Dla komunistów i europejskich liberałów, polscy patrioci zawsze będą faszystami

Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Idee

Komintern 1926: polscy patrioci to faszyści. Tradycja dorabiania faszystowskiej gęby Polakom trwa już 92 lata. Nazywanie patriotów faszystami, to stara bolszewicka mądrość.

„Na razie bałwanienie trwa w najlepsze, a jednym z jego przejawów jest uparte zohydzanie Polakom ich szczytnych tradycji – metodą niezmienną od wielu lat, od roku 1926, kiedy to rząd sowiecki skierował do Kominternu wytyczną, nakazującą w prowadzonej propagandzie określać wszystkie siły reakcyjne, stające na drodze światowej rewolucji, mianem "faszystowskich" pisał w swoim felietonie na portalu Interia.pl w 2011 roku Rafał Ziemkiewicz, powołując się na historyka Bogdana Musiała.

Leszek Żebrowski na łamach „Naszego Dziennika” w 2010 roku przypomniał słowa Józefa Stalina z 1943 roku:

„Gdy obstrukcjoniści staną się zbyt irytujący, nazwijcie ich faszystami, nazistami albo antysemitami. Skojarzenie to, wystarczająco często powtarzane, stanie się faktem w opinii publicznej”. Co ciekawe, w dalszej części artykułu „Nazywajcie ich faszystami” czytamy, że komuniści za mniejsze zło uważali nazistów i Hitlera niż socjaldemokratów (w domyśle lewicowych niepodległościowców).

Pastwienie się nad Polską trwa w najlepsze. Dzieci siepaczy Stalina nazywają patriotyzm polskich patriotów, potomków pomordowanych przez ich dziadków i rodziców – faszyzmem, a patriotów faszystami i nazistami.

                                                                                       ***

Komintern, czyli Międzynarodówka Komunistyczna z siedzibą w Moskwie, powstała z inicjatywy samego Włodzimierza Lenina. Tworzyło ją 19 partii komunistycznych z różnych krajów. Organizacja wspierała Rosję w wojnie polsko-bolszewickiej.

Na II Kongresie Kominternu w 1920 r. padło zdanie: „Zadanie proletariatu wszystkich krajów polega na tym, aby przeszkadzać rządom Anglii, Francji, Ameryki i Włoch w okazywaniu przez nie pomocy białej Polsce. [...] Tam, gdzie rządy i sfery kapitalistyczne przed protestami robotników nie ustąpią – organizować należy strajki i stosować nawet gwałt” – pisał w „Zdrajcy 1920. Namiestnicy czerwonej Moskwy” Maciej Rosiak.

Polska Partia Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego zdecydowanie była za odbudową niepodległej Rzeczypospolitej, uznana za wroga Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (później komunistycznej Partii Polski).

Bez wątpienia, sięganie po władzy przez lewicę, ale tą prawdziwą, zwaną czasem liberalną, będzie końcem polskiego państwa. Trudno oczekiwać od „nowej Targowicy” skarżącej się i buntującej przeciw Polsce w Brukseli, Berlinie bądź Paryżu, rzeczywistego patriotyzmu.

„W dążeniu do rozbicia „imperialistycznej Polski” członkowie KPP żądali wówczas m.in. zwrotu Niemcom Górnego Śląska i Pomorza, gdyż „posiadanie przez Polskę ziem byłego zaboru pruskiego jest źródłem stałego przeciwieństwa pomiędzy burżuazyjną Polską a burżuazyjnymi Niemcami”. (...)Dla komunistów jedyną ojczyzną była „ojczyzna międzynarodowego proletariatu” czyli Związek Sowiecki. – pisze Maciej Korkuć w „Komunistów „patriotyzm” instrumentalny”. Komuniści widząc niechęć narodu, zaczęli w latach 20-stych mówić o niepodległości, ale było to instrumentalne. Dzisiaj „Europejczycy” również mówią o patriotyzmie, ale takim nowoczesnym, nieco innym, ale wciąż patriotyzmie. Kłamią.

Tu chodzi nie tylko o przysłowiowe „robienie” we własne gniazdo, co jest cechą ludzi głupich, a którzy gdy są podpuszczani, nie widzą kpin i szyderstwa swoich mentorów, tylko o faktyczną działalność środowisk, które prowadzą wrogą politykę wobec Polski, Polaków oraz jakichkolwiek aspiracji do samodzielności i indywidualności w globalizującym się świecie.

Komunizm jest wrogiem zdrowego rozsądku. Jest więc wrogiem racjonalnej współpracy, rzeczywistości a nawet antropologii, ponieważ zupełnie dewiancko definiuje ludzi i ich wrodzone potrzeby. Formami komunizmu są m.in. internacjonalizm, kosmopolityzm, nihilizm, ojkokracja, biurokratycznie cenzurowana intymność, ograniczenie swobody do samostanowienia, oraz przeróżne oksymorony – sprzeczne z sobą definicje, jak powinien wyglądać świat.

                                                                                      ***

Na koniec wszystkim lubiącym być zawsze przeciw poszukiwaczy prawdy, obwiniających Józefa Piłsudskiego o rozpoczęcie wojny Polsko-bolszewickiej poprzez „wyprawę Kijowską”, należy przypomnieć, o atakach bolszewików jeszcze pod koniec 1918 r. na polskie miasta, a 4 stycznia 1919 r. na Wilno. Polska niepodległość po 123 latach niewoli rozpoczęła się krwawo.

„We wrześniu 1920 Włodzimierz Lenin w czasie przemówienia na IX Konferencji Rosyjskiej Patrii Komunistycznej) bolszewików) przedstawił główną według niego przyczynę wojny polsko-bolszewickiej: [stwierdziliśmy], że gdzieś pod Warszawą znajduje się nie centrum polskiego rządu burżuazyjnego i republiki kapitału, ale centrum całego współczesnego systemu imperialistycznego, oraz że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym systemem i prowadzić politykę nie w Polsce, ale w Niemczech i w Anglii. Tym samym stworzyliśmy w Niemczech i Anglii zupełnie nowy odcinek rewolucji proletariackiej, walczącej z ogólnoświatowym imperializmem…” pisze Richard Pipes w „Wojnie Bolszewików”.

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.7 (głosów:18)

Komentarze

" MOTTO

1. Na to Abraham: « Raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się w Sodomie tylko dziesięciu sprawiedliwych, czy wtedy też zniszczysz całe miasto?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».

2. "Rok 2018 jest ważny. Z dwóch powodów: 1. 100 rocznica odzyskania Niepodległości 2. Mamy rząd wmuszony nam przez obce lobbies. Jako prezent od naszych strachliwych polityków na tę rocznicę. Mamy ten rząd... kochać. I żeby było nam łatwiej uwierzyć w to, że jest to nasz, propolski rząd - możemy sobie zrobić patriotyczne placebo obkładając i obwieszając wszystko co się da polskimi flagami. A 11 listopada? Och, po prostu ważna rządowa impreza, jedna z wielu. Pochodzik z kroczącymi na czele A.Dudą i H.Gronkiewicz-Waltz oraz J.Danielsem." [źródło:  Bezideowość, proimigracyjność, patriotyzm banalny i impresjonizm gospodarczy rządu , 8.08.2018 , 09:30]  "
__________________________________________________

https://www.salon24.pl/u/wawel/909486,rosomaki-haki-i-dementi-czyli-part...

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

- Słabość deprawuje, a bezsilność deprawuje absolutnie -

#1574992

"Imperium Zła" jest zupełnie czym innym, niż przypuszczał Ronald Reagan. Komunizm jest zbrodniczą formacją, która rosła przez ostatnie kilkaset lat i ukształtowała się jako morderczy i agresywny pasożyt współczesnej cywilizacji. Komunizm dojrzewał w XX wieku, nie upadł, ani nie złagodniał, wyspecjalizował się jedynie, dostosowując się do warunków współczesnej cywilizacji i jest śmiertelnie groźną chorobą XXI wieku.

Przypominam, cały komunizm został przywieziony do Rosji w jednym zaplombowanym wagonie. Wystarczył jeden wagon!

Niemiecki Sztab Generalny użył tej zarazy w celu czysto militarnym, jako morderczej broni biologicznej. Komunizm zainfekował wtedy i zniszczył całe państwo, jak wąglik albo dżuma. I na tym polega istota komunizmu. Komunizm jest tworem antypaństwowym, który mógł rozwinąć te cechy przez XX wiek i dopiero teraz osiągnął pełną toksyczność. Komunizm jest najpoważniejszym zagrożeniem współczesności.

IMPERIUM  ZŁA  ATAKUJE

Bettina Röhl opublikowała w Gazecie Polskiej (14.09.2011) artykuł zatytułowany "Michnik jak pączek w maśle". Jest to tekst o zjawisku współczesnej europejskiej patokracji*):

"Z niespotykaną w historii ludzkości werwą udało się pokoleniu "68" stworzyć wpływową arystokratyczną kastę. Powstał w ten sposób rodzaj rabunkowego feudalizmu, na który głupi kapitaliści pracują, płacą i dla którego się wykrwawiają. Jest to specyficzna forma feudalizmu, kreowanego ochoczo na obrońcę warstw uciśnionych.

