Wspierajmy uwięzionego Goczyńskiego

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

 

W sobotę informowałam o tym, że zatrzymano i przewieziono do Aresztu Śledczego na Służewcu Bogdana Goczyńskiego – znakomitego blogera i dziennikarza obywatelskiego, specjalizującego się w problematyce błędów wymiaru sprawiedliwości.

Zatrzymanie Goczyńskiego

 

Dzisiaj już  wiemy więcej na ten temat. Goczyński został uwięziony w związku z prawomocnym wyrokiem 6 miesięcy więzienia za rzekomą przemoc, której miał się dopuścić w stosunku do matki byłej żony, mieszkającej w Tarnowskich Górach. Brat Goczyńskiego podał, że uwięziony bloger o prawomocnym wyroku nic nie wiedział, a oskarżenie i proces były ”ustawione”.

Czy Bogdan Goczyński jest ofiarą błędu wymiaru sprawiedliwości, bo żona jest mediatorem sądowym?

Bogdan Goczyński od 2007 roku szeroko sprawozdawał na stronach „Afer Prawa” i swoich blogach o nadużyciach sądowych, które miały miejsce w stosunku do niego w związku z rozpadem jego małżeństwa i próbą całkowitego przejęcia jego majątku, przez byłą żonę, mediatorkę sądową sądów w Katowicach i Bytomiu.

B. Goczyński jest inżynierem, który około dwadzieścia lat mieszkał w Australii. Tam się dorobił i w latach 90-tych powrócił do Polski. Poznał Katarzynę G, ożenił się, na świat przyszły dwie dziewczynki-bliźniaczki.

Goczyński dbał o rodzinę, starał się zapewnić jej jak najwyższy standard życia i często wyjeżdżał w sprawach zawodowych zagranicę.

Podczas jednego z wyjazdów (w 2005 r.) dowiedział się, że żona związała się z azjatycką sektą i że dzieci wraz z matką opuściły dom. Zrezygnował z pracy i wrócił do Polski. Wkrótce potem otrzymał nakaz płacenia  ponad 8 tys. alimentów miesięcznie, mimo że sąd wiedział, że pozostaje bez pracy. Od tego czasu nie widział już dzieci. Za to był ustawicznie nękany przez policję, bity, zamykany na 48 godzin i poddawany wielokrotnym badaniom psychiatrycznym. Zarzucano mu znęcanie się nad rodziną w czasie gdy z żoną i dziećmi w ogóle się nie widywał, a nawet nie miał do nich telefonu.

Jednocześnie wymiar sprawiedliwości wręcz uniemożliwił mu jakikolwiek kontakt z dziećmi – miał tylko płacić – na dzieci, na matkę, na koszty sądowe i pewnie na sektę.

W 2007 roku Goczyński pisał do Sądu:

Dnia 31 stycznia 2007r.

Sygn. akt IVC 2888/05   

                                                               Sąd Okręgowy W Warszawie
                                                               Wydział IV Cywilny

W przedmiocie kontaktu z dziećmi.


      Niniejszym proszę o umożliwienie moim dzieciom, ośmioletnim bliźniaczkom, pobytu w rodzinnym domu w okresie ferii zimowych w dniach od 10 do 25 lutego 2007. Córki nie były w domu i nie miał ze mną kontaktu od ponad półtora roku, odkąd zostały uprowadzone i ukrywane przede mną przy współudziale władz państwowych, włącznie z sądami, prokuraturą i policją.

      Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 6.10.2006, zezwolił mi na spotkania raz w tygodniu przez trzy godziny za każdorazową opłatą 180 zł. W uzasadnieniu postanowienia, Sąd Apelacyjny mówi wyraźnie o potrzebie odbudowy więzi dzieci z ojcem po długiej rozłące. Na skutek złej woli sądów niższej instancji oraz matki dzieci, do tej pory nie doszło do takiego spotkania.

