3 MAJA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI. JASNA GÓRA - KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO TO DUSZA I CIAŁO.

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

3 MAJA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI.

JASNA GÓRA - KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO TO DUSZA I CIAŁO.

 

 3 Maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I Wojnie Światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 roku. W 1920 roku zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 roku święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.

Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny. Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli.

Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 roku, kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.

Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej w 1908 roku, kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.

Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 roku przez papieża Benedykta XV.

W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 roku w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 roku, tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.

Dokładnie dzisiaj mija 51 lat od wypowiedzenia na Jasnej Górze Milenijnego Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za Wolność Kościoła w Polsce i na świecie.

 

ZAWIERZYLIŚMY MATCE BOŻEJ

 

3 maja 1966 roku na Jasnej Górze Episkopat Polski dokonał aktu oddania naszego narodu w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie.

Milenijny akt oddania prymas Polski Stefan kard. Wyszyński nazwał w liście dziękczynnym do papieża Pawła VI aktem konsekracji. Za rok obchodzić będziemy 52. rocznicę tego wydarzenia

Oddanie narodu polskiego w macierzyńską niewolę Matce Bożej stanowiło centralny punkt obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Do Sacrum Poloniae Millennium przygotowywała Polaków Wielka Nowenna – dziewięcioletni program duszpasterski. Każdy rok nowenny miał swoje hasło, które wierni realizowali. Etap przygotowań był długi ze względu na doniosłość wydarzenia.

Czym jest akt podpisany przez biskupów na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku? To oddanie Polaków i wszystkiego, co Polskę stanowi, w macierzyńską niewolę Maryi. W dokumencie określone zostały dwa cele tego oddania: ubezpieczenie Kościoła świętego na drugie tysiąclecie chrześcijaństwa i przekazanie nienaruszonej wiary kolejnym pokoleniom Polaków. Najlepiej można było to uczynić w dłoniach Matki Najświętszej, której opieki naród nasz nieustannie w swoich dziejach doświadczał i znajduje sie w stałej potrzebie.

Do aktu oddania komentarz teologiczno-duszpasterski napisał abp Karol Wojtyła. Prymas Wyszyński w jednym z przemówień podkreślał przekonanie Metropolity Krakowskiego, że oddanie w macierzyńską niewolę Maryi to czyn heroiczny, który nie polega na efektownych dokonaniach, tylko na ogromie zawierzenia Matce Najświętszej.

 

PAWEŁ VI UCZCIŁ SACRUM POLONIAE MILLENIU

 

Smutna była dla Księdza Prymasa informacja, że na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski nie mógł przybyć Ojciec Święty Paweł VI. Władze PRL nie wyraziły zgody na jego przyjazd. Papież ustanowił wówczas kard. Stefana Wyszyńskiego swoim legatem, a o pragnieniu przyjazdu na Jasną Górę wiele razy mówił i pisał: „Bardzo żałujemy, że nie możemy spełnić życzeń świętej hierarchii i wiernych, którzy prosili, byśmy się udali w pielgrzymce do przesławnej świątyni Matki Bożej Jasnogórskiej. Mimo to nie będziemy od was oddaleni (…). W przyszłym miesiącu, maju, zamierzamy uroczyście obchodzić w Rzymie Millennium Polski wiernej”. I rzeczywiście tak było.

Ojciec Święty Paweł VI obecny był już na uroczystości Polonii włoskiej, inaugurującej obchody Tysiąclecia Chrztu Polski 13 stycznia 1966 roku. Podczas centralnych uroczystości Tysiąclecia we Włoszech, 15 maja 1966 roku, Papież odprawił dla pielgrzymów Mszę św. w Bazylice św. Piotra. Następnego dnia „L’Osservatore Romano” na pierwszej stronie umieściło obszerny artykuł o tej uroczystości, w którym przytoczono słowa Ojca Świętego, nawet te wypowiedziane po polsku: „(…) Wybiega nade wszystko nasza myśl ku Pani Częstochowskiej, aby otaczała nieustającą opieką ziemię, Kościół i Naród polski”.

W liście apostolskim napisanym z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski papież Paweł VI podał głębokie uzasadnienie aktu milenijnego: „Gorąco pragniecie, aby ta jubileuszowa uroczystość Tysiąclecia stała się dla Was jakby nowym chrztem (…) z wielkim wzruszeniem składamy Nasze modlitwy za Was u stóp Chrystusowych (…) oto złożyliście siebie w ofierze na wzór mistycznego całopalenia, aby odnowa wypracowana przez Sobór powszechny dla Kościoła i świata doprowadziła do pomyślnych wyników i w całej pełni je osiągnęła”.

Teraz napisałem wiersz

ANTEMURALE CHRISTIANITATIS

 

Dumny jestem z Ojczyzny łona

Dumny jestem stworzenia

Polska mnie urodziła

Odejdę z jej imieniem

 

Dumny jestem z historii

Z katedry lwowskiej imienia

Tu się zrodziła Królowa

Po sens naszego istnienia

 

Nie tylko na Jasnej Górze

Lecz w naszej lwowskiej stanicy

Czuwa nad nami Ikona

I Matki Najświętszej źrenice

 

Z niebios nam błogosławi

Nie tylko trzeciego maja

I cały naród Ją sławi

Z Jej Synem Bożego Ciała

 

To jest Najświętsze Ciało

Z Jej krwi i duszy spowite

Ona pod Krzyżem cierpiała

To tylko Jej tajemnice

 

Najświętszej Pannie zwiastował

Archanioł Gabriel zrodzenia

Jej Syna Chrystusa Króla

Dla Polski sensu istnienia

 

I trwać będzie przez wieki

Polski Ojczyzny Królowa

Warszawy polskiej stolicy

I Jej Królewskiego Lwowa

 

                        Aleksander Szumański we Lwowie 3 maja 2017 roku

                         W Jej Święto

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła:

 

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,18489,3-maja-uroczystosc-nmp-krolowej-polski.html

 

http://centrumzawierzenia.jasnagora.pl/akt-milenijny-sluby-jasnogorskie/

 

 

 

 

 

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:8)

Komentarze

Panie Jezu Królu Polski i Maryjo Królowo Polski.

Błogosławcie Polsce i ludowi wiernemu.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1538816

Dobrego Dnia  Niepoprawni,Dobrego Dnia  Polsko 

Królowo Polski,opiekuj się nami 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1538877

Wstawiaj się za nami.

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Niueste

#1538898

Drodzy i Kochani Niepoprawni. Jestem z wami już całe lata i najbardziej sobie cenię nasz portal!!!

A teraz coś ważnego - osobistego.

Matka Przenajświętsza uratowała moją Mamę trzykrotnie przed śmiercią. Dwa razy to wymodliłem u Niej, a raz, w czasie okupacji niemieckiej uratowała mnie i Mamę od niechybnej śmierci.

Jeżeli jestęście w potrzebie to módlcie się do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - Ona jest niezawodna!!!

                                                  Pozdrawiam Niepoprawnych i Redakcję mocno

                                                                        Alek ze Lwowa, tymczasowo w Krakowie

                                                                        

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Aleksander Szumanski

#1538941