LIST OTWARTY ŚRODOWISK KRESOWYCH I PATRIOTYCZNYCH W OBRONIE KS. T. ISAKOWICZA-ZALESKIEGO

Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Kraj

Warszawa 29.07.2018

LIST OTWARTY ŚRODOWISK KRESOWYCH I PATRIOTYCZNYCH W OBRONIE KSIĘDZA TADEUSZA ISAKOWICZA-ZALESKIEGO

"My, Kresowianie i potomkowie Kresowian, z oburzeniem przyjęliśmy informację, iż Robert Ethan Grey, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło, złożył pozew sądowy przeciwko Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu.

Działania R.E. Greya traktujemy jako przejaw walki politycznej prowadzonej zza politycznego grobu przez środowisko skupione wokół Witolda Waszczykowskiego. Jest to kolejny wyraz szykan wymierzonych w kapelana Kresowian przez polityków przedstawiających siebie jako spadkobierców tzw. mitu Giedroycia. Po nagonce prasowej przyszła kolej na następną metodę walki politycznej, tj. nękanie sądowe.

Podzielamy stanowisko Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, że poczynania Roberta Ethana Greya mają podtekst polityczny i stanowią odwet za to, że kapelan Kresowian wielokrotnie krytykował polski MSZ za uległość wobec USA, Izraela i Ukrainy oraz za brak troski o pochówek ofiar ludobójstwa.

Akurat Grey nie powinien być zdziwiony tego rodzaju opiniami. Nie przeczy im powołanie go – jako obywatela USA – do władz resortu odpowiedzialnego za kierowanie polską polityką zagraniczną. Nominacja Greya wzbudziła liczne kontrowersje zarówno wśród polityków, jak też komentatorów polskiego życia politycznego.

Opiniom Ks. Isakowicza-Zaleskiego nie przeczą również działania polskiego MSZ-u w czasie, gdy Robert E. Grey pełnił najpierw funkcję doradcy, a później piastował stanowisko wiceministra. Od dawna polskie MSZ wykazuje całkowitą bezradność wobec odradzania się na Ukrainie tradycji nazistowskich (kult SS Galizien) i szowinistycznych, a także wobec niespotykanego w cywilizowanym świecie antyhumanizmu, polegającego na odmawianiu ekshumacji ofiar ludobójstwa dokonanego przez zbrodniarzy z OUN-UPA. Nieudolność MSZ ma swe źródło tym, że polska polityka koncentruje się bardziej na sojuszu z ukraińskimi oligarchami, aniżeli na przywracaniu pamięci ofiar banderowskich zbrodni.

Stanowczo protestujemy przeciwko nękaniu sądowemu Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który za swoją wieloletnią i bezinteresowną troskę o pamięć i prawdę o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa cieszy się powszechnym szacunkiem. Jego działalność społeczna została doceniona także przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i śp. Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej i Urząd ds. Kombatantów, które to osoby i instytucje przyznały swoje wysokie odznaczenia.

Apelujemy do Roberta E. Greya o wycofanie pozwu. Stanowczo zachęcamy byłego wiceministra do autorefleksji i uświadomienie sobie, że nie będzie mógł występować w sądzie przeciwko Ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu bez narażania na śmieszność już nie tylko siebie, ale też ministerstwa, które do niedawna reprezentował, oraz formacji politycznej, która go w iście ukraińskim stylu na to stanowisko powołała. Ponieważ Robert E. Grey chce uchodzić za dystyngowanego polityka, powinien wiedzieć, że – jak to trafnie ujmuje współczesna aforystka Agnieszka Lisak – „Wielkość człowieka ocenia się nie po stanowisku, jakie zajmuje, ale po tym, czy potrafi zachować do niego dystans”.

Apelujemy do niezależnych publicystów, przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki, a także środowisk Kościoła Katolickiego, o stanowcze przeciwstawienie się nasilającej się w naszym państwie tendencji do zaszczuwania ludzi o poglądach odbiegających od poprawności politycznej oraz ośmielających się polemizować z przedstawicielami władzy i wspierającym ich aparatem propagandowym państwa".

