Polska Partia Internautów

Obrazek użytkownika Łażący_Łazarz
Kraj

W toku dyskusji o tzw "piractwie" (tutaj i tutaj na S24 oraz na grp.org.pl) pojawił się pomysł (zgłoszony przez blogerkę „Rebeliantkę”) stworzenia Polskiej Partii Internautów.

Wyobrażam sobie, że mogłaby taka partia lansować bardzo określony i otwarty program rozwojowy, będący wypadkową tych wartości, które decydują o sile Internetu, a które powinny być, dla dobra nas wszystkich przeniesione do świata realnego.
Przy okazji, warto pokusić sie także o eliminacje tych wszystkich barier i stanów (do których często, nie wiadomo, dlaczego świat zewnętrzny sie mocno przyzwyczaił) które blokują inicjatywę indywidualną, duszą myśl i kulturę oraz konkurencję, tym samym utrzymując ludzi w okowach stanu nijakiego, wiecznej kontestacji i ekspiacji niezadowolenia zamiast ofiarować ten czas ludziom na samorealizację i swobodne równanie osób indywidualnych i całych społeczeństw (tu myślę o Polsce) do  NAJLEPSZYCH.

 
W DWÓCH SŁOWACH:
Największą wartością blogosfery, for dyskusyjnych, wszelkiego rodzaju portali informacyjnych i miejsc dla komentarzy jest swobodna wymiana informacji z wysoka gwarancja zachowania anonimowości, jeżeli komuś na tym zależy. Swobodna wymiana informacji i opinii w Internecie powoduje ciągły jego rozwój i jako wartość nie wymaga udawadniania. Internauci dają przykład światowi realnemu, że tam gdzie wolność słowa (bez żadnej formy cenzury) tam rozwój i kreacja myśli, a z trolowania i wulgaryzmów każda przestrzeń z czasem potrafi oczyścić się sama, lub stanie się ważna tylko dla trolli i chamów. Dlatego 1-szy postulat to przenieść tą wartość w formie rzeczywistej do prawodawstwa i zwyczaju świata realnego (na początek na gruncie polskim) czyli:

1. Absolutna wolność wypowiedzi.

Za nią idzie przywilej, (niech będzie na początek w sieci), który powinien ta wolność gwarantować, kreować kulturę i uznawać status quo rozwoju, który postępuje:

2. Prawo do ściągania z Internetu i wymieniania się plikami audio, video, tekstami (książki) oraz programami komputerowymi.
Żeby pierwsze dwa postulaty były możliwe, Internauci (do których zalicza sie juz podobno, co trzeci Polak) powinni wspierać inicjatywy powodujące:

3. Zniesienie przepisów karnych dotyczących ograniczenia wolności wypowiedzi i chroniących tzw. prawo autorskie
(jeżeli poniosłeś szkodę to masz instytucje prawa cywilnego a jeśli grupa poczuła się obrażona to ma instytucje pozwów zbiorowych).
Właśnie, niech indywidualna sprawa poszkodowanego będzie dochodzenie swoich praw na gruncie cywilnym. Jednak przy dzisiejszym stanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest to postulat nierealny. Proponuję, zatem następujący punkt, jako istotny element programu PPI:

4. Usprawnienie sądownictwa cywilnego: obowiązek zakończenia przewodu sądowego w ciągu 3 miesięcy pod rygorem zwrotu wpisów, przeprowadzenia sprawy na koszt Sądownictwa oraz odpowiedzialności finansowej Skarbu Państwa za szkodę poniesioną przez stronę z tytułu przewlekłości postępowania (tryb wyborczy wykazał, że sprawy mogą się zamknąć nawet w kilka dni).
Wolność wypowiedzi, wolność słowa i wolność wymiany informacji oraz prawo do dzielenia się dobrami kultury powinny nieść ze sobą także inne symetryczne wolności dotyczące naszego życia. W tym wolność do zawierania najlepszych kontraktów decydujących o naszym bezpieczeństwie socjalnym i zdrowotnym. Stąd pojawia się postulat kolejny:

5. Zastąpienie obowiązku ZUS prawem do wyboru ubezpieczyciela (niech będzie zamiast PESEL posiadanie nr ubezpieczenia).
Konsekwencją sprawnego systemu sądownictwa cywilnego będzie wielka świadomość odpowiedzialności za swoje czyny. Gdy zestawimy to z wolnością wyboru, prawem do autentycznej swobody zawierania kontraktów oraz wolnością słowa to naturalne staje się to, iż Internauci, powinni dążyć do zniesienia instytucji administracyjnych i prawnych, które staną się zbędną nadbudową, czyli do:

6. Zniesienia GIODO

7. Zniesienia Prawa Pracy - instytucja wady oświadczenia woli i uchylenia się od skutków oświadczenia woli zawarta w Kodeksie Cywilnym jest absolutnie wystarczająca. Gdyż wszelkie wymuszenia, podstępy, szantaże, nadużycia lub pozorności są już piętnowane przez prawo cywilne.
Co do szczegółów, dotyczących swobody wymiany informacji w taki sposób by nie naruszać prawa własności intelektualnej, dbać o naszych twórców, ale jednocześnie motywować ich do pracy, nie zduszać kultury i znieść mafie dystrybutorów fonografii, książek, nut, sztuki filmowej, oprogramowania itd. należałoby dokonać następujących modyfikacji prawnych:

9. Obowiązek rejestracji patentu i znaku towarowego do trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosku z ochroną od daty wniosku a nie daty rejestracji patentu.

10. Ograniczenie prawa autorskiego do 10 lat od dnia pierwszej publikacji lub innego ujawnienia dzieła.
Żeby skutek postulatów Internautów (po ich spełnieniu) był trwały i niezależny od lewiatanowskich zakusów kolejnych grup politycznych koniecznym jest:

11. Konstytucyjny zakaz cenzury prewencyjnej (zniesienie tego rodzaju zabezpieczenia jako instytucji prawa cywilnego).
To wszystko gwarantowałoby rozwój kultury, wynalazczości, przemysłu i handlu oraz wszelkiej myśli kreatywnej i inicjatyw biznesowych, gdy wprowadzimy:

12. Zakaz reglamentacji administracyjno-prawnej inicjatywy gospodarczej w zakresie innym niż energetyka (od pewnego poziomu), masowa produkcja broni, produkcja leków.

13. Zniesienie wymogu rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej (przychód i tak będzie obciążony podatkami dotykającymi osoby fizyczne).

14. Odpowiedzialność urzędu za wyrządzoną szkodę (w tym utracone korzyści) stronie w wyniku złamania prawa lub naruszenia własnej decyzji ostatecznej. Przy tym za decyzje będzie uznana także każda opinia lub informacja udzielona stronie w imieniu urzędu.
Żeby natomiast sie ustrzec przed łże-demokratycznym dyktatem prawodawczym ludzi przypadkowych i tworzeniem się koterii wokół kilku najważniejszych osób (szefów partii) w państwie, dla których ważniejsza staje się lojalność do lennika niż lojalność do wyborców, czyli swoich mocodawców oraz ojczyzny powinniśmy zacząć od zmiany zwyczajów politycznych w taki sposób, by każdy poseł personalnie odpowiadał za swoje czyny i osobiście mógł być rozliczany przez swoich wyborców w następnych wyborach. Jedyna drogą do tworzenia mody na mężów stanu jest stworzenie im warunków takich, by praca dla Polski była nagradzana. Musimy, więc bezwzględnie wprowadzić:

15. Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.
Tylko tyle i aż tyle powinna postulować Polska Partia Internautów, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek ją stworzy.
Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

By nie tworzyc bytów ponad potrzebę i skupić się na tym co najważniejsze. Ale jeśli coś istotnego przeoczyłem to zapraszam do komentarzy.

Pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#22763

polecam swój tekst:

http://niepoprawni.pl/blog/13/jaka-konstrukcja-panstwa

pozdrawiam

Kirker prawicowy ekstremista

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Kirker prawicowy ekstremista

#22779

Ty siegnąłeś do wizji Państwa z którą w zasadzie się zgadzam. Ja odrzuciłem to co kontrowersyjne na rzecz tego od czego powinnismy zacząć zmiany oraz odnalezienia żywego i coraz bliższego każdemu uzytkownikowi sieci przykładu wolności, rozwoju i zdrowego rozsądku. Pomysł jest taki, byu traktujac to jako przykład, bazę oraz pretekst zacząć forować takie zmiany, które wywołwją w świecie realnym podobne mechaniamy oczyszczajaco-kreatywne co obserwujemy w Internecie.
Dlatego powiedziałem o propozycji minimum. Jako powszechnego środka dotarcia do przekonań rzeszy ludzi czerpiacych pozytki z serfowania i wymiany informacji. A także z dynamiki wynikajacej z funkcjonowania systemu netu poza systemem reglamentacji i okowów etatystycznych. Zróbmy tyle a reszta stanie sie sama.
Ukłony

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#22784

Pzdrwm

triarius
- - - - - - - - - - - - - - - -
Liberalizm to lewactwo sklepikarzy (i alibi aferzystów).

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#22788

ja tam doszedłem swojego czasu do wniosku, że tyłka sobie wyrazem "wolność" podcierać nie będę. Wypada zauważyć, że każda ideologia o jakiejś tam "wolności" mówi, nawet nazizm czy stalinizm. Czy zatem "wolność" to "wolność absolutna", "wolność do czegoś", "wolność od czegoś"? Jak zatem definiować ograniczenia "wolności"?

Dlatego uważam, że prawica zna przede wszystkim hierarchię, autorytaryzm i dyscyplinę, a liberte, egalite, fraternite to kuferek lewicy.

pozdrawiam

Kirker prawicowy ekstremista

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Kirker prawicowy ekstremista

#22790

... wytrychem w polityce, jak hasło "socjalizm"! ;-)

I równie źle zdefiniowanym, choć z wolnością są tu chyba trudności głębokie i filozoficzne, a z socjalizmem po prostu komuś się nie chce.

Wiesz, w projekcie takiej partii niby nie ma nic złego, ale cholera - gdyby to odciągnęło sporo ideowej młodzieży od spraw POWAŻNYCH I REALISTYCZNYCH, byłaby dla nas tragedia, a dla totalitarnej lewizny nowy październik 1917.

Nie idźcie tą drogą internauci! Nie bądźcie jak pijane niemowlęta w mgle! Samym internetem nie da się żadnego realnego problemu rozwiązać!

Pzdrwm

triarius
- - - - - - - - - - - - - - - -
Liberalizm to lewactwo sklepikarzy (i alibi aferzystów).

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#22794

ja nie definiuję socjalizmu jak np. p. Tomasz Cukiernik w Prawicowej koncepcji państwa, że również szereg zakazów natury obyczajowe wynikających z tradycji i religii to przejaw socjalizmu. Dodam, że to jest częsta przypadłość u szeregu UPR-owców. Szkoda, iż często na źródło się potrafią powołać.

Dla mnie socjalizm to jest pogląd dotyczący konstrukcji państwa. Zakłada, że państwo ma regulować mocno gospodarkę (wprowadzając płace minimalne, skupy interwencyjne, królicze rozmnożenie pozwoleń/koncesji/licencji, przepisy antymonopolowe/antydumpingowe, cła importowe/eksportowe), regulować warunki pracy (BHP, przepisy przeciwpożarowe, pośrednio również kontrole sanitarne). Obowiązkiem państwa według socjalistów jest też przymusowe ubezpieczenie, zajmowanie się służbą, zdrowia, szkolnictwem, opieką społeczną. No i to jest socjalizm.

