Huna w Starym Testamencie o.1 Zarys Historyczny cz.1

Obrazek użytkownika Stan Rzeczy
Historia
Huna w Starym Testamencie

Huna w Starym Testamencie o.1

Materiały Zebrane                      

Zarys Historyczny cz.1

Świat nasz, a potwierdzają to Księgi Wedyjskie i tradycje Hinduskie, uległ szeregom transformacji, w czasie których człowiek był obecny. Człowiek bowiem istnieje na Ziemi od co najmniej  ponad miliona lat.

Początkowo istniał w rejonie bieguna północnego obszerny północny hiperkontynent Hiperbornea. Kontynent ten można przyrównać Laurazji. W rejonie bieguna południowego istniał południowy hiperkontynent Lamar. Kontynent ten można przyrównać do Gondwany.

Kontynenty te podzieliły się na kilka mniejszych, lub częściowo zapadły się pod wodę. Podział tych kontynentów był spowodowany, ruchami tektonicznymi ziemi, erupcją wulkanów, trzęsieniami ziemi, przesunięciem lub odwróceniem się biegunów Ziemi, uderzeniem meteorytów lub destrukcyjną działalnościom człowieka. Po tych kontynentach pozostały obecne lądy, wyspy i przylądki.

Z północnego hiperkontynentu Hiperbornea w wyniku podziału wyłoniły się nowe kontynenty: Hiperborea, Eurazja, Ameryka Północna i Grenlandia. Z południowego hiperkontynentu Lamar w wyniku podziału wyłoniły się nowe kontynenty: Antarktyda, Afryka, Lemuria, Australia, Mu, Ameryka Południowa oraz Atlantyda.

Na każdym z obecnych Oceanów znajdowały się kontynenty, na których istniały wysoko rozwinięte technicznie cywilizacje kosmiczne lub wywodzące się od nich techniczne cywilizacje ziemskie.

Około 150, a później około 110 tysięcy lat temu wystąpiły kolejne kataklizmy-potopy na ziemi. Kataklizmy te miały wpływ na przeobrażenia kontynentów Ziemi. Nastąpiła kolejna epoka lodowcowa. Na pewnych obszarach Ziemi nastąpiło ochłodzenie, a ocieplenie w tych rejonach nastąpiło około 110 tys. lat temu.

Następnie około 80, a później 50 tysięcy lat temu wystąpiły kolejne kataklizmy-potopy na ziemi. W tych kataklizmach ucierpiał pacyficzny kontynent Mukulia w skrócie Mu oraz atlantycki kontynent Atlantyda, które ulegały kolejnym przeobrażeniom. W kataklizmach tych ucierpiała również Eurazja. Około 75 tys. lat temu nastąpiła kolejna epoka lodowcowa. Na pewnych obszarach Ziemi nastąpiło ochłodzenie, a ocieplenie w tych rejonach nastąpiło około 50 tys. lat temu. W rejonach na których nastąpiło ochłodzenie, ludzie musieli walczyć o przetrwanie.

O prehistorii zamierzchłych czasów i prehistorycznych cywilizacjach dowiadujemy się ze starożytnych map, tablic i ksiąg napisanych w starożytnych językach, które udostępniono badaczom w świątyniach w Tybecie i Indiach. Do starożytnych języków w których stworzono opisy zalicza się język naakal najbardziej starożytny język świata, uważany za pierwotny język ludzkości, oraz język tybetański, język pali (martwy, średnioindyjski), język drawidyjski i protodrawidyjski z południowych Indii, sanskryt (język indoeuropejski) który istnieje do dziś w Indiach. Również w Meksyku odnaleziono tabliczki z zapisanym tekstem w starożytnym języku naakal.

Wedy słowiańsko-aryjskie i hinduskie dostarczyła na ziemię starsza o wiele set milionów lat cywilizacja z naszej galaktyki, która zrodziła rasę aryjską białą. Ogólnie na Ziemi funkcjonowało kilka różnych kosmicznych cywilizacji technicznych, które zrodziły różne rasy ludzi zamieszkujące do dziś Ziemię. Główne kosmiczne cywilizacje techniczne i wywodzące się od nich techniczne cywilizacje ziemskie: Aryjska Ujgur-Gobi oraz Dolin Indusu i Saraswati, Mukulia, Atlantydy, Aremonian, Nibiruan, Lemurii, Nagów, Bakaratinian, Gor. Kosmiczne cywilizacja w różnych księgach religijnych nazywane są bogami ludzi.

Wedy w swych opisach sięgają wiele set tysięcy lat wstecz, do czasów Trzech Słońc i dalej. W całych Wedach zawarta jest głęboka wiedza o przyrodzie i przedstawiona jest historia ludzkości na Ziemi w ciągu ostatnich kilku setek tysięcy lat, przynajmniej, ponad 600.000 lat. One także przedstawiają zapowiedzi Peruna o nadchodzących wydarzeniach na 40.176 lat naprzód, tj. do naszego czasu i jeszcze w 167 lat naprzód.

Słowiańsko-Aryjskie Wedy (Wiedza) w szerokim sensie stanowią krąg starożytnych dokumentów słowiańskich i aryjskich narodów, włączając w to tak wyraźnie datowane i posiadające autorstwo prace, jak i podawane ustnie i zapisane stosunkowo niedawno ludowe podania, opowieści, epikę itp.

W wąskim sensie pod pojęciem Wed rozumie się tylko “Santi Wedy Peruna”(Księgi Wiedzy albo Księgi Mądrości Peruna), składające się z dziewięciu ksiąg, podyktowanych przez słowiańskiego pierwszego przodka boga Peruna, naszym dalekim przodkom w czasie swojego trzeciego przylotu na Ziemię-Midgard na obiekcie latającym Wajtmanie w 38.004 r. pne. Posiadają unikalne informacje o Słowiano-Aryjskiej Wiedzy, zapisane na złotych płytach ponad 40.000 lat temu, z historią zasiedlenia Ziemi, znajomościami praw przyrody, przykazaniami i prawami oraz prognozą wydarzeń do naszego czasu.

Pierwsze teksty wedyjskie były pisane na tablicach ze złota, złoto jako materiał szlachetny jest najbardziej trwały i nie ulegający wpływowi środowiska i czasu. Starożytny język naakal w pisowni miał wygląd pierwotnych run. Najstarszymi runami aryjskimi są Runy H’Aryjskie.

Runy H’Aryjskie to nie litery i nie hieroglify w naszym współczesnym tego słowa rozumieniu. Runa – to tajne Obrazy zawierający ogromny zakres pradawnej wiedzy. Ta stara forma pisma nie zniknęła w otchłani wieków tak, jak inne stare alfabety, lecz nadal pozostaje podstawową formą pisma u Kapłanów Staroruskiej Cerkwi Inglistycznej. W czasach starożytnych H’Aryjskie runy stały się główną bazą dla stworzenia uproszczonych form zapisu wielu alfabetów. Na ich podstawie powstał stary sanskryt, pismo kilnowe, dewanagri, słowiańskie runy, skandynawskie runy, i liczne inne. Aby H’Aryjska runiczna forma zapisu zachowała się dla naszych potomków i by Stara Mądrość nie zaginęła w otchłani czasu jest wykładana w Seminariach cerkwi Staroruskiej i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Kalendarz Słowiańsko-Aryjski - Dar Kolędy (Koliady Dar) jest najstarszym kalendarzem odpowiadającym wydarzeniom odnotowanym w historii ludzkości, swoją tradycją sięga daleko wstecz. Jednakże wyjątkowo ważne wydarzenia powodują jego reset i ponowne zliczanie czasu jaki upłynął od tego wydarzenia. Ostatni taki reset nazwany jest "Stworzenie Świata w Gwiezdnej Świątyni". Kalendarz Słowiano-Aryjski, w przeciwieństwie do obecnie używanych kalendarzy równolegle zlicza czas jaki upłynął nie od jednego, a od wielu ważnych wydarzeń. W zależności od przyjętego systemu liczenia czasu od początku roku słowiańskiego, w marcu lub wrześniu, występują różnice jednego oficjalnego roku kalendarzowego.

Historia obejmuje takie wydarzenia jak: Przybycie na Ziemię-Midgard pierwszej wajtmany Wielkiej Rasy Rodu niebieskiego (1, 5 miliarda lat); Pojawienie się Bogów (10.955.508 pne); Czas trzech Słońc (602.374 pne); Czas Thule (183.715 pne); Czas Tary,córki Peruna (163.030 pne); Wielką Assu, wojna i zagłada planety Dei (Asa Dei, Główna „Wielka Wojna Bogów”) (151.336 pne); Okres trzech Księżyców (gdy Ziemia miała 3 Księżyce) (140.990 pne); Zagłada Księżyca Leli i Wielkie Przesiedlenie w Daarii (Wielkie Wyjścia z Da’Aria) (109.806 pne); Utworzenie Asgarda Iryjskiego (Założenia Irly Asgardu na obecnym terytorium Rosji) (104.778 pne); Utworzenie Wielkiej Sar z Rassenii (Stworzenia Wielkiego Koła Raszeni) (42.543 pne); Trzecie Odwiedziny Wajtmany Peruna (38.004 pne); Zagłada Księżyca Fatty, Atlantydy i Wielkie Ochłodzenie (po trzeciej „Wojnie Bogów” i w konsekwencji katakliźmie) (11.008 pne); Wojna Białej rasy i Żółtej i Zawarcie (Stworzenia) Pokoju (Świata) w Gwiezdnej Świątyni (5.508 pne). Także zdarzają się wiadomości o starych jednostkach miary i starym kalendarzu naszych przodków.

Z cywilizacji Hiperborei powstałej na kontynencie Hiperborea wywodzi się cywilizacja Ariów-Słowian, powstała na ziemiach borealnych, na obszarach obecnej Syberii, po potopie i Epoce Ochłodzenia które miały miejsce około 112 tys. lat temu. Kataklizm ten wywołał migrację Ariów na tereny obecnej Syberii i dalej na południe.

Ariowie rozpoczęli migrację (exodus) z Hiperborei ze Świętą Górą Meru w środku Asgardu, pod północnym biegunem nieba 111,8 tys. lat temu na tereny dzisiejszej Syberii. Migrację kontynuowano w 15 etapach a zakończyła się ona 110,7 tys. lat temu na terenach płaskowyżu na Uralu. W Wedach, ten exodus nazywa się Paska lub Pashet. Następnie z Uralu migracja kontynuowana była do doliny Indusu i Saraswati, Europy i Kaukazu oraz Sumeru, Egiptu (El-Gipto) i Etiopii z utworzeniem wszystkich wymienionych cywilizacji.

Słowiano-Aryjskie Wedy oraz Rygweda i Mahabharata zawierają wiele tekstów opisujących migrację (exodus) Słowiano-Aryjczyków z Hiperborei, gdzie na jej środku, na biegunie północnym, pod Gwiazdą Polarną, kiedyś istniała Święta Góra Meru. Dlatego święta, ponieważ Aryjczycy zbudowali ogromną świątynię Mandala na tej Górze. A symbolem na samym szczycie świątyni, była nasza galaktyka Droga Mleczna przedstawiona w symbolu Swastyki (Swara-Swarga). Współczesna nauka uznaje, że nasza galaktyka posiada tylko dwie odnogi, w rzeczywistości istnieją cztery lewoskrętne odnogi a Ariowie o tym wiedzieli i przedstawiali symbolicznie naszą galaktykę w postaci lewoskrętnej swastyki.

Słowiańsko-Aryjski światopogląd powstał w oparciu o wiedzę Aryjskich Wed, które mówią, że urodzili się (nie stworzono ich) z bogów przybyłych na tą planetę z Plejad, Wielkiej Niedźwiedzicy i Małej Niedźwiedzicy (Ursa Major i Ursa Minor). Taki światopogląd nazywa się Genoteizmem (późniejszy Hinduski Vedantyzm, Sivaism-Shivaism), gdzie dziedziczna genealogia ludzkiego DNA linii rodowych kontynuacji, pochodzi z odległych gwiazd, które żywo opisano we wszystkich Wedach. Człowiek liczy 1, 5 miliarda lat. Rasa aryjska istniała z dokładnym wyglądem współczesnych dzisiejszych ludzi, mieli wzniosłe nazwy jako dzieci zapomnianych Bogów-Aryjskich.

Afro-Semicki światopogląd składa się z trzech typów ideologicznych wierzeń: Kreacjonizm (Tora, Biblia, Koran), Ewolucjonizm (Darwinizm) jako podstawa okultystycznych, świeckich (dwubiegunowych) ideologii oraz Interwencjonizm gdzie Homo sapiens powstaje przez zmianę DNA/klonowanie dokonaną przez linię rodową Saurian-Jaszczury. Semickie religijne i świeckie ideologie są bipolarne (dwubiegunowe), podzielone na „dobre” i „złe” religie oraz mają jeden wspólny korzeń, podporządkowują sobie człowieka.

Rasa biała wywodząca się z Hiperborei, pojawiła się na ziemiach borealnych po potopie i ochłodzeniu około 112 tys. lat temu w rejonie Arktyki, co spowodowało migrację (exodus) Ariów z Hiperborei na tereny obecnej Syberii i dalej na południe do Południowej Azji oraz do Europy i Północnej Afryki. Jest to rasa biała Aryjsko-Słowiańska, która żyła i rozwijała się głównie w Azji i Europie.

Rasa czarna wywodząca się z Afryki Środkowej migrowała do obszarów Afryki Północnej – Etiopii, Górnego Egiptu oraz do Eurazji – doliny Indusu, Iranu, Kaukazu i Kazachstanu. Proces rozpoczął się około 53 do 55 tys. lat temu i trwał do około 3 tys. lat pne. W tym czasie utworzyło się wiele różnych typów lub ras z mnóstwem znanych haplogrup DNA. Rasa czarna która migrując z Afryki zasiedliła terytoria aryjskie w Azji i Europie była sukcesywnie wypierana przez Słowiano-Aryjczyków do Afryki, ale mutacje rasowe i genetyczne pozostały.

Słowiano-Aryjskie Wedy oraz Rygweda i Mahabharata mówią, że obie rasy – Biała i Czarna pojawiły się na tej planecie po jakimś czasie od siebie. Biała rasa nie wywodzi się z czarnej a czarna nie wywodzi się z białej. Czarna rasa pojawiła się na Ziemi jakiś czas później po białej rasie aryjskiej. Obydwie rasy pochodzą z innych miejsc we wszechświecie.

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.5 (głosów:9)

Komentarze

Brawo za wiedzę i odwagę jej głoszenia

Wielkie dzięki

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

ość

-----------------------------------

gdy prawda ponad wszystko, życie bywa piękne

wtedy żyć się nie boisz i śmierci nie zlękniesz

#1553749

czy to znaczy że biała rasa aryjska pochodzi od całkiem innej cywilizacji kosmicznej niż pozostałe ludzkie cywilizacje? Sprawa swastyki lewoskrętnej: jeśli na Galaktykę spojrzymy, powiedzmy, "z góry" i okaże się "lewoskrętna", to jeśli spojrzymy na nią "z dołu", okaże się "prawoskrętna". Tylko gdzie jest "dół" a gdzie "góra"? I jak się ma historia świata przedstawiona zapewne skrótowo tutaj, do historii opowiadanej przez geologów? W obu wersjach kompletnie nic do siebie nie pasuje. 

Przyznam że nigdy jeszcze przy czytaniu NP kopara nie opadła mi tak nisko. Żadnych punktów nie przyznaję, ale jestem ciekaw dalszego ciągu artykułu oraz dyskusji jaka zapewne się wywiąże.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1553779

Książki:

Cywilizacje kosmiczne na ziemi, Janusz Bieszek

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Publikacje Internetowe między innymi:

KULTURA SŁOWIAŃSKO ARYJSKA

Słowiano-Aryjskie Wedy. O budowie Wszechświata i historii Człowieczeństwa.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Stan Rzeczy

#1553794

Korelacja występowania jasnych włosów i błękitnych oczu u ludów aryjskich (haplogrupa R1a)

https://stopfalszerom.blogspot.com/2017/11/korelacja-wystepowania-jasnych-wosow-i.html

https://stopfalszerom.blogspot.com/2017/08/httpwww.html

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

LechG

#1553864

może i spójna wizja, polecasz jakieś opowiadania fantasy w realiach takiego świata? takie z dobrą walką, łupem i półnagimi kobitami, intryga też może być. a może sam piszesz?

 

P.S. przetrwał jakiś kosmiczny załozyciel naszego gatunku czy jakies artefakty?

a co z innymi rasami i narodami? i skąd się wziąly żydy.

zachodzę tez w głowę o stosunku historii, Wed a ST ale to chyba będzie w kolejnych odc. może i Ezechiel coś widział?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1553883

znalazłem w literaturze przedmiotu kilka rzeczy które mnie zaniepokoiły. Cytuję tekst o autorze cytowanych książek, Januszu Bieszku: "W książce "Chrześcijańscy Królowie Lechii" promuje on tezę, jakoby wprowadzenie chrześcijaństwa było dla Lechitów katastrofą i wprowadzeniem systemu de facto niewolniczego." link: https://pl.prepedia.org/wiki/Janusz_Bieszk. Część wiadomości prowadzi do stron rosyjskojęzycznych dotyczących niedawno powstałych sekt religijnych związanych z tak zwanym neopogaństwem. Ja zacząłem poszukiwania od strony http://www.anastazja.org/saw.php. Ponadto, pan Bieszk, autor kilku cytowanych przez Autora wpisu książek, opiera się w swoich wnioskach na pojedynczych źródłach które już od pierwszej połowy XIX wieku określane są jako skutki żartów bądź produkt oszustów (np. sprawa Kroniki Prokosza, uważanej za fałszywą, wiązana z nazwiskiem oszusta Piotra Dyamentowskiego). Osobnym problemem jest literatura staroindyjska (Wedy), zapewne trudno dostępna, ponadto jak się niedawno dowiadywałem, w większości dotychczas nie przetłumaczona na język polski, a więc dla większości z nas niedostępna. 

Udało mi się za to znaleźć źródło nazwy "Huna". Nazwa "terrany huńskie" została wprowadzona przez szwajcarskich geologów Jurgena von Raumera i G. Stampfliego, który zauważył, że grupują one większość ziem, które miliony lat później zostały spustoszone przez Hunów Attyli. Dotyczy ona dwóch prehistorycznych mikrokontynentów istniejących od późnego syluru do późnego karbonu. Link tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Terrany_hu%C5%84skie.

W tym układzie dobrze by było lepiej poznać źródła, gdyż nie wierzę aby intencją Autora wpisu na NP był jakiś żart. Zwłaszcza, że temat jest niewątpliwie szalenie ciekawy.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1553888

to chyba będzie bliżej...ale w ogóle jak widzę sprawę pt. wielka lechia to od razu daje sobie spokój zgodnie z tym co powiedział Stanisław Michalkiewicz, że to ubeckie rzygowiny... czym wywołał swego czasu wściekłość różnych nawiedzonych takich od wielkiej lechii i energi z kosmosu etc.

szkoda czasu i atłasu

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#1553894

pozwolę sobie wyjaśnić: gdy znajduję ciekawą wypowiedź, interesuję się nią i grzebię dalej. Choć domyślam się że Autor, którego szanuję, nie jest raczej zawodowym historykiem, mam dla niego szacunek bo skądinąd znam wypowiedzi uznanych fachowców w pewnych dziedzinach nauki którzy wypisują niewiarygodne bzdury. I które im drukują tak zwane "dobre czasopisma", powszechnie znane i o zasięgu światowym. Przykładem (związanym zresztą z problemem kosmicznych cywilizacji) jest nieżyjący już, bardzo sławny i popularny amerykański uczony Carl Sagan. I wielu innych oczywiście. Tak więc moja opinia zbliżona jest w tym wypadku do opinii użytkownika Ość. Czasem wydaje mi się że czytając różne teksty znajdę wreszcie odpowiedź, z jakich aspektów ludzkiej duszy i umysłu one wynikają. Ale, podkreślam, nie szydzę z wypowiedzi "naszego" Autora traktując jego wypowiedź wyłącznie merytorycznie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1553901

Jakby żywcem ściągnięta od sponsorowanych przez GRU "profesorów".

I tak dowiadujemy się, że początek cywilizacji dali Rosjanie z Syberii, którzy założyli Sumer i Egipt.

Zabrakło mi tylko historii pierwszego faraona - Władymira Władymirowicza, oraz opisu, jak to Hammurabiemu kodeks dyktował przybysz z północy o imieniu Rurykow..

Że też Erich von Däniken pominął te wątki w swoich książkach...

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1553904

a tak naprawdę był to rosyjski uczony Pietia Goras ;-) pordon lechicki ? czy słowiański ??

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2
#1553919