Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu APPENDIX - Carl BEDDERMANN, stare dzieje .. Beddermann: Brukselski dom wariatów( )Żałuję, że nie ma na tej sali – jak sądzę – zbyt wielu euroentuzjastów. Bo najbardziej śmieszy mnie, gdy polski euroentuzjasta próbuje tłumaczyć mi jak funkcjonuje Unia Europejska. Ja, który byłem niemieckim urzędnikiem przez 25 lat wiem to bardzo dobrze, znam te wszystkie plany i strategie. Uważam, że każdy Polak powinien wiedzieć, jak ta Unia dzisiaj wygląda.Unia miała szansę stać się czymś w rodzaju Stanów Zjednoczonych w Europie, ale jakieś 50 lat temu. Teraz Unia jest jak kukła. Nowi kandydaci mają być czymś w rodzaju świeżej krwi, której ten stary wampir potrzebuje, by jeszcze kilka lat pożyć.Unia Europejska “Piętnastki” nie jest żadnym wysokim ideałem, braterskim związkiem krajów europejskich, jak to zwykła sama o sobie mówić i jak jest przedstawiana przez polski rząd. Przypomina ona raczej przymusowy cech kupiecki, w którym każdy próbuje zapewnić sobie korzyści kosztem innych. Nie minęły jeszcze 3 lata, jak całe kierownictwo Unii musiało ustąpić z powodu dowiedzionej mu korupcji. Jeżeli czasami słyszę, że Unia pomoże wyeliminować korupcję w Polsce to jest to tak, jakby wampirowi Drakuli dać na przechowanie krew. Tak to wygląda… Dziwi mnie to, jak wolno docierają do świadomości Polaków reguły funkcjonowania Unii, choć mogłoby się wydawać, że jakieś doświadczenia Polacy powinni już mieć.( )Aby zrozumieć obecną sytuację Polski w związku z planowanym wstąpieniem do Unii należy rozróżnić dwie sprawy. Po pierwsze – europejską ideę zbliżania się narodów europejskich i po drugie – Unię brukselską. Ta pierwsza idea jest dobra, druga natomiast nie. Jest ona nie tylko niedobra, ale wręcz szkodliwa, zagraża egzystencji narodów, a szczególnie Polski. Jako instrument globalizacji prowadzi ona do zapędzenia Polski i innych krajów kandydackich w kolonialną zależność od Zachodu. Unia jest perfidna ponieważ sprytnie wykorzystuje łatwowierność i prostoduszność Wschodu, a swój kolonialny cel tuszuje wspólną ideą wielkiego domu europejskiego. Aby to wszystko zrozumieć trzeba przyjrzeć się krótko historii UE. Gdy w 1951 roku zawierano traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, a w 1957 traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej rodziło się to jeszcze pod wpływem szoku wywołanego katastrofą II wojny światowej. Przyświecało temu to, by stworzyć coś lepszego niż Liga Narodów po I wojnie. Kołami napędowymi tych układów była Francja i Niemcy. Francja zamierzała w ten sposób zapewnić sobie dostęp do niemieckiego potencjału przemysłowego, Niemcy obciążone mroczną przeszłością, chciały odzyskać dostęp do światowych salonów. Znaczną rolę odgrywało zagrożenie ze strony Rosji Sowieckiej. Obok wspólnego wysiłku obronnego w ramach NATO, dzięki EWG miała zostać wzmocniona siła gospodarcza Europy. Początkowo wspólnota koncentrowała się tylko na dwóch sprawach: na wspólnej polityce rolnej i na redukcji ceł wewnętrznych i innych przeszkód handlowych. Nic więcej. Nikt wówczas nie mówił, że Europa to będzie “wspólny dom”, “jedna rodzina” itp. Ówczesny układ był rozsądny i wszystkim gwarantował korzyści.etc etc etc  O naiwnych Polakach …Biedni Polacy, szkoda mi Was. Byliście już wiele razy uciskani i wyzyskiwani przez obce wojska, ale nigdy dotąd nie musieliście, tak jak dziś, jeszcze do tego śpiewać, tańczyć i podskakiwać z radości, dawać się okłamywać przez własnych rodaków twierdzących, że ten oto wyzysk nie jest żadnym wyzyskiem, ale pierwszym krokiem do raju. To Wy pierwsi zdołaliście rozpoznać i zniszczyć solidarnie wielki komunistyczny szwindel rodem z Kremla. Czy rzeczywiście nie potraficie dostrzec podobieństwa pomiędzy ówczesnymi kłamstwami, a tymi dzisiejszymi, czynionymi przez przebranych w unijne szaty postkomunistów? Czy naprawdę wystarczy tylko trąbić głośno i wystarczająco długo tę prymitywną, prounijną demagogię żebyście zaślepieni i naiwni uwierzyli tym samym ludziom, którzy wtedy daremnie próbowali