PRZEBUDŹ SIĘ NARODZIE!

Obrazek użytkownika Zyga Dulski
Kraj

Za późno już nadzieją płonną, emocje studzić!.
Polski narodzie - najwyższy czas się obudzić!
Zagrożona przyszłość, suwerenna egzystencja
Czeka cię zwycięstwo - albo sromotna klęska!

Ćwierć wieku temu - dumny naród pozbył się
sowieckich okupantów, ale wie nawet dziecko
że nie stał się wolnym!. Państwo parszywieje
zawłaszczone przez kliki zdradzieckie. Bandy
uzurpatorów, kolaborantów. Ucztujących przy
okrągłych stołach, po zdradzie w Magdalence.

Opłakane są dzisiaj, tak krwawo wywalczonej
niepodległości skutki. Nieudolny rząd - ekipy
destruktorów - sprawujący władzę absolutną.
Pilnuje własnych korzyści i interesu kapitału
obcego. Z demokracja nie ma nic wspólnego.

Ludzi zdolnych i przedsiębiorczych - z roku
na rok w kraju ubywa. Obywatele dumnego
kraju - uciekają w poszukiwaniu normalnego
życia. Nie szukają z dala od rodzin i bliskich
upragnionego raju. Oni unikając upokorzenia
uciekają od umierającego, wrogiego im kraju.

Uciekają od palącego ich wstydu bezsilności,
braku perspektyw i nędzy. Z kraju bezprawia
korupcji, kraju prawa opresyjnego. W którym
zlikwidowano narodowy przemysł, sprzedano
banki w obce ręce. Z kraju w którym nie daje
się udowodnić nawet fałszerstwa wyborczego.

Gdzie coraz trudniej odszukać obywatelowi
sprawiedliwość, z codziennymi problemami
sobie radzić. Bo tutaj - sądy kamerdynerskie
na garnuszku władzy. Tutaj łże media, przez
obcych zawłaszczone, wrogów Polski cieszą.
Tu rządzi -krzykliwa antypolska mniejszość.

Nadchodzi czas przełomu! Nie musimy kosy
w sztorc oprawiać. Do przemocy się uciekać.
W Bogu nadzieja - słuszne cele naszą bronią!
Krzyżem nam walczyć trzeba, wyborczą kartą
w dłoni. Wybór został jeden - „My albo Oni”

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:8)

Komentarze

Piekne slowa drogi Panie! Jednak byc moze ,te kosy Kosciozkowkie ,w obesnej chwili wymienimy na kalachy! Wtedy bedziemy mieli mozliwosc odzyskania Polski! Pozdrawiam!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

ronin

#1496716

Prawne przygotowania do rozliczania strat - STRATegicznie zaplanowanych ”dyplomatycznie” wojennoPOdobną POlityką – organizująca wewnętrzną likwidację państwa rzeczywistego - siłami bezprawia ”państwa istniejącego teoretycznie” - zaczęły się co najmniej w 1998 roku , gdy Policja w Polsce zebrała dowody zbiorowych morderstw szpitalnych , zorganizowanych politycznie dla SYSTEMatycznego likwidowania populacji Polaków w Polsce ...

- (za efektywną pracę śledczą - wykonywaną pro społecznie przez Obywateli dla Policji RP i za policyjne udokumentowanie dowodów – zbiorowych zabójstw szpitalnych, antypolskie mafie - faktycznie rządzące wymiarem sprawiedliwości, zorganizowały zabójstwo M. Papały- także dla strategicznego POstrachu przeznaczonego dla przyszłych Komendantów Głównych Policji w Polsce...
Policyjne dowody zabójstw szpitalnych, pryncypialny prokurator w lutym 1998 roku skomentował wypowiedzią opartą na wiedzy z śledztw prokuratorskich i rozpraw sądowych :
” POLSKIM WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI RZĄDZI MAFIA LEKARSKO SĘDZIOWSKA”...

