Alternatywa Konserwatywno-Narodowa - blog

Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee
  1. Prawo krwi obowiązuje przy nabywaniu obywatelstwa polskiego
  2. W przypadku małżeństw mieszanych dopiero trzecie pokolenie nabywa prawo do obywatelstwa, pod warunkiem, że nikt nie opuścił Polski na dłużej niż  jeden rok.

Prawa obywatela

  •  prawo do głosowania
  • prawo do kandydowania na posła i senatora
  • prawo do pracy w urzędach państwowych i...
4.9
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.9 (głosów:7)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee
Wojsko Polskie przestaje istnieć z dniem 31.12._____ o godzinie 0:00. W dniu 01.01_______ 0 godzinie 0:00:01powstają Narodowe Siły Zbrojne. Wszyscy zawodowi żołnierze, podoficerowie, oficerowie i generalicja z którymi nie zostaną podpisane nowe kontrakty zostaje przeniesiona do cywila, ale nie do rezerwy czy w stan spoczynku. Szczególnie przydatna kadra podoficerska i oficerska może być...
4.7
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.7 (głosów:8)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee
Ustawa wprowadzająca JOW-y praktycznie nic nie daje, bo będzie to tylko ustawa która dziś zostanie wprowadzona, a jutro zostanie "wyprowadzona" inną ustawą, i to być może nawet przez ten sam Sejm.   Inaczej rzecz się ma, kiedy JOW-y zostają połączone z nową ordynacją wyborczą, która to zostaje połączona z nowym podziałem administracyjnym kraju, i to wszystko razem, jako jedno zostaje zapisane w...
4.25
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.3 (głosów:8)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee
Dlaczego należałoby umieścić system edukacji młodych Polek i Polaków w Konstytucji? Odpowiedzź jest dużo prostsza niż wydawałoby się. Trzeba koniecznie zatrzymać wynaradawianie polskich dzieci! Trzeba koniecznie zatrzymać "parade napraw i reform" systemu edukacjii, bowiem co jeden minister lub ministra to dostaje fijoła na punkcie "reform". W normalnym kraju regulują to ustawy, w Polsce po ponad...
3.7
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.7 (głosów:7)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog
POLITYKA PIASTOWSKA CZY JAGIELLOŃSKA. Bardzo wiele mówi się w jakim kierunku winna póść Polska. Jaką politykę prowadzić. Piastowską czy Jagiellońską. Przecież  jadna nie wyklucza drugiej. Z tym, że aby prowadzić efektywną politykę jagiellońską, pierwszeństwo powinna mieć polityka Piastowska. A tak wogóle to chyba czas najwyższy uściślić jaką polityką oznaczają te dwa terminy, bowiem co jeden...
4.95
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:13)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog

Czas już napisać coś o tym czwartym modercy Polaków. Kto wie czy nie najgorszym. Atakującym i zabijającym z ukrycia, po cichu. Zabijający ludność cywilną i wykrwawionych żołnierzy. Robiących dywersję na tyłach. Mordujących skrytobójczo i pod osłoną innych. Nienawidzących Polaków tylko dlatego że kiedyś ci sami Polacy udzielili ich przodkom gościny i pomogli przetrwać w momencie kiedy cała...

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:11)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog
Siły ukraińskich Nacjonalistów były liczne i zdecydowane przeprowadzić czystkie etniczną na Polakach, a dokładniej chodziło o wymordowanie Polaków i Polek począwszy od kołyski a skończywszy na zniedołężniałych starcach i wszystkiego co pomiędzy. Ściśle współpracowali w ludobójstwie Polaków zarówno z Nimcami, jak i Rosją. W przypadku Niemców utworzone zostały oddziały Waffen SS złożone z...
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:9)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog
Drugim mordercą Narodu Polskiego były Niemcy. W przypadku Niemiec skoncetrujmy się tylko na II wojnie światowej, którą  to wywołały właśnie Niemcy. Wcześniej  Niemcy germanizowały Narod i tereny które przypadły im po rozszarpaniu Rzeczypospolitej, wraz z Rosją i Austro-Węgrami. Co ciekawe żaden z tych "bohaterów" nie próbował wojny z Polską sam, zawsze w kupie. Wiedzieli bowiem jedno. Oddzielnie...
4.65
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.7 (głosów:14)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog


Oprócz wcześnejszych i późniejszych masowych mordów i wywózek, od 1944 roku zaczęła się masowa grabież majątku narodowego Polski, bo za takowy można uznać majątek na ziemiach zachodnich.


Źródło.
Biuro Analiz Sejmowych
OPINIA ZLECONA
Dr hab. Zygmunt Woźniczka
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zakład Teorii i Historii Kultury
Nr...

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:9)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Blog
ROSJA 1  LUDOBÓJSTWO   Palmę pierwszeństwa w ludobójstwie narodu Polskiego bezapelacyjnie dzierży Rosja. Carska czy sowiecka, żadna różnica. Tylko w ciągu ostatnich 200 lat Rosja wymordowała lub wywiozła na Syberię lekką ręką licząc ok. 3 do 5 milionów Polaków lub osób pochodzenia polskiego.   Po każdym Powstaniu dziesiątki tysięcy było wywożonych na Syberię.  Powstanie...
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:5)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Kraj
           W niedługim czasie nastąpi próba wrzucenia projektu Nwej Konstytucji RP na Niepoprawnych, i tylko na niepoprawnych. Projekt Konstytucji idzie bardzo daleko. Jest bardzo innowacyjny w wielu aspektach. Pewnych rzeczy nie ma w innych konstytucjach. Z prostej przyczyny. Warunki Polskie są bardzo specyficznymi warunkami. tutaj połowiczne załatwienie czegokolwiek nie ma najmniejszego sensu....
4.7
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.7 (głosów:11)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee

Art. 11.
1.    Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
2.    Finansowanie partii politycznych jest jawne i nie może być z budżetu Państwa.
3. Partie mogą się utrzymywać...

3
Twoja ocena: Brak Średnio: 3 (głosów:2)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee

Rozdział I
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Art. 1.
1.    Państwo Polskie jest Rzeczpospolitą.
2.    Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
3.    Religią panującą jest religia rzymskokatolicka.
4. Żaden z rodziałów, punktów, podpunktów i paragrafów Konstytucji nie może być zmieniony przez Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe, Prezydenta czy grupę obywateli...

2.35
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.4 (głosów:3)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee

Preambuła
W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego
My, Naród Polski,

wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3 Maja,

 do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

...

3.15
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.2 (głosów:6)
Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee

AK-N. Co to jest? Jest to grupa ludzie, którzy doszli do wniosku, że czas najwyższy zbudować solidne podstawy dla działania Państwa Polskiego. A tą podstawą powinna być Konstytucja. Po wielu dyskusjach, doszliśmy do następnego wniosku, że musi to być Konstytucja typu republikańskiego z bardzo silną władzą wykonawczą. W tym przypadku całą władzę wykonawczą ma sprawować Prezydent. Wszystkich...

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)