zachwycić Was Moskwą i RWPG, a dzisiaj pieją z zachwytu nad Brukselą i Unią Europejską? W tym ostatnim momencie próbuję otworzyć Wam oczy na to, co Was w tej Unii czeka. W tej Unii, która przez cały czas trwania procesu akcesyjnego oszukiwała Was i wodziła za nos.O współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi …Ciągnąć tę amerykańską kartę to nie jest zły pomysł. Macie w USA 10 milionów rodaków. Polonia jest silna, ma wpływy, stosunki są dobre. Dlatego myślę, że nie jest źle. W Berlinie czy w Brukseli trąbią teraz, że Polacy są nieobliczalni, że to Unia jest racją stanu, a nie Irak. Inni znów twierdzą, że tych 200 żołnierzy, których Polska wysłała do Iraku to jest Monte Cassino, Somosierra, że Polacy zawsze muszą gdzieś tam walczyć…Obserwuję to wszystko z wielką uwagą i jestem pewny, że jeżeli dalej będzie to szło w tym kierunku, będziecie mieli kłopot w Unii, jednak twierdzę, że na dłuższą metę ta amerykańska karta wróży Wam nieźle.Ja wiem, że prezes Polonii Moskal nie jest ulubieńcem obecnego rządu. Skandalem trzeba nazwać to, że minister Cimoszewicz nie chciał się z nim spotkać, bo on jest antyunijny. Powtarzam: Polska jako sojusznik Stanów ma wielką szansę. Amerykanie mają wpływy, Amerykanie mają kapitał, nawet w sprawach rolnictwa można z kontaktów z USA odnieść więcej korzyści niż z Brukselą.-------------------------------------------Carl Beddermann – niemiecki urzędnik państwowy z wieloletnim stażem w administracji podatkowej, rolniczej i ochrony środowiska w Dolnej Saksonii. W 2001 roku został wydelegowany przez Unię Europejską do Polski. W ramach tzw. projektu naprowadzającego, finansowanego przez UE, miał przygotowywać polską administrację ochrony środowiska do przyszłego przystąpienia Polski do Unii. Jego wypowiedzi z 2002 roku dla “Super Expressu”, mówiące o tym, że największe korzyści z tzw. unijnej pomocy przedakcesyjnej dla Polski czerpią nie Polacy, ale przede wszystkim sama Unia, doprowadziły w lecie 2002 roku do zwolnienia go ze stanowiska doradcy. Jego działalność w Polsce określona została przez unijnych przełożonych jako “stojąca w rażącym przeciwieństwie do interesów Unii Europejskiej i niemieckiego rządu oraz utrudniająca proces akcesyjny Polski” Niedawno ukazała się książka jego autorstwa – “Brońcie Polski – niemiecki ekspert ostrzega przed Unią Europejską” (Inicjatywa Wydawnicza “ad astra”)(tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji Strony Prokapitalistycznej;fotografię autora zaczerpnięto z internetowego serwisu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiejim. ks. Piotra Skargi – za zgodą serwisu www.piotrskarga.pl/index.php3 ). Data dodania na starej stronie PAFERE: 2011-01-01 00:24:00
2
SZALEŃSTWO
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu #3rp, "ZMIANY" PiS - recenzja z 2016 " J.R. Nowak: "PiS szczeka, a nie gryzie" "[video:https://www.youtube.com/watch?v=I4SULBOdLnk width:375 height:180]głośnym echem odbił się artykuł "Gazety Wyborczej" dot. promocji książki Mariana Miszalskiego o "Żydowskim lobby politycznym w Polsce". Spotkanie z autorem organizowała Księgarnia Wojskowa im. gen. dyw. Stefana Grota Roweckiego w porozumieniu z biurem poselskim Piotra Glińskiego.Po publikacji w "Gazecie Wyborczej" minister Gliński zerwał współpracę z Księgarnią Wojskową i odciął się od wydarzenia.Komentujący sprawę prof. Jerzy Robert Nowak stwierdził, że: "Gliński się wycofał, bo jest tchórzem. Pochodzi z tego samego salony, który związał się z 'Wyborczą', podobnie jak jego dużo młodsza żona, która jest w jednej fundacji z córką Rzeplińskiego". Zdaniem profesora "tego pana powinno się pozbyć jak najszybciej z rządu. ( ) Zapytany o realną władzę PiSu profesor Nowak stwierdza, że co prawda "Gazeta Wyborcza" upada, lecz wciąż trafia na podatny grunt. A to dlatego, że do rządu niepotrzebnie przyjęto słabeuszy (sic!)."Jeśli nie będziemy prowadzić twardego kursu w stylu Węgier Orbana, to źle wróżę. Dlatego apeluję, by skończyć z zasadą: PiS szczeka, a nie gryzie" - zauważa prof. Nowak.
