Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
1 miesiąc temu KTO STAŁ TAM, GDZIE STAŁO ZOMO Duda i Morawiecki na kilka dni przed 11 listopada 2018 złamali prawo, zapowiadając zorganizowanie "swojego" marszu dokładnie na trasie oraz w czasie zarezerwowanym przez niezależny, coroczny, legalny Marsz Niepodległości. 
-1
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI - Wielki Wspólny Marsz Patriotów
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
1 miesiąc temu KTO STAŁ TAM, GDZIE STAŁO ZOMO Duda i Morawiecki na kilka dni przed 11 listopada 2018 złamali prawo, zapowiadając zorganizowanie "swojego" marszu dokładnie na trasie oraz w czasie zarezerwowanym przez niezależny, coroczny, legalny Marsz Niepodległości. 
4
Porozumienie w sprawie marszu - tuż przed północą
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
1 miesiąc temu NOWA MAGDALENKA Czy to oznacza nową Magdalenkę ? 
-2
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI - Wielki Wspólny Marsz Patriotów
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
1 miesiąc temu Zapałka "I znów garby wyrosnąJak niedoszłe pomnikiNowych klęsk w miastach nowocześniejszychTylko jedna nadzieja, że następny z tych garbówOd poprzednich będzie znów trochę mniejszyTylko jedna nadzieja, że następny z tych garbówBędzie siłą nawyku znośniejszy"
0
Krakowska frakcja antypolska w działaniu na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
1 miesiąc temu USTAWA O RESTYTUCJI NIEPODLEGŁOŚCI Za projektem KPN ustawy o restytucji Niepodległości (druk numer 15), głosowały tylko kluby KPN i NSZZ "Solidarność", zatem raptem nieco ponad 70 posłów. Skan pełnego tekstu projektu ustawy wraz ze stenogramem debaty sejmowej z dnia 31.01.1992, wysyłam jako załączniki do maili. Proszę zwracać się w tym celu pod adres: maciejkrogulski@op.pl Ten sam skan wysyłam też na płycie CD (przesyłka na koszt odbiorcy). 
3
POTRZEBA WSPARCIA
Obrazek użytkownika wilre
Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
2 miesiące temu NIEPODLEGŁOŚĆ DZISIAJ POSTULATY PROGRAMU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO 1. Ustanowienie ław przysięgłych we wszystkich sądach wszystkich szczebli, złożonych z obywateli zamieszkałych na obszarze właściwości danego sądu, cieszących się nienagannym życiorysem oraz nieposzlakowaną opinią lokalnej społeczności, losowo wyłanianych na dany okres czasu, a także losowo przydzielanych do konkretnej sprawy. Przyznanie tak wyłonionym ławom przysięgłych daleko idących uprawnień w zakresie niezawisłego orzekania w miejsce dzisiejszych uprawnień sędziów prowadzących, którym pozostaną funkcje koordynujące procesy, nie zaś orzekanie wyroków 2. Ustanowienie wyboru prezesów sądów wszystkich szczebli oraz szefów prokuratur wszystkich szczebli na krótkie 2-3 letnie, odnawialne kadencje, w drodze powszechnych i bezpośrednich wyborów, które z oczywistych powodów odbywałyby się w okręgach jednomandatowych zgodnych z właściwością danego sądu bądź prokuratury 3. Przejrzystość wszystkich procesów, jawność i monitoring wszystkich rozpraw i posiedzeń 4. Likwidacja korporacji sędziowskich 5. Całkowita likwidacja immunitetu sędziowskiego 6. Pełna jawność i dostępność w internecie oświadczeń majątkowych sędziów oraz ich wynagrodzeń, premii i pozostałych benefitów 7. Pełna dostępność wszystkich zawodów prawniczych 8. Wprowadzenie opieki naprzemiennej jako reguły w orzekaniu sądów rodzinnych przy przyznawaniu opieki nad dzieckiem 9. Wprowadzenie społecznej kontroli procedury liczenia głosów (przez obywateli, a nie urzędników) w komisjach wyborczych wszystkich szczebli i monitoringu lokali komisji wyborczych wszystkich szczebli 10. Likwidacja przywilejów wyborczych dla mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych lub seksualnych 11. Likwidacja większości przywilejów branżowych 12. Likwidacja KRUS 13. Lustracja i dekomunizacja "trzeciej" i "czwartej" władzy (wszystkich sędziów, biegłych, prokuratorów, adwokatów, komorników, notariuszy, dziennikarzy), wojska, policji, urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA, służb specjalnych, korpusu dyplomatycznego, pracowników edukacji zarówno publicznej jak i prywatnej wszystkich szczebli, a także pozostałych pracowników administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli 14. Jawność działań wszystkich instytucji publicznych 15. Przywrócenie kary śmierci 16. Natychmiastowe opuszczenie OBWE 17. Natychmiastowe opuszczenie Rady Europy 18. Natychmiastowe opuszczenie ONZ 19. Natychmiastowe wypowiedzenie Traktatu z Lizbony. "Nicea, albo śmierć". Referendum akcesyjne z 2004 roku brało za podstawę wyłącznie Traktat z Nicei. Zapisy ratyfikowane przez rząd w 2006 roku są nielegalne, gdyż nie mają zatwierdzenia suwerena. Ówcześni decydenci ulegli presji niemieckiej, miast wetować ustalenia szczytu 20. Natychmiastowe zaprzestanie spłaty jakichkolwiek długów PRL. Nie będzie zerwania ciągłości prawno-ustrojowej z PRL, dopóki płacimy długi obcego, okupacyjnego państwa 21. Wypowiedzenie traktatu CETA 22. Wypowiedzenie układu o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia 23. Jednostronne, automatyczne przyznanie obywatelom Białorusi, skrupulatnie certyfikowanym jako etnicznie nie-rosyjscy, prawa stałego pobytu na terytorium RP, z prawem do pracy ("zielonych kart"), jednakże bez biernego bądź czynnego prawa wyborczego, oraz bez żadnych gwarancji otrzymania kiedykolwiek polskiego obywatelstwa bądź jakichkolwiek dodatkowych praw przez nich bądź przez ich potomków (na wzór prawa imigracyjnego Libanu) 24. Penalizacja promocji ograniczenia dostępu do broni palnej. Pełen dostęp do broni palnej dla zlustrowanych obywateli RP, jako reguła 25. Penalizacja promocji liberalizacji prawa imigracyjnego względem osób spoza cywilizacji europejskiej 26. Penalizacja promocji napływu siły roboczej spoza cywilizacji europejskiej 27. Przymusowa, nieodwracalna sterylizacja prawomocnie skazanych za przestępstwa będące rezultatem ich skłonności pedofilskich 28. Penalizacja posiadania, importu, proliferacji, tranzytu oraz badań nad GMO 29. Penalizacja badań i zabiegów in vitro 30. Drastyczne podniesienie dolnej granicy kary za świadome znęcanie się 31. Drastyczne podniesienie dolnej granicy kary za przemoc szkolną 32. Penalizacja uboju rytualnego 33. Drastyczne podniesienie dolnej granicy kary za dystrybucję narkotyków 34. Drastyczne podniesienie dolnej granicy kary za handel ludźmi lub narządami ludzkimi 35. Ograniczenie ilości służb specjalnych i doprecyzowanie zakresu ich działań 36. Powszechne ujawnienie zbiorów zastrzeżonych 37. Powszechne ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI 38. Ograniczenie liczby resortów 39. Ograniczenie ilościowe i osobowe samorządów 40. Program repatriacyjny dla potomków Polaków ze zsyłek 41. Lustracja grabieżczej prywatyzacji od lat 1980-tych. Nacjonalizacja majątku przejętego w wyniku złodziejskich decyzji prywatyzacyjnych 42. Konstytucyjny zakaz zastępowania złotówki, jako jedynego legalnego środka płatniczego na terytorium RP, innym pieniądzem PRZEŚLIJ DALEJ, KOMU ZDOŁASZ 
2
Zastanawiające stanowisko księdza profesora w/s imigracji
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
2 miesiące temu NADSZEDŁ CZAS Czas podziału BRD na strefy okupacyjne NATO na wzór Afganistanu oraz Iraku.Czekamy, aż prezydent przywiezie mapę z zaznaczeniem polskiej strefy okupacyjnej.PRZEŚLIJ DALEJ, KOMU ZDOŁASZ  
0
Niemcy od dzisiaj ponownie jawnym wrogiem Polski
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
2 miesiące temu INTERNET PRAWEM CZŁOWIEKA INTERNET PRAWEM CZŁOWIEKA PRZEŚLIJ DALEJ, KOMU ZDOŁASZ 
10
Parasol Unii Europejskiej dla złodziei, aferzystów i kanciarzy
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
3 miesiące temu STOP ISLAMSKIM STOPOM Z tego wynika, że wystarczy nam mniejszości rasowych.Historia doświadczyła nas wystarczająco.Stąd też wzięli się ci Tatarzy, zresztą potomkowie zasłużonych dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów.Współcześni politycy natomiast, zasłużyli wyłącznie na Trybunał Stanu w wolnej już Polsce. 
1
STOP ISLAMSKIM STOPOM
Obrazek użytkownika katarzyna.tarnawska
Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
3 miesiące temu STOP ISLAMSKIM STOPOM STOP ISLAMSKIM STOPOMhttps://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/stop-islamskim-stopomPRZEŚLIJ DALEJ, KOMU ZDOŁASZ  
1
Trump pod ostrzałem...
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony