ARCHIWUM IPN - PRZESŁUCHANIE BOLKA

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

                                     

ARCHIWUM IPN - PRZESŁUCHANIE BOLKA

PRZESŁUCHUJĄCY ST. INSPEKTOR WYDZIAŁU III RAPCZYŃSKI H.

OPRACOWAŁ KPT. H. RAPCZYŃSKI

strona http://www.sw.org.pl/bolek/bolek01.jpg

 

Strona tytułowa, opis:

 

D 22 BU I AD 22 BU I AD BU I AD (WPIS UKOSEM PRZEZ CAŁĄ STRONĘ)

Materiały zastrzeżone 249

 

SKOROSZYT

 

TOM 3B

ARCHIWUM  Nr IV J5

 

IPN GD 003/14

 

 

Tajne Egz. nr ...

 

                                                I n f o r m a c j a

 

Na Wydziale W-4 w ostatnim czasie tzn. dn. 13 - 17 dyskutuje się na dwa zasadnicze tematy:

 

1. Podpalenie byłego lokum Wojewódzkiego Komitetu PZPR.

 

2. Sprawa Plenum  odbywającego sie obecnie w Warszawie w szczególności przemówienie tow. Gierka.

 

Niezadowolenie wśród pracowników z przemówienia, dlatego, iż spodziewano się, że będą ukarani winni zajść grudniowych oraz będzie poruszone więcej spraw dot. kraju i polepszenie sytuacji materialnej pracowników.

Dopatrują się natomiast tylko  spraw wzrostu ZSRR i ucieszeni są osiągnięciami w kraju Rad.

Dopina się także iż wzrost stropy życiowej w kraju Rad  związany jest ze spadkiem stopy życiowej w naszym kraju. Takie wywody są masowe, ja słyszałem je od od elektryka Zarzyckiego, ślusarza Mioto, Mistrza Suszka i innych.

 

3. Sprawa 1 maja jest komentowana że obchodów nie będzie, a jeśli będzie, to powinni wszyscy z którymi się spotkałem mieć czarne opaski na znak żałoby, to wyszło prawdopodobnie ze Stoczni Remontowej, ja słyszałem najwięcej o budkach na statku wobec powyższego nazwisk nie znałem, u nas komentowali to elektryk Szyler, elektryk Jasiński - jest to jednak nagminne.

 

4. Dziś słyszałem, że słuchano radio na statku, które to mówiło, że są rozruchy w NRD, nazwisko tego, który mówił mogę ustalić.

 

5. Ważna sprawą jest też, że ktoś mi chce podstawić nogę stwierdzam, iż na polecenie pracownika SB będąc na chorobowym poszłem na Stocznię.

 

 

 

                                                    -2-

 

Tu jednak ostrzeżono mnie, że chodzą pogłoski iż jestem na chorobowym i chodzę namawiając do strajku. Ostrzegł mnie między innymi elektryk Weprzędz, który słyszał w kilku przypadkach taką wersję. Wobec powyższego szybko się udałem do domu i przestałem chorować. Przypuszczam, że robi to kierownictwo

zakład (skreślono) Wydziału - Leśniewski względnie Rada Zakładowa - Umiński. Cel w tym jeśli chodzi o Radę to obawa, że mogę kandydować względnie podstawiać nogę obecnym działaczom co w pierwszym okresie czyniłem.

 

Ad. 1. Sprawa podpalenia siedziby Wojewódzkiej PZPR. Słyszałem dziś t,j. 17 o godz. 12 iż podpalono poraz drugi tą siedzibę, dołączono też kartkę z ostrzeżeniem że nie macie co budować i tak zniszczymy. Mówił mi to ślusarz

Zw - 4 którego nazwiska nie znam, mieszka nad Delikatesami, nazwisko mogę ustalić. W poprzedniej wersji słyszałem o podpaleniu nieco wcześniej od elektryka Żmudy który z kolei słyszał komentarz w budce na statku.

 

Jeśli chodzi o sprawę 1 Maja, ja widzę rozwiązanie tylko przez:

rozmowy z jakimiś z wyższych czynników delegacjami ze strony władz. Jeśli chodzi o sprawę uczestniczenia ze strony przeciwnej to powinni wniej brać udział  ludzie najbardziej zadziorni i aktywni w innym kierunku to by rozwiązało sprawę i manifestacja jako taka mogłaby by być spokojna. Jednak takie spotkania powinni  gdzieś się odbyć na 3 dni przed  1 Maja.

Odnośnie Szylera nie nie ustaliłem, ponieważ dopiero dziś wrócił z urlopu.

Słyszałem od niego nieco wcześniej, że ma dwa plany:

1. skończyć kurs mistrzowski i wyjechać z Gdańska gdzieś do mniejszej miejscowości.

