Co wynika z postanowienia Prokuratury o ekshumacjach.

Obrazek użytkownika Romek M
Kraj
http://stanzag.salon24.pl/733741,czas-dokumentow-ekshumacje

 

Pan Stanisław Zagrodzki opublikował na swym blogu pismo jakie otrzymał z Prokuratury Krajowej. Jest to Postanowienie o dopuszczenie dowodu z opinii Biegłych.

 

Prokurator Prokuratury Regionalnej Robert Bednarczyk postanowieniem z dnia 7 października 2016 roku powołał bowiem Zespół składający się z czternastu Biegłych z zakresu medycyny sądowej, w celu przeprowadzenia w odniesieniu do ofiar tzw. „katastrofy smoleńskiej”:

 

1) radiologicznego obrazowania przestrzennego, oględzin i otwarcia zwłok w celu:

a) określenia przyczyny zgonu, mechanizmu oraz okoliczności powstania stwierdzonych u ofiar obrażeń ciała, w tym także ich przeżyciowego lub pośmiertnego charakteru, a także stwierdzenia czy powstały one w miejscu i czasie zaistnienia katastrofy lotniczej będącej przedmiotem postępowania.

 

Mój komentarz: z punktu 1a) wynika, że Prokuratura nie zakłada z góry ani żadnych konkretnych przyczyn śmierci (np. wybuch samolotu czy zderzenie statku z ziemią), ani też tego, w jaki sposób członkowie Delegacji zginęli. Nie sugeruje też, skąd wzięły się u ofiar obrażenia, oraz tego kiedy (czy za życia, czy już po śmierci) one powstały. Nie zakłada też z góry, że musiały one powstać podczas takiego czy innego zdarzenia. Punkt pierwszy jest otwarty i właściwie nie narzuca Biegłym niczego. Mają oni badać ciała tak, jak gdyby nie znane były żadne okoliczności odnalezienia zwłok. Rzecz jasna biegli wiedzą czyje ciała badają, ale są całkowicie wolni i nieskrępowani w wydaniu swej opinii. Jest to bardzo ważne, jeśli chcemy uzyskać prawdę materialną.

 

b) stwierdzenia, czy ujawnione obrażenia wskazują na ich powstanie w wyniku uderzenia statku powietrznego o powierzchnię ziemi i fragmentacji podzespołów konstrukcyjnych samolotu, bądź przedmiotów znajdujących się na pokładzie.

c) stwierdzenia czy poddane badaniom zwłoki mają obrażenia charakterystyczne dla eksplozji materiałów wybuchowych, łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii. 

 

http://stanzag.salon24.pl/733741,czas-dokumentow-ekshumacje

 

 

Mój komentarz: podpunkty 1b) i 1c) odnoszą się do opinii Biegłych w stosunku do dwóch hipotetycznych ale i najbardziej rozpowszechnionych teorii przebiegu katastrofy: teorii KBWLLP Jerzego Millera i ZP Antoniego Macierewicza. Od razu śpieszę wyjaśnić dlaczego mówię o teoriach JM i AM. Otóż jeśli nie ma dostępu do żadnych środków dowodowych, a wszystko na czym opierały się przy formułowaniu swoich wniosków obydwa zespoły to tylko protokoły, kopie i niezweryfikowane fotografie otrzymane od Rosjan, to możemy mówić wyłącznie o hipotezach. Pierwszym istotnym środkiem dowodowym jaki możemy mieć w tej sprawie to właśnie ta opinia Biegłych, której wydanie zleciła PK.

 

d) stwierdzenie czy technika prowadzenia oględzin i otwarcia zwłok przez biegłych rosyjskich była zgodna z aktualnymi standardami, a opracowane, w oparciu o te badania końcowe wnioski opinii sądowo-lekarskich w zakresie obrażeń ciała, mechanizmu ich powstania i przyczyn zgonu, odpowiadają wynikom badań przeprowadzonych przez Zespół Biegłych.