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie  – Prezes Witold Listowski

Światowy Kongres Kresowian w Bytomiu  – Prezydent Jan Skalski

Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” we Wschowie  Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola, Radna Sejmiku Lubuskiego

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu,  Prezes Janina Kalinowska

Instytut Pamięci I Dziedzictwa Kresowego w Lublinie  – Prezes prof. Włodzimierz Osadczy

Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu  – Prezes Witold Listowski

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej  – Prezes Tadeusz Szewczyk

Towarzystwo Miłośników Lwowa w Bytomiu, Prezes Danuta Skalska, redaktor „Lwowskiej Fali” Radia Katowice

Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie  – Prezes Florian Kuriata

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach  – Prezes Józef Tarniowy

Stowarzyszenie „Wspólnota Kresowa” w Głubczycach,  Prezes Leszek Antoszczyszyn, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

Stowarzyszenie „Kresy w Pamięci” w Węglińcu – Prezes Alfred Janicki

Stowarzyszenie Kresowian w Bielsku Białej – Prezes Zbigniew Miga

Stowarzyszenie Kresowian w Korfantowie  – Prezes Andrzej Polański

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 w Olsztynie  – Prezes Romuald Drohomirecki

Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego w Warszawie – Prezes Wanda Tymińska Buczek

Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień” w Wołowie  Prezes Henryk Bajewicz

Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowskiej  Dyrektor Aleksandra Biniszewska

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” w Grodźcu, Prezes dr Krzysztof Kleszcz

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Zielonej Górze  – Prezes Jan Tarnowski

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Brzegu –  Prezes Alicja Zbyryt

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Gliwicach - Prezes dr Zygmunt Partyka

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Nysie – Prezes Roman Kotowski

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Głubczycach  – Prezes Edward Wołoszyn

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Świdnicy - Prezes Antoni Jadach

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Częstochowie  Prezes Adam Kiwacki

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopili i Kresów w Przemyślu – Prezes  Stanisław Szarzyński

Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu – Prezes Stanisław Szarzyński

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe – Prezes Piotr Szelągowski

Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny” w Raciborzu  – Prezes Józef Sadowski

Stowarzyszenie „Patriotyczny Kędzierzyn”  – Prezes Krzysztof Tyliszczak

Gminny Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych w Dzierżoniowie  – Prezes płk.     w stanie spoczynku Władysław Ostrowski

Stowarzyszenie „Lubuszanie dla Rzeczypospolitej”  w  Zielonej Górze    Prezes Tadeusz Naruszewicz

Krajowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Zielonej Górze – Przewodniczący Władysław Starczewski, Wiceprzewodniczący Czesław Laska

Klub Podole Stołecznego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Warszawie  – Prezes Irena Kotowicz

Stowarzyszenie „Solidarni 2010” Oddział w Zielonej Górze  Prezes Tomasz Naruszewicz

Porozumienie Orła Białego w Zakopanem  Prezes Wojciech Orawiec
Stowarzyszenie Kresy Wschodnie  -Dziedzictwo i Pamięć w Szczecinie   – Prezes  Jerzy Mużyło

Fundacja im.Czeslawa Slania – Szczecin

Prof. Leszek Jazownik – Zielona Góra

Dr Maria Jazownik  –  Zielona Góra

Ks. prof. Zygmunt Zieliński  – Lublin

Prof. Barbara Jedynak – Lublin

Prof. Bogumił Grott  – Kraków

Prof. Leszek Jankiewicz  –  Skierniewice

Prof. Czesław Partacz  – Koszalin

Dr Lucyna Kulińska  – Kraków

Dr Krzysztof Kopociński  – Żary  Klub Tarnopolan

Dr Zbigniew Kopociński  – Żary  Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Dr hab. Andrzej Zapałowski  – Przemyśl

Prof. Bogusław Paź  – Wrocław

Dr Józef Osada  –  Wrocław

Władysław Siemaszko –  oficer 27WDP AK Warszawa, Laureat Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej, badacz ludobójstwa na Wołyniu

Ewa Siemaszko  – Laureatka Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej, badacz ludobójstwa na Wołyniu  Warszawa

