PKW nie informuje o głosach i mandatach w okręgach...

Obrazek użytkownika Janusz 40
Kraj

Duże wątpliwości związane są z faktem, iż więcej ważnych oddanych głosów na radnych do sejmików wojewódzkich oddanych zostało na PIS niż na PO, a to PO ma więcej przyznanych mandatów (179 PO, 171 PIS).
Oto lapidarna informacja szefa Krajowego Biura Wyborczego Kazimierza Czaplickiego: "... wybory do sejmików są wyborami proporcjonalnymi, a system podziału mandatów polega na tym, że mogą w nim uczestniczyć tylko te komitety, które przekroczyły 5-procentowy próg. Liczy się głosy w skali województwa i tylko te komitety dalej uczestniczą w podziale mandatów. Jednak sam podział mandatów następuje w okręgach wyborczych, a nie w skali całego województwa. Dlatego podział mandatów nie przekłada się wprost proporcjonalnie na odsetek uzyskanych przez komitet głosów..."
Rzeczywiście - ustawa z 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich - tak stanowi:
"Art. 163. 1. W celu przeprowadzenia wyborów obszar województwa dzieli się na okręgi wyborcze.
2. Okręgiem wyborczym jest jeden powiat lub jego część.
3. Łączenie powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdyby liczba
radnych wybieranych w danym powiecie do sejmiku województwa była mniejsza niż 5 radnych.
3a. Łączenie powiatów nie może naruszać więzi społecznych łączących wyborców należących do mniejszości
narodowych lub etnicznych, zamieszkujących na terytorium łączonych powiatów.
4. Przepis art. 135 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 164. 1. Podział na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu
wyborczym ustala, na wniosek marszałka, sejmik województwa według jednolitej normy przedstawicielstwa
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców województwa przez liczbę radnych wybieranych do danej
rady, z uwzględnieniem art. 163 i następujących zasad:
1) w okręgu wyborczym wybiera się od 5 do 15 radnych;
2) w żadnym z powiatów stanowiących jeden okręg wyborczy nie mogą być wybierani radni w liczbie
równej lub większej niż 3/5 ogólnej liczby danej rady."
Rzecz w tym, iż przy określaniu ilości przysługujących mandatów metodą proporcjonalną (nie wg reguły d'Hondta) jest nadzwyczaj nieprawdopodobne, by przy mniejszej ilości głosów uzyskać większą ilość mandatów. Jest to możliwe jedynie w wypadku takiego podziału na okręgi, w których przypada większa ilość wyborców na jeden mandat - to jednak nie powinno mieć miejsca gdyż jest określona metoda w/w ustawie. Oczywiście - mogą się pojawić pewne zniekształcenia w wyniku zaokrągleń (których zasad ustawa nie precyzuje), ale przy jednolitym podejściu - zaokrąglenia nie mogą mieć aż takiego wpływu. Pewne wątpliwości budzi jeszcze ustalenie, że sejmiki poprzedniej kadencji prponują granice okręgów, co w pewnym stopniu stwarza możliwości powielania układów.
Konkluzja generalna jest jednak inna - ustawodawca błędnie usytuował jako miejsce wyznaczania mandatów do sejmików wojewódzkich - okręgi (przeważnie powiaty). Przy ilości 5- 10 radnych- suma zaokrągleń może dochodzić do kilku procent. (z ilości wyborców w przykładowym okręgu wyborczym przypada np. 6,51 mandatu - zaokrąglenie to prawie 8 %). Wyznaczanie mandatów na podstawie ilości oddanych głosów w całym województwie - znakomicie zminimalizowałoby tę możliwość zniekształcania wyników wyborów.
Ponadto - PKW nie podaje już ilości głosów na szczeblu okręgów wyborczych - obywatel nie ma możności sprawdzenia poprawności wyliczeń. W naiwności ducha zacząłem sprawdzać ilości uzyskanych mandatów do sejmików na podstawie danych dotyczących województw - oczywiście nic mi się nie zgadzało. Gdybym posiadał informacje dotyczące głosów i mandatów w okręgach wyborczych - wówczas mógłbym sprawdzić rzetelność wyborów do sejmików wojewódzkich.
Jako obywatel Rzeczypospolitej Polski domagam się takich informacji na stronach PKW. Namawiam również partie opozycyjne do żądania ujawnienia tych danych

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:16)

Komentarze

Dokopałem się do danych z okręgów w Szczecinie, ale nie mogę do obwodów !

Obwody są istotne, bo często są to areszty, więzienia , domy starców !

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

#1452714

Nie jest łatwo dotrzeć do danych cząstkowych. Przez stronę gł. BIP - nie sposób ! Trzeba wiedzieć jak :

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50895.asp

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

#1452718

PKW jaka jest/ była każdy widział...trudno zgadnąć czemu np. nie ustalano liczby zdobytych mandatów do sejmików na podstawie algorytmu wynikającego z wieku członków PKW podzielonego przez liczbę wydanych przez nich wyroków skazujących opozycję solidarnościową w stanie wojennym.Taki np.  wiceprzewodniczący sędzia Kosmal zacementowany tam od lat 80-tych wydawał hańbiące wyroki na moich kolegów w stanie wojennym w miasteczku, w którym mieszkam. I co ...nic - demokracja  po 1989 roku miała demencję i nie udało się tego prostego faktu "odkryć". A z innymi jest pewnie podobnie. Stąd wszystko na niższych szczeblach liczenia jest "tajne" dla wyborców, po co mają sie zastanawiac jak było naprawdę.

 Polacy zostali zredukowani, jak w PRL-u do obowiązku "karnego" chodzenia na wybory, tej "źrenicy demokracji" - jak chce prezydĘt. Ale juz kto i jak liczy głosy to nie ich sprawa. I na tym polega ta cała źrenica...

Moim zdaniem od 16-go listopada juz jedno nam zostało - czas wyjśc na ulice...

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1452917

 PKW absolutnie należą się nagrody i odznaczenia.. Spełniła znakomicie swoje funkcje dla jakich zostali powołani tzn dokonywania wszystkiego co możliwe, a nawet niemożliwe, aby władza utrzymana została we właściwych rękach tzn tych samych co była. Może troszkę zbyt długo to trwało, no ale korygowanie woli wyborców wobec wstrętnej penetracji opozycji i wyników nieodpowiedzialnych sondaży nie było takie proste. Całe szczęście, że PKW została przeszkolona przez moskiewskich fachowców, oni w każdej sytuacji potrafią sobie poradzić, oczywiście DEMOKRATYCZNIE, a jakby inaczej ! Uważam, że pan prezydent B.Komoruski powinien zabezpieczyć dla PKW jeszcze odznaczenia orła białego. II kadencja prezydentury zagwarantowana! 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1452952

Wykraczesz ! Na odejście dostaną medale, jestem pewien !

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

#1452987