 

Mój komentarz: podpunkt ten odnosi się do oceny przez biegłych nie tyle profesjonalizmu działań biegłych rosyjskich, co skonfrontowania ich wyników z wynikami badań Zespołu powołanego przez PK. Chodzi tu właściwie o ocenę wiarygodności opinii Rosjan.

 

e) ustalenia tożsamości ofiar, poprzez porównanie wyników badań genetycznych z profilami genetycznymi, oznaczonymi we wcześniej fazie postępowania w wyniku badań osób dla nich najbliższych, bądź należących do zmarłych przedmiotów osobistego użytku.

f) pobrana ze zwłok materiału na potrzeby dalszych badań toksykologicznych, histopatologicznych, fizykochemicznych i genetycznych.

 

2) wydania opinii końcowej po przeprowadzeniu czynności opisanych w punktach od 1 do 6, analizie przedłożonej dokumentacji i wyniku badań materiału pobranego ze zwłok w czasie sekcji w zakresie:

a) wskazania obrażeń i mechanizmu zgonu poszczególnych ofiar o zbliżonym charakterze.

 

Mój komentarz: pogrupowanie to umożliwi ustalenie czy była tylko jedna przyczyna śmierci wszystkich Delegatów czy było ich więcej. Bez narzucania Biegłym czy chodzi tu o poszczególne lokalizacje w ramach jednego samolotu, czy też o różne grupy Delegatów.

 

b) wskazania czy, na podstawie doznanych obrażeń oraz miejsca znalezienia zwłok na wrakowisku , można wnioskować w której części samolotu znajdowały się ofiary w chwili jego zderzenia z ziemią.

c) wskazania u których ofiar doznane obrażenia wskazują na to, iż w czasie zderzenia samolotu z ziemią siedziały one w fotelach, miały zapięte pasy bezpieczeństwa, a także wskazania tych, których obrażenia pozwalają na wysnucie wniosków przeciwnych.

d) stwierdzenie czy na podstawie obrażeń ustalonych na zwłokach i ich ułożenia w obrębie wrakowiska, można wnioskować, że samolot w chwili uderzenia w ziemię znajdował się w pozycji odwróconej.

 

Mój komentarz: uszczegółowienie podpuktu 2a), biorące pod uwagę aktualnie rozpatrywane teorie.

 

3) sądowo-lekarskiego badania ciał ofiar przeprowadzić w Zakładach Medycyny Sądowej w Warszawie, Lublinie i Krakowie z udziałem techników sekcyjnych z tych placówek, w nie mniejszych niż trzyosobowe zespołach biegłych, z zastrzeżeniem, że każdy podzespół wyda odrębną opinię po wykonaniu badania w odniesieniu do każdej badanej ofiary.

Mój komentarz: Biorąc pod uwagę że może być od 3 do 5 samodzielnych podzespołów badających ciała. takie niezależne od siebie opinie będą bardzo cenne. Prokuratura będzie miała możliwość skonfrontowania ich ze sobą i stwierdzenia czy wnioski wszystkich podzespołów są podobne, czy rozbieżne, i z czego te potencjalne różnice mogą wynikać.

 

Moim skromnym zdaniem , zadania postawione przez PK Biegłym, zostały sformułowane dobrze.

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:14)

Komentarze

Miala byc zmiana "trzcionki" i co ?

Jeśli ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej mają pomóc w ustaleniu prawdy o okolicznościach tej tragedii to należy je przeprowadzić, ale jeśli to możliwe powinno się także uwzględniać stanowisko rodzin, które ekshumacji bliskich nie chcą.

 

Sprawa jest delikatna i wymaga szacunku. Prokuratura zdecydowała, że zostaną przeprowadzone ekshumacje wszystkich niespopielonych ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Jak tłumaczy - sekcje zwłok mają pomóc w określeniu przyczyn śmierci ofiar, a także katastrofy smoleńskiej. Część rodzin nie zgadza się na ekshumacje. Nie życzą sobie zakłócania spokoju zmarłych. Część uważa, że wszystko już zostało wyjaśnione i nie ma potrzeby przeprowadzać ekshumacji. Niektórzy wprost twierdzą, że cała operacja ma podłoże polityczne – chodzi o szukanie dowodów, że doszło do zamachu, a przy takiej motywacji oskarżają obóz rządzący, że chce zbezcześcić szczątki zmarłych.