      Jak wielokrotnie zwracałem uwagę, matka dzieci jest zaangażowana w azjatycką sektę i istnieje duże ryzyko złego wpływu na ich psychikę. Nie jest też pewne, czy chodzą one do szkoły, gdyż w zeszłym roku uczęszczały na mniej niż jedną trzecią wszystkich zajęć. W związku z tym najlepszym dla dzieci wyjściem byłby ich powrót domu, gdzie mają zapewnione warunku do nauki, zabawy i wypoczynku nieporównywalnie lepsze od sytuacji ciągłego ukrywania. Jednakże, będąc realistą i znając niechęć oraz otwartą dyskryminację wymiaru „sprawiedliwości” w stosunku do ojców, będę szczęśliwy nawet z takiego ograniczonego kontaktu.

      Obecne miejsce pobytu dzieci nie jest mi znane, gdyż miejscowy Sąd w Tarnowskich Górach powiadomił mnie, że matka wyjechała z dziećmi w momencie, gdy miały się rozpocząć moje z nimi spotkania. Znając jednak bardzo dobry związek sądu i policji z matką dzieci przez cały okres ukrywania, jestem pewien, że zostaną one bardzo szybko znalezione.

      Jednocześnie proszę o zwolnienie mnie od opłaty 60zł za godzinę pobytu dzieci domu w wymienionym okresie ferii. Nie jestem w żaden sposób ponieść takiego ciężaru. Zgodnie z art. 45 Konstytucji, stanowiącym o prawie do jawnego rozpatrzenia sprawy, udostępniam tę prośbę do publikacji w piśmie Afery Prawa.

Bogdan Goczyński

 

 

Nieudana próba złożenia skargi konstytucyjnej

Próby zrobienia z Goczyńskiego kryminalisty znęcającego się nad rodziną powiodły się. W sierpniu ubiegłego roku Goczyński pisał o złożeniu skargi konstytucyjnej:

       "30 lipca została złożona skarga konstytucyjna zarzucająca przepisom brak udziału obywateli w sprawach karnych. Dokładnie zaś chodzi o niezgodność artykułów 28 i 30 kodeksu postępowania karnego z artykułem 182 Konstytucji, który stanowi właśnie o udziale obywateli w sprawowaniu sprawiedliwości.

    Zgodnie z ustawą z marca 2007roku, w sądach rejonowych sprawy są prowadzone i wyroki wydawane przez jednego sędziego. Stwarza to ogromnie pole do nadużyć. Z moich obserwacji, podstawą wielu spraw karnych są sfabrykowane oskarżenia lub sytuacje świadomie prowokowane przez sądy i prokuraturę. Moja sprawa jest typowym przykładem.

    Pięć lat temu zostałem oskarżony o znęcanie się nad rodziną i pobicie żony i jej córki. Oskarżeniu konsekwentnie zaprzeczałem a w procesie pokazałem, że obdukcja była fałszywa. Pokazałem też, że dochodzenie w tej sprawie było celowo manipulowane aby mnie obciążyć. Istotne dokumenty były fałszowane lub nie załączane do akt. Dodatkowo, poddałem się badaniu wariografem, które to badanie całkowicie  potwierdziło moją prawdomówność. Oskarżycielki i świadkowie oskarżenia odmówili poddania się takiemu badaniu.

    Sędzia odmówił jednak dowodu z wykrywacza kłamstw. Odmówił też możliwości przesłuchania prokurator i policjanta prowadzących dochodzenie. Odrzucił również szereg innych wniosków dowodowych i wydał w stosunku do mnie wyrok skazujący. Wyrok ten został podtrzymany przez sąd drugiej instancji. Warto dodać, że sprawa ciągnęła się przez ponad cztery lata i była dwa razy w apelacji. W trakcie procesu sąd w Pruszkowie zastosował też znany numer na wariata, próbując zamknąć mnie w szpitalu psychiatrycznym.

    W tej sytuacji zdecydowałem się złożyć skargę konstytucyjną. W skardze konstytucyjnej skarży się nie wyrok, ale ustawę, na podstawie której wyrok ten został wydany. Jednak, jeśli skarga jest uwzględniana, wyrok jest uchylany i sprawa rozpatrywana ponownie zgodnie z nowymi zasadami.

    Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest szeroko praktykowany na świecie. Ława przysięgłych funkcjonuje w krajach anglosaskich ale także w wielu krajach Europy kontynentalnej. Założeniem jest, że powinno to zapewnić rzetelność sądów a szczególnie uniemożliwiać preparowanie oskarżeń i ustawianie spraw, co jest normą w polskich sądach.

    Wymiar sprawiedliwości nie jest Polsce instytucją służącą harmonii społecznej, lecz narzędziem władzy i represji. Jednym z jego celów, widocznym na przykładzie sądów rodzinnych, jest niszczenie spójności społeczeństwa. Przy wykorzystaniu wymiaru sprawiedliwości rozbijane są polskie rodziny i niszczone dobrze funkcjonujące firmy. Atakowani są ludzie niezależni i wybijający się.

    Przy wspomnianych wcześniej spreparowanych oskarżeniach zostałem odizolowany od dzieci a moje życie legło w gruzach. Od prawie pięciu lat jestem nękany procesami i egzekucjami komorniczymi. Pisma sądowe w sprawie kontaktu z dziećmi są odrzucane z uzasadnieniami na poziomie dziecka z zespołem Downa.

       To należy zmienić! Wymiar sprawiedliwości powinniśmy brać w swoje ręce i odsunąć zdegenerowaną sitwę od władzy. Jednocześnie, korzystając z okazji, chciałbym zachęcić osoby będące w podobnej sytuacji do skorzystania z tej drogi i żądania respektowania naszych konstytucyjnych praw".      
 

Skarga konstytucyjna w lipcu br została odrzucona.      
 
Odebrało to Goczyńskiemu ostateczną możliwość obrony przed sfingowanymi procesami o rzekomą przemoc domową. Kilka dni temu został zatrzymany i uwięziony. Wczoraj w nocy ukazała się pierwsza część wywiadu z Goczyńskim, którego udzielił on - już w więzieniu - dziennikarzom „Nowego Ekranu”.

Wkrótce przedstawię Państwu w bardziej metodyczny sposób historię zmagań Goczyńskiego z nieobiektywnym wymiarem sprawiedliwości, pokazując mechanizmy przy pomocy których sprowadza się „do parteru” ojców rodzin, mających pecha w postaci trafienia na partnerki powiązane personalnie z ludźmi sądownictwa i organów ścigania.

Goczyński jeszcze na wolności podczas rozmowy z Klaudiuszem Wesołkiem

 

Wywiad z Bogdanem Goczyńskim w więzieniu część I

oraz

tutaj OBIE CZĘŚCI WYWIADU

 

 

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

gość z drogi

w pełni popieram Twój apel,znam tą stronę i obawiałam się,że tak się to skończy,

wolność myślenia i blogowania,to UTOPIA

proponuję byśmy podobnie jak w przypadku "POjmanego "KIBICA

tak i w tym przypadku,co dzień upominali się 

O Niego

na dostępnych nam FORACH,niech wiedzą,że nie są bezkarni,że ludzie,ktorych

chowają POd dywan, mają swoje Zaplecze,które się o Nich upomni,

pozdrawiam i wierzę że sprawa zakonczy się pozytywnie

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#175175

Dzięki za wsparcie apelu.

Zamieszczajmy linki do notki i filmów-wywiadów z Goczyńskim w więzieniu na wszelkich możliwych portalach.

http://telewizja.nowyekran.pl/post/22863,bogdan-goczynski-rozmowa-w-wiez...

http://carcinka.nowyekran.pl/post/22858,nowy-ekran-w-wiezieniu-sprawa-bo...