2. maszanse uciec z granicę prawdopodobnie do NRF o czym mi też mówił.

 

                                                                        "Bolek"

 

                                                           -3-

 

Z a d a n i a

 

1/ Ustalić wszelkie dyskusje, komentarze i zamiary pracowników stoczni Gdańskiej na temat obchodów 1-szo Majowych.

 

2/ Ustalić nazwisko mistrza, który mówił na temat podpalenia budynku oraz na ten temat przeprowadzić z nim szczegółowe rozmowy  zmierzające do ustalenia , skąd posiada te informacje.

Również na temat podpalenia nawiązać ponownie rozmowę z elektrykiem Żmudą.

 

3/ Wykonać zadanie z poprzedniego spotkania  odnośnie Szyler Józefa oraz w prowadzonej z nim rozmowie ustalić w jaki sposób ma zamiar przekroczyć granicę państwa polskiego i zbiec do NRF.

 

Informacje

 

Spotkanie odbyło się w hotelu "Jantar", na spotkanie stawił się punktualne. Konspiracja była zachowana.

Na spotkaniu tym wręczyłem mu 500 zł.

Doniesienie dot. nastroi  i komentarzy pracowników Stoczni  Gdańskiej odnośnie odbytego  się IX Plenum KC PZPR  i obchodów  1-szo majowych.

Poza tym dot. Szyler Józefa, który przechodzi w odniesieniu poraz drugi i jest znany jako jeden z inspiratorów do inicjowania  przerw w pracy i wystąpień.

 

Przedsięwzięcia

 

Ustalić bliższe dane o Szyler J. z jego miejsca zamieszkania, pracy i poprzednich inne miejscach zamieszkania z uwzględnieniem jego kontaktów i powiązań z zagranicą, o czym założyć sprawę operac. - sprawdzenia.

Informacji wykorzystać do meldunku dziennego.

Sporządzić wyciąg dot. pożaru budynku KC PZPR i dołączyć do sprawy.

 

Odbić w 3 egz.

 

1 egz. - teczka robocza

2 egz. - t. pers. "Bolek"

3 egz. - sprawa Szyler J.                         Opracował

                                                                       St. Inspektor Wydziału III

                                                                       Rapczyński H.

 

                                               T a j n e

 

                                  D O N I E S I E N I E

 

 

W sobotę dn. 24.04. o godz.  13.30 przy wychodzeniu  z szatni  podeszłado  mnie  grupka ludzi w tym ślusarz OPOLA , który zarzucił mi tchurzostwo i brak oddania się ludziom którzy mnie wybrali do rady. Pytał się dlaczego nie zbieramy na wieńce dla poległych. Ja odpowiedziałem, że powiem Przewodniczącemu Rady, a zresztą możecie powiedzieć sami. Opola wraz z innymi odnaleźli Przew. Lenorciaka  i w podobny sposób przedstawili sprawy. Lenorciak sprawdził prawdomówność na RM. Prawdą było jednak, że składki takie były , wobec powyższego  po rozmowie  z Sekretarzem  OOP  poszli do dyrekcji.  Tam uzgodniono i Lenorciak  zwołał odprawę mężów zaufania , którym to przekazał.

Dziś od rana nie pracowałem ok. godz. 12.00  się od Lenorciaka, że uż zbierają pieniądze i że puszczono w obieg ankietę co do miejsc złożenia wieńcy na 12 wniosków  - 9 było za złożeniem ich przy drugiej bramie Stoczni w miejscu poelgłym - pozostałe 3  na dołączeniem się do większości. O godz. 14.30  w dniu 27  zwołał zebranie Lenorciak chcąc zmienić powyższe decyzje jednak nie dało się tego zrobić. Lenorciak zaproponował  wybranie Komitetu do organizacji powyższych zamierzeń, sam jednak wycofał swą kandydaturę.

 

 

W skład weszli:

 

1. Wałęsa Lech

2. Szyler Józef

3. Gowlik

4. Karpiński

5. Borkowski

6. Animucki

 

Pruba złagodzenia przez kilku przy głosie nie dała żadnych rezultatów. 

 

 

                                                           -2-

 

 

Najbardziej agresywny w ostatnim czasie jest Jagielski Henryk  i Jasiński Jan. Największy udział bierze jednak Jagielski , który to wysuwa kompetencje  rzucenia czerwonej flagi pod trybunę i sprawy żałoby itp.

Składki wynoszą średnio po 10 zł.

Przy podaniu kandydatury Lenorciaka rozległy się słowa ,że nie warto, bo to tchórz.