Z drugiej strony są rodziny, które od sześciu lat domagają się ekshumacji, przede wszystkim, aby potwierdzić, że w grobie znajdują się zwłoki ich bliskich. Wynika to z faktu, że doszło do zamiany ciał. Dotychczas odbyło się dziewięć ekshumacji i tylko w trzech przypadkach były w grobach właściwe szczątki. Żona jednej z ofiar mówi, że gdy modli się nad grobem męża, ciągle zadaje sobie pytanie czy to jego zwłoki znajdują się w grobie. Dla innych ważny jest też motyw poznania prawdy o okolicznościach tragedii, gdyż uważają, że dotychczasowe ustalenia są nieprawdziwe.

Mamy więc do czynienia z dwoma stanowiskami rodzin w sprawie, która jest bardzo delikatna. Prokuratura ma prawo przeprowadzić ekshumacje nie pytając się o zgodę rodzin. Cały problem wynika z poważnego zaniedbania, zresztą jednego z wielu, prokuratorów, którzy prowadzili śledztwo zaraz po katastrofie. Oni mieli obowiązek uczestniczyć w sekcjach przeprowadzanych przez Rosjan w Moskwie, a ponieważ nie zrobili, powinny się one odbyć ponowne w Polsce. Tymczasem przedstawiciele ówczesnego rządu twierdzili, że to niemożliwe. Była to nieprawda. Gdyby wówczas postąpiono zgodnie z prawem, nie byłoby teraz problemu. Jednak prawo nie może być bezduszne, prokurator ma możliwość odstąpienia od ekshumacji. Dlatego być może należy w pierwszym rzędzie ekshumować szczątki tych ofiar, których rodziny nie zgłaszają zastrzeżeń. A potem, w zależności od wyników, podjąć decyzję czy istnieje konieczność sekcji pozostałych szczątków.

Na pewno najważniejsze jest poznanie prawdy o tym, co się zdarzyło w Smoleńsku, jeśli są do tego potrzebne ekshumacje szczątków ofiar to jak najbardziej należy je przeprowadzić. Jednak trzeba też mieć na względzie wrażliwość części rodzin i gdy to nie będzie konieczne, oszczędzić im kolejnej traumy.

http://gosc.pl/doc/3523420.Spor-o-ekshumacje

 

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Wielkie nazwiska uprawdopodobniają największe idiotyzmy, gdyż tłum ma naiwną pewność, że wielcy ludzie bredzić nie mogą. (Zbigniew HERBERT)

#1523998

zanych przez Rosjan w Moskwie, a ponieważ nie zrobili, powinny się one odbyć ponowne w Polsce. "...

 

Sekcje w Polsce powinny były się odbyć bez znaczenia na to czy w tych moskiewskich uczestniczyli przedstawiciele polskiej strony. Sekcji w Polsce wymagały (i wymagają nadal) polskie przepisy. Seremet miał prawo i obowiązek zarządzić sekcje. Nie zrobił tego. Mało - umył ręce "pierwsze słyszę, że w Polsce są takie przepisy".

Cytuję z pamięci jego słowa. Seremet powinien zostać m.in.za to  pociągnięty do odpowiedzialności. Ma też inne uchybienia w tzw.śledztwie smoleńskim i powinien siedzieć.

Nakaz wykonania sekcji mógł wydać również naczprokwoj Parulski. Też nie zrobił tego. Też powinien za to siedzieć. I nie tylko za to.

Te wszystkie Rzepy, Maksjany, Szelągi itd. - mają siedzieć! 

NPW i OPW to była jedna wielka zmowa i sabotaż! Całe to "śledztwo" to był jeden wielki sabotaż! 

Zleceniodawcy tego rodzaju "śledztwa" też mają siedzieć. 