Ponieważ nie wszyscy prawnicy i ekonomiści w Polsce. zostali zwerbowani do antypaństwowych mafii terroryzujących Obywateli docierających do stanowisk zmobilizowanej i POmnożonej armii urzędAsów wykładanych do mafijnej dywersji i sabotażu przeciwko gospodarce RP...

Więc - ”Zbrodnia przeciwko ludzkości - została po raz pierwszy zamieszczona w kodeksie karnym z 1997 r. Przepis został wprowadzony przez ustawę z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks Karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 626). Jej istotą jest ochrona ludzkości.

Zbrodnia przeciwko ludzkości należy do jurysdykcji przedmiotowej Międzynarodowego Trybunału Karnego w Norymberdze. Termin „zbrodnia przeciwko ludzkości” został ugruntowany w prawie karnym wraz z włączeniem definicji tej zbrodni do Statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego (MTW).

Definicja zbrodni przeciwko ludzkości zamieszczona w Statucie MTW brzmi następująco: Zbrodnie przeciwko ludzkości to: morderstwa, wytępianie, obracanie ludzi w niewolników, deportacja i inne nieludzkie czyny, których dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej przed wojną lub podczas wojny, prześladowanie ze względów politycznych, rasowych lub religijnych przy popełnianiu jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w zakres kompetencji Trybunału lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy gwałciła ona czy nie prawo wewnętrzne państwa, gdzie ją popełniono” (Dz. U. z 1947 r. Nr 63, poz. 367).

Kolejnym ratyfikowanym przez RP aktem prawnym, w którym przewidziano zbrodnię przeciwko ludzkości, jest Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Przepisy art. 118a k.k. i art. 8 Statutu MTK są zbieżne, z uwagi na konieczność implementacji oraz realizacji zasady komplementarności.

Zbrodnię przeciwko ludzkości zaliczyć można do zbrodni wieloosobowych. W międzynarodowym prawie karnym pojęcie „brania udziału” należy odnieść do formy czynu z art. 25, w tym zwłaszcza art. 25(3) (d) Statutu MTK i koncepcji „wspólnego przestępnego przedsięwzięcia”. Koncepcja ta została wypracowana w czasie funkcjonowania międzynarodowych trybunałów karnych w byłej Jugosławii (MTKJ) oraz Rwandy (MTKR).

Czynność sprawcza polega w §1 art. 118a k.k. na braniu udziału (funkcjonariuszy państwowych- zmuszanych politycznie, kuszonych materialnie i stanowiskami państwowymi ?) - w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji i:
1) dopuszczaniu się zabójstwa,
2) powodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka,
3) stwarzaniu dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej, które są obliczone na ich wyniszczenie” .

Przez wiele lat, pryncypialnym prokuratorom i innym pro polskim prawnikom - przytłoczonym obywatelskimi zawiadomieniami o popełnionych zabójstwach szpitalnych [tajnych (?)dla ludności Polski – znanych tysiącom Pielęgniarek RP- świadkom koronnym]
- "udało się implementować do polskiego porządku prawnego - zbrodnię przeciwko ludzkości.

Pomimo że nie wyeliminowano wszystkich niejasności związanych z opisem czynów zabronionych, doktryna i praktyka stosowania prawa, powinna wskazać właściwą interpretację tego przepisu, by pozostawał on w zgodzie z polską nauką prawa".

Od 1997 roku - gdy usłyszałem marzenie pryncypialnego doktora – Ordynatora OIOMu CZMP w Łodzi : ”ŻEBY W SZPITALACH – NIE PRACOWALI ZBRODNIARZE ”
Uzyskałem wiedzę o doświadczeniach zawodowych pryncypialnych lekarzy – ratujących życie pacjentów w ciężkim stanie w OIOM-ach - po ”szpitalnych” zamachach na życie Obywateli Polski ”leczonych” w innych szpitalach ...