Problem "wolności" uważam za ciekawą sprawę. Tak samo rozwinięcie imperatywu kantowskiego, że wolność pięści zależy od bliskości nosa. Tutaj się pojawia szereg innych problemów np. w przypadku aborcji, czy podejście absolutystyczne czy empatocentryczne. Okazuje się, że problemy z pozoru proste zaczynają wykazywać spory poziom złożoności.

pozdrawiam

Kirker prawicowy ekstremista

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Kirker prawicowy ekstremista

#22809

i wykorzystać jeśli intencje są nieszczere.
Czego to dowodzi?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#22824

Co Ty mi tu wciskasz do cholery? czapeczka dzisiaj za ciasna? Jestem Tutaj od dawna, wielu zna mnie z imienia i nazwiska. Zanim napiszesz taką bzdurę pomyśl proszę czy kogos nie obrażaśz albo za bardzo sie nie wygłupiasz.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#22798

... z elementarza tajnych służb.

Oddzielić młodych od "starych" (dla których internet to nie jest całkiem całe życie)... Wepchnąć ich w kanał wirtualnych działań, gdzie naprawdę nie wiadomo kto jest kto i łatwo można podstawić agenta... Odsunąć ich zainteresowania od spraw narodu i realu, w stronę tego, co się dzisiaj wielu wydaje istotniejsze i bardziej realne, ale to przecież chore...

No a do tego internet można w try miga nam odebrać: przez zakazy i sankcje, przez wymagania wobec dostawców, albo, w momentach krytycznych, po prostu przez wyłączenie prądu.

Pomysł jest nie tylko infantylny, ale i cholernie w swym infantyliźmie niebezpieczny.

No a ja czapeczek nie noszę, po prostu. (Fakt, gdybyś był tow. Zamke, to byś to wiedział! ;-)

Pzdrwm

triarius
- - - - - - - - - - - - - - - -
Liberalizm to lewactwo sklepikarzy (i alibi aferzystów).

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#22803

Przykro mi to mówić ale nic nie zrozumiałeś. Internet jest narzedziem i przykładem. Narzędziem przekazu (nie jedynym i nawet nie najwiekszym ale poczatkowym - bo tanim i nosnym) oraz przykładem braku zenzury, wolnosci idei, sprawnosci działania i dynamiki rozwoju.

Rozdzielic starych od młodych? A mnie jak klasyfikujesz? mam 40 lat. A jak klasyfikujesz moją mamę? Mama korzysta z Internetu równie często co ja, może nawet czyta te słowa. Żyjesz pod jakimś kloszem czy jak. Konserwatyzm i prawicowosć jest dla Ciebie taka wartoscią że nie zamierzasz sie nia dzielić. A jak chcesz dotrzeć inaczej do społeczeństwa by pokrzyzować plany komuchom i sprzedawczykom PO? Samym Spenglerem?Gratuluję, najlepiej niech czytają w oryginale. Daleko zajdziemy. Szukaj agentów dalej, ja tym czasem będę forsował w dalszym ciagu swoją czynna walke z Policją Mysli.
Była jakaś inna propozycja (oprócz gadania) która Ci się spodobała?? Ja nie pamiętam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#22805

... z tego wyjdzie.

Forsuj ile wlezie. Propozycje, które mi się podobają, nie pojawiają się na internetowych forach, a co najwyżej w prywatnych rozmowach za pośrednictwem netu.

Zresztą nic Ci do tego.

Czepiasz się w dodatku Spenglera jak jakiś platformiany hunwejbin, któremu najbardziej imponuje kibicowanie Lechii i kopanie z kolegami co sobotę szmacianki. Niech czytają w oryginale, fakt. Albo niech nie czytają.