Moim zdaniem zaobserwowałem ,że Kierownicy Wydziałowi Dyrekcja nie są kompetentni w utrzymaniu tego kursu. (Fragmenty tekstu, reszta nieczytelna dopisek AS.) Nie da się tego.........wałowach. Jednak można odczuć mimo że mówią za tym kierunkiem jednak o nutą niezadowolenia. Jestem przekonany gdyby chcieli....byliby i są byli  w stanie utrzymać należyty kierunek. Dostali i dostają po kieszeniach i radzi by byli starych metod. To się da wyrazić w słowach, jednak tak jest. Potrafią dobrze przekon...i mogą przekręcić, ale muszą chcieć.

Co z tego że z tytułu funkcji przekazują ale ani jest to praw....

 

                                                                                  "Bolek"

 

Zadanie

 

1/ w dalszym ciągu ustalać nastroje i zamiary stoczniowców d....obiektow święta 1-szy Maja.

 

2/  być obecny na zebrania wybranego Komitetu organizacyjnego Wydz. -4 2U. 04.71r i w sposób umiejętny nie wzbudzający p.....nie dopuścić do składania wieńców w innych miejscach, a tyl...przed bramą Nr 2 i na cmentarzu, jak zostało zadecydowane...niu ogólnym. Również nie dopuścić do wypisywania  na szarf.... ców wrogich haseł. Po odbyciu się zebrania  nawiązać łącz... i złożyć szczegółowe telacje.

Poza tym ustalić czy polega prawdzie krążąca plotka ,....trumien w Stoczni Gdańskiej, które mają być użyte w cza....1 -szy Maja.

W żadnym wypadku nie wyrazić zgody - zostać Przewodnicz...go Komitetu Organizacyjnego, a być członkiem i w miarę... paraliżować ich agresywne zamiary.

 

I n f o r m a c j a

 

Spotkanie odbyło się w hotelu "Jantar" na spotkaniu tw..............się punktualnie. Doniesienie dot. nastrojów  pracowników.... skiej  przcujących na W - 4. Osoby wymienione w doniesieniach ..... z wypadków grudniowych ze swej wrogiej agres...

                                                                      kpt. Czesław Wojtalik

 

Przedsięwzięcie

  

Treść doniesienia przekazać do meldunku dziennego.

w stosunku do Szylera, Jagielskiego i Jasińskiego przeds. uzgodnić z Kier. Gr. VI kpt. Wojtalikiem, celem przeprowadzenia z ww. rozmów profilaktyczno - ostrzegawczych.

 

odb. w 4 egz.

 

1 egz. t. robocza

1 egz. podt. Jagielskiego

1 egz. podt. Szylera

1. egz. podt. Jasińskiego

 

                                                                       Opracował

                                                                       Kpt. H. Rapczyński

 

 

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:13)

Komentarze

Wstrząsające!

Nie powinno być takim dla mnie, bo czytałem w IPN moją teczkę. Mój donosiciel był beznamiętny, zmuszony do współpracy, nie wysilał się. Bolek ma inicjatywę! Bolek ma pretensje

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

#1529195

noblysta k.... mać !!!

 autorytet !!!  krew człowieka zalewa, że takie g.....no, taki śmieć, śmie jeszcze dziś publicznie  zabierać głos na jakikolwiek temat i...... Zamiast jak biblijny Judasz uczynić i ścierwo swoje łajdackie POwiesić na drzewie !

Wyjątkowo podła kreatura. 

Św. Pamięci Anna Solidarność określiła go jednym słowem: to zdrajca ! mnie tych słów całe wiąchy przychodzą do głowy. chodzący śmieć. Ileż on zła uczynił Polsce Naszej. Ludziom, kolegom z pracy. To przekracza ludzkie pojęcie............ A ja kiedyś myślałem, że to wielki człowiek i odsiedziałem za tego gada 48 godzin w areszcie SBckim. Namawiali mnie s....syny do tego samego co TW bolek robił dla nich od lat. A zwinęli mnie na korytarzu w.....Była wiosna 82.........

Pozdrawiam Autora i Dziękuję za upublicznienie Tutaj na Niepoprawnych Łamach tego porażającego corpus delicti upadłego autoryteta

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1529261

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1529311

Zdrajcą byłby człowiek, który wspiął by się samodzielnie, ryzykując wolność, życie - a potem zdradził, przeszedł na stronę wroga. Bolek jest przykładem wtyki, która nic nie ryzykowała ze strony komuchów! Zadania wykonywał z nadwyżką, premie odbierał. 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

#1529338

straszna gnida.

nie dziwię się, że płacono. 

i mieli go całkowicie w garści ale pewnie Bolkowi to wcale nie przeszkadzało.

po czymś takim robić za autorytet, iść w zaparte na koniec życia?

a może właśnie dlatego, że kablował ''na ochotnika''?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1529435