Libertyńskich lewaków nerwowy atak na Polskę

Obrazek użytkownika Zygmunt Zieliński
Kraj

Dobrze jest na chwilę odejść od wygłupów naszych rodzimych, choć kto wie przez kogo karmionych, „totalnych”, zawsze i wszędzie gardłujących przeciw Polsce, i zajrzeć, co tam robią ci, którzy za Oceanem lub za rzeką ich rozróby przerabiają w dynamit mający rozsadzić nasz kraj. Bo to, że współczesna „Targowica” pracuje na szkodę Polski nie ulega wątpliwości.

I oto, co znalazłem za miedzą !

Poniżej tłumaczę dosłownie pewne teksty, dalej podane w oryginalnej wersji, żeby ktoś nie powiedział, że manipuluję. W zasadzie komentarza to nie wymaga, podobnie, jak biorąc do ręku archiwalny egzemplarz n. p. „Stürmera” czy „Prawdy”, nie musi nam mówić nikt, co tam jest prawdą, a co propagandową papką. Ale chyba jednak na końcu trzeba będzie co nieco wyjaśnić.

Bliskie powszechne potępienie PiSu

“The Catholic Register (Toronto) 1 października 2017-09-29

Kościół na linii walki o wolność. Niepokojący trend ukazujący zagrożenie demokracji w całym świecie.

Autor: Michael Swan

Prawo I Sprawiedliwość, partia w Polsce, podminowuje prawodawstwo i konstytucję tego kraju.

Biskupi polscy dali swe błogosławieństwo populistycznym reakcjonistom w rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, co wywołuje w ustach George’a Weigela niesmak. „Polscy biskupi, którzy bezkrytycznie przygarnęli Prawo i Sprawiedliwość nie idą za nauczaniem społecznym Jana Pawła II, ale zwracają się ku wzorcom z lat 20-tych i 30-tych [ub. wieku – ZZ] i ówczesnego współdziałania Kościoła z państwem – powiedział Weigel”.

https:/freedomhouse.org/

Na temat: Freedom House

„Freedom House jest niezależną organizacją czuwającą nad propagowaniem wolności i demokracji w całym świecie.

Analizujemy wyzwania wobec wolności, występujemy na rzecz zwiększenia politycznych i obywatelskich praw do wolności, i wspieramy działaczy przodujących w obronie praw człowieka i promujących demokratyczne przemiany. Założony w 1941 r., Freedom House był pierwszą amerykańską organizacją dla promowania globalnego rozwoju wolności. Uznajemy, że wolność możliwa jest tylko w demokratycznym środowisku politycznym, gdzie rządy są odpowiedzialne wobec własnych narodów; rządy prawa dominują; gwarantowane są wolność wypowiadania się, stowarzyszeń, wierzeń, podobnie jak prawa mniejszości i kobiet. Więcej jak 2,5 miliarda ludzi żyje w krajach, które Freedom House określa jako „nie wolne” – więcej niż 1/3 populacji światowej”.

Pluralizm atakowany. Atak na wolność prasy w Polsce.

Autorka Annabelle Chapman.

(Annabelle Chapman jest warszawską dziennikarką publikującą na tematy ekonomiczne i międzynarodowe.

POLSKA STAŁA SIĘ W POJĘCIU AUTORYTARNIE USPOSOBIONYCH PRZYWÓDCÓW ISTOTNYM POLEM WALKI O KONTROLĘ NAD DEBATĄ POLITYCZNĄ I OGRANICZENIEM PLURALISMU MEDIALNEGO

https://freedomhouse.org/report/special-reports/assault-press-freedom-po...

Kluczowe konkluzje

+ Polska stała się istotnym polem walki w staraniach autorytarnie usposobionych

przywódców o kontrolę nad debatą polityczną i ograniczeniem pluralizmu medialnego.

+ Prawo i Sprawiedliwość stara się o kontrolę nad mediami jako część szerszego uderzenia w celu osłabienia, opanowania, zneutralizowania i wyciszenia niezależnych głosów. Odrzucając niezależność mediów rząd pogłębia polaryzację w Polsce.

+ Losy wolności mediów w Polsce będą zwiastunem albo kontynuacji postępów

populistycznego autorytaryzmu w świecie, albo zwrotu ku nowej erze elastycznego demokratyzmu.

+ Unia Europejska i sprzymierzeńcy Polski, w tym Stany Zjednoczone, powinny zdać sobie sprawę z tego, że najlepszym interesie Polski jest uznanie niezależności mediów i dopuszczenie różnorodności poglądów.

[NEAR UNIVERSAL CONDEMNATION OF PIS

The Catholic Register (Toronto)

Oct. 1, 2017

Church on the edge of freedom fight

Disturbing trend sees democracy threatened around world

by Michael Swan

...

the Law and Justice Party of Poland underemine that country's judiciary and constitution

...

When Polish bishops give their blessing to the populist reactionaries in the governing Law and Justice Party, it leaves a sour taste in George Weigel's mouth. "Polish bishops who uncritically embrace Law and Justice are not following the social doctrine of John Paul II, but falling back on 1920s and 1930s patterns of Church-state interaction in Poland," he said.

...

===

https://freedomhouse.org/

ABOUT FREEDOM HOUSE

Freedom House is an independent watchdog organization dedicated to the expansion of freedom and democracy around the world.

We analyze the challenges to freedom, advocate for greater political rights and civil liberties, and support frontline activists to defend human rights and promote democratic change. Founded in 1941, Freedom House was the first American organization to champion the advancement of freedom globally.

We recognize that freedom is possible only in democratic political environments where governments are accountable to their own people; the rule of law prevails; and freedoms of expression, association, and belief, as well as respect for the rights of minorities and women, are guaranteed. More than 2.5 billion people live in countries that Freedom House designates “Not Free,” more than a third of the globe’s population.

PLURALISM UNDER ATTACK:
THE ASSAULT ON PRESS FREEDOM IN POLAND

BY ANNABELLE CHAPMAN

Annabelle Chapman is a Warsaw-based journalist writing for The Economist and other international publications.

Poland has become a crucial battleground in the drive by authoritarian-minded leaders to gain control over political discourse and limit media pluralism.

https://freedomhouse.org/report/special-reports/assault-press-freedom-po...

Key Findings

Poland has become a crucial battleground in the drive by authoritarian-minded leaders to gain control over political discourse and limit media pluralism.

The Law and Justice government has sought to control the media as part of a broader push to weaken checks and balances and silence independent voices. By rejecting the media’s independence, the government is deepening polarization within Poland.

The fate of media freedom in Poland will herald either the continued march of populist authoritarianism around the world or a turning of the tide and a new period of democratic resilience.

The EU and Poland’s allies, including the United States, should make clear that Poland’s best interests lie in respecting the media’s independence and allowing a diversity of views to flourish.]

...

Wyżej zrelacjonowane wypowiedzi, to tylko nieliczne próbki tego, co głównie w amerykańskich i kanadyjskich czasopismach wypisuje się o Polsce. Można to uznać albo jako płytę nagraną przez polskich, a przynajmniej mieszkających w Polsce, lewaków i ferajnę pozbawioną możliwości okradania Polski, a tęskniącą do odzyskania tej możliwości, albo też jako inspiracje płynące z lewactwa światowego, rozwścieczonego tym, że Polska wyrywa się ze szponów kolonizatorów i apostołów „nowych wartości europejskich”, czyli żadnych, gdyż Europa bez korzeni i tożsamości jest uschłym drzewem. "Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?" (Łk 23). Wiemy kto był adresatem tych słów Chrystusa. Dziś może być nim Europa, której nowi moderatorzy są już nie ante portas lecz intra muros, czyli w jej wnętrzu. A pan Weigel śmie przywoływać nauczanie społeczne Jana Pawła II, przeciwstawiając je naprawie Rzeczypospolitej z takim trudem dziś dokonywanej nie przez Prawo i Sprawiedliwość, ale przez Naród Polski, ten zdrowy, zatroskany o swój byt, a nie tę jego część schorowaną latami PRL i oszukańczej zmiany roku 1989. Pan Weigel jest tu autorytetem?! Jeśli zna Polskę, tak jak znał Jana Pawła II, o którym sporo napisał, zwłaszcza to, co uchwycił na korytarzach Watykanu i w zaułkach Rzymu, to nic dziwnego, iż nie wie, jakie były te wzorce postawy Kościoła po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.. Zresztą dyskusja byłaby tu wyważaniem otwartych drzwi. Oczywiście pan Michael Swan czerpie wiedzę o kościele w Polsce rzekomo ze sprawdzonego źródła, tyle tylko, że nie jest to wiedza na wynos, bo ta musiałaby być już lepszej jakości.

A co do Freedom House, to być może miała ta organizacja, a nawet może nadal ma, szlachetne cele, ale wiedzę o tym co dzieje się w Polsce czerpie od tych, którzy za wszelką cenę chcą widzieć Polskę jako swój ogródek wydzierżawiony od folwarku unijnego. Jeśli w Polsce istnieje ograniczenie swobody mediów i w ogóle wolności, to jak Freedom House postrzega media, n. p. niemieckie będące psem łańcuchowym rządu? Gdzie natomiast widzi ograniczenie wolności w Polsce, skoro na ulicach nie ustaje zadyma organizowana nie wiadomo w końcu przez kogo i za co, a jasne jest tylko jedno: chęć siania zamętu i blokowania reform dla Polski tak koniecznych, jak powietrze dla człowieka. To samo zresztą odnosi się do bezczelnych ingerencji w tak palącą dziś reformę sądownictwa, pozostawionego w postaci nienaruszonej od czasów komunistycznych, gdyż do dziś nie wiadomo, kto z sędziów i jurystów kiedyś szkodził obywatelom tego kraju i jemu przede wszystkim.

