ORATORIUM KRÓL I PAN JEZUS CHRYSTUS

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

 

Szanowny Aleksander Szumański

>>>>>>>>>>>>>> 

ORATORIUM KRÓL  I  PAN   JEZUS  CHRYSTUS

 

modlitwa śpiewana, dziękczynna za dar Jubileuszowego Aktu Przyjęcia

 

Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w naszej Ojczyźnie.

 

Kompozycję napisał i opracował Wincenty z Krakowa.

 

Wykona ją zespół wokalno-instrumentalny "Musica Deo et Patriae"

 

 >>>>>>>>>>>

 

I. Część pierwsza

 

Ewangelia według św. Mateusza

 

Odpowiedział  Szymon Piotr:

 

"TY JESTEŚ  MESJASZ,  SYN BOGA ŻYWEGO"

 

Na to Jezus mu rzekł:

 

"BŁOGOSŁAWIONY  JESTEŚ,  SZYMONIE,  SYNU  JONY.

 

ALBOWIEM  CIAŁO  I  KREW  NIE  OBJAWIŁY  CI  TEGO,

 

LECZ  OJCIEC  MÓJ,  KTÓRY  JEST  W  NIEBIE"

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

II. Część druga

 

Pius XI , papież, Encyklika Quas Primas

 

"NIECH  WIĘC  RZĄDCY  PAŃSTW  NIE  WZBRANIAJĄ  SIĘ  SAMI

 

I  WRAZ  ZE  SWOIM  NARODEM

 

ODDAĆ  KRÓLESTWU  CHRYSTUSOWEMU

 

PUBLICZNYCH  OZNAK  CZCI  I  POSŁUSZEŃSTWA,

 

JEŻELI  PRAGNĄ  ZACHOWAĆ  NIENARUSZONĄ  SWĄ  POWAGĘ

 

I  PRZYCZYNIĆ  SIĘ  DO  POMNOŻENIA  POMYŚLNOŚCI  SWEJ  OJCZYZNY".

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

III. Część trzecia

 

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia,

 

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

 

"PRZYRZEKAMY  UCZYNIĆ  WSZYSTKO (.......),

 

ABY POLSKA  BYŁA  RZECZYWISTYM  KRÓLESTWEM

 

TWOIM  I  TWOJEGO  SYNA,

 

PODDANYM  CAŁKOWICIE  POD  TWOJE  PANOWANIE,

 

W  ŻYCIU  NASZYM  OSOBISTYM,  RODZINNYM,

 

NARODOWYM  I  SPOŁECZNYM"

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

IV. Część czwarta

 

Służebnica Boża Rozalia Celakówna,  Pisma

 

"JEST  JEDNAK  RATUNEK  DLA  POLSKI,

 

JEŻELI  MIĘ  UZNA  ZA  SWEGO  KRÓLA I  PANA

 

W  ZUPEŁNOŚCI  PRZEZ INTRONIZACJĘ,

 

NIE TYLKO  W  POSZCZEGÓLNYCH  CZĘŚCIACH  KRAJU,

 

ALE  W  CAŁYM  PAŃSTWIE  Z  RZĄDEM  NA  CZELE.

 

TO  UZNANIE  MUSI  BYĆ  POTWIERDZONE  PORZUCENIEM  GRZECHÓW,

 

A  CAŁKOWITYM  ZWROTEM  DO  BOGA".

>>>>>>>>>>>>>> 

Wincenty, autor kompozycji "Król i Pan Jezus Chrystus"

 

Plakat oratorium B2.jpg

 

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)