Do społeczeństwa ja akurat docierać nie chcę, a już na pewno nie z tego typu pomysłami, jak "Partia Internatutów". Zaraz ktoś przywoła "Partię Piratów", ale sorry - dość długo żyłem w Szwecji, żeby wiedzieć, że to nie jest to samo co Polska. I że tam infantylne pomysły są powszechne, za to znacznie mniej szkodliwe niż tutaj.

Pozdrowienia dla Szan. Mamusi! Moja, nawiasem, także od paru tygodni wielka internautka i cała skomputeryzowana.

Co nie zmienia faktu, że ten pomysł uważałbym za paskudnie szkodliwy, gdyby nie to, że i tak nic z tego nie będzie. Cóż, tradycja "Realnej Polityki" pewnej niszowej sekty nigdy nie zagaśnie. ;-)

Pzdrwm

triarius
- - - - - - - - - - - - - - - -
Liberalizm to lewactwo sklepikarzy (i alibi aferzystów).

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#22812

Nie zakładam partii bo nie mam na to checi, umiejetnosci ani środków (to info też dla antysalona), pragne tylko pokazać, że przy odrobinie checi, umiejetnosci i środków mozna dotrzeć do rzeszy odbiorców z propozycją bliską konserwatyzmowi pomimo tego, że tak jest ten nurt zwalczny przez lewaków, polulistów i czesem okopujacych sie kolegów z prawicy.
Można PR-owców lewackich pokonac ich własną bronią.
Tylko i aż tyle. A Ty wyciagaj sobie z z tego wnioski jakie tam sobie chcesz. Rób to jednak z klasą i ograniczaj swój temperamencik bo obrażanie ludzi, którzy nigdy nie byli Twoimi przeciwnikami jest głupotą conajmniej.
Kapito?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#22822

Zgadzam się, że internet to potężne narzędzie. Ale w rękach obu stron. O tym powinieneś pamiętać i pewnie na to chciał, choć dużo ostrzej niż ja, zwrócić uwagę Tygrys.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#22841

Widzę, że z Autora - jak na konserwatystę - jest niezły, radykalny rewolucjonista.

Piotr W.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#22795

Zna zasadę małych kroczków oraz uczy się zagrań PR-owych w taki sposób by na początek zwykłym racjonalnym działaniem wyciać mitomaństwo lewicy oraz sprawdzić ich karty.
Jeżeli tego rodzaju wolnosc wypowiedzi i te zasady które nakresliłem Konserwatyście nie powinny pasować to które łaskawco? No które?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#22800

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#22816

Odpowiedź dla Ciebie wyżej w tekscie do Tygrysa.
Pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#22823

czy proponujesz kolejną partię internautów, czy dołączenie do którejś z działających już w sieci?
jakaś tajemnicza jesteś, ale przecież bez upowszechnienia z realizacji nici ;)
sama idea podoba mi się; zarysy programowe ŁŁ dużo mniej

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#22885

Cieszę się, że idea ci się podoba, teraz trzeba ją zrealizować.

Ja zgłosiłam tylko pomysł, a ŁŁ nie tylko podał argumenty "za", ale i zarys programu /do dyskusji/. ŁŁ napisał:

"Nie zakładam partii bo nie mam na to checi, umiejetnosci ani środków ......., pragne tylko pokazać, że przy odrobinie checi, umiejetnosci i środków mozna dotrzeć do rzeszy odbiorców z propozycją bliską konserwatyzmowi pomimo tego, że tak jest ten nurt zwalczny przez lewaków, polulistów i czesem okopujacych sie kolegów z prawicy.
Można PR-owców lewackich pokonac ich własną bronią.
Tylko i aż tyle".

Podpisuję się pod tą argumentacją.

Trzeba sprytu, by żle wykształconą i zmanipulowaną młodzież przekonać do idei konserwatywnych. Oni nigdy nie zagłosują na PiS i Bogu dzięki, jeszcze by

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#22930

Ten mój komentarz z 15.33 trzeba wyrzucić, za wcześnie mi się kliknęło.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#22937

Cieszę się, że idea ci się podoba, teraz trzeba ją tylko zrealizować.

