Antidotum na bunt sędziów

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Idee

Na buntowników przeciwko państwu proponuję coś na kształt metody Erdogana.


To będzie dość proste, bo z własnej woli zgromadzą się w 4 salach Pałacu Kultury.


A więc otoczyć przy pomocy wojska, aresztować i dostarczyć prosto do więzień.


Trzeciej władzy nie wolno spiskować przeciwko pozostałym władzom.

 

Więcej info o Kongresie Sędziów tutaj:

http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/4109-spisek-sedziow-strajk-akcje-pr...

 

 

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:16)

Komentarze

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
0
#1519341

" Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości "
Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
Przez 8 lat PO i PsL prowadziła agresywną walkę z nami.
W której do więzienia wysyła się ludzi walczących z korupcją ?
W której wymiar „ niesprawiedliwosci „ byli do dyspozycji „władzy „ ?
Czas na zmiany !!!!!!
Ilu takich Biedrzyńskich jest w Polsce, panie Ministrze Ziobro?
"Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości".
http://tagen.tv/vod/2016/08/latwiej-w-polsce-liczyc-na-sumienie-przestep...

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
0

blumenalle

#1519347

//do więzienia wysyła się ludzi walczących z korupcją//

Niestety, tak jest i to już woła o przysłowiową pomstę ze strony Nieba.

Niestety, nie mam złudzeń. Sędziowie, uczestniczący w takich procederach, nie są w stanie się zmienić.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1519415

Cytuję poniżej. Tylko czy warto pisać do ludzi nie identyfikujących się w ogóle ze społeczeństwem?

Warszawa, dnia 31.08.2016 roku

GŁOS SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
W ZWIĄZKU Z NADZWYCZAJNYM KONGRESEM SĘDZIÓW POLSKICH
ZWOŁANYM NA 3 WRZEŚNIA 2016 R.

Krajowa Rada Sądownictwa
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
Stowarzyszeniem Sędziów Themis
Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce
Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia
    Sędziowie sądów wszystkich instancji RP

Zwołanie Zgromadzenia Sędziów po raz pierwszy w historii III RP w formie 
nadzwyczajnego kongresu nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do 
intencji środowiska sędziowskiego i - naszym zdaniem – bezwstydnie 
wpisuje się w bieżącą walkę polityczną.  Do tej pory nie zauważyliśmy, 
aby środowisko sędziowskie z troską pochylało się nad ofiarami wadliwie 
i opieszale pracujących sądów, prywaty komorniczej, pokrzywdzonych przez 
służby, policję, wszystkie organa władzy i administracji państwowej. 
Mimo zgłaszanych od prawie trzech dekad postulatów społecznych 
dotyczących naprawy wymiaru sprawiedliwości, sędziowie jeszcze nigdy nie 
uznali za właściwe zajęcie się nimi na specjalnie w tym celu zwołanym 
zgromadzeniu. Skłoniła ich do tego dopiero zapowiedź reform idących w 
kierunku ukrócenia przywilejów zawodowych, wprowadzenia lustracji 
majątkowej, zmian prowadzących do usprawnienia i przyspieszenia pracy 
sądów, nagrywanie rozpraw itp. Żywiołową wściekłość wywołała zapowiedź 
wprowadzenia kwalifikowanej odpowiedzialności karnej sędziów za 
przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Polacy oczekują tych zmian! Popieramy zapowiedzi daleko idących reform. 
Domagamy się weryfikacji sędziów pod kątem kwalifikacji merytorycznych i 
moralnych do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Nie ma miejsca dla 
świętych krów w togach z Orłem Polskim na piersi!

Nie bez powodu wymiar sprawiedliwości - delikatnie mówiąc- nie cieszy 
się estymą Polaków, a mówiąc wprost - uważany jest za najsłabszy 
(zgniły) element trójpodziału władzy.

Przyczyniły się do tego: brak lustracji środowiska sędziowskiego, 
wybiórcze stosowanie przepisów, prowadzące do takich skandali, że do 
więzienia w majestacie prawa wsadzano niepełnosprawnego umysłowo za 
kradzież batonika za 99 groszy, podczas gdy oszuści i malwersanci na 
ogromną skalę cieszą się wolnością i śmieją się nam - uczciwym 
obywatelom w twarz.

Przykład idzie z góry; niewyjaśniona od lat afera korupcyjna w Sądzie 
Najwyższym nie pozwala obywatelom uwierzyć w to, ze prawo jest równe dla 
wszystkich. Jeżeli środowisko sędziowskie samo nie oczyszci się z 
jednostek, które przynoszą wstyd wymiarowi sprawiedliwości, trudno 
oczekiwać, aby cieszyło się zaufaniem obywateli. A bez szacunku wobec 
prawa i zaufania do jego organów nie istnieje zdrowe państwo z 
obywatelskim społeczeństwem.

My, członkowie stowarzyszeń pozarządowych i organizacji zajmujących się 
walką o prawa człowieka do sprawiedliwego procesu w postępowaniach 
karnych i cywilnych piszeszemy ten list aby pokazać drugą stronę 
wizerunku polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez  komentarze, uwagami 
i doświadczenia obywateli. Chcielibyśmy zwrócić uwagę szanownym gościom 
na szereg utrzymujących się problemów dotyczących sądów i sędziów, które 
mają ogromny i negatywny wpływ na praworządność w Polsce oraz sytuację 
tysięcy obywateli polskich.

Obywatele polscy są codziennie pozbawiani w sądach prawa do publicznego 
rozpatrzenia  sprawy przed niezależnym i bezstronnym sądem w rozsądnym 
terminie, pozbawiani domniemania niewinności i innych praw w sprawach 
karnych, takich jak na przykład: odpowiedniego czasu i możliwości aby 
przygotować się do obrony, dostępu do zastępstwa prawnego, prawa do 
przesłuchiwania świadków zeznających  przeciwko, prawa do bezpłatnej 
pomocy i innych praw.

Naruszenia te często wykraczają poza zwykłe nieprawidłowości lub brak 
zabezpieczeń w postępowaniu i składają się na naruszenie zasady 
rzetelnego procesu gwarantowanego przez art 6 Europejskiej Konwencji, 
ale są tak fundamentalne, że w  istocie niweczą lub niszczą samą istotę  
prawa zagwarantowane w tym artykule. W tych przypadkach, w konsekwencji 
wszystkie gwarancje ochrony innych  praw człowieka stają się pustą 
fasadą.

Opinie obywateli o tragicznym stanie polskiego wymiaru sprawiedliwości 
są ignorowane i postrzegane  przez sędziów, jako subiektywny pogląd o 
"niezadowolonych z wyroku". Dlatego przedstawiamy poniżej wyników badań 
naukowych o niewinnych skazaniach  w Polsce, aby naświetlić ten problem.
Niekompetencja sędziów, adwokatów i prokuratorów są najczęstszą 
przyczyną niesłusznych skazań w Polsce – tak wynika z raportu 
opublikowanego w dniu 9 lipca 2012 roku przez Forum Obywatelskiego 
Rozwoju. Raport "Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce" przedstawia 
wyniki pierwszego autorytatywnego badania na ten temat przeprowadzonych 
przez dr Łukasza Chojniaka i Łukasza Wiśniewskiego.