Elżbieta Kielska – Burmistrz Baborowa

Anna Lewak  – Warszawa

Janusz Sanocki  – Poseł niezależny  – Nysa

Ks. kan. Bolesław Stanisławiszyn kapelan Kresowian Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Tadeusz Nowacki – Wiceprezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Edward Bień – Prezes honorowy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie

Zdzisław Koguciuk – Przewodniczący Obywatelskiej Inicjatywy Budowy Pomnika Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich w Lublinie

Katarzyna Sokołowska – Członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych     i Kombatanckich w Warszawie

Wiesław Tokarczuk  Kraków  Animator kresowy

Zdzisław Malinowski  – Radca prawny, działacz kresowy  – Częstochowa

Dariusz Raczkiewicz płk rez. adwokat,  członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Karol Liwirski  Prezes honorowy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Świdnicy

Wojciech Habela  Kraków  Aktor kresowy

Kazimierz Naumczyk – Przewodniczący Rady Miasta Głubczyc

Władysław Białowąs Prezes Honorowy Stowarzyszenia Kresowian w Korfantowie

Mieczysław Habuda – Wiceprezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

Ewa Szakalicka  – reżyser, Warszawa

Michał Siekierka  –  Wrocław

Bożena Ratter  – Warszawa, Publicystka, blogerka

Tadeusz Puchałka – Publicysta Górnego Śląska

Marek Kuliński  — Kraków

Bogusław Serat  –  Lublin

Edward Sorka  – Redaktor Naczelny portalu SieMysli.info.ke

Lech Przychodzki  – reportażysta, tłumacz, filozof sztuki
Ewa Elżbieta Deoniziak synowa porucznika Teodora Deoniziak  z 27 WDP AK
Maciej Deoniziak syn porucznika Teodora Deoniziak z 27 WDP AK

Źródło: http://kresykedzierzynkozle.pl/patriotyczny-zwiazek-org-kresowych-i-komb...

***

W tym miejscu przypomnę słowa księdza i przyczynę pozwu:

ks. T. Isakowicz-Zaleski:

 

„Szanowni Czytelnicy!

 

Przeszedłem już w życiu niejedno i nieraz zastanawiam się, czy jest coś mnie jeszcze zaskoczyć. Dziś przekonałem się, że jednak tak. Otóż otrzymałem – uwaga! – 30-stronicowy pozew do sądu cywilnego od byłego wiceministra MSZ Roberta Ethana Greya, który przez bardzo krótki czas, bo zaledwie 5-ciu miesięcy, pełnił tę ważną funkcję w rządzie pani premier Beaty Szydło. Szefem MSZ był w tym czasie minister Witold Waszczykowski.

 

O co poszło? O dwa moje wpisy na Twitterze, w których zadałem pytanie, czy pan Grey mógłby pomóc w sprawie Pomnika Katyńskiego w New Jersey. Poszło także o to, że przekręciłem jego pierwotne nazwisko z Grygielko na Grygiełko. Tak, tak, to nie opowiadanie Mrożka czy film Barei, ale rzeczywistość roku 2018. Nawiasem mówić, jest to o tyle zaskakujące, że notka w Wikipedii, nigdy przez zainteresowanego nie sprostowana, podaje nazwisko Grygiełko a nie Grygielko.

 

Uważam, że cała ta sprawa jest „szyta grubymi nićmi” i ma podtekst polityczny, bo wielokrotnie krytykowałem polski MSZ za uległość wobec USA, Izraela i Ukrainy. Mam więc podstawy traktować to jako odwet i szykanę za wyrażanie niewygodnych poglądów. Oczywiście na pozew odpowiem, ale jeżeli dojdzie do procesu, to mam nadzieję, że będzie on jawny, aby opinia publiczna mogła się dowiedzieć, o co tak naprawdę w tej sprawie chodzi.

 

(...)".

 

Tu zapraszam na bloga księdza: http://isakowicz.pl/pozew-b-wiceministra-r-greya-uwazam-za-odwet
 

Romuald Kałwa - potomek pomordowanych (i terroryzowanych) na Wschodzie

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:6)