List członków Rycerzy Maltańskich do papieża Franciszka

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Świat

To co się dzieje od pewnego czasu w Zakonie Maltanskim i wokół niego jest po prostu szokujace! Spontanicznie rodzi się zatem pytanie zwykłego katolika: „Czy tak ma wyglądać Kosciół powszechny, jak właśnie dzieje się w żywotnych sprawach Zakonu Maltańskiego?!”

Zakon Maltański jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Jego najwyżsi członkowie składają jednak śluby posłuszeństwa wobec papieża. Tuż przed wyborami nowego Wielkiego Mistrza członkowie Zakonu Rycerzy Maltańskich napisali list bezpośrednio skierowany do papieża Franciszka, przygotowany m.in. przez dr Paula J. Camarata. List przygotowano trzy miesiące po tym, jak Franciszek bezpośrednio zaangażował się w sprawy zarządzania zakonem.

Większe zaangażowanie Franciszka pojawiło się już w grudniu 2016 r. po tym, jak Wielki Mistrz Zakonu, o. Matthew Festing pozbawił stanowiska – po długim dochodzeniu – Wielkiego Kanclerza Albrechta von Boeselagera. Wtedy właśnie papież Franciszek miał interweniować osobiście i z kolei zdymisjonowany został o. Festing, w zakonie zaś anulowano wcześniejsze decyzje Wielkiego Mistrza o pozbawieniu funkcji Wielkiego Kanclerza Albrechta von Boeselagera.

Co więcej Von Boeselager twierdzi, że Patron Zakonu Maltańskiego, kard. Raymond Leo Burke został „de facto” zawieszony w pełnieniu swojej funkcji. Abp Angelo Becciu jest „jedyną osobą, która może rozpatrywać sprawy Zakonu Maltańskiego w imieniu Ojca Świętego”, chociaż kard. Raymond Leo Burke formalnie wciąż jest Patronem.

Smaczku dodaje fakt, że Brat von Boeselagera, Georg w połowie grudnia 2016 r., gdy rozgrywały się dramatyczne wydarzenia w Zakonie Maltańskim, został wybrany do rady nadzorczej „Banku Watykańskiego” (IOR). I w takich to okolicznościach zostało skierowane to:

 

Zapytanie w sprawie poważnych obaw dotyczących Suwerennego Zakonu Rycerzy Maltańskich

Wasza Świątobliwość,

Z głęboką miłością do Waszej Świątobliwości i naszej katolickiej wiary oraz z obowiązku moralnego, jaki nakazuje nam sumienie my niżej podpisani Rycerze i Damy Zakonu Maltańskiego z szacunkiem dążymy do uzyskania odpowiedzi ze strony właściwych organów na poważne pytania i wątpliwości, które pojawiły się ostatnio w odniesieniu do Suwerennego Zakonu Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy z Rodos i z Malty.

Niedawne ujawnienie poważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy w odniesieniu do Zakonu Maltańskiego, wzbudziło wiele niepokojów. Zostały one pogłębione przez brak uzasadnionego wyjaśnienia, które przedstawiono by zarówno wiernym członkom Zakonu, jak i opinii publicznej w odniesieniu do działań podjętych przez Waszą Świątobliwość i urzędników watykańskich.

W rezultacie członkowie mają wątpliwości, czy kontynuować współpracę z Zakonem. Inni, którzy mieliby przystąpić do Zakonu, okazują swoją niechęć do wstąpienia do czasu prawomocnego wyjaśnienia i klarownego wytłumaczenia kwestii dotyczących prawidłowego procesu i kluczowych wątpliwości odnoszących się do działalności charytatywnej Zakonu Maltańskiego oraz sprawowania właściwego nadzoru - przez osoby upoważnione - nad programami finansowanymi przez Zakon. Z tego powodu niżej podpisani Rycerze i Damy Zakonu Maltańskiego proszą o wyjaśnienia i udokumentowane odpowiedzi na następujące wątpliwości, które wydają się naruszać misję, niezależną suwerenność, samorządność i dobro duchowe.

