LIST OTWARTY DO RZĄDU III RP I POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

LIST OTWARTY DO WŁADZ III RP ORAZ DO POLSKIEGO SPOLECZEŃSTWA

 

W związku z tragiczną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku jesteśmy świadkami dążenia do destabilizacji państwa polskiego.

Wybrane media i pojawiający się w nich tzw. eksperci, dyżurne autorytety, sztucznie wykreowane legendy oraz politycy opozycji i ich sympatycy, najczęściej wywodzący się z dawnego aparatu przemocy, którym towarzyszą wszechobecna korupcja i oszustwa dokonywane przez ludzi z politycznego establishmentu, obwieszczają codziennie, że demokracja w Polsce jest zagrożona.

Należą do nich także środowiska zdolne zaakceptować tylko taki konsensus, w którym oczywisty agent jest wybielany, bezczelny złodziej może być pewien bezkarności, a transfery publicznych pieniędzy do ich firm, mediów, teatrów i wszelkich innych organizacji uznają za normalność.

Moralne i polityczne kreatury narzucane są w prasie i telewizji, literaturze i sztuce, w nauce i oświacie.

Żyjemy w dobie poszukiwania moralnych autorytetów, wzorów do naśladowania. Jakże często robimy to jednak na ślepo, przyjmując kłamliwe podpowiedzi cynicznych mediów, sięgamy tam, gdzie są ideowa pustka, zaprzaństwo, sztucznie kreowane życiorysy, wypreparowane z prawdy i pozbawione podstawowych wartości.

Przypominamy, że wiara w sztucznie wykreowaną rzeczywistość powoduje, że draństwa autorytetów przyjmowane są za wzorce. Wyznacznikiem bycia autorytetem winien być wyznawany taki system wartości, który opiera się na prawdzie i odpowiedzialności. Autorytetami, zarówno dla tego, jak i przyszłych pokoleń młodych Polaków, powinni być ludzie bezkompromisowi, nieugięci, ale także potrafiący zrozumieć własne błędy i umiejący za nie przeprosić.

Dziś prawdziwi bohaterowie dawnych wydarzeń są zepchnięci w niepamięć, wegetują w niszowych środowiskach, częstokroć bez środków do życia, bywa, że w wyniku represji pozostaną na zawsze kalekami.

Czas najwyższy skończyć z dzikim obyczajem, że tak zwane „legendy Solidarności”, niezależnie od tego, kim okazały się po Sierpniu 1980, mają dozgonnie otwartą drogę do kariery politycznej pod chroniącym je immunitetem nietykalnych świętych krów.  A jednocześnie stają oni w jednym szeregu z ludźmi pokroju b. pułkownika LWP, nawołującego do dokonania zamachu stanu, dziećmi morderców Żołnierzy Wyklętych, księży Popiełuszki, Suchowolca, Zycha, Niedzielaka, dziewięciu górników z kopalni „Wujek” czy też ponad stu ofiar skrytobójczych mordów, które dokonano w stanie wojennym.

Apelujemy do tych sztucznie wykreowanych „legend”: opamiętajcie się, nie da się zachować cnoty i jednocześnie pełnić rolę alfonsa!

Oświadczamy, że wyprowadzanie ludzi na ulicę w dniu 13 grudnia celem obrony nieuzasadnionych przywilejów, wzywanie prokuratorów, sędziów, policjantów, żołnierzy oraz przedstawicieli innych służb mundurowych do wypowiedzenia posłuszeństwa, w tym dokonania zamachu stanu wobec demokratycznie i zgodnie z prawem wybranych władz Rzeczypospolitej, jest przestępstwem ściganym z mocy artykułu 18 Kodeksu karnego! Władze III RP wzywamy do skorzystania z art. 127 § 1 kk, który mówi:

„Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

 

 

Najjaśniejsza Rzeczpospolita, nasza Ojczyzna, o którą my walczyliśmy w przeszłości, winna w ten sposób pokazać swą determinację i siłę w walce ze złem!

 

Oświęcim, 8 grudnia 2016 r.