Jeśli Tusk trzymał łapę na całym "śledztwie" i nim dysponował - to tym bardziej powinien siedzieć. Ma inne grzechy smoleńskie na sumieniu i jakby zsumować ile latek za każdy mu się należy to z 50-60 by się zebrało. 

Nie jest dobrze, że dopiero po ponad 6 latach ta procedura zostanie wykonana ale... gdyby oni wtedy zrobili sekcje to ogrom strat na rzecz śledztwa byłby niewyobrażalny. By wyszło jak z trotylem. Albo jak ze skasowanymi sms-ami, telefonami i bilingami z 10 kwietnia 2010. 

Czas odświeżyć wiedzę, wracając do naszych starych notek, tych po kwietniu 2010. Może Halickiemu podesłać żeby nie zadawał durnych pytań, albo tej flądrze  Śledzińskiej Katarasińskiej. I ich kumplom partyjnym...   

 

Pozdrawiam.

 
 
Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1524040

Też tak uważam. Powinno się wytoczyć przeciwko nim postępowanie karne. I to nie za zaniedbanie, bynajmniej, ale za celowe działania na szkodę RP. 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0
#1524055

 Witam! Tu nie ma żadnych niejasności,bo mamy jasną decyzję prokuratury. Również nie powinno się kierować żadnymi przesłankami co do kolejności ekschumacji ,bo stworzy się paliwo dla winnych celowych poleceń. To byłby żer dla powstania różnych komitetów w swojej obronie na plecach rodzin ofiar.Co do winnych, Ja nie widzę tu żadnych zaniechań,Tu widać zdecydowanie jawną zdradę Polski! To były haniebne celowe działania. Winnych pod sąd! Pozdrawiam!

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

ronin

#1524061

Ja też nie widzę zaniedbań, tylko celowe działania. Napisałem to jasno. 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1524062

Największe błędy popełnili Rosjanie - jak mogli tak się mylić? Słowianie mają tendencje do bylejakości, ale wschodni Słowianie to już patologia. Jeśli wiadomo było, że sekcje powinny być przeprowadzone w Polsce, czyli przed pogrzebami, to dlaczego NIKT tego w mediach nie powiedział?! Ani dziennikarze i niezależni prawnicy, ani przedstawiciele rządzących partii, ani PiS??? Dlaczego prawnicy i politycy PiS nie zaprotestowali? Nie znali prawa dot. ponownej ekshumacji w Polsce? Dlaczego prok. Pasionek tym się wówczas nie zajął i kto mu temat ekshumacji teraz podpowiedział? A pana Seremeta to chyba PiS postawił na szczycie temidy, więc pomyłka kadrowa PiS?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4

Mirosław Naleziński

#1525429

chcieć nim być". L.Kaczyński.

To dlaczego Jego brat tak dzieli Polaków? Tak podzielonego narodu nie można traktować poważnie w Europie i na świecie.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4

Mirosław Naleziński

#1525431

... w trzech przypadkach były w grobach właściwe szczątki." Ładnie TYLKO.

30%!

Przepraszam za czcionkę. Próbowałem zmienić to u siebie, ale przy kopiowaniu coś się zmienia, Popracuję nad tym zatem jeszcze/

A co do odpowiedzialności karnej i cywilnej poprzedniej ekipy, to święta racją.  Powinni odpowiadać!

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
0
#1524052

"Przepraszam za czcionkę. "

oby to bylo ostatni raz :-)))))))

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Wielkie nazwiska uprawdopodobniają największe idiotyzmy, gdyż tłum ma naiwną pewność, że wielcy ludzie bredzić nie mogą. (Zbigniew HERBERT)

#1524150

Dzielenie narodu to dopiero się zacznie, jak w sekcjach zwłok okaże się, że 59 zwłok jest zamienionych z czego 11 jest spopielonych nie tych co trzeba. Wtedy dopiero się zacznie, jak wyjdzie, że 87 rodzin pochowało nie swoich. Mord smoleński zejdzie na plan drugi. Taki los ludziom zgotowały ubeckie dynastie przywleczone w ’44 na ruskich tankach, razem z wszami i WSI.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

panMarek

#1524304