Polska buduje cywilizację wojny

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Artykuł

Prof. Anna Raźny pisze na www.konserwatyzm.pl:

"Przyjęto zasadę, że NATO – podobnie jak USA - ma zawsze rację, nigdy się nie myli. Ta bezkrytyczna postawa Polski wobec ewidentnego zła moralnego, społecznego, cywilizacyjnego była jednym z ważniejszych świadectw transformacji naszej mentalności i naszego charakteru narodowego. Cywilizacja łacińska stawała się w szybkim tempie pustym hasłem. Jej trwałym elementem jest przecież wypracowana przez św. Augustyna i rozwinięta przez św. Tomasza filozofia pokoju, dopuszczająca wojnę jedynie jako środek wyjątkowy i ostateczny. W De civitate Dei św. Augustyn podkreśla, że wojna jako środek ostateczny prowadzić musi do pokoju, który jest dobrem najwyższym, ściśle związanym z naturą człowieka. Nikt bowiem – jak pisze  – nie  dąży do  wojny poprzez pokój, lecz prowadzi wojnę dla osiągnięcia pokoju. Św. Tomasz uszczegółowił problem wojny w ramach filozofii pokoju, dopuszczając tzw. wojnę sprawiedliwą, nazywaną słuszną, jako taką, której jedynym uzasadnieniem jest nadzieja sprawiedliwego pokoju. To jest zbudowana na gruncie chrześcijańskich wartości moralnych uniwersalna koncepcja, która stała się jednym z ważniejszych filarów cywilizacji łacińskiej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ten najwybitniejszy chrześcijański filozof określił jednocześnie trzy warunki sprawiedliwej wojny: 1. decyzję o jej rozpoczęciu  może podjąć jedynie prawowita władza publiczna  2.  Sprawiedliwa wojna może toczyć się jedynie w imię słusznej sprawy, którą św. Tomasz określa za św. Augustynem jako: ukaranie agresora, naprawienie wyrządzonych krzywd, przywrócenie równowagi i zaprowadzenie porządku społecznego. Ani jedna z wojen prowadzonych po II wojnie światowej przez USA – na Bliskim Wschodzie z udziałem Izraela jako strategicznego sojusznika - i  NATO nie spełniała żadnego z tych warunków. Polskim piewcom cywilizacji łacińskiej nie przeszkadzał jednak i nie przeszkadza nadal ten antynomiczny wobec jej pokojowego charakteru wymiar Sojuszu Północnoatlantyckiego, który przekształcił się w światowego agresora. Polska jako jego członek wzięła udział w sprzecznych z chrześcijańską moralnością i koncepcją pokoju wojnach USA w Iraku i Afganistanie, zgodziła się na bombardowanie Libii, a ostatnio Syrii. Nie zaprotestowała i nie protestuje, gdy w wyniku inicjowanych przez USA, Izrael i wspomaganych przez NATO krwawych rewolucji arabskich dokonywane jest ludobójstwo chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Milczą polscy katolicy, a nade wszystko katolickie media, które nie cofają się nawet przed propagowaniem amerykańsko-natowskich „racji”. Co najwyżej puszczą informację o tym, że w świecie islamu prześladowani są chrześcijanie i ginie cywilna ludność. Nie przepuszczą jednak żadnej analizy, której autor odważyłby się przedstawić rolę USA, Izraela i NATO w prowokowaniu wojen na Bliskim Wschodzie i w będącym ich skutkiem ludobójstwie chrześcijan. Nie ma w mediach ludzi, nie mówiąc już o środowisku polityków i elit opiniotwórczych, którzy  powiedzieliby jasno polskiemu społeczeństwu, że są to działania godzące w chrześcijańskie wartości moralne i cywilizację łacińską. Nie ma nikogo, kto  powiedziałby stanowczo,  że wojny USA i NATO przekształciły się w permanentną wojnę globalną, za którą ponosi odpowiedzialność również Polska.  Że z wojną globalną koordynowana jest wojna ekonomiczna prowadzona poprzez różnego rodzaju embarga i  sankcje oraz narzucanie suwerennym państwom demokracji w amerykańskim stylu, genderyzmu i reform ekonomicznym w interesie MFW, Banku Światowego i ponadnarodowych korporacji. Że również wojna ekonomiczna, wypowiedziana m.in. Iranowi, a ostatnio Rosji, nie ma nic wspólnego z cywilizacją łacińską, na którą powołują się nade wszystko tzw. prawicowe środowiska w Polsce". 

Papież Franciszek stale podkreśla, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów, za to tworzy nowe.

Ocena polecanki: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.5 (głosów:8)

Komentarze

http://gazetaobywatelska.info/news/show/2463

Morawiecki pisze:

"Przytaczamy dwa różne, zbiorowe stanowiska w sprawie konfliktu na Ukrainie. List 100 jest odpowiedzią na list 60. W Niemczech toczy się publiczna dyskusja. Polityczny, poważny spór. Przeciwieństwo do sytuacji w Polsce. Tu wszyscy: rząd, opozycja i media trąbią na jedna nutę. W mojej ocenie głęboko fałszywą. 