 

Sygnatariusze „Listu otwartego…”:

 

Janusz Januszewski – przywódca strajku w sierpniu 1980 roku w PKS Oświęcim, współzałożyciel „S”, członek prezydium i Zarządu Regionalnego „Podbeskidzie”, internowany, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Oświęcim;

 

Andrzej Rozpłochowski – przywódca strajku i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego w roku 1980 w Hucie „Katowice” oraz członek KKP i KK „S” w latach 1980 – 1981, więzień stanu wojennego (3 lata więzienia), w 1990 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta” przez Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Krzyżem Wolności i Solidarności;

 

Janusz Olewiński – więzień polityczny, pobity w obozie internowanych w Kwidzynie, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” oraz Krzyżem Wolności i Solidarności;

 

dr inż. Krzysztof Borowiak – działacz niepodległościowy, represjonowany, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, Poznań;

 

Krzysztof Wyszkowski – działacz WZZ, doradca premiera Jana Olszewskiego, od 2016 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, Sopot;

 

Adam Słomka – więzień stanu wojennego, członek KPN, Stowarzyszenia Niezłomni, b. poseł, Cieszyn;

 

Zygmunt Miernik – więzień stanu wojennego, obecnie więzień polityczny III RP w Zakładzie Karnym w Wojkowicach (skazany na 10 miesięcy);

 

Adam Gajkowski, Krzysztof Kapica, Andrzej Malinowski, Roman Plewa, Krzysztof Bydałek, Kazimierz Kos, Ryszard Kos, Stefan Zawadzki, Mirosław Grabowski, Alojzy Szablewski, Tomasz Moszczak, Anna Kołakowska, Joanna Wojciechowicz, Izabella Lipniewicz, Jan Skiba, Andrzej Rzeczycki, Zygmunt Błażek, Nina Milewska, Eugeniusz Helski, Mieczysław Wędrowski, Julian Filip, Aleksander Oczak, Czesław Nowak – uczestnicy strajków na Wybrzeżu, więźniowie stanu wojennego, członkowie Stowarzyszenia Godność;

 

Wiesław Orzechowski – więzień stanu wojennego, kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Oświęcim;

 

Wiesław Czarnik – działacz niepodległościowy, represjonowany, nauczyciel, Oświęcim

Andrzej Sobieraj – współtwórca i przywódca „S” byłego województwa radomskiego oraz członek KKP i KK „S” w latach 1980-1981, więzień stanu wojennego, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Województwa Mazowieckiego;

 

Krzysztof Choina – założyciel „S”, internowany, zastępca przewodniczącego ZR Środkowowschodniego „S”;

 

dr Beata Kuna – działaczka Solidarności Walczącej w czasie stanu wojennego;

 

Mieczysław Hajek – zał. „S”, więzień stanu wojennego, Złoty Krzyż Zasługi, Oświęcim;

 

Józef Jaskółka – działacz niepodległościowy, represjonowany, Oświęcim;

 

Ryszard Piekart – więzień stanu wojennego, pobity w obozie internowanych w Kwidzynie, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, odznaczony Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności;

 

Elżbieta Jędrzejuk – działaczka opozycji solidarnościowej, nauczycielka liceum ogólnokształcącego w Siedlcach wyrzucona z pracy, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, odznaczona Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Wolności i Solidarności;

 

Grażyna Olewińska – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, Siedlce;

 

Magdalena Olewińska – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach;

 

Sławomir Kirkuć – więzień stanu wojennego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, Bartoszyce;

 

Tadeusz Pielak – były przewodniczący KZ „S” Waryński-Żelechów, pobity w stanie wojennym na komisariacie MO, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach;

 

Adam Kozaczyński – działacz opozycji solidarnościowej, pobity w obozie internowanych

w Kwidzynie, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

z siedzibą w Siedlcach;

 

Bożena Woźnica – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, Warszawa;

 

Jan Lisaj – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, oddział Piła, członek Prezydium Zarządu Regionu (woj. pilskie), inwigilowany i represjonowany w stanie wojennym;

 

Jerzy Binkowski – więziony w Bielsku-Białej i w Katowicach za działalność na rzecz niepodległości państwa polskiego, Lake Shore, USA;

 

Józef Gurczyński – założyciel „S”, internowany, Ostrowiec Świętokrzyski;

 

Antoni Stolarzewicz – działacz opozycji solidarnościowej, Płaza;

 

Piotr Hlebowicz – b. działacz opozycji antykomunistycznej: „Solidarność Walcząca”, OKOR, Autonomiczny Wydział Wschodni „SW”;

 

Viktor Tarasiuk – przewodnik świętokrzyski, b. przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w Starachowicach;

 

Tadeusz Krupa – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Oddział w Pile;

 

Artur Woźnica – Warszawa;

 

