Hybrydy ludzko-zwierzęce już wkrótce. W Polsce

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Alarm! Hybrydy ludzko-zwierzęce mają być wkrótce możliwe w Polsce. Sejm proceduje stosowną ustawę.

Nie wierzycie?

Art. 20. 1. Dopuszcza się przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów lub stosowanie u ludzi komórek lub tkanek pochodzących od zwierząt.

Źródło: druk nr 1332 - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z projektami aktów wykonawczych.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/589329792F505CFDC12580DB0050C3CD/...

Pisałam o tym niedawno, jak łatwo Sejm przełknął niekorzystną dla obywateli ustawę, ułatwiającą pobór narządów od pacjentów w stanie tzw. śmierci mózgowej. Senat już też przyjął tą ustawę. Przy bardzo ograniczonej dyskusji, bo senatorowie dostali tylko zwięzłe informacje i nie byli w stanie zorientować się w przedmiocie zmian. Jedynie senator Cichoń podjął próbę szerszej polemiki.

Jeśli nie wiecie o co chodzi, to przeczytajcie ten tekst dominikanina ojca Jacka Norkowskiego, doktora nauk medycznych:

http://www.fronda.pl/a/o-jacek-norkowski-op-smierc-mozgowa-to-uzyteczna-...

Ustawę ułatwiającą decydowanie o śmierci mózgowej opiniowały tylko Komisje Zdrowia Sejmu i Senatu. Marszałkowie nie skierowali ich do Komisji Ustawodawczych ani Praw Człowieka.

Czy teraz będzie podobnie?

Po cichutku, lobbyści od "zdrowia" znowu przepchną przy milczeniu Parlamentu kolejną kontrowersyjną ustawę? To jest prawica?

 

Appendix:

Naukowo o problemie ksenotransplantacji m.in. tutaj:

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7661/1/12_Piotr_Marcinie...

Appendix 2:

Dotychczas art. 20.1 Ustawy był sformułowany następująco:

Dopuszcza się przeszczepienie w celach leczniczych ludziom komórek, tkanek lub narządów pochodzących od zwierząt. 

Dlaczego zniknęło zastrzeżenie, że tylko w celach leczniczych? Dlaczego w uzasadnieniu projektu Ustawy nie ma ani słowa wyjaśnienia w tej kwestii? Jeśli nie cele lecznicze, to jakie?

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:8)

Komentarze

#1535532

to czysty interes. Można przeszczepiać jedynie organy od osób żyjących, w przeciwnym razie się nie przyjmą. Zatem każde pobranie organu pojedynczego jest zarazem uśmiercaniem osoby żyjącej, będącej w śpiączce czy tzw. śmierci mózgowej.Pozdrawiam

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1535573

jest tylko użyteczną, prawniczą fikcją.

Umieranie podzielono na etapy: 1/ agonię (vita reducta), 2/ śmierć kliniczną (mors clinica), 3/ śmierć mózgową (mors cerebralis), 4/ śmierć osobniczą (mors biologica). Umówiono się, że po etapie śmierci mózgowej można już pobrać narządy.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0
#1535586

agonia – stan labilnej równowagi między życiem, a śmiercią; na agonię składają się:

życie zredukowane (vita reducta) – stan, w którym następuje osłabienie procesów fizjologicznych oraz czynności poszczególnych układów organizmu

życie minimalne (vita minima) – stan, w którym następuje dalsza dysregulacja funkcji życiowych układów

śmierć pozorna nazywana też letargiem – okres zaliczany do życia minimalnego, w którym funkcje życiowe układów krążenia i oddechowego są tak zredukowane, że niewykrywalne przez lekarza normalnymi metodami fizycznymi (nie stwierdza się tętna, nie wysłuchuje się tonów serca), spowodowany różnymi przyczynami (reguła samogłosek wg Brahmanna):

A = anemia (wykrwawienie), anoksemia (niedotlenienie), alkoholemia

E = epilepsja, elektryczność (porażenie prądem lub piorunem)

I = injury (uraz czaszki)

O = opium (zatrucie środkami nasennymi lub narkotycznymi), ochłodzenie ciała w śniegu, lodzie

U = uremia (w wyniku zaburzeń czynności wydzielniczej nerek)

śmierć kliniczna – jest to całkowite ustanie czynności układów krążenia i oddechowego, które jest jednak odwracalne. Jest to moment oddzielający agonię, w której zmiany są odwracalne od okresu interletalnego, w którym zachodzą zmiany nieodwracalne

okres interletalny – czas w którym równolegle występują dwa stany:

życie pośrednie (vita intermedia) – jest to okres, w którym można jeszcze od poszczególnych narządów lub tkanek uzyskać właściwe dla tej tkanki reakcje

śmierć biologiczna – ustanie wszelkich procesów życiowych komórek.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1535631

#1535533

24 lutego lobbyści przepchnęli w Sejmie ustawę ws śmierci mózgowej przy aplauzie niezorientowanych posłów (no bo kto by się sprzeciwiał ratowaniu ludzi przy pomocy przeszczepiania narządów), a już 27 lutego w Sejmie następna Ustawa.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1535536

#1535539

To nie przypadek, cywilizacja tonie

Czas się już w pokorę ubierać póki czas

Żeby zdążyć zanim zaleje ten Świat kwas

Pozdrawiam

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1535551

ja znam wielu wspaniałych, kompetentnych, zaangażowanych, uczciwych lekarzy.

Tym trudniej jest mi obserwować te dziwne zmiany w ustawie transplantacyjnej. Np. tą, z nowelizacją art. 20.1. To może być zwykły błąd legislacyjny, a może też być otwarcie furtki do wątpliwych eksperymentów medycznych.

Nie przedstawiono uzasadnienia tej zmiany w projekcie, więc wszelkie spekulacje są dopuszczalne. Mam nadzieję, że twórcy projektu jasno i przekonująco wyjaśnią, dlaczego zmieniła się treść tego artykułu..

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1535571