- POtrzebnych ”państwu prawa” jako dostawcy „ skór szpitalnych” do politycznego – tajnego, obozowego rozwoju wewnętrznego przemysłu grabarskiego - niezbędnego ”POlityce państwa” do zagospodarowania populacji Obywateli WAŁĘSAjących się po platformie bezrobocia, zorganizowanego zdradziecko -”dyplomatycznie” przy obstawie POsłów POkragłostołowych...

których priorytetowymi zadaniami do spełnienia POprzez parlament ... było i jest - dywersyjne niszczenie gospodarki Polski i ”prawne” szantażowanie - POlitycznie złamanych funkcjonariuszy państwowych, prokuratorów i sędziów - w celu wieloletniego przeciągania antypaństwowego bezprawia i banksterskiego zadłużanie Polski przy pomocy inwestycji bezproduktywnych - kompromitujących POpulistyczne hasła unijne ...

Tak samo ważne jak indywidualne obietnice premiera D.T.” Biorę na siebie osobistą odpowiedzialność za politykę państwa ”....
– to POdchwytliwe - premierowe (Rozumicie ?)- medialne rozmycie mafijnych odpowiedzialności za złodziejską POlitykę ”państwa prawa” inteligentnie POjęli POlityczni administratorzy miasta Łodzi (politycznie uwikłani w ludobójczy proceder, znany z mediów pod kryptonimem ”łowców skór” ) - którzy zbiorowo mszcząc się na mnie za moje prawne działania
- w koniecznej obronie życia wielu Pacjentów - Obywateli Polski...

- W czerwcu 2014 roku , łódzcy (ludzcy ?) PO-administratorzy Zasobów Komunalnych ... dokumentnie rozkradli moje przedsiębiorstwo – innowacyjno wdrożeniowe w którym od 1989 roku tworzyłem nowe innowacyjne gniazda wytwórcze do produkcji eksportowej dla rzemieślników i innych pracodawców rozwijających gospodarkę Polski..
POwyższa urzędnicza= ZŁOdziejska zemsta , POlitycznie świadczy o tym jak właściwe stosowanie prawa – od 1998 roku może rozzłościć skorumpowanych administratorów miasta, corocznym zwiększeniem ich mafijnych - korupcyjnych kosztów i ryzyk przy POsługiwaniu się urzędnikami, de facto antypaństwowymi , opłacanymi przez polskich Podatników - za zbiorowe rujnowanie państwowości obywatelskiej w państwie Polaków.

Miejmy nadzieje że ośmioletnie ”rządzenie Platformy Obywatelskiej” służyło głęboko zakonspirowanym służbom międzynarodowym, do zdekonspirowania platformy obywateli - zdradzających Polskę i jej gospodarkę przy pomocy POlityki PO...– Przy współudziale obywateli idących po trupach szpitalnych – tajnie ukatrupianych Pacjentów dla własnych korzyści - wysysanych z budżetu państwa – krwawicy Obywateli Polski..

#DAMYRADĘ

Przewodniczący Rady Europejskiej , prawdopodobnie nie długo - da sobie radę w UE z prawną aktywizacją właściwego międzynarodowego trybunału sprawiedliwości , do osądzenia i POwstrzymania dotychczasowych zbrodni przeciwko Ludzkości - na podstawie policyjnych dowodów zbrodni, popełnionych i ukrywanych politycznie od lat 90- tych , przeciwko Ludności Polski.

http://www.stosunki.pl/?q=content/zbrodnia-przeciwko-ludzkości-w-polskim-prawie-karnym

Pozdrawiam..
Do wiadomości Premiera RP Pani Ewy Kopacz.
Janusz Krzemiński - ojczystegoiowego@interia pl.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1496730

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1496732

zdecydowanie "MY", dlatego zwyciężymy, bo nie może być inaczej.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Grasja

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć - tracą życie.

#1496778