„…Łącznie przeanalizowano 119 spraw rozpoznanych przez sądy z obszaru 
właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (ze 171 wytypowanych – nie 
wszystkie akta były dostępne), z czego w 68 sprawach stwierdzono 
niesłuszne skazanie. Już te dane, obejmujące sprawy rozpoznane jedynie 
przez sądy z apelacji poznańskiej, dowodzą, że liczba niesłusznych 
skazań w całej Polsce (11 apelacji) musi być zdecydowanie większa…”

Ku zaskoczeniu autorów raportu, zdecydowana większość przypadków 
niesłusznych skazań została wykryta i usunięta w wyniku postępowania 
kasacyjnego, a nie wznowieniowego, które powszechnie utożsamiane jest 
właśnie jako to, które służy korekcie pomyłek sądowych. Jest to jednak 
konkluzja niepokojąca w swojej wymowie. Wznowienie postępowania służy 
bowiem wyeliminowaniu niesłusznego skazania, które wystąpiło na skutek 
okoliczności w dużym stopniu od sądu niezależnych (np. nieznane 
wcześniej fakty lub dowody, późniejsze ustalenie, że złożone przez 
świadka zeznania były fałszywe). Z kolei postępowanie kasacyjne, w 
którym usuwane są rażące naruszenia prawa, jakich dopuściły się 
orzekające w sprawie sądy, wskazuje, że to właśnie po stronie sądu leżą 
przyczyny zaistnienia pomyłki sądowej.

Gdyby pokusić się o próbę wskazania jednej głównej przyczyny pomyłek 
sądowych skutkujących niesłusznym skazaniem, to w pierwszej kolejności 
należałoby wskazać na niekompetencję po stronie profesjonalnych 
uczestników postępowania. Oczywiście ujawnione przypadki naruszeń prawa, 
które doprowadziły do stwierdzenia niesłusznego skazania nie świadczą o 
całym środowisku sędziów, adwokatów czy prokuratorów. Mimo wszystko, 
wskazują one, że profesjonaliści mylą się niekiedy w sposób 
niedopuszczalny. Jako przykład posłużyć mogą przypadki:

• brak należytej staranności przy identyfikacji oskarżony doprowadził do 
skazania osoby innej niż sprawca,

• nieprawidłowa identyfikacja ofiary morderstwa (w oparciu o badania DNA 
i antropolog opinii) spowodowały niesłuszne skazanie człowieka, który 
spędził 15 lat w więzieniu skazany na dożywocie. Zeznania prawdziwego 
mordercy i znalezienie "prawdziwego ciała" ofiary ofiary zakończyły 
tragiczną gehennę mężczyzny,

• człowiek został skazany na rok więzienia za zakłócenie miru domowego – 
czyli protestowanie przeciwko nierzetelnej pracy Komisji Wyborczej w 
budynku tej Komisji,

• kobieta otrzymała zakaz wstępu do budynku sądu i została skazany na 
karę grzywny za nękanie sędziów, bo zbyt często obserwowała procesy w 
tym sądzie, i na korytarzu zadawała pytania sędziom

• sędzia przyjął bez mrugnięcia okiem wyjaśnienie funkcjonariusza 
policji - dyżurnego komisariatu, gdy twierdził, że nie wyśle 
​​interwencji  gdy obywatel jest pobity przez innego obywatela, ponieważ 
jest to sprawa cywilna między stronami.

 W kontekście tych uwag można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że 
​​przyczyny niesłusznych skazań są paradoksalnie, głównie z powodu 
niewiarygodnych  i czasami absurdalnych  dowodów które prowadzą do 
błędnych wniosków. Najsłabszym ogniwem procesu jest zazwyczaj człowiek 
(sędzia, obrońca i prokurator), a nie sam dowód lub źródło dowodowe. To 
za sprawą błędu człowieka – sędziego, prokuratora czy obrońcy – 
polegającego na braku staranności, rutynowym i nieprofesjonalnym 
podejściu do wykonywanych czynności – najczęściej dochodzi do 
niesłusznego skazania.

