AGENDA KONFERENCJI

Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM PATRIOTÓW POLSKICH
sobota, 17 marzec 2018

 

Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, NTV Niezależna Telewizja, Nawigatorzy Jutra, Konwent Narodowy Polski, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Światowy Ruch Polaków i Polonii, Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej – jako grupa inicjatywna zwołują 17 marca 2018 wspólnie z wieloma innymi środowiskami patriotycznymi Forum Patriotów Polskich.

 

Sesja poranna – moderator Janusz Zagórski (patronat medialny)

 

10:00-10:10 – słowo do uczestników zjazdu – Konwent Narodowy Polski – prezes Jan  Krzanowski; Nawigatorzy Jutra – Izabela Litwin

 

10:10-10:15 – prowadzenie zjazdu – Janusz Zagórski

 

10:15-10:45 – polskie zasoby naturalne – prof. R. H. Kozłowski

 

10:45-11:15 – złoża na Podlasiu, plan budowy kopalni Suwałki, korzyści z wydobycia rud żelaza, tytanu, wanadu i skał otaczających – Jerzy Ząbkiewicz

 

11:15-11:45 – zasoby Polski oraz zagrożenia wynikające z polityki państwa – Teresa Adamska

 

11:45-12:15 – baza surowcowa oraz jej potencjał biznesowy zakotwiczony w nowoczesnych technologiach jako dźwignia gospodarki – Krzysztof Tytko

 

12:15-12:45 – koncepcja utworzenia Ziemskiego Narodowego Banku Polskiego, celem realizacji uwłaszczenia narodu polskiego na zasobach naturalnych kraju oraz gospodarowania nimi – Zbigniew Wesołowski

 

12:45-13:15 – zakotwiczenie polskiej waluty w zasobach naturalnych Polski – Józef Kamycki, Wojciech Dobrzyński

 

13:15-14:15 – dyskusja nad sposobami uwłaszczenia polskiego społeczeństwa na zasobach naturalnych Polski – moderator Izabela Litwin

 

14:15-15:15 PRZERWA OBIADOWA

 

Sesja popołudniowa – Teresa Adamska, Mirosław Moskwa

 

15:15-15:30 – założenia projektu ustawy obligującej parlament, prezydenta i rząd do udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie polskich złóż, wyłącznie Polskim Służbom Geologicznym (PIG, PIB), reprezentującym Skarb Państwa

 

15:30-15:45 – założenia projektu ustawy zakazującej wydawania koncesji  na wydobywanie strategicznych surowców, w tym na podziemne zgazowania węgla podmiotom z kapitałem zagranicznym

 

15:45-16:00 – założenia projektu ustawy dotyczącej uwłaszczenia polskich obywateli w kraju i zagranicą na polskich zasobach naturalnych

 

16:00-17:00 – uchwały zjazdu i podpisanie uchwały dotyczącej uwłaszczenia

 

17:00-17:45 PRZERWA

 

17:45-18:00 – wsparcie polonijne – Zbigniew Wesołowski

 

18:15-18:45 – walka ze smogiem – Marek Adamczyk

 

18:45-21:00 – wolne głosy oraz dyskusja

 

21:00 – zamknięcie zjazdu

 

sala dostępna do 24:00

 

W imieniu grupy inicjatywnej
Krzysztof Tytko

 

Koszt uczestnictwa (sali) 20 zł
Dodatkowe dobrowolne koszty
obiad 20 zł
kawa 6 zł
herbata 4 zł
 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:2)