"KŁAMSTWO SCHETYŃSKIE"

Obrazek użytkownika michael-abakus
Kraj

Czy "Gazeta Wyborcza" chce wojny między Polską a Francją? Spytam krótko, czy istnieje gdzieś na świecie wrogie Polsce i Francji mocarstwo, które chciałoby doprowadzić do zerwania stosunków dyplomatycznych, a następnie do wojny pomiędzy tymi krajami? Czy publicznie prezentowanie fałszywych "casus belli", z których każde z osobna, gdyby miało być uznane za prawdziwe, mogłoby spowodować radykalne pogorszenie relacji polsko-francuskich, włącznie ze skutkami, o których napisałem na początku?

A więc, jeśli istnieje gdzieś mocarstwo, które chce wojny pomiędzy Polską a Francja, to zapewne ono było sponsorem publikacji „Gazety Wyborczej” pt. „Kto kogo nauczy jeść widelcem” z 6 maja 2017 roku autorstwa Bartosza Wielińskiego. Ta właśnie publikacja stała się przedmiotem oficjalnej odpowiedzi polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w tym artykule. [link]

Stosowanie prowokacji politycznych, obelżywie skonstruowanych kłamstw, wrogich reinterpretacji zdarzeń oraz tworzenie wydarzeń, które nigdy nie miały miejsca jest typową znaną historii jątrząca praktyką politycznego terroryzmu, która w wielu konkretnych sytuacjach była przyczyna prawdziwych wojen, w których ginęli ludzie. Przykładów takich kłamstw i bandyckich prowokacji, które stały się później trwałą przyczyną wieloletniej destrukcji relacji międzynarodowych i długotrwałych konfliktów politycznych jest wiele. Wystarczy przypomnieć "kłamstwo oświęcimskie", "kłamstwo katyńskie" albo "prowokację gliwicką". 

"Kłamstwo schetyńskie" polega na przypisywaniu Polsce nieprawdziwego zamiaru wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej i następnie wykorzystywanie tego kłamstwa do fałszywej reinterpretacji zdarzeń politycznych z zamiarem destrukcji relacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. To "schetyńskie kłamstwo" jest przez ostatnie dwa lata systematycznie stosowane przeciwko integracji europejskiej oraz przeciwko polskiej polityce zagranicznej. Wykorzystywanie tego kłamstwa nie tylko do nieudanych na szczęście burd ulicznych, fałszywego uzasadniania wielkich demonstracji i innych prowokacji politycznych, ale także jako groźnego narzędzia służącego dezintegracji relacji europejskich jest naganne i powinno być powstrzymane. Informacja o antyunijnej kampanii politycznej wykorzystującej "kłamstwo schetyńskie" powinna dotrzeć do światowej opinii politycznej.

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:6)

Komentarze

w związku z publikacją „Kto kogo nauczy jeść widelcem” w Gazecie Wyborczej z dnia 6 maja 2017 r. link: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/.../sprostowania/...

W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o sprostowanie wskazanych nieprawidłowych informacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną i apelujemy o dochowanie szczególnej staranności i rzetelności przy redakcji materiałów prasowych. Prosimy również o nieumieszczanie na stronie internetowej informacji wskazanych jako nieprawdziwe oraz o ich nierozpowszechnianie, jak również o zamieszczenie powyższego wyjaśnienia w kolejnym wydaniu „Gazety Wyborczej”.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

michael

#1539385