Niech niezorientowani zobaczą na własne oczy, jak osobę pokrzywdzoną można jeszcze bardziej pogrążyć i przy pomocy dyspozycyjnej prokuratury i sądu zrobić z niej kryminalistę.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#175178

gość z drogi

to jest najlepsza pomoc jak na RAZIE,musimy sprawę nagłasniać,by nie myśleli że są 

bezkarni,a ludzie siedzą na urlopach i nic ich nie obchodzi,serdecznie pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#175190

udało się wmówic ludziom że takowe mamy

a to co zrobiono z tym panem to się nazywa

"alienacja rodzicielska"

z ang. parental alienation

 

nowa metoda służąca do rozbijania rodzin

 

 

  = >>bez światłocienia<<

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

&nbsp;
=
&gt;&gt;bez światłocienia&lt;&lt;

#175210

to już w polsce całkiem "normalna" procedura

można by rzec - standardowa !

= >>bez światłocienia<<

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

&nbsp;
=
&gt;&gt;bez światłocienia&lt;&lt;

#175214

gość z drogi

i "dzień wcześniej" aresztowanie pana Bogdana,teraz gdy pamięć odkurzona i 

gdy popatrzymy na TO chłodnym okiem,

to ja osobiście odbieram te FAKTy jako jakąś zorganizowaną akcję,mającą na celu

POgrążenie palcem TYM,

którzy by się chcieli wyłamać z OGÓLNIE Przyjętych Reguł

W wypowiedziach Pana Bogdana

na UWAGĘ ,zasługuje moim zdaniem tzw

MOTYW Przewodni,

na każdego znajdzie się paragraf,TO Prawda

i Najważniejsze

PRZEJMOWANIE MAJĄTKÓW,tym samym eliminowanie społeczeństwa samodzielnego,niezależnego,co obserwujemy od dawna

KLASYCZNY Przykład 

Pan Kluska czy Młodzi Elektronicy z Wrocławia

dalej

NIEZALEZNA PROKURATURA i jej bezmyślność

i już mamyBiałoruski  CASUS,czy trzeba wiecej przykładów ?

kiepsko widzę LOS Człowieka,który sie im tak naraził

Rebeliantko,pozdrawiam

10

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#176632

Niewątpliwie, tzw. "nasza" władza nie lubi ludzi niezależnych i sprzeciwiających się systemowi.

Dziękuję i pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#176690

Pytanie zasadnicze, czy to wszystko o czym pani napisała w swoim wpisie dotyczy tylko tego rządu (PO-PSL)? Czy przestępstw sądowych i skazywania ludzi za poglądy oraz za ich walkę z systemem sprawowania władzy w Polsce związaną z wydawaniem wyroków przez wymiar sprawiedliwości lub kierowaniem zarzutów przez tzw. usłużnych prokuratorów oraz prokuratora generalnego w Polsce nie było wcześniej w Polsce, podczas rządów innych partii politycznych sprawujących władzę nad Polską od 1989 roku? Czy tylko podczas rządów PO do więzień w Polsce trafiają Polacy za swoje poglądy oraz za ich niepokorne zachowanie wobec systemu politycznego panującego w Polsce?

Oczywiście widać, że teraz to się nasiliło w Polsce i, że to przybrało na sile, jednak wielu Polaków za swoją działalność polityczną w Polsce było przez wiele lat ciąganych po sądach, ich sprawy toczyły się latami, wydano na to setki tysięcy złotych...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#176691

Ludzie niezależni w Polsce są cały czas na celowniku. Goczyński co najmniej od 2005 r.

Tzw. transformacja niczego w Polsce nie zmieniła. Może tylko metody prześladowań są nieco bardziej zakamuflowane, a i to nie bardzo.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#176693

gość z drogi

pierwsi sekretarze zamienili Kapitał Marksa na Kodeks Spółek Handlowych, a mafie nawiazały kontakty z politykami,ot

prywatyzacja po Polsku............Sekuła strzelał sobie w brzuch pisząc list pozegnalny,a Dębskiego 

zastrzelono,bo był taki dobry ?

PzuŻycie,Stocznie,Banki,Huty

szły za psie pieniądze,a rady nadzorcze uchwalały,ze Dzisiaj jest środa

ot Polska Transformacja,Polska Prywatyzacja,Polskie Sądownictwo

 

 

 

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#177132

Prawda - niestety.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#177727