LIST OTWARTY DO POSŁA MICHAŁA DWORCZYKA

Obrazek użytkownika MoherJ
Kraj

Jan Paweł II - „Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli”

LIST OTWARTY DO POSŁA MICHAŁA DWORCZYKA

Szanowny pan Michał Dworczyk,
poseł z okręgu wałbrzyskiego.
Panie Michale,  ponieważ znamy się pozwalam się tak zwracać do pana, we własnym imieniu pragnę wyrazić podziękowanie za dzisiejszą uchwałę Sejmu RP. Z szacunkiem i uznaniem chylę przed panem głowę. Bo to dzięki pańskim zabiegom i determinacji, dzisiaj 22 lipca w dawne peerelowskie „Narodowe Święto Odrodzenia Polski”, Sejm RP podjął bardzo ważną i długo oczekiwaną uchwałę o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, tym samym oddał hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945. Po kilkudziesięciu latach zbrodnia ukraińskich nacjonalistów z UPA, OUN i współdziałających z nimi Ukraińską ludnością, została "nazwana po imieniu czyli mianem ludobójstwa" (a nie jak to uchwalono 12.07.2013 roku, że zbrodnia wołyńska nie była ludobójstwem, ale „czystką etniczną o znamionach ludobójstwa”) i jednoznacznie określiła sprawców zbrodni. Na taką uchwałę czekały rodziny i potomkowie ofiar rzezi wołyńskiej.
Powiedział pan, że działania przeprowadzone w polskim parlamencie mają na celu upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu i nie są wymierzone w państwo ukraińskie. - Mają one na celu oddanie hołdu ofiarom oraz są wezwaniem, żeby każdy zamordowany cywil polski i ukraiński mógł zostać upamiętniony. Mówił pan w sejmie, że to były szczególnie bolesne doświadczenia, bo sprawcami tych zbrodni byli zamieszkali obok polskich sąsiadów od wieków ukraińscy sąsiedzi. Jako członek rodziny, w której żywa jest pamięć o zmordowanym w Komarnie, właśnie przez sąsiadów Ukraińców, śp. Michale, potwierdzam to i zgadzam się z pańską tezą, bowiem „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”.
Obawia się pan i podzielam te obawy, że jeżeli wyrośnie pokolenie Ukraińców, którzy będą uważali za bohaterów osoby, które były zaangażowane w przeprowadzenie ludobójstwa na Polakach, to porozumienie między tym pokoleniem Ukraińców a Polakami będzie niemożliwe. Na gloryfikacji zła, na kłamstwie nie można niczego dobrego zbudować. Musimy przypominać naszym ukraińskim sąsiadom, że nie mogą także budować swojej tożsamości narodowej na apoteozie zbrodni, ale na wartościach, które przyświecały tym Ukraińcom, którzy często za cenę swojego życia ratowali zagrożonych Polaków.
Przyszłość, naszych narodów trzeba budować na pamięci i na uznaniu, że tylko prawda może być fundamentem pojednania między narodem Polskim i Ukraińskim.
Jeszcze raz dziękuję za ogrom pańskiej pracy włożonej w przywracanie pamięci, o tym co było przez dziesięciolecia tematem tabu. Jestem przekonany, że prawda o tamtych okrutnych dniach doprowadzi do pojednania naszych narodów a w niedalekiej przyszłości w Warszawie zostanie zbudowane Mauzoleum Wołyńskie. To pański wieki sukces, który zapisze się złotymi zgłoskami w historii Polski.
Kończąc mój przydługi list muszę jeszcze dodać - dotrzymał Pan słowa, a to rzadko zdarza się politykom.
Największym dla mnie zaskoczeniem jest to, że za przyjęciem uchwały zagłosowało 432 posłów, 10 osób wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Coś się zmienia na dobre.

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:13)

Komentarze

Uchwała sejmu przywraca przyzwoitośc w polskim parlamencie, elementarna prawda zostła wypowiedziana i przyjęta, jest w końcu Narodowy Dzień Pamięci o Ludobójstwie...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1516950

Wielka radość wybuchła w sercu moim i w sercach setek tysięcy Kresowian i rodzin kresowych w ojczyźnie i na całym świecie. Na ten dzień czekaliśmy 73 lata! Morze przelanej niewinnej krwi, morze wylanych szczerych łez, cierpienie głodu i poniewierki, tęsknota za najbliższymi, a utraconymi na zawsze, urazy duchowe i fizyczne, odczuwalne przez dziesięciolecia, to wszystko i jeszcze wiele więcej, ubodzy, prości ludzie powielokroć składali w ofierze za Tych swoich, najbliższych, którzy tam za graniczną rzeką Bug, pozostali już na wieczną wartę. Pragnęliśmy Ich upamiętnić! Nie chcieliśmy dopuścić, by ojczyzna o Nich zapomniała, o Ich bezcennym darze z samego życia. Umierali w mękach, bo byli Polakami! Chciało nam się chcieć walczyć o żywą pamięć dla Nich właśnie Męczenników Wołynia i Kresów, modliliśmy się! Prosiliśmy i pukaliśmy niemal do każdych drzwi, a z pokolenia na pokolenia nasz duch nie ustawał. I oto udało się dziś!

