Odezwa Marszałka Sejmu Walnego

Obrazek użytkownika Lotna
Kraj

Powrót do tradycji samorządowych Rzeczpospolitej. Zwołanie na dzień 21 czerwca br. w Łodzi Zjazdu Przedsejmikowego Sejmików Prowincjonalnych

Szlachetni Polacy!
Niniejszym zwołuję Zjazd Przedsejmikowy Sejmików Prowincjonalnych Ziemskich, powołanych do życia Uchwałą (Sancytem) Sejmu Walnego z 14 czerwca 2015 roku w Kole.
Wszyscy, którzy chcą wzniecić na swoich Ziemiach Koło Sejmikowe zwołuję na spotkanie.
Przewodnictwo obrad powierzyłem Dariuszowi Łaska z Łodzi.
Miejsce; Łódź, Plac Wolności 6 - "Restauracja Wiedeńska".
Godziny Zjazdu: 13-18
Program Zjazdu:
1. Przedstawienie się Uczestników i Ziem jakie reprezentują.
2. Zagajenie Przewodniczącego - Dariusz Łaska.
3. Obiad.
4. Prelekcja na temat zasad funkcjonowania Sejmików Ziemskich po latach ich niebytu - Wojciech Edward Leszczyński - Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2014.
5. Debata na temat zasad obioru w najbliższym czasie Marszałków Sejmikowych poszczególnych Ziem - Prowincji.
6. Debata na temat zasad jakie będą obowiązywać przy sporządzaniu List Wyborczych (Sejmikowych) do Sejmu i Senatu. 
7. Przedstawienie kalendarza sejmikowego na rok 2015.
8. Przedstawienie przybliżonego kalendarza wyborczego do Parlamentu z List Sejmików Ziemskich Prowincjonalnych.
9. Wolne głosy ziemskie.
Zasady uczestnictwa.
1. Dojazd we własnym zakresie.
2. Każdy płaci za siebie, mając, co najmniej 100 PLN w kieszeni. Szacunkowy koszt spotkania na jedną osobę 50-60 PLN. 
3. Osoba na Zjeździe może reprezentować siebie i Ziemię jednej określonej Prowincji Ziemskiej.
Wojciech Edward Leszczyński, Marszałek Sejmu Walnego, Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2014
Zgłoszenia i kontakt:  inteligencjalodz@gmail.com

 

Ocena wpisu: 
3
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.2 (głosów:12)