Jak na wyższe sfery przystało, członkowie lewicowej nomenklatury wiodą życie pączka w maśle. Przewodzący francuskim socjalistom Strauss-Kahn, żona Sarkozy’ego Carla Bruni, Fischka Joscher, noblista Günter Grass, reżyser teatralny Claus Peyman, były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, Adam Michnik i wielu innych – wszyscy oni należą do tego samego frontu "68". Od 40 lat unoszą się na powierzchni, pławią w milionach, wiecznie w kontrze, zawsze w opozycji. W rzeczywistości od dziesięcioleci wiodą zwykłe życie znienawidzonych kapitalistów. Obwarowani w swoich feudalnych mikrokosmosach nie szczędzą sił i energii, by wciąż na nowo obdzielać się wzajemnie etykietkami superbohaterów demokracji. To już nie Karol Marks, ale Ludwik XIV ze swoim słynnym „l'Etat, c'est moi!” zdaje się im służyć za wzór do naśladowania. Częstym zarzutem pod adresem arystokracji była praktyka zapewniania sobie władzy poprzez kojarzenie kazirodczych związków.

Pokolenie ’68 podtrzymuje swoją władzę dzięki kazirodczej karuzeli wzajemnego nominowania się do najrozmaitszych nagród, podsuwania lukratywnych synekur przy jednoczesnym „odsiewie” wszelkich ciał obcych. Formalnie nie istnieje żadna widoczna z zewnątrz hierarchia, która mogłaby rzucić nieco światła na ciemną duszę sekty "68".

[link] "Imperium zła atakuje", 18.09.2011.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

michael

#1574993

-  za zrabowane dźieńgi  balowała  w Helsinkach.. Była obecna in corpore bandycka hołota  tuska.
Pycha tych sq - kroczy NIEprzed upadkiem. NIEstety.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

- Słabość deprawuje, a bezsilność deprawuje absolutnie -

#1575004

Marksizm jest religią karykaturalną i podszytą złą wiarą

(...) "Bolszewizm jest walką z mistycyzmem w ten sposób toczoną, że się sam przeradza w mistycyzm. Jak dla Cromwellowskiej rewolucji Bóg był uzasadnieniem i usprawiedliwieniem działalności dyktatora, tak w bolszewickiej rewolucji dyktatorski proletariat szuka swego uzasadnienia w dogmatycznie, bezkrytycznie, religijnie przyjmowanej materialistycznej historiozofii. Proletariat odgrywa rolę zbawcy i odkupiciela, a ‚rewolucja‘, ‚rewolucyjność‘ zastępują religijne natchnienie, ekstazę."[iii]

O tym, że komunizm w swojej istocie jest religią — pisał też Mikołaj Bierdiajew, rosyjski filozof wolności, który pod groźbą roztrzelania musiał opuścić bolszewicką Rosję Sowiecką w 1922 roku. W wydanej na Zachodzie w 1939 roku książce"Niewola i wolność człowieka", którąuważał za jedno ze swoich podstawowych dzieł — zajął się zagadnieniem przyczyn zniewalania człowieka. Jedną z takich ucieczek od wolności jest podporządkowanie przez kogoś swojego życia jakiemuś kultowi, chociażby był to nawet i kult marksizmu — pozornie mesjanistycznego i łatwo wyjaśniającego swojemu wyznawcy działanie otaczającego go świata. Dlatego, wyznawcy wszelkich odmian marsizmu, czy komunizmu są ludźmi zniewolonymi. (...)

Całość: Marksizm jest religią karykaturalną i podszytą złą wiarą

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1575010

Komunizm jest zbrodniczą formacją, która rosła przez ostatnie kilkaset lat i ukształtowała się jako morderczy i agresywny pasożyt współczesnej cywilizacji. Komunizm dojrzewał w XX wieku, nie upadł, ani nie złagodniał, wyspecjalizował się jedynie, dostosowując się do warunków współczesnej cywilizacji i jest śmiertelnie groźną chorobą XXI wieku.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

michael

#1574994

... a to niedobrze. Gorzej, bardzo żle.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Racjonał

#1575023

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Halina44 został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Obrazy pójdą w świat

Widzieliśmy sporo rzeczy wywołujących niesmak i przerażenie. Kibolskie race oświetlające miasto, nadając mu atmosferę mrocznego parteitagu totalitarnej formacji.

Palące się flagi Unii Europejskiej.

Hasła o białej rasie i pracy tylko dla Polaków. Zielone sztandary ONR – totalistycznej, antydemokratycznej formacji, w latach 30. zafascynowanej Mussolinim i innymi faszyzmami.

Służby podsumowały swoje działania przed 11 listopada. Łącznie przed Świętem Niepodległości zatrzymano prawie 100 osób, a niemal 400 znalazło się na specjalnej liście straży granicznej.

