W 3rPRL - o braku ciągłości z II RP

Obrazek użytkownika wilre
Idee

Juliusz Nowina-Sokolnicki.. O braku ciągłości z II RP

 

Sprawa KONSTYTUTY 3rPRL:

Dlaczego Polacy potrzebują n o w e j  Konstytucji

_________________________________________________
Kwietniowa Konstytucja RP z 1935 - obowiązuje!
( )      ciągłość polityczna PRL z „III RP” została przypieczętowana przez TW „Bolek” w sposób formalny! W tym kontekście agenturalno- judaszowa rola owego osobnika ,który jak nikt inny dotąd choć mógł przywrócić faktyczną suwerenność korzystając z zajmowanego stanowiska. - nie podlega nawet dyskusji! Mając wolny wybór i nieograniczoną możliwość  -  za przejetą (nielegalnie!) fabrykę makaronu sprzedał całą Polskę w niewolę co najmniej na kolejne pokolenie.

W tej sytuacji, mimo zrzeczenia się i przekazania insygniów i urzędu w świetle Konstytucji R.P.1935 - formalnym ,choć pozostającym w zwieszeniu, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej nadal pozostawał Ryszard Kaczorowski, a nie L Wałęsa, ani jego kolejni zmiennicy . I ten stan rzeczy trwał do 10 kwietnia 2010r tj. do śmierci R. Kaczorowskiego w zagładzie ostatniego (jak dotąd) katyńskiego eszelonu.

Taką samą zresztą lipą jak „III RP” jest jej konstytucja zwąca się bezprawnie „Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Tryb uchwalania owej konstytucji z 1997r powinien być zgodny z postanowieniami Konstytucji R.P. z 23 kwietnia 1935 roku. Tymczasem kwaśniewska konstytuta -bo tylko tak można nazwać ów neokomunistyczny manifest nowomowy- nie odnosi się w ogóle do prawomocnej Konstytucji R.P., jednoznacznie wiążąc ciągłość państwa nad Wisłą z PRL ( art. 242 konstytuty). Ze względu na oczywistą bezprawność PRL  - nawiązanie do niej ciągłości państwa tym samym stanowi kontynuację bolszewickiego bezprawia.

Tak jak oszukańcza jest treść konstytucji PRL II, tak u podstaw ustrojowych fikcyjnej „III RP” leży największe w całej historii Polski oszustwo i dywersyjna mistyfikacja.

Pomimo zrzeczenia się urzędu, a nawet (nieprzypadkowej !) śmierci R. Kaczorowskiego ,vacat na stanowisku Prezydenta R.P. nie przekłada się na ważność lub nieważność Konstytucji z 1935r. Możliwe procedury dokonywania zmiany 
l  e g a l n e j Konstytucji Rzplitej  - reguluje jednoznacznie jej art. 80: zmiany te mogą nastąpić jedynie z inicjatywy prezydenta oraz z inicjatywy Rządu lub Sejmu !!
( )

____________________________________________________________

ZMOWA wokół KONSTYTUCJI KWIETNIOWEJ z 1935
( )

II RP miała NAJLEPSZY na świecie Wywiad i Kontrwywiad - a dziś ? W 605 lat po Zwycięstwie Króla Polski nad niemieckimi Krzyżakami - poczytajcie Konstytucję z 1935, szcz. art. wojenne, które zostały napisane przed napaścią III Rzeszy  na Polskę !

 666 ustaw (stan w sejmie przy Wiejskiej na 10.7.2015)
to wieczna hańba zdrajców Polski, kadencji 2011-2015

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.7 (głosów:2)

Komentarze

na temat Sokolnickiego:

https://www.youtube.com/watch?v=3vGevZvqLYo

PAN SOKOLNICKI MIAŁ 7 ŻON I SZEŚCIORO DZIECI. Cztery żony zmarły, z trzema wziął rozwód.

Mianował się sam pułkownikiem, później - używał tytułu generała brygady. Nie znaleziono go nigdzie w dokumentach polskich sił zbrojnych.

Został zdemaskowany jako prowokator wywiadu PRL.

Od 1977 mianował się hrabią herbu Nowina.

To tylko parę informacji. Polecam całość wystąpienia Radosława Patlewicza.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1573324