Porażka AIM(S)

Obrazek użytkownika miarka
Blog

 Przed nami Nowy 2015 Rok – życzenia, toasty. Wszystkim uczestnikom forum Niepoprawni.pl życzę w nadchodzącym roku rozwiązania ich najważniejszych problemów życiowych, rozwiązania problemów naszego Państwa, które dba o nasze życie publiczne, rozwiązania problemów naszego Kościoła Katolickiego, który dba o nasze życie duchowe (innowiercom też życzę dobrej opieki duchowej ich Kościołów).

Przejść do nowego, to najpierw zamknąc stare, podsumować, rozliczyć, wyznaczyć nowe cele. Jednak zamknąć kończący się 2014 rok na naszym forum Niepoprawni.pl, to najpierw trzeba ostatecznie zakończyć kwestię trollingu pałkowego i jego motoru, jakim jest AIM(S). Dopiero wtedy będzie w zasięgu narzucający się na rok 2015 cel wygaszania trollizmu na forum w ogóle i powrotu do naszej programowej, niepoprawnej politycznie tożsamości.

AIM(S) to Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion, ale w praktyce naszego fòrum to Idiotyczny System Moderacji.

Trolling pałkowy niczego już nie szanuje – ostatnio było na gadaczce:

„Jasio: Jaką trzeba być kanalią aby nastawiać palek za minus sześć pod wpisami zawierającymi życzenia? Omijając przy tym swoich totumfackich!~Oj uderzy cię życie tyle razy ile razy było to idiotyczne pałowanie. 3 dni 12 godzin ago

AIM(S) Działa Formalnie jako Inteligentny, ale z inteligencją idioty, bo nie odróżnia komentatora (normalnego, odpowiedzialnie troskliwego o portal) od trolla działającego po to, by portal rozwalać, by zwalczać samą ideę niepoprawności, jego niepoprawną misję, by niszczyć wszelkie niezależne, niepoprawne (niepoprawnopolityczne) opinie, a i to na pozór tylko, bo tak naprawdę to niszczyć samych Niepoprawnych blogerów i komentatorów, którzy je wyrażają, opinię o ich dorobku tekstowym, czy dorobek punktowy, a samym trollom wywalczać bezkarność (a może i przywileje i immunitety jak to w bolszewiźmie, czy ogólniej w faszyźmie).

To rozwalanie ma charakter terroryzmu i mafijnego zastraszenia, bo trolle ci działają w zwartej grupie, ostatnim desantem mocno wzmocnionej wieloma aktywistami. To nie tylko rozwala system punktacji, bo nawet kilka osób działających według wspólnego planu potrafi zniekształcić faktyczną ocenę komentarzy przez społeczność blogerów (nie wiadomo po co między dorosłymi?), ale i samą ideę punktów negatywnych, nie będących niczym innym jak oflagowaniem wpisu lub komentarza jako naruszający regulamin.

Oczywiście nie o żadne naruszenie regulaminu trollom pałkowym tu chodzi, bo oni działają według swojego systemu poleceń, czy uprzedzeń, możliwe, że realizują misję agenturalną, bo nawet nie czytają komentarzy, bo to nie jest możliwe przy kilku ocenach negatywnych na minutę (a miałem i przypadek 10/min), albo przy seriach do 200 kolejnych pał, co oznacza wyłącznie zamiar zniszczenie całego 2 tygodniowego dorobku aktywnego komentatora, albo i więcej, atak na osobę, typowy dla nieuczciwej dyskusji, zwłaszcza dla trollizmu.

A że AIM(S) tego nie zauważa, a nawet dokonuje zatwierdzenia ocen i uznania w ten sposób oflagowań za słuszne, a oflagowanych komentarzy za naruszające regulamin, to i system wyraża myślenie idioty i broni trolli, którzy te flagi postawili, a szkodzi normalnym blogerom-komentatorom, którzy posługują się logiką i szukają racji merytorycznych, a którzy w ten sposób są krzywdzeni.

Ostatnio zauważyłem również mocno terrorystyczne, zastraszające i niszczące dyskusje szkodzenie tym komentatorom, który prowadzą normalny, zdrowy dialog z osobami przez trolli niszczonymi, których serie normalnych regulaminowych wypowiedzi w dialogu ze mną też przy okazji zostały oflagowane negatywne (ostatnio wiersze Jacka Mruka na blogu http://niepoprawni.pl/comment/1456413#comment-1456413 , wcześniej nie obserwowałem ani jednej pały na jego wiersze).

Forum jest tu rozwalane przez trolli z ich mafii również w ten sposób, że ich liczne, a trollowskie wypowiedzi są zawzięcie i wzajemnie bronione przez pozostałych trolli.

Widać też niechęć normalnych, ale już zastraszonych komentatorów do włączania się do dyskusji w których stroną jest front trolli.

Sam pomysł, leżący u źródeł decyzji o wprowadzeniu AIM(S), by ograniczyć ilość skarg na innych komentatorów poprzez zainstalowanie automatycznego systemu karcenia wykroczeń regulaminowych został przez trolli pałkowych ostatecznie skompromitowany.

Pewnie by działał przy komentatorach moralnych i indywidualnych. Nie sprawdził się przy mających złą wolę i działających zespołowo we wrogiej misji, a funkcjonując na obrzeżach regulaminu i przy znacznej bierności administracji.

 Powrót do zwykłej adminstracyjnej roboty w rozpatrywaniu skarg i nakładaniu kar jest koniecznością. System weryfikacji rozstrzygnięć administratora też, bo to zagrożenie potencjalne łatwe do przewidzenia – już podejrzewam, że te moje ostatnie ok 200 po -6 to efekt wycieku, efekt działania trolla (Jozia z L.?) który został powiadomiony przez kogoś z administracji, że dokonałem zgłoszenia innego trolla i mam uzupełnić dane – w tej sytuacji te ok -1200 to „ostrzeżenie”, abym tego nie robił. Ostrzeżenie w randze końskiej głowy w łóżku na „Ojcu chrzestnym”.

Konieczny jest też powrót do zwykłego flagowania naruszeń i dobrego zwyczaju przyznawania się do oflagowania, z wytłumaczeniem możliwie dokładnym. Dalej zniesienie rang, jako zwalniających z odpowiedzialności i nadających przywileje również w kwestiach rozstrzygnięć co do moralności (bo oceny są zbiorcze), co jest bezsensem. Racja moralna jest tam gdzie jest, a nie tam, gdzie chciałaby ją widzieć większość (tutaj tych, co stawiając plusy wyforowali tego kogoś na rangę). Rację może mieć i niepoprawny od lat 6, i tygodniowy i będzie ona tam gdzie jest, a nie przy punktach, nie przy „autorytecie sztucznym”, a przy wyrażanym odpowiedzialnością i dalekowzrocznością, czy ludzką dojrzałością sądów.

AIM(S) czyni zbędnymi, wygasza autentyczne dyskusje – jego zamknięcie je ożywi.

Albo się przeciwstawimy tej „portalowej cywilizacji idiotów”, albo i sami do idiotów, już jako idioci dołączymy, a dorobek kilku lat pracy Niepoprawnych zostanie zaprzepaszczony stając się legowiskiem, barłogiem, piaskownicą w końcu – wylęgarnią i placem zabaw dla trolli. A gdyby do tego doszło, to nie będzie środowisko odpowiednie dla życia, bo o ile przeciwieństwem dla blogowej normalności jest trolling to przeciwieństwem dla trollingu jest trolling (normalność to tylko wyjątek w bezmiarze możliwego trollingu), tak więc nastałaby era wzajemnego zwalczania się i pełnej anarchii aż po samozatracenie, bo przyszłości dla takiego świata już by nie było.

Czas na podsumowanie roku i wypracowanie zadań na przyszłość. Na pewno tragedią było wprowadzenie AIM(S). Trolling rozkwitł do poziomu wniosku o zmianę nazwy portalu z Niepoprawni.pl na Trolle.pl.

Może to by było dla nas motywujące, abyśmy na ten nadchodzący rok tą nazwę rzeczywiście zmienili i podjęli dążenie do powrotu do idei niepoprawności.

Trolling stopniowo wzrósł od bezkarnego, a nawet chronionego przez Administrację trollingu pałkowego do już całkiem bezczelnego działania mafijnego trolli, którzy narzucili swój terror.

Nie da się też ukryć, że „sukcesy” trolli mogły nastąpić tylko przy znacznej bierności większości uczestników forum, unikania kontaktów z trollami, zwłaszcza na ich blogach, z zajmowania się swoimi sprawami, swoimi planami tak, jakby trolli nie było (mentalność strusia). Nawet można im się nie dziwić, skoro zdrada poszła na poziomie administracji (odpowiednika władz państwowych). AIM(S) - czyli Idiotyczny System Moderacji Promujący Trolling - na trollowanie ma taką odpowiedź, że go flagujemy, a następnie  to się dodaje-odejmuje z naszymi pochwałami (nie wiadomo czy przewrotnymi od trolli według ich aktualnej „polityki”, czy pochwałami obiektywnie uczciwymi).

Idiotyczna Sprawiedliwość” która z tego wynika jest taka, że „za przejechanie pieszego na pasach”, czy „jazdę po pijanemu” dostaję punkty ujemne, ale jak „przeprowadzę na drugą stronę ulicy staruszkę lub pijanego” to dostanę punkty dodatnie i tych może być nawet więcej, więc i „ranga dobrego kierowcy” mi rośnie (zwłaszcza gdy koledzy pomogą). Oczywiście, o tym że w kwestiach moralnych nie może być żadnych handli, tolerancji, równouprawnień, czy kompromisów, o tym, że „średnia” z czystego i brudnego jest brudny, a średnia z życia i śmierci jest śmierć, w tym systemie „Idiotycznej Sprawiedliwości” nie może być mowy. Oflagowanie czy promowanie trolla jest równoważne oflagowaniu czy promowaniu przez trolla (innego trolla). Mówię: „Idiotycznej sprawiedliwości” - bo jak nie ma prawości (w szczególności rozróżniania dobra i zła i zdecydowanego wyboru dobra (prożyciowości i odpowiedzialności, oraz nierozerwalnie związanej z odpowiedzialnością wolności) - i zdecydowanego wyboru odpowiedzialności i życia), to nie ma i żadnej sprawiedliwości. A właśnie atak na prawość to ważny cel dla trolli na naszym forum – prawość zwalcza najpierw ideologia lewacka (ideologia satanistów i faszystów łącznie), z której wynika i ideologia poprawności politycznej – trolle na naszym forum, atakując naszą idę niepoprawności i samych Niepoprawnych, działają jako agenda lewactwa.

Jeżeli „Starych Niepoprawnych” można było nazwać demokracją (ze swoimi ułomnościami i pojawiającymi się i trollingami, i atakami poprawnych politycznie) po jakąś chwilami rodzącą bunt tyranię redakcji co prawda, ale demokracją, w której to odpowiedzialność za forum, za stabilność była  programowa, wynikała z Misji niepoprawności, z ochrony Niepoprawnego Domu, to jakąż to odmianę ustroju wewnętrznego mamy dzisiaj? Czy to już „Demokracja Idiotyczna” albo  rzeczywistą odmiana tyranii i faszyzmu, skoro faktycznie rządzą trolle? 