 Nikt nie pyta jak można ogniem i bombami traktować tereny i obywateli własnego państwa, którzy nie chcą władzy centrali. Jak można z samolotów i armat bombardować miasta? Mniejsze jak Słowiańsk zdobywać, a milionowe aglomeracje – jak Ługańsk i Donieck otaczać zbrojną blokadą? Wszystko bez wcześniejszej próby porozumienia, bez propozycji samorządności i autonomii dla Donbasu?

Wojna domowa na Ukrainie ma swych popleczników: z jednej strony Zachód z drugiej Rosję. Bezwzględne działania Kijowa sieją śmierć i rodzą nienawiść, prowadzą do faktycznego rozpadu państwa. Są one popierane przez polskie władze i polską opinię publiczną. Czy to się godzi? Czy to naprawdę służy polskiej racji stanu".

Warto zapoznać sie z tymi dwoma przywoływanymi przez Morawieckiego stanowiskami.

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6
#1458535

ruska propaganda ale dobry temat. ciekawe, jakie alternatywy? ruskie lepsze? oczywiście były i wojny sprawiedliwe a i te napastnicze są w części usprawiedliwione, gł. jako walka z komunizmem. bezpieczeństwo z walką o wpływy nie zawsze jest tożsame z pacyfizmem, prócz tego zaniechanie też rodzi ofiary. Ale wrócmy do pojęcia wojny sprawiedliwej. Skoro istnieje agresja innych krajów, zasadna jest odpowiedź moralna, równiez w postaci wojny, równiez międzynarodowa. Dziś nikt normalny nie wątpi w rosyjską agresję, najzupełniej zasadne jest więc, by przykładowo na tej Ukrainie działać we wspomnianym celu: ukaranie agresora, naprawienie wyrządzonych krzywd, przywrócenie równowagi i zaprowadzenie porządku społecznego. Zwł., gdy sie samemu gwarantowało bezpieczeństwo Ukrainy. Otóż w lepszym świecie ONZ wysłałoby tam swoje wojska, co przy okazji zapobiegłoby eskalacji oraz zminimalizowało ryzyko wojny. Tak samo rząd Ukrainy ma suwerenne prawo skorzystać z pomocy innych. A kwik podnosi się już, gdy ktokolwiek wyraża moralne poparcie. Wrócmy do tekstu, gdzie mowa o "ludobójstwie chrześcijan". Zacznijmy od tego, że rozbicie świata arabskiego i wyeliminowanie go jako gracza światowego to brudna, ale najzupelniej przydatna robota. Czyż nie przysłużyła sie światu? Czyż nie rozbito dyktatur fałszywej religii, ciemiężącej również chrześcijan? Państw atakujących świat zachodni, również przez wspieranie terroryzmu na poziomie sił i środków państw a nie tylko grup dysydentow? Czy mamy biernie czekać i oddawać pole przeciwnikom? Idea podstawowych wolności obywatelskich stoi wyżej, niż suwerenność zbrodniczych reżimów, nie można być wolnym akceptując zniewolenie i krzywdę innych. Krucjaty są bronione jako wojny sprawiedliwe a też różnie z nimi było, największą różnicą moralną są cele, początkowe intencje. Nie można też zmieniać ducha idei wojny sprawiedliwej w czysty pacyfizm, bo jakże wtedy uzasadnione miałyby być polskie powstania, polskie walki o granice, pomysł wojny prewencyjnej z hitlerem? Narody maja prawo do samostanowienia, uciskani mają prawo do oporu, zbrodniarze powinni być ukarani, zagrożenia się eliminuje. Na świecie trwa wieczna wojna z grą sił, jest wiele niesprawiedliwości, Polska jednak ma prawo do bezpieczeństwa, nawet jak Rosji jej sojusze przeszkadzają. Zwalanie wszystkiego na złe USA z NATO jest ruską propagandą, ich celem nie było ludobojstwo chrześcijan, ktore obciąża sprawców, lepszy juz ten amerykański ład niż islamski czy rosyjski. No to gdzie tu Polska buduje cywilizację wojny? Siedząc na neutralnym tyłku czy w ruskim raju też sie jest odpowiedzialnym moralnie. Takiej Annie Raźny ze Wrzodakiem marzy się, by katechon putin-xuilo jako krześcijanin obronił Słowian, w tym Polaków przed zgniłym Zachodem. Papież ma jakoś inne zdanie, co do Krymu też.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1590959

Poniżej fragment wiernopoddańczego rusofilskiego tekstu zamieszczonego na portalu "myśl polska", jaka jednak okazuje się propagandową myślą rosyjską... Takie działania pod fałszywą flagą są typowe dla komunistycznych zbrodniarzy i ich następców w Rosji...

Podobne wiernopoddańcze listy do Putina wysyłał niejaki Sendecki ze ścierwoneonowki - prowadzony przez agenta WSI...

* * * * * *

List otwarty do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej

"Tysiące Polaków, wiernych Niepodległej Polsce i suwerennemu narodowi polskiemu, zarówno zorganizowani, jak i osoby nie zrzeszone jesteśmy oburzeni, zawstydzeni i nie zgadzamy się z działaniami obecnych władz i ich koncesjonowaną opozycją parlamentarną w Polsce, którzy wykonują zadania narzucone im przez ich zachodnich mocodawców.