Rzecznik ministra-koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że przed 11 listopada sporo pracy miała przede wszystkim Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ABW we współpracy z policją i Strażą Graniczną zatrzymała prawie stu Polaków, powiązanych ze środowiskiem skrajnych nacjonalistów, czy wręcz neofaszystowskim.

no comment

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-7

H44

#1575089

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Halina44 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Ja też nie zgadzam się z POPULIZMEM i FASZYZMEM

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-6

H44

#1575090

Palące się flagi Unii Europejskiej.

 

ile tych flag spalono?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

zawiedziony

#1575091

Napisałem ci już kiedyś, że pomyliły się tobie portale. Jak widać, nie dotarło. Napiszę ponownie, ale nieco wyraźniej : WYPIERDALAJ !!!! Tego typu wstawki możesz sobie wrzucać na forum wyborczej lub innego gówna. Tam znajdziesz poklask dla takich antypolskich uzewnętrznień. Nosz k...., podniósł mi babsztyl ciśnienie z samego rana.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1575092

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Halina44 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Już ci pisałam WCZEŚNIEJ, że jesteś

CHAMEM

MŁOTEM

KAFLEM

CEPEM

KIBOLEM

i
PRYMITYWEM

Życzę by ciśnienie skoczyło ci do 666 ! ........

(PocalujMWD)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-6

H44

#1575110

Od ponad trzydziestu lat jestem kibicem (dla ciebie kibolem). Powiedz mi, czy kiedykolwiek owy kibol zrobił ci krzywdę w życiu i ile tak naprawdę miałaś z nimi do czynienia? Dla mnie jesteś jebaną szmatą, nie wartą splunięcia. Nie masz pojęcia o czym kurwo piszesz... Z takim ścierwem jak ty, Lechia się nie pierdoli. Twoim miejscem jest dół !!! I tam jebana kurwo skończysz!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1575113

Nie daj się prowokować, bo ta żydo-komusza  pokraka tylko na to liczy.

Wieszczący nie warto.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".

#1575115

Nie dam się Brachu prowokować i żydowskiej kurwie nie odpuszczę. Ona nie ma pojęcia o tym, co pisze.. Lechia Gdańsk nie wybacza !!! Nie można bezkarnie obrażać Polaków i Patriotów! To ścierwo tak naprawdę nie ma pojęcia , co to znaczy LECHIA GDAŃSK ! Wapno gaszone i do gleby z kurwami!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1575117

Ja nie mówię byś odpuszczał, a wręcz przeciwnie, tylko pisz to na zimno, ale bez epitetów by nie można było cię zbanować.

Humor i satyra to też dobry oręż na takich jak ta pejsata wiedźma.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".

#1575121

Uwierz, że akurat pisałem to, będąc ostygniętym. Z kretynami jakakolwiek dyskusja mija się z celem...

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1575124

Wszystkie media światowe, gazety, portale ,seriale, literatura, kurskaTV....wszyscy opierają  swoją działalność i przekaz na emocjach. Większość odbiorców to łyka ...bez zastanowienia  Odzwyczajono Polaków od myślenia. Każda chamska odpowiedź, reakcja, atak ....to wynik wyłączonego rozumu.

Bardzo to przykre, smutne ....i  niebezpieczne, również dla tych śpiących rycerzy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Verita

#1575201

jak skończyłaś, to wytrzyj zad wiechciem słomy i zamknij wychodek , bo całe Bździochy Gnojne wytrujesz .....

Dziwię się, że miejscowe chłopy z widłami i cepami jeszcze ci nie wpier*olili i nie wywieźli cię ze wsi na furce gnoju .

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

zawiedziony

#1575154

a cepy spod strzech i Polska C odezwą się

i odezwało sie CHAMSTWO, KIBOLSTWO !

ps
jestem deko ZAWIEDZIONA bo okreslenie "Bździochy Gnojne" - jedynie ty znasz cepie!

-Musiliście mieć na wieczorUFFce, w gminie poziom dna i wodorostUFF,

............ całkiem parlamentarnie ........ spuszczam z tobą wodę ZAWIEDZONY KIBOLU !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4

H44

#1575177

Bo korytko od cieli, to teraz u was platfusów kwik. I nie płacz bo z pisiorami macie dobrze. Gdyby Narodowcy rządzili, to cela+ była by na pierwszym miejscu, za te wszystkie wasze przewały. Przeciwko Polsce i Polakom.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".

#1575183

Ty hiba s polskiego miałesz SZUSTKIE ?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4

H44

#1575187

Za moich czasów 6-tek nie było, ale wiedźmy czerwono pejsate jak najbardziej, a ty zapewne POtomek, tamtych straszydeł.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".

#1575192