Opierając się na podstawie relacji z mediów Albrecht von Boeselager, Wielki Kanclerz został poproszony o rezygnację przez Ojca Matthew Festinga, Księcia i Wielkiego Mistrza Zakonu, głównie, choć nie wyłącznie z powodu zarzutów, iż organizacja charytatywna Zakonu, Malteser International (MI), znajdująca się pod nadzorem von Boeselagera finansowała programy pomocy humanitarnej, w tym praktyki antykoncepcyjne sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Zarzuty dotyczyły dystrybucji prezerwatyw w Birmie, Kenii i Sudanie Południowym. Rozumiemy, że zarzuty pochodzą z liczącego czterdzieści sześć stron Pierwszego Raportu sporządzonego przez formalną międzynarodową komisję śledczą powołaną przez Ojca Matthew Festinga w celu zbadania oskarżeń, które miały miejsce w ramach zarządu von Boeselagera. Rozumiemy, że w Pierwszym Raporcie stwierdzono, iż polityka MI w odniesieniu do „RH” [zdrowia reprodukcyjnego] i zapobiegania HIV i AIDS była niezgodna z naukami Kościoła Katolickiego w zakresie następujących stanowisk, że:

- dopuszczalne jest stosowanie środków antykoncepcyjnych w celu odłożenia kolejnych narodzin w czasie;

- akceptowalne jest rozpowszechnianie prezerwatyw w celu zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową;

- MI powinno edukować ludzi w zakresie stosowania środków antykoncepcyjnych, by odłożyć w czasie narodziny kolejnych dzieci i używania prezerwatyw jako opcji zapobiegania chorobom przenoszonych drogą płciową (STI);

- w pewnych sytuacjach MI może odjeść od nauki Kościoła, gdy uzna, że "medyczna i moralna odpowiedzialność" jest sprzeczna z tymi naukami

Dodatkowo Pierwszy Raport wskazał, że te działania MI [...], które są uważane za niezgodne z nauczaniem Kościoła nie zostały odpowiednio zgłoszone przez Wielkiego Szpitalnika [Albrecht von Boeselagera] Księciu i Wielkiemu Mistrzowi Matthew Festingowi oraz Suwerennej Radzie.

Raport Komisji został wydany w styczniu 2016 r. i wpłynął na prośbę Ojca Matthew Festinga, zgodnie z którą Albrecht von Boeselager zrezygnował ze stanowiska w grudniu 2016 r.

 

2. W 2014 roku, po Nadzwyczajnym Synodzie Rodziny, Wasza Świątobliwość mianował Kardynała Raymonda Burke’a Patronem Zakonu Maltańskiego. Oficjalną rolą Patrona jest promowanie relacji między Stolicą Apostolską a Zakonem, a także informowanie Waszej Świątobliwości o aspektach duchowych i religijnych Zakonu. W lutym 2017 r. w ramach szeregu decyzji wydawanych bez powiadomienia kardynała Burke’a, Wasza Świątobliwość powołał arcybiskupa Angelo Becciu na Specjalnego Delegata Waszej Świątobliwości i „wyłącznego rzecznika” Suwerennego Zakonu Rycerzy Maltańskich. W piśmie z 15 kwietnia 2017 r. arcybiskup Becciu, pisząc jako Specjalny Delegat, oficjalnie nakazał Ojcu Festingowi, aby „nie był obecny podczas Najwyższego Zgromadzenia Kawalerów i zrezygnował z podróży do Rzymu przy tej okazji”. Pisał: „Proszę cię o to jako wyraz posłuszeństwa, w którym bez wątpienia uznasz ofiarę własnego poświęcenia dla dobra Zakonu Maltańskiego”.

Ten akt stawia pytania o właściwą jurysdykcję Specjalnego Delegata w odniesieniu do wszystkich członków suwerennego Zakonu, ponieważ skutecznie stawia Ojca Festinga w pozycji wygnańca z Rzymu, pozbawia Ojca Festinga jego praw jako członka Zakonu i szkodzi Zakonowi, zakłócając wolne wybory Wielkiego Mistrza.

W świetle powyższych rozważań z szacunkiem zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi przez właściwe organy na te wątpliwości, abyśmy wszyscy mogli być zjednoczeni w służbie Bogu poprzez Suwerenny Zakon Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy z Rodos i Malty.” (Źródło: lifesitenews.com Agnieszka Stelmach)

List opublikowany także na stronie: http://www.pch24.pl/list-czlonkow-zakonu-maltanskiego-do-papieza--chca-w...

P.S

Podkreślenia w tekście powyższego Listu, pochodźą od autora bloga S.T. Roch

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)