Autorzy zdają sobie sprawę, że ich badania to tylko wierzchołek góry 
lodowej.
“..,Mamy natomiast przekonanie, iż duża część spraw, w których 
zaistniała pomyłka sądowa, pozostaje w ogóle niedostrzeżona, skoro 
często usuwanie takich błędów, co stwierdziliśmy podczas badań, dzieje 
się na skutek ich zupełnie przypadkowego dostrzeżenia i wszczęcia 
procedury kasacyjnej lub wznowieniowej, nierzadko przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego. Ile takich spraw wciąż 
pozostało niezauważonych i funkcjonuje w obrocie prawnym – nie wiadomo… 

Jak rozwiązać ten problem z "niezauważonych  i ignorowanych" przypadków 
niesprawiedliwości, jak zmienić te orzeczenia  lub  eliminować je, jak 
oddać niewinnie skazanym ich  marzenia, nadzieje, plany, straconą 
rodzinę i życie, jeśli odpowiedzialni za jakość sprawiedliwości są głusi 
na apele swoich ofiar?

Sądy i sędziowie są dosłownie panami naszego życia i śmierci, i to nie 
ma znaczenia, czy ich decyzje są wynikiem kaprysu, skorumpowanego 
systemu, czy też uczciwości, bezstronności i niezależności, czy sprawa 
rozstrzygnięta zgodnie z prawem lub rażąco naruszając prawo. Sąd i 
sędzia nie ponosi moralnej lub dyscyplinarnej odpowiedzialności za 
merytoryczną jakość wyroku, zgodność orzeczenia z prawem lub materialnej 
prawdziwości dowodów. Innymi słowy część sądownictwa nie podlega 
Konstytucji i ustawom.

Anna Orzechowska
Grażyna Roman

Podoba mi się!
16
Nie podoba mi się!
0
#1519348

współczucie

 

od krzywd sędziów

w sercu czuję kłucie

sędziowska mafia

ma moje współczucie 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1519350

To dobry komentarz ;)

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1519354

Będą malowani na płótnie

Jako zwykła mafia przestępcza

Potrzebna więc grupa zastępcza

Która uczyni sprawiedliwość

A nie wybranym spolegliwość

Pozdrawiam

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1519370

Owszem. Nie ma innego wyjścia.

A tak naprawdę jedynym pewnym rozwiązaniem są ławy przysięgłych.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1519371

ławy przysięgłych, to miecz odebrać tej ślepej Temidzie:

i ściąć te rzeplińskie łby !

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1519398

co wiec czeka?
Ten postPRLowski mafijny system nie majacy nic wspolnego z niezawislowscia czy sprawiedliwoscia jest rakiem na organizmie Polski i trzeb go jak najszybciej wyciac.
Imdluzej nie leczony rak tym wieksza strata.
Sadownictwo to panstwo w panstwie ktore rzadzi sie swoimi pozaustrojowymi prawami i to jest juz argument do likwidacji tej instytucji i powolania calkiem nowych i nie u babaranych w ukladzie pracownikow wymiaru sprawiedliwosci.
Dokladnie tak jak pisze sa to tylko pracownicy na garnuszku spoleczenstwa i spoleczenstwo jako suweren za pomoca swych poslow w sejmie ma prawo tych pracownikow wywalic na zbity pysk za nie wykonywanie swojej pracy tak jak suweren by sobie tego zyczyl w zgodzie z sprawiedliwoscia.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-3
#1519401

że KODomitom właśnie o to chodzi? Prowokują ponieważ potrzebny im jest pretekst do wezwania "braterskiej" pomocy. Widocznie rząd nie czuje się na tyle silny aby zaryzykować takie akcje, 100%-go poparcia w społeczeństwie niestety też nie ma, szczególnie w Warszawie. Łatwo jest siedzieć w Kanadzie, pyskować i krytykować. Mam nadzieję, że przyjdzie czas na dobranie się do tej antypolskiej bandy. Większość w sejmie nie jest jedynym czynnikiem potrzebnym do rozprawienia się ze zdrajcami.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1519405

Myślę, że jednak trzeba się przestać bać. Potrzeba radykalnych działań. Większość sędziów nie jest zdolna do orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości Polaków. Bez mrugnięcia okiem skazują ludzi na więzienia na podstawie  aktów oskarżenia w oczywisty sposób fałszywych, szafują aresztami, rozgrzeszają z przestępstw ustosunkowanych bandytów, pozbawiają ludzi majątków, firm, dochodów na zamówienie banksterów, windykatorów i innych uprzywilejowanych "graczy", etc.

