Wybierz drogę do Boga, to ostatnia przestroga!!

Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Kraj

 

 

Kto zagłosuje na jakiekolwiek zło

Ten brukuje sobie do piekła drogę

Tam od cierpienia będzie nie tylko mdło

Tam pozna wszelką zdradziecką stonogę

 

Życie to wartość nadrzędna nad wszystko!!

Więc niech nie mydli oczu nikt "wierzący"

To jest samego Boga stanowisko!!

Nie bufonów na srebrniki patrzących

 

Zważ w sumieniu co dla Ciebie jest ważne

Pobyt nieodległy w piekle w cierpieniu

Czy kroczenie z Samym Bogiem poważne!!

Na Niego tylko wyłącznie patrzeniu!!

 

Jeśli nie widzisz dobra, to nie głosuj!!

Nie narażaj się na pobyt piekielny

Metodę ignorancji zła zastosuj

To dla Boga znak od Ciebie czytelny

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.9 (głosów:8)

Komentarze

Będzie płacz i zgrzytanie zębów, ale już nic nie pomoże.

Szczęść Boże Jacku.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1591865

Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił, swoim słowem i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował - dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy, człowiek niemocny i królkowieczny, zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa. Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od Ciebie - za nic będzie poczytany.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

casium

#1591867

Trzeba tylko kroczyć z dekalogiem

Nie wdawać się w wojnę z żadnym wrogiem

Modlić często bo Modlitwa wspiera

Zło odpędza i nas nie uwiera

Pozdrawiam

Szczęść Boże

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1591954

na pewno nie na bezbożnych wariatów.

a co mozna powiedzieć o Liroyu? albo o Całku?

https://wprawo.pl/2019/04/09/j-miedlar-wyrzucic-konia-trojanskiego-adora...
 

albo w ogole o wolnorynkowcach?

 

Nie da sie pogodzic katolicyzmu z wolnorynkowym fundamentalizmem.

 

Pius XI- Quadragesimo anno (1931r.)

‚Niczego się przy tym Papież nie spodziewa ani od liberalizmu gospodarczego, ani od socjalizmu (…) Jak jedności społeczeństwa ludzkiego nie można zasadzać na walce „klas”, tak właściwego porządku życia gospodarczego nie można zdawać na wolną konkurencję. Z tego nieporozumienia wypłynęły jak z źródła zatrutego wszystkie błędy „indywidualistycznej” ekonomii; puściwszy w niepamięć lub zapoznawszy społeczny i moralny charakter gospodarstwa, sądziła ona, że władza państwowa życie gospodarcze za dziedzinę samoistną zupełnie i niezależną uważać i do niej mieszać się nie powinna z tego powodu, że życie gospodarcze posiada na rynku, to jest w wolnej konkurencji zasadę organizacyjną, kierującą nim o wiele sprawniej, niżby się to przez świadome wtrącenie się ludzi stać mogło.’

Paweł VI- Populorum progressio (1967r.)

‚Nie wiemy jakim sposobem zakradły się do społeczności ludzkiej poglądy, według których głównym bodźcem postępu jest zysk, naczelną normą działalności gospodarczej – wolna konkurencja- prywatna zaś własność środków produkcji to prawo absolutne, nią znające ograniczeń i nie wiążące się z żadnymizobowiązaniami społecznymi. Ta forma nieskrępowanego ‘liberalizmu’ torowała drogę pewnego rodzaju tyranii, słusznie potępionej przez Poprzednika Naszego Piusa XI, gdyż stąd wywodzi swój początek ‘internacjonalizm pieniądza, czyli imperializm międzynarodowy.’

Jan Paweł II- Laborem excersens (1981r.)

‚Należy przede wszystkim przypomnieć zasadę, której Kościół stale nauczał. Jest to zasada pierwszeństwa ‘pracy’ przed ‘kapitałem’(…) Własność w nauczaniu Kościoła nigdy nie była rozumiana tak, aby mogła ona stanowić społeczne przeciwieństwo pracy(…)Odnosi się to w sposób szczególny do własności środków produkcji. (…)Z tego punktu widzenia nadal pozostaje rzeczą nie do przyjęcia stanowisko ‘sztywnego’ kapitalizmu, który broni wyłącznego prawa własności prywatnej środków produkcji jako nienaruszalnego „dogmatu” w życiu ekonomicznym. Zasada poszanowania pracy domaga się tego, aby prawo to było poddawane twórczej rewizji tak w teorii, jak i w praktyce. Tradycja chrześcijańska nigdy nie podtrzymywała tego prawa (wlasnosci) jako absolutnej i nienaruszalnej zasady. Zawsze rozumiała je natomiast w najszerszym kontekście powszechnego prawa wszystkich do korzystania z dóbr całego stworzenia: prawo osobistego posiadania jako podporządkowane prawu powszechnego używania, uniwersalnemu przeznaczeniu dóbr.’

Papież Franciszek:

‚Gdybyś przyjrzał się nauczaniu społecznemu Kościoła byłbyś zaskoczony tym, co on potępia. Na przykład potępia on ekonomiczny liberalizm. Wszyscy myślą, że Kościół jest przeciwko komunizmowi, ale jest także przeciwko dzisiejszemu systemowi gospodarczemu, to jest przeciwko liberalizmowi. On nie jest chrześcijański i nie możemy go zaakceptować. Musimy szukać równości szans i praw, walczyć o uprawnienia socjalne, o odpowiednią zapłatę, prawo do odpoczynku, wolność dla związków zawodowych. Wszystko to, co tworzy SPRAWIEDLIWOSC SPOLECZNA’.

Z Katechizmu KK:

‚Po drugie, dobro wspólne domaga się dobrobytu społecznego i rozwoju społeczności. Rozwój jest syntezą wszystkich obowiązków społecznych. Z pewnością do władzy należy rozstrzyganie – w imię dobra wspólnego – między różnymi partykularnymi interesami. Powinna ona jednak zapewnić każdemu to, czego potrzebuje on do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego: wyżywienie, odzież, opiekę zdrowotną, pracę, wychowanie i kulturę, odpowiednią informację, prawo do założenia rodziny.’

‚Społeczeństwo zapewnia SPAWIEDLIWOSC SPOLECZNA, gdy urzeczywistnia warunki pozwalające zrzeszeniom oraz każdemu z osobna na osiągnięcie tego, co im się należy, odpowiednio do ich natury i powołania. SPRAWIEDLIWOSC SPOLECZNA łączy się z dobrem wspólnym i ze sprawowaniem władzy. (…) Istnieją także krzywdzące nierówności, które godzą w miliony mężczyzn i kobiet. Pozostają one w wyraźnej sprzeczności z Ewangelią: równa godność osób wymaga, by zostały wprowadzone bardziej ludzkie i sprawiedliwe warunki życia. Albowiem zbytnie nierówności gospodarcze i społeczne wśród członków czy ludów jednej rodziny ludzkiej wywołują zgorszenie i sprzeciwiają się SPRAWIEDLIWOSCI SPOLECZNEJ, równości, godności osoby ludzkiej oraz pokojowi społecznemu i międzynarodowemu.’

 

KKK 2436 Jest rzeczą niesprawiedliwą niepłacenie instytucjom ubezpieczeń społecznych składek ustalonych przez prawowitą władzę.

Utrata zatrudnienia z powodu bezrobocia jest prawie zawsze dla tego, kto pada jego ofiarą, zamachem na jego godność i zagrożeniem jego równowagi życiowej. Poza szkodą, której on osobiście doznaje, powstaje z tego wiele niebezpieczeństw dla jego rodziny (Por. Jan Paweł II, enc. Laborem exercens, 18).

 

Może powiesz mi, ze korwiniści i te skompromitowane "narodowcy" to wzorcowi chrześcijanie? Pff

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1591870

zapomniałem o nawróconym grigoriju, wielkim autorytecie pouczającym katolików

https://naszeblogi.pl/62375-grzegorz-braun-swiadek-jehowy-prawicy

 

albo ordo iuris

http://wyborcza.pl/7,75968,21605548,ordo-iuris-sekta-z-brazylii-i-dygnit...

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1591871

Bo dla unych Jezus Chrystus nie jest Bogiem, a pałowanie tego dowodem.

I stąd mowa Dudy i Kaczyńskiego o judeo chrześcijaństwie.w Polsce i pozwolenie na zabijanie nienarodzonych dzieci, bo za nic mają Prawa Boga, nie zabijaj, wolą by słupki poparcia były większe jak mieli by ustanowić prawo przeciw aborcji.

Szczęść Boże Jacku.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1591899

To są bardzo biedni zagubieni ludzie!!

Będą źli gdy im przyjdzie myśleć o cudzie

Bo tylko On będzie mógł ich uratować

Gdy diabeł do piekła będzie deportować

Pozdrawiam

Szczęść Boże

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1591952