Czyż teraz Misja nie rozpadła się na szereg izolowanych punktów do dowolnych trollowskich i wspierających trolli interpretacji? Czyż teraz aby są promowane postawy „pro publico bono”, myślenia ogólnego o dobru wspólnym? Czy aby na pewno zmierzamy do bycia wspólnotą Niepoprawnych?

Czy aby na pewno chcemy być strefą netu pachnącą wolnością i prawdą oraz dążeniem do dobra, do ładu społecznego opartego o moralność i morale wspólnotowe, polskie i katolickie, niepoprawne politycznie morale wspólnotowe. Czy aby na pewno chcemy tworzyć strefę władztwa i kontroli nad polityką - nad władzą i prawem, ekonomią i gospodarką, środkami państwowej przemocy i realizowanymi ideami, strefą punktowania wypaczeń i szukania konstruktywnych rozwiązań problemów przed którymi stoi nasz kraj, a zarazem szukania sposobów odcinania się od wszystkiego, co niesie anarchię i destrukcję, przestępczość i demoralizację, co szkodzi wzrostowi w dobru i ludzkiemu postępowi (naszemu dojrzewaniu w człowieczeństwie)?

Czy nie przeraża nas bycie Trollami.pl, a może nawet Niepoprawnymi_Trollami. pl pochłoniętymi przeżywaniem emocji nadmiernych i chciejstw, bez ofiarnej pracy i walki, bez koncentracji na celach, bez poświęceń interesu osobistego, a za to przeżywaniem ambicji i komplelsów czy psychopatii osobistych, z ucieczką od konstruktywizmu życia, od jego realiów - w sferę jałowych przezbytek i użerek o detale, o podrzucone kości tematów zastępczych, z niewątpliwą konsekwencją zostania wyizolowanym pośmiechowiskiem wolnego netu?

Stan uwidoczniony w ostatnich dniach na Gadaczce pokazuje, że obowiązuje głośna promocja ideologii: „jedno, co musimy zwalczać to agenturę”. Nie bierze pod uwagę bałamutności tego hasła, bo przeciwieństwem agentury jest inna agentura (tożsamość, to tylko wyjątek w bezmiarze możliwych agentur), jego ślepej uliczki. Inicjowanie ataków na agenturę to najczęściej prowokacja – byśmy  uderzali wtedy, kiedy oni są przygotowani, byśmy tylko reagowali na ich zasadach zamiast działać na naszych i wtedy, kiedy jesteśmy wystarczająco uzbrojeni i zorganizowani. Nie bierze pod uwagę, że taki stan ideologiczny to raj dla trolli, dla ich destruktorskiej na portalu roboty. Nie bierze pod uwagę, że to ideologia syzyfowa, ideologia niekończących się porażek mimo ciągłego zaczynania od nowa. Ponieważ jedynym sposobem przezwyciężania zła jest dobro – tak i tu – jedynym sposobem przezwyciężania obcych agentur jest umacnianie własnej tożsamości. Tożsamości realistycznej, pamiętającej zawsze o dwóch wrogach. Tożsamości Niepoprawnych, jako niepoprawnych politycznie, tożsamości lojalnych członków Narodu Polskiego, tożsamości Suwerenów w Państwie Polskim, tożsamości katolików, członków Kościoła Rzymsko – Katolickiego, tożsamości ludzi dobrych, kierujących się najlepiej jak to możliwe pojętą hierarchią ludzkich wartości wyższego rzędu, tożsamości atrakcyjnej dla przybyszów na tyle, by pragnęli się z nami integrować, a nie zwalczać nas swoimi metodami trollowskimi, jak to się aktualnie dzieje. Tam, gdzie na zagrożonych polach odniesiemy swoje zwycięstwa mamy instalować Niepoprawnych, a nie inną agenturę.

Stan uwidoczniony na Gadaczce pokazuje, że tych, którzy poszli za „nową administracją” obowiązuje jeszcze inna, cicha ideologia „to, co najbardziej musimy zwalczać, to wrogów, którymi są wszyscy, którzy  nie poddają się terrorowi naszego trollizmu”. Terrorowi – i to terrorowi w jego klasycznym znaczeniu jako terrorowi władzy, która nie ma autentycznego mandatu, władzy, zdemoralizowanej, samozwańczej i uzurpatorskiej, czy namiestniczej, reprezentującej obcych, władzy zdradzieckiej i skorumpowanej, władzy  bezprawnie nabytej i społecznie nieuznawanej, a która chce ją utrzymać za wszelką cenę („władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”). Tak - trolle w swojej pokrętnej „logice” nas traktują jako swoich wrogów, choć to oni są agresorami, choć toni przychodzą do nas ze swoją wrogością.

Nowa administracja nie pełni swojej funkcji, bo każda pałka to tyle co oflagowanie -  zgłoszenie naruszenia regulaminu – słuszne lub nie. AIM(S) sumuje punkty, ale administracja nie weryfikuje, czy rację miał zgłaszający, czy też oskarżenie było niesłuszne i jako trolla trzeba karać zgłaszającego. Bez tego zanika ludzki sens naszej tu działalności – przestajemy być traktowani jak ludzie, a nie mamy żadnych faktycznych narzędzi samoobrony naszego człowieczeństwa.

Kary którym straszy AIM(S) nie są w żadnym stopniu odstraszające dla trolli, które operują sotniami i sobie wzajemnie nabijają punktów, a nadto  jeszcze atakują tych, co im są niewygodni dla ich destruktorskich procederów. AIM(S) pozostawiony bez nadzoru wyrósł na Promocja Trollizmu AIM(S), a nawet Porażka AIM(S).

Nie zawaham się też nazwać „odnowionej” administracji – Trolling Administracją. Zmiany dla obrony naszej tożsamości Niepoprawnych są konieczne.

Zaangażowanie jazgdyni przeciw @Jasiowi, dochodzenie jego przeszłości dla ataków personalnych, zamiast zajmować się stroną merytoryczną tego, co on głosi, jeżeli się z tym nie zgadza, to jego  osteczna kompromitacja tego osobnika jako biorącego udział w pracy administracji – a i jako trolling uczestnika forum powinno być publicznie napiętnowane. To już wysoko firmowana pogarda dla naszej forumowej normalności.

Nie ma zgody na pracę jazgdyni w administracji!!!

Również Najwyższa Administracja powinna tu wyrazić swoje jednoznaczne stanowisko.

Stop trollingowi – tego tolerować nie wolno!!!

Stop AIM(S)!!!

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.7 (głosów:18)

Komentarze

Proszę o zmianę tego Anonymous na miarka.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-7
#1457739

Ty to od Pana Józefa z Londynu się delikatnie odczep  RAZ NA ZAWSZE a jak chcesz koniecznie bym Cię "totalnie" zminusował to z ochotą to zrobie

EOT

EOT

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3
#1457741

Co to za próba zastraszenie? To już spytać nie wolno? Nie uważasz że z tym trollingiem pałkowym to już zaszło za daleko?

miarka

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6
#1457743

Mała relacja z gadaczki.

Alisia: Rebeliantko - czekam na reakcję Gawrona i ujawnienie kto minusował notki blogerów z ZYCZENIAMI NA BOŻE NARODZENIE,jak również komentarze z cytatami Jana Pawla II, Kardynała Wyszyńskiego, ks Twardowskiego oraz życzenia składane w komentarzach przez blogerów i komentatorów. To jest atak na kotaolików, i znieważanie Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego i ks. Twardowskiego. Nie moge w to uwierzyć że to się stało na tym portalu. 2 dni 18 godzin ago

tadman: >Alisia Brawo! Widać, że sotniarzom próbującym obrzydzić życie niektórym niepasującym im blogerom zaślepienie odebrało resztki rozsądku. Masz moje poparcie. Gawrion będzie musiał się określić, a może tylko odkryć. 2 dni 10 godzin ago

Ula Ujejska: A ja sądzę, że strzelacie sobie w kolano kulego Tadman :) 2 dni 6 godzin ago

Jozio z Londynu: Pani Ulo - może on ma ochotę zobaczyć "odkrytego" mężczyzne - czy to nie aby Biedroń bis ? pytanie retoryczne 2 dni 5 godzin ago

tadman: >Józio z Londynu pisze: "Pani Ulo - może on ma ochotę zobaczyć "odkrytego" mężczyzne - czy to nie aby Biedroń bis ? pytanie retoryczne". Dzięki takim skojarzeniom Freud nie miałby najmniejszych wątpliwości. :)) 2 dni 3 godziny ago

Źródło: http://niepoprawni.pl/shoutbox
© Niepoprawni.pl

A kiedy dojdzie co do czego, to neonowcy są paskudni.

 

Może Ty miarko, jako osoba nie kojarzona z Ne24, coś wskórasz, ale myślę, że to realizacja divide et impera. :(

Miarko, pomyślności w nadchodzącym 2015 roku.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-8
#1457742

Już się raz w temacie NEonu wypowiadałem, że nam niepoprawnym politycznie, a więc i polskim patriotom, i katolikom duchowo najbliżej do niego jako patriotycznie polskiego i do Legionu Świętego Ekspedyta jako katolików i polskich  patriotów. Jeżeli trzymamy się naszych idei programowych, to mimo innych podejść w szczegółach zawsze się dogadamy, bo cel mamy wspólny.

To, że ktoś próbuje na siłę nas konfliktować musi zdawać sobie sprawę, że nas konfliktuje do podziału sztucznego, nie mającego nic wspólnego z polską racją stanu. 

W mojej ocenie, to to, co nam najbardziej rozwala nasze życie państwowe jest lewactwo, które opanowało kręgi władzy. Lewactwo, a więc i ideologia poprawności politycznej, wroga i naszej, forumowej idei niepoprawności. Trolling, który atakuje naszą polityczną niepoprawność jest natury lewackiej – nie ma się więc co dziwić, że ma i swoich sponsorów i napotyka na bierność wielu, po których należałoby się spodziwać zdecydowanej walki, a w rezultacie trolle zaczynają się panoszyć.

Rok temu, gdy się Niepoprawni dzielili, nie brałem udziału w dyskusjach, bo byłem przeciwny podziałowi jako szkodliwemu dla naszej idei. Tak samo i tu, nie biorę udziału w zmaganiach między portalami, które w mojej ocenie powinny się łączyć, a nie dzielić. A wiem, że i oni mają ludzi myślących podobnie, bo już moje trzy niepoprawne (z motywacją że ponadportalowe) teksty przedrukowali u siebie i liczą na więcej.