Ten proceder dotknął już milionów Polaków i nadal trwa. Nie ma na co czekać.

 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0
#1519413

Masz rację. Sądownictwo w Polsce stało się państwem w państwie.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1519411

dobitnie i świetnie ujęte.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1519419

Rzeczywiście rodowisko "sędziowskie" trzeba oczyścic ze złogów komunistycznych, tylko myślę,że "krwawy reżim" PIs nie sięgnie po metody "demokraty" Erdogana...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1519407

A szkoda :)

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0
#1519414

Sądownictwo w III RP zeszło "na psy". Obecnie funkcjonują tam w dużym stopniu mafie sędziowskie, które likwidują praworządność i niezależność. Klasycznym przykładem jest TK z jej szefem, który stał się aparatczykiem partyjnym z pod znaku PO. Uzurpują sobie taki zakres władzy, której nie daje im konstytucja, a której rzekomo bronią. Społeczeństwo w Polsce już dawno straciło zaufanie do polskiego sądownictwa, Dbają głównie o własne interesy i nieuzasadnione przywileje oraz o interesy różnego pokroju mafiozów. Niestety brak lustracji spowodował, że nadal w polskim sądownictwie dobrze się mają dawni funkcjonariusze z PZPR, pomiot bolszewicki, TW itp natomiast sędziowie prawi (których przecież nie brakuje) są zmarginalizowani. Obecny Kongres potwierdza taką opinię, a zachowania i wypowiedzi "liderów" najlepiej świadczą, że zorganizowano ten Kongres wyłącznie po to by kopać legalną, demokratycznie wybraną przez Naród władzę prezydencką i parlamentarną. Dziwiłbym się, aby w tej imprezie zechciał uczestniczyć Pan Prezydent, bądź ktokolwiek inny reprezentujący rząd bądź parlament. Towarzycho niech zabawia się samo! Uzdrowienie polskiego sądownictwa to chyba tylko "opcja zerowa"

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1519478

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1519485

Dobre :)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1519538

//Dziwiłbym się, aby w tej imprezie zechciał uczestniczyć Pan Prezydent, bądź ktokolwiek inny reprezentujący rząd bądź parlament//

Też tak uważam.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1519536

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1519486

Przecież tak się nie powinno robić. Musi być dokonana sprawiedliwość...

A więc najpierw dla tej postbolszewickiej mafii w togach - obóz na jakimś stadionie. Może być tym, na który ta stalinowsko-lewacka małpa bufetowa podarowała prywatnej firmie 500 mln z warszawskiej kasy. Ona sama powinna się też tu znaleźć.

Tutaj poprosić o spisanie swoich szczerych zeznań - obiecująć łagodnieszy wyrok w zamian za przyznanie się do wszystkich przestępstw czy przekrętów w mafijnym PRL-bis.

I dopiero po sprawiedliwym, lecz szybkim procesie dostarczyć to zdegenerowane bydło w togach prosto do więzień (już bez tych atrybutów) - a w więzieniach osadzić w celach z kryminalistami.

Tak jak to ostatnio ta komunistyczno-bolszewicko-sędziowska mafia zrobiła polskiemu patriocie Zygmuntowi Miernikowi.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1519529

//Musi być dokonana sprawiedliwość...//

Obyśmy doczekali. Czasem wątpię, czy to kiedykolwiek nastąpi.

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1519543

Róbmy wszystko by skompromitować tę kastę tak by nawet komisji Europejskiej nie opłacało się podać im ręki gdy przyjdzie czas

 

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

LechG

#1519654