Ja jedynie zgłosiłam pomysł, co ŁŁ uprzejmie zauważył i znakomicie podał argumenty "za", a także niezły zarys programu /oczywiście do do dyskusji/. ŁŁ napisał:

"Nie zakładam partii bo nie mam na to checi, umiejetnosci ani środków ......., pragne tylko pokazać, że przy odrobinie checi, umiejetnosci i środków mozna dotrzeć do rzeszy odbiorców z propozycją bliską konserwatyzmowi pomimo tego, że tak jest ten nurt zwalczny przez lewaków, polulistów i czesem okopujacych sie kolegów z prawicy.
Można PR-owców lewackich pokonac ich własną bronią.
Tylko i aż tyle".

Podpisuję się pod tą argumentacją.

Trzeba sprytu, by żle wykształconą i zmanipulowaną młodzież przekonać do idei konserwatywnych. Oni nigdy nie zagłosują na PiS, RP, etc. I Bogu dzięki, nie zrażą się w ten sposób osobiście. Do nich trzeba trafić przy pomocy wartości przez nich cenionych /praca, efektywność, swobodna wymiana myśli, nowoczesna technika, brak kompleksów, etc./.

Z tego powodu internet jest doskonałym narzędziem komunikowania z taką grupą. Trzeba ich nauczyć samoorganizowania się przeciwko byle jakiej władzy i tego, co w życiu jest naprawdę cenne.

Czy ktoś założy w Polsce taką partię? Ja już na pewno nie. Czterdziestolatek ŁŁ wymiguje się, to ponadpięćdziesięciolatka Rebeliantka na pewno nie da rady. Ale służę radą i pomocą.

Poza tym muszę wziąć udział w powstaniu niewolników.

Pozdr serdeczne

Ps. Swoją drogą ciekawe, dlaczego Triaurius & company tak "z buta" zaatakowali Łażącego Łazarza. Lęk przed konkurencją, czy co?

Przeciwników pomysłu też serdecznie pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#22936

... po prostu ten pomysł wydaje mi się jednocześnie dość typowy dla tych czasów i tego stanu umysłu, który nam miłościwie panuje, kompletnie bezużyteczny dla nas, ale za to potencjalnie b. niebezpieczny w rękach naszych wrogów. Tylko tyle i aż tyle.

W dodatku wpisuje się to w powyborcze rozwalanie PiS, co jest albo zdradą, albo działaniem idiotów-samobójców.

W kwestii bardzo zaś ogólnej powiem, że śmieszy mnie ta wiara we wszechwładzę propagandy, ta chęć "docierania" do mas... Ludzie - kim my, kim Wy, w sumie jesteśmy/jesteście? Jasne że wszyscy mamy swoją niemałą wartość, ale jak to ktokolwiek ma zauważyć? Z zewnątrz, nie mówiąc już o lemingach i wychowankach K*wina?

Jesteśmy zgrają rozkrzyczanych nieudaczników pyskujących w internecie - każdy leming robi to samo i naprawdę nie dostrzega żadnej różnicy na naszą korzyść.

Najpierw trza być KIMŚ i CZYMŚ - indywidualnie, a także grupowo, nie zajmując się nawracaniem mas czy otwieraniem oczu lemingom, bo to czcze marzenia. Jak już się kimś i czymś będzie, wtedy co bystrzejsze i wartościowsze przedstawiciele mas sami nas zauważą. (Oczywiście WSI i Schetyny tego świata wcześniej, ale cóż robić.)

A internet po prostu nie jest pod naszą kontrolą, tylko raczej wręcz przeciwnie, prawda? Cóż to więc jest za kult cargo z tą religią internetu, że spytam?