Szczęśliwego nowego roku.Pozdrawiam

miarka

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6
#1457746

Kiedy po Świetch weszłam na portal nie mogłam uwierzyć. Pałowane były cytaty Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego.ks. Twardowskiego takiego czegoś jeszcze nigdy nie było!!!  Najpierw byłam tylko czytelnikiem na tym portalu -( od grudnia 2008r), od 4lat  jestem (niezbyt częstą komentatorką), na częstrze komentarze nie pozwala mi moja praca. Poznałam na tym portalu wielu wspanialych blogerów i komentatorów. Czasmi było tak że niezbyt pozorna notka rozwijała sie w bardzo interesującą dyskusję , wypełnioną ciekawymi pogądami na konkretne tematy. Dyskusja czesto była uzupełniana dodatkowymi inforamacjami, które były tak ukrywane przez polskie "mendia" , że przecietny czytelnik nie był w stanie do nich dotrzeć. Dzis równiez pozostało na tym portalu kilku bardzo dobrych blogerów, komentatorów i dobrych ludzi!!!!  Ale to co sie teraz dzieje jest bardzo bulwersujące, dlaczego??? dlaczego administracja i własciciel nie reaguje? Postawienie "pały" pod słowami Św Jana Pawła II to tak uderzenie. Gdyby była taka opcja na Niepoprawnych natychmiast zdjeła bym ten wpis. Administratorzy tego portalu nie może sie juz tłumaczyć, że nie czytają wszystkich komentarzy, ponieważ temat poruszany był na Gadaczce. Pałowane były rownież Życzenia do Małej MI i innych blogerów.

Mam do wszystkich dwa pytania? prosze o odpowiedzi  TAK lub NIE

2, Czy pałowanie słow Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego, ks. Twardowskiego  =  ZNIEWAŻENIU

3. Czy pałowanie życzeń na Boze Narodzenie jest - ZNIEWAGĄ KATOLIKÓW

Mam nadzieję, że katolicy na tym portalu zjedniczą się i odpowiedzą.

SZCZĘŚĆ BOŻE W NOWYM ROKU!!!!

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1457850

tu się znieważa ostatnio wszystko i wszystkich, za wyjątkiem tylko nielicznych,bardzo ważnych "projektów".Wątpię ,żeby coś się z tym dało zrobić.Poprostu zawężone pole widzenia .Pozdrawiam noworocznie.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1457853

Tak, jak ja rozumiem idę pałowania, jest to nic innego, jak oflagowanie wypowiedzi jako łamiącej regulamin i wezwanie moderatora do interwencji. W realiach AIM(S) następuje automatyczne przelicenie głosu na punkty, sumowanie i uśrednianie - taka "automatyczna sprawiedliwość". Na to przychodzi weryfikacja wszystkiego i tu się dzieją dziwne rzeczy, bo nikt nie dochodzi czy pałka była merytoryczna, czy trollowska względem osoby ocenianej, ocenianej treści, czy relacji do poglądów własnych, albo poglądów które ma promować agentura, którą może być oceniający. AIM(S) jest tu łatwy do ogrania, dlatego sygnalizuję tu, że konieczny jest do tego moderator. Może do drobniejszych spraw wystarczające by były takie uprawnienia dla autora bloga (z możliwością odwołania się do moderatora dyżurnego).

Co do pytań, to oczywiste, że te pałowania są zniewagami, są też obrazą uczuć katolików. Przy normalnej moderacji (nawet przez autora bloga) zniknęły by błyskawicznie, a ich autor by był ukarany dyscyplinarnie.

Trolling pałkowy i trolling w ogóle uważam za najgorszą patologię zagrażającą misji naszego forum.

Pozdrawiam

miarka.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1457861

napisałeś świetną, rzeczową, wnikliwą, wszechstronną analizę na temat funkcjonowania systemu punktowania komentarzy. Jestem pod wrażeniem rzetelności i kompleksowości tego opracowania.

Podobnie jak Ty uważam, że funkcjonowanie tego systemu jest wielkim złem. Przy takim nawarstwieniu złych, podłych, nękających zachowań, które on generuje, nie ma szansy, aby powstały niektóre cenne efekty, możliwe do wygenerowania przez wielu świetnych ludzi, którzy się tutaj zgromadzili. Być może nie powstaje z tego powodu wiele cennych "dzieł".

Zbyt wiele energii jest marnotrawione na radzenie sobie z podłymi ciosami.

Gdy obserwuję punktowe ataki na Ciebie, Veritę, Astrę, Trybeusa, Tadmana, Bursztynkę, Jinksa, Lotną i wiele innych osób, a nawet na tak ugodowe postacie, jak Leopardę czy Alisię, to zawsze zadaję sobie pytanie o koszt psychiczny, który ponoszą te blogerki/ci blogerzy.

Bo nękanie jest grożne także w swoich skutkach psychiczno-somatycznych.

Do dzisiaj nie mogę się pozbyć wrażenia, że z powodu złych i bezpodstawnych ataków mógł przedwcześnie umrzeć prof. Tatkowski. To nie był młody człowiek, miał 79 lat i był (jak sam pisał) schorowany, ale tym bardziej nękanie musiało być dla niego szkodliwe.

Sam o tym wspominał, ile go to kosztowało. Choćby tutaj:

http://niepoprawni.pl/blog/1356/nie-ma-sprawy

Zmarł dwa dni później.

Czy warto ryzykować życie i zdrowie? Czy warto podtrzymywać swoją obecnością zło?

Ps. Nie podzielałam niektórych poglądów A. Tatkowskiego, ale dyskutować trzeba na argumenty, a nie na pałki.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1458117

która by nas nic nie kosztowała"....to cytat JPII z jednej z pierwszych pielgrzymek do Polski.Te pałki psychopatów są bolesne, przyznaję. Ale nie widzę ,póki co ,innego wyjścia,  jak ignorowanie ich i niepodejmowanie z nimi dyskusji.Wkońcu nie jest ich tak wielu.Nawet jeżeli Gawrion nie widzi w tym nic złego albo udaje ,że nie widzi.Jego sprawa,jego portal .Ale Polski mi żal....Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

Verita

#1458129

Polski jest żal.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1458132

"Nie pragnijmy takiej Polski która by nas nic nie kosztowała"....to cytat JPII...".

