RADOSNEGO ALLELUJA!

Obrazek użytkownika Kapitan Nemo
Blog

Życzę wszystkim Radosnych Świat Zmartwychwstania Pana Jezusa - Zbawiciela Świata i jedynego drogowskazu w naszym życiu!

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.9 (głosów:26)

Komentarze

Podoba mi się!
14
Nie podoba mi się!
0

Wielkie nazwiska uprawdopodobniają największe idiotyzmy, gdyż tłum ma naiwną pewność, że wielcy ludzie bredzić nie mogą. (Zbigniew HERBERT)

#1537231

i mokrego poniedziałku :-)

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

... to przyjemne czasami żyć marzeniami twardo stąpając po ziemi...

#1537238

Wizerunek Chrystusa z całunu turyńskiego dowodzi, że Jezus w cudowny sposób Zmartwychwstał, pozostawiając nam swoje odbicie. Ale to nie wszystko...

Śmierć Jezusa - w kontekście Jego Zmartwychwstania - nadała sens śmierci. Nie jest to akt definitywny. To najważniejszy moment w życiu człowieka na ziemi - przed przejściem na drugą stronę. Dlatego śmierć niczego nie zamyka. Ona otwiera przed każdym nową perspektywę. O tej perspektywie mówił właśnie Jezus. Mówiąc lapidarnie - to Jezus jest perspektywą Nieba - po przejściu na drugą stronę życia.

Jezus swoją męczeńską śmiercią nadał także sens cierpieniu. W cierpieniu, którego symbolem jest Krzyż, zawiera się całe człowieczeństwo. A więc ten rodzaj bytu, który zmierza ku świętości. Jego przeciwieństwem jest zezwierzęcenie i utrata perspektywy na spotkanie z Panem.

Podążając za Nim, podążamy zatem drogą Jego cierpienia. Jednak cierpienie nam zadane - nie jest ponad nasze siły. Nawet, gdy go sami nie doświadczymy - nie zwalnia to nas z pomocy cierpiącym...

Z tych wszystkich względów - właśnie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa - to sens naszej wiary. Wiary, opartej na Ewangelii i rozumie. A także na pozostawionym nam wizerunku Pana...

Podoba mi się!
14
Nie podoba mi się!
0
#1537246

I ja życzę radosnego i rodzinnego przezywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień roku...

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1537249

Zdrowych spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Wielkanocnych.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1

zawiedziony

#1537252

Pan Zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Wielkie dzięki Kapitanie Nemo za życznia. I my z żoną Marią składamy Tobie i rodzinie, znajomym i przyjaciołom radosne życzenia błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Z Panem Bogiem

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1537254

Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym "Alleluja". Wszystkiego najlepszego na Święta dla Pana  i Pańskiej Rodziny!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1
#1537271

Z wzajemnoscią i wzajemnym rozumieniu nurtujacych nas zagadnien poruszanych na tym portalu.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze zaświeci słoneczko

#1537284

Z wzajemnoscią i wzajemnym rozumieniu nurtujacych nas zagadnien poruszanych na tym portalu.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze zaświeci słoneczko

#1537285

I dla Ciebie również Wesołych, zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych! Niech się święci Alleluja! :)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

#1537289

Dziękuję! Życzę Ci zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych! 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Ratujmy Nasze Polskie Lasy!
AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion

#1537292

Informacja ze strony:https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/16/alarm-banksteria-che...

"Wygląda na to że banksteria? chce przejąć defnitywnie Komisję Nadzoru Finansowego i podporządkować ją NBP, przejmując tym samym stery od rządu w zakresie zadań z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego, kapitałowego i emerytalnego w Polsce!!! Czy najważniejsze kompetencje rządu będą już wkrótce oddane pod władze banksterów??!! Na to się zanosi! Konieczna masowa akcja informacyjna wśród społeczeństwa! Nie można do tego dopuścić!