6
150 osób postanowiło zrobić sobie marsz dewiacji, reszta Polski musi płacić za ich ochronę...
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu Zaś po drugiej stronie granicy -
5
Uroczystości 76 rocznicy Zbrodni Wołyńskiej w Lublinie
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu ... i Ludzie z a s a d -
1
Prezydent Ukrainy chce głowy Nowaka
Obrazek użytkownika wilre
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu Potrzebny mąż stanu ... [video:https://www.dailymotion.com/video/x6ce3oy width:400 height:195] 
2
Prezydent Ukrainy chce głowy Nowaka
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu ..dzięki Rebeliantko, - ,  i   do najważniejszych świadectw, dołączmy  -  TO:„K r z y w d a" ukraińska w II Rzeczypospolitej" W II RP Ukraińcy, jeśli nie angażowali się w działalność nielegalną, żyli tak jak pozostali mieszkańcy Kresów, mieli jednakowy dostęp do szkół, zamożniejszym powodziło się lepiej, biedniejszym gorzej. Wśród kilkunastu legalnie działających partii, największe znaczenie miało powstałe w 1925 r. Ukraińskie Narodowo-Demokratyczne Zjednoczenie (UNDO), partia ta miała swoich przedstawicieli w Sejmie. Szczególną rolę odgrywała ukraińska prasa, wydawnictwa książek, Ukraińcy posiadali 25 oficyn wydawnictwa i 9 drukarni. Funkcjonowała sieć towarzystw kulturalno-oświatowych takich jak: Proswita – obejmowała 70 oddziałów i prawie 3 200 czytelni, „Ridna Szkoła” zajmowała się oświatą szkolną, ponadto działały towarzystwa: harcerskie „Płast”, sportowe „Sokół”, Kobiece „Sojuz Ukrainek” i inne. Pisma „Wisnyk” i „Zahrawa” legalnie głosiły ukraińską faszystowską myśl polityczną. Z finansowym wsparciem państwa nastąpił rozwój spółdzielczości , w 1930 r. było 3 147 spółdzielni zrzeszonych w Rewizyjnym Związku Ukraińskich Kooperatyw i 755 spółdzielni niezrzeszonych. Pod koniec 1937 r. do RZUK należało 668 spółdzielni kredytowych. Sprawa ukraińskiego szkolnictwa była w centrum zainteresowania Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej. Na Kresach były szkoły polskie, utrawistyczne (mieszane) i ukraińskie. W Małopolsce Wschodniej w 1932 r. polskie dzieci obowiązkowo uczyły się „ruskiej mowy” w 1935 szkołach, było 10 Ukraińskich Seminariów nauczycielskich i 13 mieszanych polsko-ruskich oraz Greckokatolicka Akademia Teologiczna we Lwowie."
2
Sprawy ukraińskie - cdn.
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu .... https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=25636&_k=7utqa0
3
W wieku 54 lat zmarł rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf. Miał popełnić samobójstwo w piwnicy opolskiego bloku...
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu ... i POważne wsparcie kRajowe  
3
socjuDEU #ałtorytety
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu BEZkomentarza - http://kresykedzierzynkozle.pl/2018/monika-sladewska-podpalacze-kresow-wschodnich-ii-rzeczypospolitej/_________________________________________________Ewa Siemaszko, Tomasz Bereza Lipiec 1943 r. na Wołyniuhttp://www.memory.gov.ua/sites/default/files/ewa_siemaszko_tomasz_bereza.pdf
4
Sprawy ukraińskie - cdn.
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika wilre
1 miesiąc temu Hymn UPA w armii ukraińskiej! Prof. Osadczy, o banderyzmie i PiS [video:https://www.youtube.com/watch?v=qIY-2c-98q0 width:390 height:190]_________________Jadwiga Bu  18 godzin temuKażde słowo ,które wybrzmiewa z ust prof.Osadczego ,to szczera prawda. Hańba dla polskojęzycznych rządzących .Polityka na linii Warszawa -banderowski Kijów to polityka zaprzańców ,kundli,którzy gęby mają pełne haseł patriotycznych. I myślą ,że tymi hasełkami bez pokrycia zwiodą ,oszukają Polaków.Tym prawdziwym Polakom ani oczu nie zamydlą ,ani ust nie zamkną. Wstyd mi za taki rząd ,który reprezentuje moją Ojczyznę. Wstyd i hańba!
2
Banderyzm przejął Ukrainę?! - dr Lucyna Kulińska
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony