Prawicowy kanon aksjologiczny

Obrazek użytkownika gps65
Idee

Dobre państwo, to państwo, które spełnia następujące zasady:

1. Państwo

Państwo jest to organizacja ludzka. Organizacja ta powinna zajmować się ustanawianiem publicznego prawa na danym terytorium oraz kontaktami z innymi państwami. Obowiązkiem państwa powinno być tylko i wyłącznie zapewnienie porządku prawnego wewnątrz państwa i obrony przed innymi państwami. Porządek ten powinien polegać na tym, by chronić ludzkie życie, własności, wolność i swobody obywatelskie. Nie powinno być przeszkód w tym, by prawo publiczne w państwie wykonywały konkurencyjne aparaty przemocy.

2. Prawo publiczne

Władza państwowa powinna ustanawiać i publicznie ogłaszać prawa jasne, proste i zrozumiałe dla każdego obywatela. Wszystko to, czego prawo nie zabrania powinno być dozwolone. Prawo publiczne powinno dotyczyć tylko takich spraw, w których ktoś jest poszkodowany a celem prawa powinno być uzyskanie od sprawcy przestępstwa zadośćuczynienia dla ofiary przestępstwa za doznane krzywdy. Prawo publiczne powinno być tylko i wyłącznie doprecyzowaniem i uściśleniem zakazu inicjowania przemocy. Wszelkie koszty związane z egzekwowaniem prawa powinien ponosić przestępca.

3. Moralność

Prawo publiczne w państwie powinno być zgodne z moralnością. To znaczy, że prawo powinno dotyczyć tylko sporów między ludźmi i rozstrzygać te spory na korzyść tego, kto postępuje moralnie, a na niekorzyść tego, kto popełnia grzech. Prawo publiczne nie powinno być kodyfikacją moralności.

4. Podatki

By państwo mogło funkcjonować niezbędne są podatki, które powinny być proste i zrozumiałe dla każdego. Podatki powinny być niskie i w miarę równo rozłożone na wszystkich obywateli oraz powinny być wydawane tylko na rzeczy niezbędne do funkcjonowania państwa. Podatki powinny być przeznaczane tylko na wydatki państwa - nie mogą służyć temu by odbierać pieniądze jednym obywatelom i dawać je innym.

5. Równość względem prawa

Wszyscy obywatele państwa powinni być wolni i równi względem prawa od chwili poczęcia aż do śmierci. Wszelkie ograniczenia wolności i równości względem prawa powinny być ustanawiane tylko i wyłącznie ze względu na osobiste czyny człowieka.

6. Sądy

Państwo powinno ustanowić sprawiedliwe, niezależne i bezstronne sądy. Każdy obywatel powinien mieć prawo odwoływania się do tych sądów by bronić w nich swych praw, wolności i własności w sytuacji gdyby były one naruszane przez państwo lub innych obywateli.

7. Wolność

Wolność polega na tym, że powinno być wolno każdemu czynić wszystko, co jest moralnie dopuszczalne lub nie jest szkodą lub krzywdą dla innego człowieka. Prawo w państwie powinno strzec tak rozumianej wolności. Wolność jednego człowieka powinna być ograniczona tylko i wyłącznie taką samą wolnością innego człowieka.

8. Własność

Każdy człowiek samodzielnie lub razem z innymi powinien mieć pełną swobodę do dysponowania owocami własnej pracy, albo rzeczami, które kupił, dostał lub odziedziczył, czyli swoją własnością. Własność jest prawem świętym i nietykalnym. Nikt, w tym państwo, nie powinien mieć prawa pozbawiać własności ludzi, którzy nie łamią prawa.

9. Życie

Każdy człowiek jest właścicielem swojego ciała, a zatem swojego życia. Władza państwa powinna mieć obowiązek ochrony życia uczciwego obywatela, który nie łamie prawa. Ale człowiek łamiący prawo może zostać pozbawiony życia lub własności w ramach kary za swoje zbrodnie. Obywatele i państwo powinni mieć prawo bronić się przed bandytami naruszającymi prawo do własności i życia nawet w sposób prowadzący do zabicia bandyty. A zatem powinno być wolno zabić bandytę, który napada uczciwego człowieka próbując go zamordować lub ograbić, a władza sądownicza powinna mieć możliwość ukarania mordercy karą śmierci. Każdy człowiek powinien mieć prawo do posiadania broni.

10. Chcącemu nie dzieje się krzywda

Władza państwowa nie powinna ustanawiać prawa zakazującego działać obywatelom na własną szkodę. Prawo w państwie powinno dotyczyć tylko spraw, w których dochodzi do sporu między ludźmi. A zatem nie powinno być zakazane nic, co człowiek robi sam, bez udziału innych. I również nie powinno być zakazane coś, co człowiek robi za dobrowolną zgodą innych ludzi, którzy w tym uczestniczą.

Obecne państwo, które okupuje Polskę, nie jest dobre, bo nie spełnia ŻADNEJ z tych zasad. III RP jest zatem złym państwem. Takie państwo wolno obalić wszelkimi sposobami - w tym siłą, podstępem, spiskiem, knuciem etc...

Grzegorz GPS Świderski

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (głosów:3)

Komentarze

Każdy tekst powinien był oparty na jakiejś koncepcji wyjściowej, na założeniach wyjściowych. Tak więc i tekst o państwie powinien wychodzić od takiego założenia, które samo musi być sprawdzalne, a następnie musi być w tekście pddane kolejnym testom. Gdzie jest to założenie ?.

"Państwo musi to..., powinno tamto...". A dlaczego musi, dlaczego powinno ?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1570530

Dlatego, że ten kanon najlepiej realizuje ideały polityczne cywilizacji łacińskiej. To jest właśnie prezentacja koncepcji wyjściowej. 

Proszę zwrócić uwagę na słowo "kanon" w tytule. To oznacza, że to jest zbiór aksjomatów. Tego nie trzeba uzasadniać - jeśli suweren uzna, że ten kanon realizuje najlepsze państwo, to je po prostu zrealizuje. To tak jak z geometrią euklidesową - jeśli znajdą się geometrzy, którzy uznają aksjomaty Euklidesa, to po prostu będą rozbudowywać tę geometrię o kolejne twierdzenia i będą je stosować w praktyce. Nie ma potrzeby uzasadniać aksjomatów - takie uzasadnienie będzie tworzeniem kolejnych aksjomatów. Ale oczywiście istnieją inne geometrie, z innymi aksjomatami, i też mają zastosowanie praktyczne.

Dodatkowo proszę zwrócić uwagę na słowo "aksjologiczny" w tytule. Oznacza to tyle, że to są wartości definiujące dobro społeczno-polityczne. To jest definicja dobra, więc nie ma sensu pytać dlaczego jest dobra. To tak jak z Dekalogiem. Nie ma sensu pytać dlaczego jest dobrem moralnym, bo jest definicją dobra moralnego. Ale można agitować za tym, dlaczego pewne systemy etyczne są lepsze od innych - niemniej zawsze należy zdefiniować kryteria tej "lepszości"

Ten kanon, który wymieniłem, to kanon, który najlepiej realizuje wolność społeczną na bazie pojęć i wartości wytworzonych w cywilizacji łacińskiej. Ale oczywiście jeśli będziemy chcieli budować jakiś zamordyzm, albo coś innego w ramach innych cywilizacji, to kanony będą inne. W tej chwili państwa budowane są w/g innych kanonów, dlatego są zamordystyczne. 

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1570537

Gdy mówimy o państwie, to mówimy nie o ideałach cywilizacji, lecz  o pewnej realnej strukturze społeczno-politycznej. I to jest zasadnicza różnica, bo dywagować o ideałach można bez końca, o czym wspomina  Zybertowicz w swoim felietonie, o czym pisałem. A więc do rzeczy zamiast do ideałów.

Dopiero jak zrekonstruujemy strukturę społeczeństwa i państwa, możemy się zastanawiać, co by w niej zmienić, a wtedy ideały mogą się przydać, ale dopiero wtedy. Po kolei, zgodnie z metodologią.

A państwo nie jest platońską ideą, lecz owocem kilku tysięcy lat praktyki, charakteryzującej się oparciem na jakichś konkretnych założeniach, wynikających  nawet z nieuświadomionych do końca przekonań, lub z konkretnych interesów.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#1570561

Ideały można olewać, ale jest ważny moment, gdy warto sobie je przypomnieć - gdy się pisze konstytucję. Naszą ktoś kiedyś napisał. Nie zrealizował żadnych ideałów, tylko stworzył mętną mieszankę sprzecznych zasad, co skutkuje burdelem prawnym. Ktoś też napisał Prawa Człowieka, czy Kartę Praw Podstawowych. Nie mieli, nie znali, jakichś sensownych, spójnych kanonów aksjologicznych i też im gnioty powychodziły. Więc taki kanon warto wyspecyfikować. 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1570594