Maria Urbanek – zam. Domanice pow. siedlecki, 80 lat;

 

Jerzy Stopa – Prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej;

 

Tadeusz Wołyniec – przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin;

 

Jerzy Sekuła – wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin;

 

Jerzy Leoniak – sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin, Szczecinek;

 

Waldemar Reginiewicz – członek zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin, Wałcz;

 

Paweł Barański – internowany, ZR NSZZ „S”, Słupsk;

 

Sławomir Majewski – internowany, Gdańsk;

 

Julita Bodzińska – skarbnik Stowarzyszenia Godność, działaczka podziemnej Solidarności w Gdyni;

 

Janina Bożena Korzińska – rozpracowywana przez KW MO w 1982 r. w Białymstoku;

 

Antoni Stolarzewicz – działacz opozycji solidarnościowej, Chrzanów;

 

Sławomir Majewski – internowany, członek stowarzyszenia Godność;

 

Andrzej Osipów – wiceprezes stowarzyszenia Godność;

 

Stanisław Fudakowski – sekretarz stowarzyszenia Godność;

 

Krzysztof Sosnowski – członek Zarządu stowarzyszenia Godność;

 

Andrzej Michałowski – członek stowarzyszenia Godność;

 

Władysław Łobacz – internowany, Biała Podlaska;

 

Sławomir Karpiński – Prezes Stowarzyszenia 13 Grudnia, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, członek Mazowieckiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych;

 

Krystyna Czajkowska – rozpracowywana przez organy bezpieczeństwa, zarejestrowana w Biuletynie Informacyjnym IPN (nr 22304), kryptonim „Księgowa”, Stargard;

 

Romuald Sokoliński – działacz niepodległościowy;

 

Sławomir Kirkuć – więzień stanu wojennego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, Bartoszyce;

 

Tadeusz Pielak – były przewodniczący KZ „S” Waryński-Żelechów, pobity w stanie wojennym na komisariacie MO, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach;

 

Adam Kozaczyński – działacz opozycji solidarnościowej, pobity w obozie internowanych

w Kwidzynie, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

z siedzibą w Siedlcach;

 

Bernard Bujwicki – członek Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego (tzw. Komitet 25) w 1968 r. w Krakowie, Przewodniczący Zakładowego Komitetu Założycielskiego i Prezydium Komisji Zakładowej „S” w „Wodrol”, członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej, sygnatariusz statutu (pierwszej) „S”, członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S”, Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok „S”, delegat na I Krajowy Zjazd „S”, internowany, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku;

 

Krystyna Strubel – przewodnicząca Komisji Zakładowej „S”, członek Zarządu Regionu „S” Białystok, internowana, regionalny współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku;

 

Tadeusz Waśniewski – więzień polityczny – skazany w 1954 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 4 lata więzienia, przewodniczący Komitetu Założycielskiego i członek Prezydium KZ „S” w Politechnice Białostockiej, członek Prezydium MKZ Białystok, członek ZR „S” Białystok, delegat na I Krajowy Zjazd „S”, internowany, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku;

 

Roman Wilk – członek Komitetu Założycielskiego i prezydium Komisji Zakładowej „S” w „UnitraBiazet”, członek prezydium MKZ „S” oraz ZR „S” Białystok, założyciel Białostockiej Oficyny Wydawnictw, organizator podziemnych struktur oraz członek władz „S” w okresie 1981-1989, członek TKR, aresztowany, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku;

 

dr Monika Maria Brzezińska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności;

 

Zbigniew Andrzejewski – KPN Siedlce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach;

 

Marek Końka – były wiceprzewodniczący RSW Prasa Książka Ruch, internowany w Białołęce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, USA;

 

Stanislaw Frej – Kanada;

 

Józef Drogoń – Gdańsk;

 

Romuald Sokoliński – Gliwice;

 

Roman Szczyglowski – Radomsko;

 

Stanisław Ligas;

 

Krzysztof Witek;

 

Nina Milewska – współzałożycielka KPN;

 

Janusz Szkutnik – SW Rzeszów;

 

Bohdan Urbankowski – współzałożyciel KPN, pisarz;

 

Agata Michałek – działaczka opozycji niepodległościowej, wielokrotnie aresztowana i pobita przez SB, prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria Pro Memoria”;

 

Stanisław Zamojski – rzecznik prasowy Małopolskiego Komitetu Więzionych za Przekonania, drukarz, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany;

 