Składam ogromne dzięki każdemu najmniejszemu i ostatniemu, który swoją modlitwą, ofiarą i pracą wspierał działania Kresowian. Niekiedy było nam b. trudno! A jednak udało się i dziś odczuwamy wielką radość. Wielkie dzięki dla Pana Posła Michała Dworczyka, który wytrwale walczył i zwyciężył. Wielkie podziękowanie dla polityków Jarosława Kaczyńskiego, szczególnie za dwie ostatnie wypowiedzi publiczne, w których stanowczo opowiedział się za nazwaniem prawdy po imieniu. Dziękuję ogromnie Panu Posłowi Pawłowi Kukizowi bowiem on sam oraz wielu posłów z jego ugrupowania, b. aktywnie walczyli o prawdę o ludobójstwie i o ustanowienie 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci.

Nie mam słów do podziękowania dla ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego, który można śmiało powiedzieć wyrasta na duchowego przywódcę Kresowian w Polsce i nie tylko. A jeszcze Pani dr Ewa Siemaszko, Pani dr Lucyna Kulińska, Pan Witold Listowski, Pan Andrzej Żupański, Pan Szczepan Siekierka, dr Leon Popek, Pani Janina Kalinowska i Zosia Szwal, Pan Wiesław Tokarczuk, Pan Zdzisław Koguciuk i tak wielu innych wspaniałych ludzi z całej Polski. Nikogo absolutnie nie chciałbym tu pominąć,ale gdyby tak chcieć pomyśleć o wszyztkich to zabrakłoby miejsca na stronie. Dziękuje serdecznie wszystkim i Tobie MoherzeJ.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1516956

Mój udział jest niewielki, przypominałem jedynie zacnemu posłowi Michałowi o naszych oczekiwaniach. Tak się składa, że znam pana Michała więc mogłem mu przypominać o danej mi obietnicy. Cieszę się razem ze wszystkimi Kresowianami bo to jest nas wspólny sukces na który składa się wiele indywidualnych większych i mniejszych "cegiełek". Muszę podziękować panu Edwardowi Bieniowi, prezesowi Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, to z jego inspiracji prowadziłem rozmowy z posłem. Oczywiście nieoceniona jest rola i zasługi ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, to motor wszystkich naszych działań. Dziękuję również Tobie za dobre słowo i życzliwe wsparcie komentarzami moich felietonów.

Cześć i pamięć pomordowanym Kresowianom.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

#1516959

A bylo to tak psioczyc na PIS :-))))))))))

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1516964

CYTAT: ...Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Stanowisko Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich wobec przyjętej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 7 lipca 2016 roku Uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945... [...] nie została wsparta dotychczas odpowiednią ustawą sejmową.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że Posłowie PiS z premedytacją uchylili się od przyjęcia we właściwym terminie aktów ustawodawczych potępiających banderowskie ludobójstwo. Na skutek różnego rodzaju manipulacji w sejmowej ,,zamrażarce” Marszałka Marka Kuchcińskiego od dawna zalegają dobrze przygotowane i szeroko konsultowane ze środowiskiem kresowym projekty ustaw przygotowane przez posłów Kukiz 15 i posłów niezależnych.

Stanowczo domagamy się, by Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę (a nie uchwałę), która ustanawia 11 lipca „Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich dokonanego w latach 1939–1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię”.

Żądamy także przyjęcia – w formie jednolitego aktu legislacyjnego lub formie aktów dodatkowych – ustaw, które nakładają sankcje karne na osoby, które dopuszczają się:

a/ negowania ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich; b/ heroizowania przywódców i członków nazistowskiej formacji SS „Galizien” oraz kolaborującej z hitlerowcami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii; c/ używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – występującej w różnych stylizacjach – nazistowskiej symboliki, stosowanej przez działające na Ukrainie i w innych państwach ugrupowania neobanderowskie. Posłowie partii okrągłostołowych celowo uchylają się od przyjęcia tego rodzaju rozwiązań, gdyż stoją one w kolizji z narzucanym przez amerykańskojęzyczne lobby zbrojeniowe programem wikłania Polski w konflikt na Ukrainie. Domagamy się od Sejmu RP przyjęcia nie uchwały (stanowiącej akt woli, niemający większego znaczenia w prawie międzynarodowym), lecz ustawy, będącej aktem prawnym, na mocy którego zbrodnia ludobójstwa nie podlega przedawnieniu, a jej negowanie oraz heroizowanie jej sprawców traktowane jest jako przestępstwo.

Oświadczamy, że jeżeli Sejm nie przyjmie takiej ustawy, będziemy aż do skutku 11 dnia każdego miesiąca organizować pikiety pod siedzibami Posłów PiS, domagając się uwzględnienia naszych postulatów...."

Warto przemyśleć i uważnie przeczytać: cytaty z mojego blogu: http://bezprzesady.com/aktualnosci/list-w-sprawie-swieta-11-lipca-pzokik

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1516971