Co zaś do wspomnianego przeze mnie wbijania klina między młodych i "starych", to fakt, że np. moja, niemal osiemdziesięcioletnia matka jest od jakiegoś czasu zafascynowana internetem nie ma tu większego znaczenia... Poczytajcie sobie ludzieńki Edmunda Burke, to Wam się nieco w łepkach przejaśni! Niektórzy się określają jako "konserwatyści", więc takie rzeczy wypadało by znać.

Burke b. sensownie mówi jak powstają przepaście mentalne między starszym i młodszym pokoleniem, czego skutkiem na pewno nie jest konserwatyzm.

No a internet to z definicji nie real, z tego też moglibyście łaskawie wyciągnąć wnioski.

Nic do Was nie mam osobiście, po prostu ten akurat pomysł jest naiwny. Skrajnie. Pomijam już te wiecznie powracające JOW'y i inne takie, bo nawet dokładnie nie chciało mi się tego programu czytać.

Polityka to w ogóle zresztą nie jest kwestia pisanych w punktach na karteczce programów, ino woli, odwagi, autorytetu i sporej dozy szczęścia.

Pzdrwm

triarius
- - - - - - - - - - - - - - - -
Liberalizm to lewactwo sklepikarzy (i alibi aferzystów).

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#22942

No cóż, z uwagi na to, że podobno nie jestem KIMŚ, ponadto jestem członkiem zgrai rozkrzyczanych nieudaczników, a nadto zwolenniczką kompletnie bezużytecznego, skrajnie naiwnego pomysłu, nie czuję się na siłach polemizować z osobą posiadającą te wszystkie przymioty, których mi brakuje.

Nie rozumiem tylko o co chodzi z tym nawracaniem mas, czy też otwieraniem im oczu. To jak, w takim razie bez nawracania, czy otwierania, czy zwykłego informowania, pozyskiwać wyborców, no jak?

A poza tym PiS się sam powyborczo rozwala. Osobiście nie mam z tym nic wspólnego.

I jeszcze jednej rzeczy jestem pewna, nie jestem ani zdrajcą, ani idiotą-samobójcą.

Ukłony - konserwatywne w stylu

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#22944

... obłudnej kokieterii proszę!

Powiedziałem o nas WSZYSTKICH! Nie mamy nikomu nic do pokazania, czytamy blogi, gazety, potem przekomarzamy się z Palikotem, młócimy po raz tysięczny te same mantry w rodzaju JOW, albo użalamy się nad losem Ojczyzny... Co tu może ich zachwycić?

Ani indywidualnie, ani grupowo - w końcu ilu z nas naprawdę drug druga zna? - niczego obiektywnie nie reprezentujemy.

Ja też nie, bo niby skąd? Tyle, że ja akurat próbuję, od tego zaczynam, a nie od żałosnej propagandy i spisywania "programów" na papiurecku... Jak tow. Gomółka spisywał na dwóch stronach program gospodarczy dla całego kraju. Też było to zabawne, ale on naprawdę miał jakąś władzę. My nie mamy nic.

Żałosne!

Pzdrwm

triarius
- - - - - - - - - - - - - - - -
Liberalizm to lewactwo sklepikarzy (i alibi aferzystów).

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#22947

Nie rozumiem Cię i nie zgadzam się z Tobą.

Pozdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#22954

No a zgadzanie się ze mną byłoby już zupełną fopą.

Mało co mnie tak śmieszy, a zarazem wnerwia, jak "prawicowi anarchiści". A namnożyło się nam tego dzięki K*rwinowi, oj namnożyło...

Pzdrwm

triarius
- - - - - - - - - - - - - - - -
Liberalizm to lewactwo sklepikarzy (i alibi aferzystów).

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#22964

Nigdy już nie wezmę udziału w dyskusji z Tobą

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#22978

Bo ja faktycznie z wrogami nie dyskutuję, tutaj jednak myślałem, że wszystkim nam chodzi o dobro Polski i takie tam sprawy.

A tu fochy, obrażania się i różne infantylne pomysły z kapelusza.

Zamiast wziąć się do roboty: do samodoskonalenia, do nawiązywania kontaktów, do uświadamiania ludzi stojących już teraz nam najbliżej...

No bo szczerze (choć wiem, że mi nie odpowiesz, bo nie weźmiesz udziału) - czy to musi być akurat PARTIA w tym internecie? I czy ten pomysł MUSI się pojawiać akurat kilka dni po RZEKOMEJ porażce PiS w ojrowyborach i wariackiej kampanii medialnej mającej na celu jego zniszczenie? Szczerze bym prosił - nie było w tym strzału kulą w płot i fopy?

Czy ktoś Wam zabrania skrzykiwać ludzi, także przez sieć, i sobie coś tam dłubać? Trzeba produkować inicjatywy, których jedyną nadzieją na zaistnienie będzie pomoc w tym różnych WSI... Tyle że wtedy to naprawdę nie w tym kierunku pójdzie, w którym ja bym chciał, a zakładam, że Wy także nie.

No i tak sobie właśnie rozmyślam, choć nadziei na odzew oczywiście nie mam. Cóż, pozostanę chyba z konieczności przy swoim Spenglerze i BJJ, nie ma rady! ;-)

Pzdrwm

triarius
- - - - - - - - - - - - - - - -
Liberalizm to lewactwo sklepikarzy (i alibi aferzystów).

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#22982

z prawicowym anarchizmem to bym uważał. Przecież np. Davila był zwolennikiem czegoś, co można nazwać anarchią feudalną lub anarchokonserwatyzmem. Do takich poglądów przyznawał się również J.R.R. Tolkien.

A to co nazywasz *prawicowym anarchizmem*. Prawica nie gada bowiem w kółko o wolności, a przynajmniej nie posługuje się pojęciem wolności absolutnej, jak Korwin. Jeżeli już to rozumienie jest za Berlinem, że istnieją wolności pozytywne i negatywne.

pozdrawiam

Kirker prawicowy ekstremista

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Kirker prawicowy ekstremista

#23084

co to za powstanie niewolników? tajne? ;)

poprzednio zauważyłem, że w Polsce działają już projekty partii internetowych.
nie zagadzam się z tygrysem, że ewent. projekt PPI (Internet dla wszystkich) jest jakąś kontrpropozycją. PPI mogłaby wypełnić rolę przekaźnika treści konserwatywnych w oparciu o konkretne propozycje. program polityczny jest jakby drugorzędny (i ten wymaga ustaleń wewnątrzpartyjnych, bo na prawicy nie ma zgody co do szczegółów), a konkrety to np. szerokopasmowy dostęp do internetu dla wszystkich, redukcja/zniesienie wszelkiego rodzaju opłat i podatków dot. internetu, internet za darmo itp.
rację ma jednak tygrys w tym, że taki projekt potrzebuje mocnego wsparcia: trzeba być KIMŚ i mieć COŚ, czyli
1. już coś znaczyć w polityce
2. mieć na to środki
jest to naprawdę dobra propozycja dla istniejących partii, jako oddzielny front.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#23033

Tak, to jest naprawdę bardzo dobra propzycja.

Zarówno dla istniejących partii, jak i jako całkowicie autonomiczny projekt.

Osobiście preferuję tą drugą formę organizacyjną.

Tym bardziej, że potrzebne środki wcale nie są takie duże. Bardziej potrzebne są wysokie kompetencje, wielka wola i wytrwałość.

W tak dużym kraju, jak Polska, musi się znależć taki zespół.

W sprawie powstania niewolników - no coż, każda irredenta musi być do pewnego momentu tajna.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#23045

Wielkie gratulacje z powodu interesującego rozwinięcia obiecującej idei.

I proszę, nie przejmuj się niestosownymi atakami osobistymi, gdyż:

"Każda wielka idea na początku jest bluźnierstwem"

Serdeczne pozdrowienia

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#22941

Wiele razy po 10 punktów.

A strona grp.org.pl ciekawa.

Pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#23046