczymy się chodząc
Obrazek użytkownika Szpilka
Obrazek użytkownika zetjot
5 dni temu Minister Bartłomiej Minister Bartłomiej Sienkiwicz wyraźnie powiedział,że żyjemy w państwie teoretycznym. Zamiana teoretycznego w realne zabierze jeszcze parę dobrych lat. To tylko w internecie da się coś zmienić w parę sekund.
2
Ekologiczny Amber Gold
Obrazek użytkownika markowa
Obrazek użytkownika zetjot
6 dni temu A ja bym powiedział, że A ja bym powiedział, że odwrotnie, czlowiek różni się od małpy brakiem specjalizacji i wynikającą z tego elestycznością.Szczególnie różni się zdolnością do nawiązywania relacji.
1
Dbamy o higienę ciała, a co z higieną umysłu ?
Obrazek użytkownika michael-abakus
Obrazek użytkownika zetjot
6 dni temu Jak już wchodzimy w detale, Jak już wchodzimy w detale, to umysł obejmuje komponenty: poznawczy, emocjonalno-uczuciowy oraz wolicjonalno-decyzyjny, a w tej sytuacji lepiej porzucić pojęcie rozumu i traktować je metaforycznie.
1
Dbamy o higienę ciała, a co z higieną umysłu ?
Obrazek użytkownika michael-abakus
Obrazek użytkownika zetjot
6 dni temu Nawet jak zmieni Pan nazwę na Nawet jak zmieni Pan nazwę na "hominid" czy "hominin" to i tak nie uratuje Pan opinii, że tego hominida trzeba, w opisany przez Pana, a dla mnie niezrozumiały, sposób wychowywać oraz że człowiek to taki "drapieżny, agresywny" rodzaj istoty.  Mój komentarz temu przeczy.
0
Wychowanie małpy
Obrazek użytkownika gps65
Obrazek użytkownika zetjot
1 tydzień temu Tu miałbym jedno zastrzeżenia Tu miałbym jedno zastrzeżenia natury formalnej. Rozum to nie organ, organem jest mózg, rozum jest jedną z umysłowych funkcji mózgu, służącą do przetwarzania danych.  Co do reszty pełna zgoda.
3
Dbamy o higienę ciała, a co z higieną umysłu ?
Obrazek użytkownika michael-abakus
Obrazek użytkownika zetjot
1 tydzień temu KAŻDY Z AKAPITÓW JESTEM W KAŻDY Z AKAPITÓW JESTEM W STANIE ZAKWESTIONOWAĆ1. Człowiek jest...NieprawdaPełny opis człowieka musi akcentować automatyczną, wrodzoną skłonność do współpracy, udowodnioną przez neurobiologów i kognitywistów w badanich maluchów.2. Człowiek rodzi się...Czlowiek rodzi się jako wcześniak, z uwagi na duży rozmiar głowy. Rodzi się wyposażony w genetyczną umiejętność nawiązywania specyficznie ludzkich interakcji. Trudno wcześniaka porównywać z normalnie rodzącym się dzieckiem szympansim, ale już w wieku 2 lar dziecko przekracza poziom szympansa.3. Rodzi się bez instynktów własciwie, a z dążeniem do naiązywania relacji z rodzicami. Nie działa tu żaden wyraźny, automatyczny, jednokierunkowy sztywny instynkt, jest elestyczne dążenie do interakcji i ciekawość.4. Jak wyżej. Skłonność do wspólopracy jest elestyczna, ale wrodzona, więc żadne zrozumienie dobra czy zła tu w grę nie wchodzi. Dziecko jednak woli towarzystwo partnerów współpracujących, a niewspólpracujących odrzuca..6. Wychowanie przebiega więc w oparciu o wrodzoną tendencję do współpracy. Ubogie w bodźce środowisko, ignorujące zarysowane wyżej potrzeby dziecka może spowodować szkody wychowawcze.7. Takiej istoty nie można określić mianem małpy jak to czyni Pan. To poważny błąd, bo tej istocie nie trzeba narzucać nawyków, ona sama bierze aktywny, a nawet prowokujący udział w procesie wychowania.8 i 9. akapit są niezrozumiałe lub bezsensowne.Jak Pan widzi naładował Pan do tekstu potężną dawkę błędów. Nie wystarczy Robin Dunbar.poza tym trzeba Dunbara umieć czytać, w świetle innych prac, a szczególnie Michaela Tomasello i nerobiologów jak Spitzer czy Gazzaniga.
0
Wychowanie małpy
Obrazek użytkownika gps65
Obrazek użytkownika zetjot
1 tydzień temu Nie do wiary Formułuje Pan błędne, nieaktualne tezy.Pan jest jednak niewyuczalny, nie korzysta Pan z podsuwanych propozycji, operuje Pan zestawem tez zdezktualizowanych, z XIX wieku, a może nawet z jeszcze wcześniejszego repertuaru pojęć Hobbesa. Polecam prace Robina Dunbara i Michaela Tomasello, które stanowią ostatnie słowo w debacie o ewolucji naczelnych.Natura ludzka jest dwoista z tego względu że, nawiązując do poręcznych analogii komputerowych, jednostka w momencie urodzenia to biologiczny hardware, ale po urodzeniu jest poddawna instalowaniu oprogamowania, które decyduje o wszystkim.Ludzkie oprogramowanie jest nabywane poprzez sieć interakcji realizującyh relacje międzyludzkie, takie jak prawda, miłość, wolność. Poruszająć się w geometrycznej przestrzeni społecznej wyznaczonej tymi wymiarami jednostka biologiczna przekształca się w jednostkę społeczną, stanowiącą część wspólnoty. Zdolność do wchodzenia w takie relacje jest dziedziczona przez kolejne pokolenia i wchodzi do biologicznego genomu.Badania pokazują, że tak jak u innych naczelnyh, rozwój osobniczy i gatunkowy przebiega przez wchodzenie w relacje rywalizacyjne, tak w przypadku gatunku ludzkiego decydzują relacje współpracy, których pzewaga nad relacjami rywalizacyjnymi jest ogromna, chyba jak 70% do 30%.W związku z tym agresywność została znaczie ograniczona i dominuje altruizm, a agresja przejawia się jedynie w ograniczony sposób, do jednostek obcych, spoza grupy.  
0
Wychowanie małpy
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika zetjot
1 tydzień temu Więc wygląda na to, co Więc wygląda na to, co zresztą wykracza poza demoliberalizm, że to społeczny supermózg z jego bogatą społeczną infrastrukturą zdejmuje z pojedyńczych jednostek sprzyjające rozwojowi wyzwania i zapowiada dewolucję ? Demoliberalizm tylko ten proces przyśpiesza ?
1
Dlaczego ludzki mózg maleje i co to może oznaczać ?
Obrazek użytkownika michael-abakus

Strony