I w końcu Freedom House, pani Chapman (widomo co wypisuje, ale kim jest?), pan Weigel i tylu innych będących w czyjejś służbie, ale z pewnością nie prawdy, powinni jednak z imię elementarnej uczciwości czerpać wiedzę o Polsce nie z haseł propagandowych, ale z pierwszej ręki, zwłaszcza od zwyczajnych Polaków, z ulicy, czemu „totalna” przecież nie przeczy, bo chce zdobyć władzę z pomocą „ulicy i z zagranicy”. Konsekwentnie się tego trzyma, dlaczego więc jej protagoniści nie idą jej śladem i nie relacjonują tego, co na polskich ulicach się dzieje i co sami robią, żeby tak się działo?

Wszystko to razem jest wprost obrzydliwe. Już nie dlatego, że maczają w tym swe mocno zabrudzone paluchy ludzie z polskim obywatelstwem. Tacy zawsze bywali i zawsze koniec ich bywał taki sam. Ale organizacje ogólnoświatowe, które tak wysoko noszą głowę winny lepiej dbać o swój image. Wypisywanie bzdur w postaci wrzasku o tępienie wolności prasy, czy w ogóle wyrażania własnych opinii w kraju, gdzie ukazuje się „Newsweek”, „Gazeta Wyborcza”, „Krytyka Polityczna”, niezliczona ilość pism szkalujących Polskę, będących periodykami polskojęzycznymi, gdyż właściciele ich są za miedzą, gdzie działa szereg stacji TV i rozgłośni wrogich wobec rządu, gdzie na ulicach wyżywają się do woli różni frustraci walący nogami w płotki policyjne, gdzie nic nie dzieje się ludziom oczerniającym swój (mam nadzieję) kraj po całym świecie, a więc pisanie czegoś wręcz przeciwnego wobec takiej rzeczywistości polskiej widocznej gołym okiem, to już nie kłamstwo, ale wyjątkowy faryzeizm, kto wie czy stosowany przez takich mistrzów obłudy, jak Goebbels czy propaganda sowiecka.

Tylko wam pogratulować „apostołowie wolności, demokracji, równości i prawa na usługach złodziei i gangsterów”. Z pewnością zbawicie świat i siebie, a nas nie zbawiajcie.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:12)

Komentarze

Choć po wojnie się mocno rozmnożyli

To skutek sowiecko- germańskiej kaszy

POdawanej by lepiej od  nas żyli

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1549306

Jak to jest, że "wolny świat" nie kupił retoryki Goebbelsa ? Bo, nie chciał ? Bo był taki mądry ?!

To, jak to jest, że spora jego (tego "wolnego i demokratycznego" )część kupuje (niczym nie popartą) retorykę Gazety Wyborczej, Krytyki Politycznej ?!

Bo jest to wygodne ? Bo jest oparte na lęku przed zmianą obrazu jaki został utrwalony ?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

#1549309

To trudne pytanie, ale można zaryzykować odpowiedź. Retorykę Goebbelsa kupiło sporo,tylko Hitler wojny nie wygrał. Stalin wygrał, dlatego retorykę sowiecką kupiło przynajmniej tylu albo i więcej co retorykę GW czy Krytyki, zresztą całego "obozu ocalenia komuny bez aparatu". 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1549328

....troszczysz się o tak wiele a potrzeba tylko jednego. Potrzeba ogłoszenia Chrystusa - Królem Polski. Wtedy wszystkie problemy będą rozwiązane. Niedziele będą wolne od niewolniczej pracy, aborcja będzie zakazana, nie będzie nam grozić eutanazja i śluby homoseksualne. Gender wyleci ze szkół a wejdzie katecheza, wróci pojęcie autorytetu i rodzice oraz nauczyciele nie będą się bać uczniów, może nawet wróci do seminariów przysięga antymodernistyczna i.t.d ...Jednym słowem same korzyści.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1549333

A ja jednak powtórzę za Kazimierzem Brodzińskim: czyń każdy w swoim kółku co każe duch Boży, a całość sama się złoży

i za Księgą Rodzaju:: czyńcie sobie ziemię poddaną. 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1549421