Informacja ze strony:http://wgospodarce.pl/opinie/35415-rzad-nie-powinien-pozbywac-sie-instru...

„Rząd nie powinien pozbywać się instrumentu jakim jest KNF” autor: Janusz Szewczak

„Do Sejmu wpłynął projekt podporządkowujący i włączający Komisję Nadzoru Finansowego do Narodowego Banku Polskiego. Komisja Finansów Publicznych nie zdążyła zapoznać się z tym projektem.

Zdziwienie i wątpliwości budzi pozbycie się tak poważnych instrumentów, które skutecznie oddziałują na rynki, banki oraz firmy ubezpieczeniowe. Przeniesienie KNF do tak poważnej instytucji, jaką jest bank centralny, będzie skutkować relacjami wpływającymi na rynki. NBP wchodzi przecież w pewne relacje z bankami komercyjnymi i udziela im pomocy.

Jest to wielkie wyzwanie i bardzo duża operacja logistyczna. Nie jest to wyłącznie zmiana prawna, ponieważ dotyczy olbrzymiego obszaru – giełdy, domów maklerskich, spółek skarbu państwa, firm ubezpieczeniowych, itd. Narodowy Bank Polski miałby decydować o tym, kto będzie zatwierdzony na stanowisko danego banku lub firmy ubezpieczeniowej – co do tej pory było domeną pracowników KNF, którzy podlegali bezpośrednio Premierowi i Rządowi. Zobaczymy, jaki będzie kształt projektu i co znajdzie się w zapisach. Operację należy bardzo poważnie przedyskutować – również publicznie – oraz przeanalizować w gronie ekspertów. Jednak ze względu niebezpieczeństwa i kształtowanie się polityki, takim narzędziem powinien dysponować rząd.”

Komentarz pod artykułem: „Cofamy się wstecz do 2006 r. Niech poczytają Konstytucję RP, gdzie jest napisane jaka jest rola NBP. Tam się nie przewiduje zadań z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego, kapitałowego i emerytalnego. BRAWO Panie Januszu do kosza z takimi postGINB-owskimi pomysłami i gniotami legislacyjnymi!!!!”

„Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.” https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Nadzoru_Finansowego
Ze strony: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/16/alarm-banksteria-che...
„Od 1 stycznia 2008 funkcje nadzorcze nad polskim sektorem bankowym sprawuje” Komisja Nadzoru Finansowego.” https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Bank_Polski

„W 2006 dokonano dalszej integracji nadzoru nad rynkiem finansowym – zlikwidowano Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, tworząc w ich miejsce nowy organ nadzoru zintegrowanego Komisję Nadzoru Finansowego odpowiedzialny za nadzór emerytalny, ubzpieczeniowy i nad rynkiem kapitałowym. Przyjęto przy tym konstrukcję regulacji wielostopniowej – regulacja dotycząca organu nadzoru nad rynkiem finansowym zawarta jest w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, natomiast regulacje dotyczące nadzoru nad poszczególnymi segmentami rynku finansowego – w ustawach sektorowych, w tym w ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowymi i nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczonych. Zgodnie z regulacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym kolejnym krokiem w integracji nadzoru nad rynkiem finansowym było przeniesienie w 2008 do Komisji Nadzoru Finansowego także nadzoru bankowego i nad instytucjami pieniądza elektronicznego i likwidacja Komisji Nadzoru Bankowego oraz pozostającego dotychczas w strukturach Narodowego Banku Polskiego Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Finansowego stała się także organem nadzoru uzupełniającego. Nadzór zintegrowany rozszerzono następnie o nadzór nad agencjami ratingowymi i nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych.” https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadz%C3%B3r_nad_rynkiem_finansowym_w_Polsce
Teresa Garland"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-3

Niepoprawny antykonformista - IDEA i MYŚL - jedyne co nas łączy w tej wojnie informacyjnej i dzięki nim zwyciężymy.

#1537354