 Stoi w sprzeczności z Twoją konkluzją: "Ale Polski mi żal...". A to dlatego, że zakłada ona bierność, wycofanie się, poddanie, rezygnację z walki, ponoszenia ofiary z siebie, ponoszenia kosztów (JPII..."). „Polski Ci żal”, a ustałaś w szukaniu innego wyjścia - teraz kiedy czas na intensyfikację poszukiwań tego innego wyjścia.

Znam jeszcze inny taki cytat: „Tanie mięso psy jadają”.

To, co jest dla nas naprawdę wartościowe, musimy chronić z poświęceniem, choćby i nadstawianiem drugiego i setnego „policzka”, ale do kompromisu ze złem, do życia obok zła, obok problemu nierozwiązanego dopuścić nam nie wolno. O to, co godne trzeba się bić i cierpieć z godnością i płacić godziwą cenę.

Dopóki tu jesteśmy, to jest i nasz portal – oddajemy mu i czas i zdrowie, i jak Profesor poniżej, przynajmniej w jakimś sensie - życie. Mamy jego niepoprawną misję, która nas tu jednoczy, a której inne portale tak wyraźnie nie akcentują, walczymy o jego przyszłość.

Tu nie chodzi o to, że są bolesne pałki. Niech będą, jeżeli to ma być cierpienie dla wyższej sprawy, dla szlachetnej, czystej idei. Niech będą, niech boli, kiedy jest jasna nadzieja, że to idzie przetrzymać, że to się wkrótce skończy. Niech będą, gdy ja poniosę koszt, a wzrośnie, umocni się, skorzysta dobro wspólne.

Nie ma jednak zgody na przedłużanie tego choćby o chwilę, gdy takiej nadziei nie ma, gdy nie widać jasnego planu.

Tu jednak chodzi o inny ból, ból niesłusznego „karania” przez bezkarnych psychopatów, ból, który nie służy absolutnie niczemu, jest samą krzywdą, głupotą i destrukcją. Ból, z którego wypływa niewiara, beznadzieja i zniewolenie. Ten ból jest dla destrukcji nas Nieporawnych politycznie osób, destrukcji niepoprawnego portalu, destrukcji naszego dobra wspólneo. wspólnego domu.

Tak więc czas na działanie, nie żałowanie.

Pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1458142

Co do psychopatycznych skłonności to bym odpuścił. Jeden z szajki sotniarzy ma wyraźny deficyt pochwał, punktów i myślę, że nie jest to maska, ale reszta robi to fachowo. Spychacz jest milusi, zachęca do wymiaby poglądów, a potem leci chamsko, nawet w stosunku do naszych pań, a następnie prosi o zakopanie toporów (my takich narzędzi nie stosujemy) lub ogłasza moratorium i nawołuje do wzajemnego poszanowania. Takie postępowanie wydaje mi się pracą wykonywaną bez najmniejszych emocji, a majacej za cel zdenerwowanie interlokutora i zmuszenie go do wypowiadania się "w nerwach". 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1458146

Nie miałem na myśli samych osób psychicznie chorych, tylko sam trolling, tu zwłaszcza trolling pałkowy, który jest źródłem takich postaw, przez co osoby go stosujące są w takim ciągu nademocjonalnym, że daje to dokładnie te same objawy, jak gdyby źródłem tej postawy była choroba psychiczna.

Widzę osoby, niektóre wręcz utożsamiają się ze złem, którym jest trolling, zwłaszcza pałkowy, ale moim tu celem jest sprzeciw wobec samego zła tego trollingu. Odmowa mu jakiejkolwiek tolerancji, jakiegolkolwiek kompromisu, jakiegokolwiek oswajania się z nim.

Dobro i zło w jednej przestrzeni zawsze tworzą mieszankę wybuchową - to zawsze destrukcja i samozatracenie. Normalni chcą żyć i przekazywać życie.

W ogóle emocjonalizm nadmierny, to ciekawe zjawisko - potrafi się wymykać i spod władzy rozumu i uczuć, i ducha, potrafi się udzielać innym osobom, daje się przenosić na inne obiekty, które wzbudzają emocje z zasady towarzyszące uczuciom.

Pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1458148

wydaje mi się, że to tylko pozorna sprzeczność.To raczej zakręt w tunelu ,gdy już jest tak ciemno,że  nie wiadomo co dalej..Zostaje ci tylko mur...albo skręcić.Co do niepoprawnej misji..zgadzam się ale na tym portalu ...czy to aby napewno jest nasz portal? Nieraz czuję się tu jak intruz ...bo i ty również zauważasz głupotę i destrukcję z którego wypływa beznadzieja i zniewolenie.  To dlatego mi Polski żal. A że działam.....to zaraz się przekonasz jak  z hukiem wylecę po tym co napisałam Gawrionowi pod jego podsumowaniem roku i nie zamierzam ustawać ,póki sił starczy .Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1458221

Był taki odcinek filmu "Czterej pancerni i pies": "Gdzie my, tam granica". Tak i tu, to my stanowimy granice. Kiedy stajemy się bierni, przestajemy swoich granic bronić, przestajemy być sobą i u siebie, a więc i zatracamy tożsamość.

Póki co: "Nasz jest ten dzień...".

Pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1458227

bo Cię zaraz do Ru wyślą..:-)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1458232

:-)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#1458238

Dziękuję za wyrazy uznania - to dla mnie zaszczyt.

Z tym, że zbyt wiele energii jest marnotrawione na radzenie sobie z podłymi ciosami zgadzam się w zupełności.

Wręcz uważam, że doprowadzanie do jałowych sporów, konfliktów, rozdrabniań się, zmagań z trollami to celowa agenturalna robota mająca na celu destrukcję wszystkiego, co dla nas wartościowe.

Że to atak na nasze dobra, nasze miłości, na wszystko co widzimy jako niezbędne by przetrwać, by obronić tożsamość, to co nas konstytuuje, naszą przyszłość, nasze życie, spuszczanie naszej zdroworozsądkowej, niepoprawnej politycznie "pary w gwizdek", w jałowość naszych poczynań. 

Oczywiście, że to nękanie jest grożne także w swoich skutkach psychiczno-somatycznych. Nie mam wątpliwości, że było to riunujące i dla zdrowia prof. Tatkowskiego.

Mam taką obserwację, że manipulacje medialne opierają się głównie o emocjonalizm nadmierny. Daje się on przenosić z obiektu na obiekt. Starczy raz mu ulec, stracić panowanie nad sobą. 

Trolling pałkowy w to się dokładnie wpisuje. Łapka w górę, łapka w dół, trójkąt w górę, trójkąt w dół - to wszystko emocje - to nie ma nic wspólnego z racjonalnymi, rzeczowymi ocenami.

Widać wielkie w tym kierunku ambicje portali społecznościowych. Starczy poczytać np.:

http://orwellsky.blog.onet.pl/2015/01/02/jak-manipuluje-nami-facebook/

 http://www.autonom.pl/?p=10468

Mam nadzieję, że tą patologię i tą agresję na naszą normalność na naszym niepoprawnym forum powstrzymamy.

Pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1458137

Napisałem to w wątku Rebeliantki, kiedy w wyniku dyskusji Gawriona z Autorka doszło do zapętlenia sie tego pierwszego. Ten komentarz lepiej pasuje do Twojego wątku niż tam 

Nie zgadzam się na poddawanie mnie indoktrynacji.
Będę takie pierdoły omijał szerokim łukiem, bo chodzę trochę po tym świecie i wcześniej, czy później jestem w stanie ocenić, co za pisaniem danego delikwenta stoi. Jeśli tego nie jestem w stanie zrobić, a coś w jego pisaniu mnie niepokoi to wtedy wiem, że mam do czynienia z fachowcem. :)
To tyle w sprawie nauczania początkowego dla blogerów.
Po co te wszystkie akcje? Pozoracja działania? Przeciez wielu Ci pisało mniej (miarka) lub bardziej dosadnie (wielu innych), że ten AIM(S) to poroniony pomysł, bo zamiast zdjąć z Ciebie obowiązki moderacji i uspokoić nastroje na NP, wprost przeciwnie dał zorganowanej grupie blogerów sotniarzy świetne narzędzie do walki z niepożądanymi, według nich, blogerami.
Jeden z ciekawiej piszących blogerów (Jinks) jest dosłownie pałowany za wszystko i jego konto komentatorskie według Twojego AIM(S) świadczy, że to człowiek do natychmiastowego usunięcia. Skoro tego nie robisz to dajesz nam sygnał z jednej strony, że AIM(S)em mydlisz nam oczy, a z drugiej służy on do innego celu, co nieraz Ci pisaliśmy wprost.
Co to za sztuczne narzędzie, które dopuszcza do takiego negatywnego (- 3000 punktów) piętnowania blogera?
Według mnie źle się bawisz Gawrionie, ale nie znam twoich dalekosiężnych planów, więc mogę Cię oceniać niewłaściwie, dlatego poczekam jeszcze.
Zapewne przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi zdążysz się określić i właściwie ustawić docelowy profil NP . :))

PS Skoro zastosowałeś AIM(S)a i masz wykonawców pałujących zawzięcie i nadal to tolerujesz, to choćbyś nie wiem wiem co tu nam pisał, to przyjmij, że ja uważam Cię za współwinnego tej sytuacji, tym bardziej iz nie masz zamiaru nic zrobic i próbujesz chować głowę w piasek, czyli w "podstawy socjologii, psychologii, erystyki, manipulacji, perswazji.
Trzeba zacząć od podstaw."Jeżeli od podstaw to zacznij od AIMS(S)a, który jest świetnym narzędziem, ale do rozwalenia portalu.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1458139

Rzeczywiście, ten komentarz tu lepiej pasuje, dopisuje się do mojego. 

Dziękuję i pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1458143

tu panem i po nim splywa jak woda po kaczce.
Co nasuwa wniosek ze ten sytem pkt to nic innego jak PRLowska cenzura i manipulacja
Wycina sie niepoprawnych na NP.wystarczy zobaczyc jak ten portal sie stacza w imie POprawnosci ilu dobrych blogierow sie stad wynioslo bo mialo dosyc tej hipokryzji administratorow -mowa o wolnosci slowa.
Gawrion na konkretne pytania nigdy nie odpowiedzial wprost zawsze sie wykreca sianem czy to ja je zadwalwem czy Lotna czy inni -to mowa trawa.Widac ma nad soba sponsorow od POprawnosci bo inaczej tego nie mozna wytlumaczyc, a to co sie dzieje od ponad pol roku to juz jest dzlalnosc agenturalna, to widac golym okiem.Za pisanie prawdy sa karani blogierzy pod byle jakim pretekstem badz przy pomocy prowokacji i manipulacji wypowiedziami.
PO OWOCACH ICH POZNACIE i jaki KROL JEST NAGI KAZDY WIDZI nic dodac,widocznie sponsorzy Gawriona tak sobie zycza jak jest.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1458151

Wiem, że było pisane wiele razy i to przez wiele osób, że nie ustają wtręty na blogach i jest to ciągle podnoszony temat na gadaczce. Sam pisałem przynajmniej ze trzy razy. Też widzę jakiś opór ... systemowy, próbujący nam narzucić jakieś "prawo" które nie wywodzi się ze służby na rzecz sprawiedliwości, które prowadzi wręcz do naigrawania się ze sprawiedliwości i z naszych ludzkich uczuć, i ludzkich celów. "Prawo" jednocześnie wprowadzające bezkarność wobec zła jakim jest trollizm pałkowy. „Prawo” samo w sobie patologiczne.

Żaden normalny człowiek, zwłaszcza Niepoprawny, a więc na tyle świadomy i zdecydowany, by nie dać sobie narzucić myślenia w kategoriach ideologii chcących dławić idee nie może tolerować żadnego zła w swoim otoczeniu, nie może pozostać biernym, kiedy go widzi.

Powyżej pisałem: "moim tu celem jest sprzeciw wobec samego zła tego trollingu. Odmowa mu jakiejkolwiek tolerancji, jakiegolkolwiek kompromisu, jakiegokolwiek oswajania się z nim”.

Mam nadzieję, że stanie się to i celem każdego Niepoprawnego. Mam nadzieję, że Niepoprawni nie odpuszczą żadnemu przypadkowi trollingu, zwłaszcza pałkowego, że każdy taki przypadek będzie zgłaszany do Administracji, dopóki ona nie zdecyduje się na znalezienie skutecznego sposobu na rozprawienie się z tą szczególnie destrukcyjną patologią

Powtórzę tu oświadczenie jednego ze starych blogerów, które popieram

 http://niepoprawni.pl/blog/1859/w-obronie-trolli :

Wszystkie spamy, lamerstwo, ataki ad personam, trolling uporczywy i naruszenia regulaminu będę zgłaszał osobiście do Redakcji.

O co Was też upraszam.

To nie donos, to obrona portalu”.

Może być trudno tak się od razu na aktywność, by „wszystkie”, ale to ważne dla naszej obrony portalu, by nie ustawać.

 

Pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5
#1458187

Portalu nie trzeba bronić, bo wszystko jest wspaniale, jak twierdzi właściciel w swojej polecanej przez sibie notce.

Jest po prostu cudownie. :))

http://niepoprawni.pl/blog/gawrion/gdzie-jestesmy

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1458194

-6
Punkty komentatora
3 Stycznia, 2015 - 09:19
Negatywna ocena mojego komentarza (6)
Zatwierdzone
view

1
Punkty komentatora
3 Stycznia, 2015 - 09:19
Twój komentarz do Porażka AIM(S).

-6 Punkty komentatora 3 Stycznia, 2015 - 09:31 Negatywna ocena mojego komentarza (6) Zatwierdzone view
-6 Punkty komentatora 3 Stycznia, 2015 - 09:30 Negatywna ocena mojego komentarza (6) Zatwierdzone view
-6 Punkty komentatora 3 Stycznia, 2015 - 09:30 Negatywna ocena mojego komentarza (6) Zatwierdzone view
-6 Punkty komentatora 3 Stycznia, 2015 - 09:30 Negatywna ocena mojego komentarza (6) Zatwierdzone view
-6 Punkty komentatora 3 Stycznia, 2015 - 09:29 Negatywna ocena mojego komentarza (6)
 
 
No proszę, jaka synchronizacja!
Tak bardzo was prawda boli?
 
W tej chwili jest 15 użytkowników na stronie. Jozio z Londynu Mind Service Lotna Gawrion Jinks maruś jazgdyni Mała Mi mariavno Satyr markowa miarka Lwow47 kazikh jacool78
Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1458195

Każda obrona tak w ogóle to opiera się o odpowiedzialność. Takim wzorcem odpowiedzialności jest odpowiedzialność ojca za dziecko. Ojciec w swojej odpowiedzialności daje dziecku nie to, co ono chce, a to, co powinno dostać dla jego prawdziwego dobra, jak je sam, w swoim doświadczeniu i swojej mądrości postrzega.

Głównym tu kryterium jest to, żeby dziecko przez ewentualne spełnienie swoich życzeń nie zrobiło sobie krzywdy (choćby pośrednio, robiąc krzywdę komuś, bo takie zło w każdym układzie zamkniętym szybko wraca do sprawcy). Oznacza to tyle, że człowiek odpowiedzialny powinien bronić drugiego i przed nim samym i przed podejmowaniem przez niego złych decyzji.

Nie wiemy, jakie są motywy takiego, a nie innego działania Gawriona, ale nasza świadomość, że to prowadzi w złą stronę, nasza odpowiedzialność każe nam i jego bronić przed nim samym.

Pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5
#1458199

myślę,że takie a nie inne,jak to określasz ,działanie Gawriona nie jest podyktowane złą wolą tylko młodym wiekiem,który wykorzystują stare wygi.Problem tkwi w tym,że pomylił środek z celem.Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1458211

Jest tak wspaniale jak w naszym nieszczęśliwym kraju.Opis  osiągnieć portalu przypomina mi przyrost PKB.To  tak jakbym słyszała kopaczy czy komoruskich cieszących z powodu 25 lat "niepodległości" .Tylko patrzeć jak przyfrunie nam tu biały gawron z czekolady i reszta "współadminów" z różowymi balonikami.Oj! Nie ze mną takie numery...Brunner. Przecież nie osiągnięcia portalu są najważniejsze bo nie to jest jego celem...tylko zmiany na lepsze w Polsce. A tych ani widu ani słychu.Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1458208

"Przecież nie osiągnięcia portalu są najważniejsze bo nie to jest jego celem...tylko zmiany na lepsze w Polsce".

Tak, to bardzo ważne podkreślenie. Zbyt często dajemy się wmanewrowywać w tematy zastępcze, zwłaszcza zajmowanie się objawami i skutkami zła, a nie źródłami patologii.

Dokładnie takim odwróceniem uwagi od celów, takim tematem zastępczym jest trolling, w tym trolling pałkowy.

Pozdrawiam

miarka

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1458241