Odegrali oni perfidną rolę w przygotowaniach i przeprowadzeniu zbrojnego zamachu na demokratycznie wybrane władze bratnich narodów Ukrainy." (...)

To pokazuje dobitnie, jak bardzo ci marionetkowi politycy są uzależnieni i usłużni swoim mocodawcom dążącym do destabilizacji w naszym regionie. Wpisuje się to w plany tzw. Zachodu mające na celu zapanowanie nad całym światem przez grupkę ludzi pociągających za sznurki i nie mających żadnych oporów w przeprowadzaniu akcji zamachów, morderstw, wzniecania rewolucji, wzniecania wojen, dopuszczając się aktów ludobójstwa i czystek etnicznych w imię budowy ,,demokracji”.

Zniewalanie narodów świata i podporządkowywanie sobie kolejnych państw poprzez obalanie rządów przekupstwem, mordami, kolorowymi rewolucjami, wojnami proxy, etc. prowadzi do ogólnoświatowej destabilizacji i do III wojny światowej.

* * * * *

Ten cały list jest napisany takim typowym bolszewickim propagandowym językiem -- jakby się czytało komunistyczno-bolszewicką propagandę rodem z utworzonej przez zbrodniarza Stalina sowieckiej kolonii zwanej PRL...

Typowe, że tego typu załgani sowiecko-rosyjscy propagandziści nie są w stanie zobaczyć komunistycznych zbrodni Związku Sowieckiego, ani zbrodni płk. Putina z sowieckiego, zbrodniczego KGB. A Putin, aby zdobyć władzę w Rosji kazał wysadzić w powietrze kilka domów w Rosji z kilkuset mieszkańcami. Po czym rosyjska armia zamordowała około trzystu tysięcy Czeczenów, a około 400 tysięcy z Czeczenii wyjechało. Rosja Putina zaatakowała takżę Gruzję i Ukrainę...

Kim jest  Rebeliantka, że powtarza taką załganą rosyjską propagandę?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1590988

Może warto byś podał nazwiska tych co podpisali ten list

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1590991

Nazwiska są pod tekstem tego listu, TU

Pozdrawiamy Naród Rosyjski wraz z jego władzami.
Podpisy:

Prof. Anna Raźny – Kraków
Prof. Jan Szarliński – Kraków
Zygmunt Wrzodak – Poseł na Sejm IV i V kadencji, były członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność bloger: NEon24.pl
Mecenas Ryszard Parulski – Warszawa
Mecenas Marian Barański – Warszawa
Mgr Tadeusz Bednarski – Poznań
Mgr Adam Śmiech – blog jednodniówka.pl – Pabianice
Mgr Andrzej Skorski – Warszawa
Zdzisław Jankowski – Poseł na Sejm IV kadencja
Mgr Jerzy Truchlewski – Gdańsk
Dr Paweł Ziemiński – Łódź
Mgr Dariusz Kosiór – Otwock

fot. kremlin.ru [Razem z fotką uroczo uśmiechniętego płk. KGB Putina, by pokazać ich miłość do Putina... - Andy]

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1590996

Zygmunt Wrzodak

Paweł Ziemiński 

Dariusz Kosiór 

Nazwanie ich bydłem to obraza dla bydła
Potomki/bachory w pierwszej linii sowieckiego bydła które zwlekło się tu 1944r

Elyyta Neonu

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1591000

Z czego ta Twoja nienawiść do Rebeliantki. Rebeliantka nie powtarza. Powtórzyła treść i przytoczyła słowa Papieża Franciszka.Przytoczyła treść Morawieckiego. Więc co?  Zawiedzony poprosił cię o coś. Zaniemówiłeś?

W którą stronę jest skierowana twoja wyobraźnia?  Jak ma być dobrze na świecie, jeśli taki nie może zrozumieć co inni przytoczyli, a od razu pluje jadem. Świrujesz czy czymś zalatujesz. Dwa a może trzy w jednym "Polaku".

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Kolejorz

#1590995

nienawiść tego pana jest powodowana moją krytyką ustawy 447. I wszystko jasne.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1
#1590999

Andy-aandy przypisujesz mi poglądy, których nie posiadam i obrzucasz epitetami typu: załgany sowiecko-rosyjski propagandzista

Podaj nazwisko, Andy-aandy, abyśmy mogli spotkać się w sądzie.

Poza tym propaganda wojen jest czymś wyjątkowo obrzydliwym.

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2
#1590997

Może, jak najpierw poznam nazwisko Rebeliantki...

By zapłaciła adwokatom i jakiejś polskiej patriotycznej organizacji - za te wszystkie swoje brednie wypisywane o mnie...

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1591001

a Twoje, anonimowy bocie - potwarco?

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1
#1591002

Zaraz po Żydach przyjdą Niemcy - za domy zostawione na Ziemiach Zachodnich (naprawdę piękne).

A później Rosjanie - z rachunkiem ,,za wyzwolenie Polski".

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1591009