Krzysztof Bzdyl – Związek Konfederatów Polski Niepodległej, współzałożyciel KPN, internowany, więzień polityczny;

 

Józef Wieczorek – Kraków, założyciel „S” w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, wykładowca UJ wydalony po weryfikacji kadr w 1986 r., walczy o lustrację i dekomunizację środowiska akademickiego;

 

Jerzy Zacharow – przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny;

 

Zygmunt Korus – Kraków;

 

Waldemar Reginiewicz – represjonowany, internowany (Wronki i Gębarzewo), działacz „S”;

 

Marek Jarociński – internowany w Mielęcinie (Włocławek), członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych Przymierze w Bydgoszczy, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności;

 

Bogusław Dzido – internowany, członek Krajowej Komisji Oświaty i Wychowania „S”, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, Chodzież;

 

Modesta Dzido – b. sekretarz ZR „S” oddział w Łukowie, Chodzież;

 

Edmund Lajdorf – organizator strajku, przewodniczący Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej „S”, członek prezydium MKZ „S”, członek prezydium ZR „S” Białystok, uczestnik protestu głodowego w Stoczni Szczecińskiej, członek TKR, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku;

 

Marek Maliszewski – członek komisji zakładowej „S” w Białymstoku, członek i szef interwencji przy MKZ, członek Komisji Krajowej, internowany, Białystok;

 

Józef Nowak – przewodniczący komisji zakładowej „S” w Białymstoku, członek prezydium MKZ „S”, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku;

 

Mieczysław Rutkowski – członek niepodległościowej organizacji zbrojnej „Młody Las”, skazany przez sąd wojskowy na 7 lat więzienia (1952 r.), po wyjściu z więzienia powołany do wojska i skierowany do Batalionu Pracy do kopalni węgla „Wieczorek”;

 

Jerzy Rybnik – przewodniczący oddziału Komisji Zakładowej „S”, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu „S” Białystok, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku;

 

Janusz Smaczny – przewodniczący NZS Politechniki Białostockiej, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku;

 

Jan Świtoń – internowany, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, Chorzów;

 

Józef Nowak – więzień polityczny PRL, Białystok;

 

Jan Raczycki – Prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w PRL Przymierze, więzień polityczny PRL, Bydgoszcz;

 

Ewa Palus – więzień polityczny PRL;

 

Krystyna Tkacz – więzień polityczny PRL;

 

Barbara Wojciechowska – więzień polityczny PRL;

 

Leszek Karwecki – internowany;

 

Bogdan Guść – więzień polityczny PRL;

 

Ryszard Boniśniak – internowany;

 

Krystian Frelichowski – więzień polityczny PRL;

 

Roman Kotzbach – więzień polityczny PRL;

 

Andrzej Mazurowicz – więzień polityczny PRL;

 

Jerzy Pozorski – więzień polityczny PRL;

 

Zbigniew Reszkowski – więzień polityczny PRL;

 

Ryszard Srech – więzień polityczny PRL;

 

Jan Perejczuk – internowany;

 

Bolesław Magierowski – internowany;

 

Wiesław Celewicz – internowany;

 

Grzegorz Pioterek – represjonowany, Kraków;

 

Maria Kaczmarek – więzień stanu wojennego, Gdańsk;

 

Janusz Walentynowicz – więzień stanu wojennego, Gdańsk;

 

Andrzej Kampa – działacz „S” i opozycji antykomunistycznej, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, Tarnowskie Góry;

 

Zbyszek Klich – członek Śląskiej Rady Konsultacyjnej, uczestnik strajku w 1980 r. w FAZOS, dwukrotnie internowany, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, Tarnowskie Góry;

 

Eugeniusz Karasiński – założyciel „S”, członek MKZ Katowice oraz Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego „S”, internowany i wysłany do obozu specjalnego LWP w Wędrzynie, od 1989 działacz regionalny i krajowy „S”, od 1997 roku przewodniczący „Represjonowani w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, członek Rady Konsultacyjnej, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności;

 

Ryszard Nikodem – wiceprzewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego „S” do czasu stanu wojennego, internowany przez rok czasu, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności;

 

Krzysztof Florczykowski – sierżant MO, przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Garnizon Białystok, zwolniony z pracy za działalność związkową, uczestnik protestu głodowego działaczy ZZFMO, internowany, aresztowany, skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, w 1983 zmuszony do emigracji, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku, były działacz OKZ ZZFMO;

 

Andrzej T. Proba – st. sierżant MO, działacz ZZFMO z Bytomia, zwolniony z pracy za działalność związkową, internowany, w 1983 zmuszony do emigracji;

 

Julian Sekuła – porucznik MO, przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO z Lublina, zwolniony z pracy za działalność związkową, uczestnik protestu głodowego działaczy Związku, zapobiegł pacyfikacji stoczniowców przez oddziały ZOMO, zmuszony do emigracji, były działacz OKZ ZZFMO.

