TRAKTAT O ŻYDACH.

Obrazek użytkownika Zyga Dulski
Idee

I. KIM SĄ DLA ŚWIATA ŻYDZI ?

Tytułem wstępu.

Zachowanie żydów od zawsze budziły skrajne emocje wśród Polaków
prowokując antysemickie nastroje. Wydaje się, że negatywne postawy
moich rodaków wynikają nie tylko z uformowania osobowości żydów
według ich religii i wartości czy izolowanie się od społeczności gojów
ile z naszej bezsilnej wściekłości wynikającej z „porażającej dominacji”
żydów w obszarach nauki, kultury, branży finansowej oraz handlowej.

Książka ks. dr Stanisława Trzeciaka która była przedmiotem moich
ubiegłorocznych „wielkopostnych refleksji” wydana na kilka miesięcy
przed wybuchem drugiej wojny światowej, aż do dnia dzisiejszego nie
utraciła aktualności. Winna stanowić lekturę obowiązkową myślącego
Polaka. Przedmiotem głębokiej refleksji nad mentalnością braci żydów.

Starając się w niczym nie uchybić autorowi ponadczasowej książki
- wybitnemu znawcy problematyki judaizmu w Polsce, pozwoliłem
sobie przytoczyć na potwierdzenie aktualności spostrzeżeń autora
książki jakże wizjonerskie strofy naszego „niepokornego blogera”,
współczesnego Norwida, piszącego pod pseudonimem Lwow47 -
dodając od siebie ledwie opakowanie myśli dwóch gigantów oraz
koślawe rymy dla poprawienia walorów estetycznych wywodu.

„Talmud o gojach, a kwestia żydowska w Polsce”; ks. dr Stanisław
Trzeciak; Wydawnictwo „Ojczyzna”, Warszawa 1983 rok.

WYBRANI CZY ODRZUCENI ?

Oni już nie muszą przychodzić do nas nocą
by nas zaskoczyć w czasie snu oni już tu są!
z wielkim wypchanym plecakiem nienawiści
z historią jak śmiertelną i ołowianą łzą

Nadstawiamy kolejny policzek. Lwow47

Tezy o uprzywilejowaniu żydowskiej nacji, żadną miarą nie można
obronić. Żydzi stracili dziejową szansę przez grzech wiarołomstwa
- byli odrzuceni przez Boga i jako naród zanegowani. Często słychać
o czynach ksenofobii albo o antysemityzmie gorzkie słowa. Jednakże
nikt poczciwy nienawiści do żydów w swoim sercu nie chowa.

Toksyn urazy nie pielęgnuje, planów zemsty w głowie nie nosi. Nikt
poczciwy nie występuje przeciwko żydom jako ludziom, odmiennej
kultury i narodowości. Bo można taką zbiorową nienawiścią - osobom
niewinnym, zadać krzywdę. Przecież w każdej zbiorowości znajdą się
ludzie mądrzy, szlachetni i uczciwi.

Jednakże, patrząc chłodnym okiem na opłakane skutki żydowskiej
działalności - winniśmy się przed destrukcją bronić. W imię naszej
narodowej i obywatelskiej solidarności i polskiej racji stanu wybór
zostaje rodakom jeden - trzeba wspólnotę dla potomnych ochronić
- „my albo oni!”.

*

AKT ODRZUCENIA.

Skąd w nas to miłosierdzie dla zdrajców Ojczyzny?
gdzie nauka płynąca z dziejów doświadczenia?
skąd w nas naiwna wiara w tych cynicznych kłamców?
okrywanych litościwie zasłoną milczenia!

Dla zdrajców ojczyzny. Lwow47

Żydzi twierdzą, oni nawet wierzą w to
co mówią niezbicie, że nie można być
pobożnym chrześcijaninem i pozostać
równocześnie - zaciekłym antysemitą.

Prawdą jest, że Chrystus nakazuje nam
miłować nieprzyjaciół, jednak zabrania
ulegać szkodliwym wpływom naszych
starszych braci - szerzących zło żydów.

Naród żydowski co zostało dowiedzione
nie jest narodem wybranym ale narodem
„odrzuconym”. Tą prawdę poznali nawet
faryzeusze judasze – „krew jego mówili
niechaj spadnie na nas na dzieci nasze”.

Mijają całe wieki lata, klątwa przeciwko
synom Izraela się obraca. Krew baranka
spada na szczep odrzucony. Którego nie
porusza ludzka krzywda, lecz deformuje
pożądanie władzy oślepia blask mamony.

Naród żydowski nie może siebie nazwać
wybranym, bo zaniedbał powierzone mu
przez Boga zadanie. Wyparł się swojego
posłannictwa, już duch łask mu nie zsyła.

Przed wiekami - nie dostrzegała znaków
czasu, starszyzna żydowska. Nawet ludu
prostego - o zdanie nie pytając. Zdradziła
własnego brata - odrzuciła jako Mesjasza.

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:5)