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:15)

Komentarze

Smutek i gorycz zalewa serce czytają ten artykuł , miałem nadzieje ze PiS weżnie się za zbrodniarzy stanu wojennego , wszelkiej maści ""exspertow fałszu , kłamstw , rozliczy sędziów i prokuratorów zwłaszcza tych z sad najwyższego .
Myślałem ze nie pozwolą szargać dobrych imion prawdziwych patriotów a szumowinom ,prowokatorom pokażą gdzie jest ich miejsce .
Wiem ze nie jest to proste ani łatwe gdyż ta klika robi wszystko aby fałsz i kłamstwo przykrywało prawdę .
Juz nie zdumiewa mnie podłość opozycji i ich popleczników zdumiewa mnie ze ludzie prawi zostali zepchnięci ponownie do obrony przed fałszem i kłamstwem .
mam nadzieje ze te szumowiny polityczne poniosą zasłużona kare za to co czynią obecnie .

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1527611

 Witaj! Rozumiem rozgoryczenie, które udziela się większości. Ale rządzenie państwem ,to wielka odpowiedzialność.Tam nie potrzeba gorących głów, ale rozważnych mężów stanu. Mamy walkę o TK. która zdecycuje w niedalekiej przyszłości o twarzy przyszłego nowego sądownictwa. Czy chcemy, aby sprawy ośmiornicy były obecnie umarzane? Nie, więc poczekajmy w imię przysłowia- " co ma wisieć, nie utonie" Pozdrawiam!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

ronin

#1527626

Może raczej, czyje to władze, które trzeba popychać do władania?
Co to za wyborcy i poplecznicy, którzy ciągle nawołują do cierpliwości i tłumaczą ich bezwład? A to Polska właśnie! Serdecznie pozdrawiam p.Aleksandra i sygnetariuszy listu.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1527612

Irytacja . Odpowiedzią  jedynie słuszną  jest artykuł 127 .  Cieszy wsparcie Prawdziwych  Autorytetów .

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Zakamarnik

#1527616

Witam i pozdrawiam b. serdecznie Panie Aleksandrze. Gorąco dziękuję za opublikowanie niniejszego Listu Otwartego bowiem jego wartość jest absolutnie ponadczasowa. Pragnę wyrazić swoją solidarność ducha z każdym sygnatariuszem, tego Listu Otwartego, skierowanego do każdego uczciwego człowieka. Ostatnie buńczuczne wypowiedzi różnych ludzi, odsuniętych dzięki Bogu od władzy w naszej ojczyźnie, są nie tylko bulwersujące, ale muszą nas niepokoić bowiem jasno określają cele niektórych jednostek, jak choćby taki typek jak ten pułkownik.

Zaś decyzja, by zorganizować demonstrację w rocznicę 13 grudnia jest po prostu wielce prowokująca i całkowicie nie na miejscu. Oto dowiadujemy się bowiem, że w tym samym dniu, którego ubecja winna się wsydzić przez pokolenia, wstydzić mianowicie swoich podłych, zbrodniczych czynów, właśnie w tym dniu, owa ubecja chce pełną gębą krzyczeć na ulicach polskiej stolicy. To wprost nie do wiary! To właściwie tak samo, kiedy dziś Ukraińcy oddają zupłnie legalnie i z błogosławieństwem Cerkwi grecko - katolickiej cześć najbardzej podłym i odrażającym zbrodniarzom z OUN - UPA, winnym ludobójstwa i jeszcze chcą, byśmy się z nimi cieszyli. I na to wszystko patrzy Kościół polski i na to wszystko patrzy papież Franciszek i cały Watykan, łącznie z obencnym nuncjuszem apostolskim na Ukrainie.

Raz jeszcze zatem wielkie dzięki Aleksandrze, dużo sił i zdrowia życzę, w tej b. pożytecznej, jak najdłuższej służbie Bogu, Ojczyźnie i Kresom.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1527761